Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 479, 16 June 1892 — Page 2

Page PDF (1.11 MB)
This text was transcribed by:  Patty Mancini
This work is dedicated to:  For Uncle Bill Correa

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

MA KE KAUOHA.

 

HOOLAHA KEENA O KO NA AINA E.

 

KEENA O KO@ AINA E@

HONOLULU, @ IUNE 8, 1892

 

            Ua loaa mai ka hoihoi keia K@na ma o ko ka Moiwahine K@Nui ma N@, Amerika H@ o kanaka o

 

THOMAS T@NS

 

Keka@

            O keia @ mea i ku @ana @ o ka @o ka waiwai a me nawahi mea liilii o ka mea mae e lohe kou aku no i na mea e aku ma ku ninau ana ma kela Keena.

 

                                                                                                SAMUEL PARKER,

                                                                                    Ku@ o ko na Aina E.

june 10   1wd.

 

 

KA LEO O KA LAHUI.

 

JNO. E. BUSH.

 

Lunahooponopono a me Puuka.

 

POAHA, IUNE 16, 1892.

 

            MA KA la 4 iho nei o keia mahina, oia hoi kela Poaono aku nei i hala, ua oluolu i ko kakou Moiwahine ke kakauinoa ana i na Bila Kanawai elua i waiho mua ia aku e keia Kau Ahaolelo imua ona no ke Kakauinoa ana mai -- o ka mua o laua. o'a ka mea e pili ana i ka uku ana i na mahele olelo a me ka lilo o na hoike ma na hihia karaima; a o ka lua, oia ka haawina kala e pili ana no na lilo o keia Kau Ahaolelo, ola hoi he $25,000. Ua oi wale aku paha keia koho ana, no ka mea o ke Kau Ahaolelo loihi loa i ike ia. he $22,000 wale no na lilo; aka nae, aole no he hewa o ka hana kanaka makua e no i kinohi, aole e noii liilii; a ina no he koena kekahi, he mea maopopo ma ke kanawai, no ka waihoaia o ka lehulehu.

 

Ka Poe H@h@ki Kumukanawai.

 

            Ma ka ninau e pili ana i ka olelo hookumu o na kanawai i kauoha ia ma ka pauku 76 o ke Kumukanawa, oia keia, "E hooholoiia e ka Moi a me ka Ahaolelo o ke Aupuni Hawaii." a pela no hoi ma ka olelo haole koe ka hua "King" Moikane. Ua hooholoia, e waiho ka huaolelo "King" (Moikane) a o ka huaolelo "Queen" Moiwahine ke hookomoia ma ia wahi. ma ke kanawai haole. Ua like ole keia me ke Kumukanawai. a malalo o keia kumu he hiki wale no ke hoololi ia na olelo o ke Kumukanawai, a o ka haole no ka mua i ae e hoololi e like me ko lakou makemake. me na hapa Hawaii a me hookahi Hawaii. Penei ke koho ana ma ka hoapono ana i ka hoike a ka hapa @ o ke Komite Hookolokolo, oia o Hon. C. W. Akipoka a me Hon. @

            No K@--Na Kahina Spencer @ Whiting Na alii Berger, Peterson Cummins, Williams, Neumann K@uhan@ Eha. Macfarlane, J. @. Hor@, H@d; Marsde@, C. N. Wilcox @a me @ Haina 21.

            Na kokua--Na alii D. W. Pua a ma Ho@: na Luna@ akaainaua Bipikane, A@ford. A@ Kauhi, @nealii. Edmond K@ Josepa a me Akina. Huina 2@. He hookahi wale no haole me @ Nui kela.

 

W. G. IRWIN KUE IA ALOHA.

 

            Maloko o kekahi nupepa o na aina e i pai ia a hoopukaia ma Kapalakiko i ka la 6 iho nei o keia mahina. ua ike iho makou i ka @ ana o ka kupena o ke mokukuna kia-ha Aloha e heihei me ke kia-pa W. G. Irwain ma ke la mamua iho, mai Kapalakiko mai no keia awa.

            Ua haalele like laua ia Kapalakiko ma ka la 5 aku a holo mai no Honolulu nei, a i ka hora hookahi no, koe wale no ma na minute ka like ole, me ka hoopaa ana o ko lana mau kapena pakahi no ka heihei. Ua akena ae o Kapena Me Culoca o ke kiapa Irwin, e lilo ana iaia ka eo o keia heihei ana; malia nae paha ua hala aku la ia la hala pu me kana mau hana.

 

He Kulana Holohope.

