Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 480, 17 June 1892 — Page 1

Page PDF (1.01 MB)
This text was transcribed by:  Sarah Whitaker
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II. HONOLULU  IUNE 17, 1892  Helu @

 

HE MOOLELO

NO KE KEIKIALII

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

 

(Kakauia no Ka Leo.)

 

MOKUNA IX.

 

Na Ka Huhu i Hapai - Hanau mai ke Karaima.

 

            Ae, eia ia mau mea a pau ke kuku mai nei a puni au, wahi a ka pane.

            Nolaila, ina e loaa o Leila ia oe, e kaili loa oe iaia mai Noremadi aku nei elike me ka hikiwawe a me ka emoole e loaa ana ia oe me ka nana ole i na mea e ae.

            Ae.

            Ina pela, e hele kakou.

            Me keia mau olelo a ua Lameka nei, huli ae la oia a pailaka aku la no lakou, aole i liuliu puka aku la lakou me Koma mahope pono o ke kua o kahi pupupu hale o Kamila.

            Ma keia wahi nei olua pee ai, me ka nana pono ana i ka hale, wahi a Lameka; no ka mea mai keia wahi aku, ua hiki loa ia olua ke ike i na mea a pau e hanaia ana loko o ka hale.

            I keia manawa ninau aku la o Koma i ka manawa e hoomake ai ka hana.

            E kakali oe, aia a pau ka'u hana me na koa, alaila o kou manawa ia e hooko ia e hooko ai i kau apana hana me ka hakalia ole.

            Wahi a ua Lameka nei i pane aku ai me ka awiwi.

            I keia manawa ninau hou aku la ua puhi ino nei, i ka manawa hea la na koa e hoea mai ai?

            E ike no oe ia lakou, aole e loihi loa mai keia manawa aku, o kau wale no e makaala ai, ke pau ka makou hana mai kali oe i kau.

            Aka, e hooko koke oe elike me ka hikiwawe e loaa ana ia oe.

            Ua pono, e hana aku ana au elike me kau kauoha; no ka mea makemake loa au e puili mai i ua kaikamahink la a Diana, oiai ke ole au e kuhihewa ua nepunepu loa aku nei ua wahi kaikamahine nei i keia manawa, mahope iho o kou kaawale ana mai a laua mai no kekahi mau makahiki loihi i hala hope ae nei.

            Me keia mau wahi huaolelo pokole, haalele iho la o Lameka i ua mau kepolo nei elua ma ka laua apana hana hakilo i ka hale me ka makaukau no ka hooko ana i ka laua hana aihue punana meli ke hiki mai ka manawa, a o ua punana meli la aole ia he mea e ae, aka o ka Ui Leila no ia, ke kaikamahine puuwai olu a Kamila.

            Ano ua pae pono mai la kaua i ka pewa hi'u o keia mokuna, nolaila o ka mea e pili ana i ka hio ana o Koma ma ia Leila a wela no kekahi mokupuni mamao maluna o ka ili o ka wai, e ike ia no ia ma ka mokuna mahope ae nei.

 

MOKUNA X.

 

Ka aihue ia ana o Leila, a me ka hoopakeleia ana o Diana.

 

            Ma ia ahiahi oiai o Leila me kona makuahine Kamila e noho ana maloko o ko laua wahi pupupu hale, ke malumalu hoi nana i pulama ia laua no kekahi mau kau kupulau he nui, o ka malu make o pa ilina kupapau ka mea e nohoalii ana mawaena o laua.

            No ka mea, aole he wahi huaolelo hookahi i ohe ia mai a laua ae no kekahi manawa loihi, oiai laua e noho kokoolua ana.

            Koe wale iho no, ke kololio mai o ka makani ahiahi mawaena o ka lau waina a me a ka hokiokio mai a ke kopena mai ko lakou wahi like ole mai o loko o ka nahelehele, i huipuia me ka leo hanehane aloha o na kahawai e kalahea ana a puni kona mau kapa.

            E ku ana he wahi ipukukui kau hale uuku i kuni ia maluna o kekahi pakaukau, nona ka malamalama i hooemi ia iho a uuku, e lawa ai kona wahi ikaika no ka hoaiai wale ana mai no la kaua e ka mea heluhelu i na poo elua o ka makua a me ko ke kaikamahine, a koe aku ko laua nui kino iloko o ka pouli.

            Aole i pau.

 

HE MOOLELO HOONANEA

NO

Ebena-Lo

Ke Keiki'lii o Arabia

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba

A I OLE

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

 

            A oiai oia e hanu hele ana, me ke ake ana e loaa kekahi poe nana oia e kokua mai, aia hoi ike aku ia kona mau maka mai kahi aole i mamao loa mai iaia aku i ka pua ana mai o kekahi uwahi, nolaila manao ae la ka pono, oiai kela olelo kaulana, ma kahi o ka uwahi, he ahi malaila.