 

            Ma ka nana ana i ke kulana o na hana e lawelawe ia nei e na wahaolelo o ka lahui maloko o ka Ahaolelo mai ka hoomaka ana mai o na hana o keia Kau, ua ike ia ka moekahi ole o na aoao kalaiaina maluna o ko lakou mau kahua hana pakahi, no ka mea, ma kahi i ike ia ai ke alakai oia aoao kalaiaina e haawi ana i kana koho ana. aole kekahi poe oia aoao hookahi i kakoo aku; aka, ua holo ae la lakou ma kekahi aoao, me ka hoohuli ana aku i ko lakou kua i ko lakou alakai. No ka aoao kalaiaina e ae. aole@a makou kamailio ana no lakou, aka no ka aoao Lahui Hawaii Liberala. he mea pono ia lakou ke hookanaka-makua, a e lawelawe i ka hana me ke kanaka-makua. aole e hoolilo ia lakou iho i poe i'a no ke kai ka hololua, i holomua ai na hana a pau e pili ana i ka pono a me ka pomaikai o ka lehulehu mai o a o e ka aina.

Ma kekahi @ u akou mau helu i hala hope ae nei, ua hoaiai mua aku no makou i ka lokahi ole o na hoa o ka Aoao Liberala, o ke kumu nae aole i maopopo @e mau hana poholalo paha a i ole he hopohopo hoana e @ no ko lakou nuku. No makou iho nae, ma ko makou ano he wahaolelo wiwo ole no ka lahui. a e paio ana hoi no kona pono a me kona pomaikai, he mea pono ia lakou e ao i ke kuikahi ma keia mua aku no ka mea ke i mai nei ka olelo kaulana, o ka helu uuku me ka lokahi ua oi aku ia mamua o kekahi puniu nui i kau liilii mao a maanei, oiai o ka hale i mokuahana iaia iho, aole ia e paa, aka e puehu hilii no ia i ka makani me he opala ala.

            Me keia mau olelo hoola@a pokole. e koi ana i ka noonoo o keia a me keia e laulima pu iloko o ke a po o ka lokahi, a e kupaa hoi mahope o ko lakou mau alakai -- na alakai hope ole hoi ou e ka lahui Hawaii. aole e hoolilo ia lakou iho i mau l@da. ka mea nana ke kumakaia. a i ole me ka pahiolo. ka mea e oki nei ma na aoao elua, e oki ana i ka mea e hele ana imua a e oki ana i ka mea e hele ana i hope, a malia o lilo ko oukou uuku iloko o ka lokahi i mea nana e hoonaueue ke koena i koe o keia Kau Ahaolelo, ma ka hihia laki wale ana mai o kekahi mau hoa e ae o ka Hale Ahaolelo

            Ina me keia ke alanui, a o ka lokahie hoi ka maikai ke i ae nei makou i ola honua, ola kakou i keia Kau Ahaolelo.

 

KAU AHAOLELO O 1892.

 

LA HANA 14.

                        Poalua, Iune 14.

            Halawai ka Hale e like me ka mau

Na Palapala Hoopii.

 

            Mai na apana like ole mai o ka mokupuni o Oahu nei, e noi ana e hoomauia ke dute maluna o ka raiki elike me ko keia wa e ku nei. Waihoia ma ka papa a noonoo pu me ka bila, elike me ke noi a Kamauoha.

            Hoike a na Komite Kumau.

            Numana, i ka hoike a ke Komite Hookolokolo no keia mau palapala hoopii:  1.  No ka hoopii e noi ana i Kumukanawai hou, e waihoia ma ka papa no ka noonoo pu ana me na hoololi o ke Kumukanawai,  2.  No ka hoopau hoopaahao limahana, e waihoia ma ka papa a hiki i ka loaa ana mai o na hoololi o ke kanawai limahana;  3.  No ka hoopii e pili ana i ka hoopau ana i ke ana waiwai o ka poe koho alii, e waihoia ma ka papa no ka noonoo ana me na hoololi o ke Kumukanawai.  4.  No ka hoopii poho a F. S. Keiki e haawiia i ke Komite o na Aina Aupuni:  5.  Na hoopii a ka Hui Mokuahi o Waila Ma e pili ana i ke alanui Loa Pole. Ma ka ninau ia ana o na ae a me na hoole i ka hoike, ua aponoia e 28 kue ia 13.

            Hoopanee a ka

 

                                    Auina La

            Akoakoa hou ka Hale.

            Williams, i ka hoike a ke Komite Pai, ua pau i ke pa@ ia na bila helu 3@ me 44.

 

            Numana. ae na hila 21 me @, a aponoia me na hoololi. Apon@ Ua hoike pu mai no hoi ola i @ hila 19 e pili ana i ke kiaaina; aponoia e like me ka koike a ke komite no na biia mua, a o ka bila hope hoihoi kou ia i ka mea nana ia bila no ka hooponopono hou ana.

            Na ia Komite no, e pili ana i ka bila 23, ua manao ke komite e ka paeia; aponoia ka hoike.

            Nana no, no ka bila 22 a me 31. e waihoia ma ka papa no ka noonoo pu ana me ka bila: aponoia.

            Na ua alii ala na, malalo o ke kapaeia ana o na rula, i heluhelu mai no ka manawa elua ha kanawai e hookaawale i haawina hou no ke ala nui Lua o Pele. Mahope o ka hoololoiahili ana a na hoa, aponoia ka bila no ka waihoia ana no ka heluhelu ekolu ana.

                                                Na Oleloo Hooholo.

            Na J M. Hona, e kohoia i komite wae no ka noonoo ana i ka hooemi ana mai i na lilo o ke Aupuni. Mahope o ka hoopaapaa hoihi ana ua aponoia.

            Koahou, i ka mea e pili ana i ka mahele ana ia Hile iloko o ekolu apana hookolokolo. oia hoi hookahi lunakanawai hoomalu me elua lunakanawai apana.

            Kaunamano, he kanawai e hoomana ana i ke Kuhina Kalaiaina i ka hoopuka ana i na laikini kuai @ia me waina.

            Akina, he hoolaha e lawe mai ana oia he mau bila kanawai no ka hana ana i uwapo no na awa o Hana (mokupuni o Maui) me Makawali (mokupuni o Kauai).

            Na D. Pua, he ninau i ke Kuhina Kalaiaina, ina paha no ke Aupuni ke awa a me ka uwapo o Kahului?

            Hoolaha no ka halawai o na Komite like ole, mahope o ka hookuu ana o ka Ahaolelo.

            Hora 4:07, hoopanee ka Hale.

 

NU HOU KULOKO.

 

            Mai ha'oha'o ka loaa ole aku kau pepa, no ka mea e hooko aku ana makou me ka ikaike i ko makou rula hou. oia hoi ma ke kuike e loaa aku ai ka pepa. O ka poe e makemake ana i Ka Leo, e kauoha mai i ke keena. me ka helepu o ka io me ka olelo.

 

                                                                                    Me ke Kauoha.

 

Ahaolelo ko keia la. hora 10.

 

            Aole i noonooia ka hihia o Mr. H. F. Pua: ka Poalua nei, aka ua hoopanee hou ia aku la no hookahi pule hou.

 

            Mai hoohala mai i ka ikena ia nau elua i ka la apopo. aka e hoomaumau mai no, e like me keia e paupau nei.

 

            He mau wahi kulu @akaua lahilaui ko ke ahiahi nei e aho no nae hoi ia, aole hoi e pilipu loa ka hanu o ko ke kulanakauhale nei poe.

 

            A@

 

            He ola mau no ka eleu, ka @ a me ka holomua i ke alo @ o ka makou mau @

 

            Ma ka la ine@ noi i malamala ai ke kuai e ka hoolimalima o @ aina aupuni ma Koolauloa, Oahu, ma ka puka komo ma ka aoao mauka nei o Aliiolani Hale.

 

            O Master J. H. Wilikini. kekahi o na ehua a ka Australia no keia awa ma kana huakai pokole aku nei no Amerika.

 

            He mau hoike liilii mawaena o na haumana a me na kumu ao o ke Kula nui o Punahou ka i malamala i ka Poalua nei, He hoomakaukau e keia no ko lakou hoike makahiki e kokoke mai nei ma ka pukaihu.

 

            He ike Alii ka i malamala maloko o ka rumi @ o ka halealii ma ka la inehinei. mawaena o ka Moiwahine a me ke Kapena kui me na Alii o ka mokukana Auseturia Fasana.

 

            Piha pono ka hale auau kai ma Waikiki i ka poe auau kai ma na hora o ka po mai ke kulanakauhale aku nei. o ke kai make e ka po a me ka malamalama kohaihai o ka mahina i huipuia, nani kela @ulali ka hao.

 

            Ma ka hakaka ku'i pu@ i malamala ma Ledana, Enelani, ma ka la 30 o Moi, mawaena e Pita Iakekona, ko Auseteralia moho ku'i puupuu kaulana me T. P. Slavin, ua kaa ka lanakila i ka paele iloko o na puni he umi.

 

            He hakaka ka i malamala maluna o ka moku kalepa Robert Lewis i ka po Poakahi nei. mawaena o ka hulipahu me kekahi luina, ma ka inoa o Gus Dorvis. Ua hopuia ka hope e na makai, a hoopai ia no $25, no ka hakaka me hoeha.

 

            He kahunapule Katolika kekahi i kau mai no keia awa ma ka mo@ o ka Poalua nei, nona ka inoa o Hermann Schradd. Ua manao wale ia, ua loaa pu mai nei he loao ma keia mokuahi no ka mea e pili ana i ka hoopiha ana i ka hakahaka o ka Bihopa Haremano i make.

 

            Ua pa leo ia mai makou, e hoike aku imua o ke akea, ua makemake ia na Lala a na'u o ka Hui Hookuonoono o Kapuukolo e akoakoa pau loa ae hia ko lakou hale halawai mau, ma ka Poaono ae nei. Iune 18, hora 7:30 P.M. Nolaila, e makaala nui ae, i lohe i ka leo aloha e ko oukou mau luna hoohana, ma@ o ka lohe pepeiao mai ia hai, no kekahi mau kumuhana ano nui i waihela a keia Poaono ae. E hoolohe i keia e pono ai.