            O ka manawa keia o ka aina kakahiaka, nolaila aohe he noonoo e ae i mapunapuna ae iloko ona ia manawa, eia wale no, o ke ahi ana e ike ana, he mea maopopo he ahi hoomoa mea ai ia na kekahi mea, a iloko o kona pu'e nui e loaa ona mea nana e kokua iaia ma ka lawelawe ana i na hana a pau e hoihoi hou ia mai ai ke ola i kana aloha e like me mamua, ua ku ae la oia iluna, a me na kilohi hope loa ana iho maluna o ke kino o kana mea i aloha ai, huli ae la oia a hele pololei aku la no kahi o ka uwahi ana i ike ai.

            Oiai oia e hele ana, na kona mau waimaka no e hoonu'anu'a wale mai i ke kaha Kaunalewa, lewa loko ua naha i ke aloha, nawai no hoi e ole ke aloha i ka mea maikai.

            He huakai hele wawae loihi keia a ua Rovina nei, aka nae he mea ole ia loihi i ka mea a ka manao i mauna ai i ka iwi, i moepoo ai i ke kino a me ka uhane, ke poo me na wawae.

        No kaua iho nae e kuu mea heluehlu, ua mana no iaia e ku@ hookahi i ke ala me ka waimaka, no ka mea aole i ke alo o ka makua kahi hoi e hiki ai iaia ke ui ae ma o a maanei, o ka hua kana a pahe, na na kauwa ka lawelawe ana, ka mea i hoalakoia e ka makua a makaukau, he lani iluna he honua o lalo, ku kaena i ka la o Mana.

            Aole i loihi keia hele ana a ua Rovina nei, hoea aku la oia i kekahi halepohaku i hoopuniia me kekahi pa keikei, a he kanaka kalewa waiwai kamea nona ua hale la.

            Mahope iho o kona hoike ana i na mea a pau e pili ana i ka moolelo walohia a ku i ke aloha o ko Ebena pepehiia ana e kona mau hoahanau, huli ae la oia a hoi hou mai la no kahi ana i haalele ai i ke kino okana mea aloha, i ukaliia e ua kanaka lawaia la a me kekahi mau kauwa kane elua.

            I ko lakou hiki ana mai nae ma kahi a ua Rovina nei i haalele ai i ke kino o Ebena, aia hoi ua hoopahaohao ia lakou i ka ike ana aole ke kino make o ua Ebena nei.

            Ua kuekaa ae la lakou i na wahi a pau e pili koke ana ma ia wahi, he oia mau no ka nele, aole hoi he wahi meheu e pili ana no kona nalowale ana.

            Ua lilo kela nalowale honua ana o ke kino o Ebena i mea no Rovina e makau loa ai o kapaia mai auanei oia he hoopunipuni, aka nae o ke koko nana i hoala iaia ma ia wanaao, ke koko hoi ana e olelo nei mai ke kino mai o kana aloha, nolaila aole oia i moeuhane.

            Oiai, o ke komo ana i lawe mai ai mai ka lima mai o Ebena ma ia kakakhiaka, aia no ia me ia, ka onina a pau o ka poe pepehikanaka, aia no oia mau mea a pau maluna o ka lepo a me ka nahelehele me ka omamaka, me he mea la akahi no a hanaia iho ia mau mea a pau.

            Mahope o ko lakou huli loihi ana ana, a no ka loaa ole no, ua manao iho la lakou ua pau ua Ebena nei i ka ai ia e na holoholona ai kanaka o ka ululaau, a pela i loaa ole ai kona kino ia lakou.

            Ua hookaumaha loa ia ke kaikamahine alii no kela loaa ole ana a oi aku mamua o ka mea hiki iaia hoomanawai, a mai kaa paha ua Rovina nei iluna o ka lepo, ina aole ke kanaka kalepa i olelo koke aku penei:

            Auhea oe e ke kaikamahine, he nani hoi ia aole he loaa o ke kane, nolaila e hoi kakou no ko'u wahi, a malaila kakou e noho ai, he ai a he ia malaila, me ka lawa pu ina mea a pau au e makemake ai.

            Aole i pau.

 

KA HOOLAHA A EGAN & GUNN

 

Na Papale Ie Raiki o na Kanaka Opio

Na Papale Ie Kaleponi Eleele o na Kamalii

Na Kamaa o na Kanaka Opio

"  "  "  Kamalii

            Ko na Kane mau Lei-ai, a me ka Paa Lole o na opio mai ka $2.00 a pii aku.

            No hookahi wale no la a makou kuai hoopau aku ai i kela mau waiwai maluna ae ma ke kuike, oia ka Poaono, June 4, 1892.

EGAN & GUNN

Alanui Papu 100 Halepohaku o Burua.  3ts-dly.

 

J. T. WALAKAHAUKI

Helu 10.

ALANUI PAPU.

 

Kuai Hoemi Nui ma na Mahehe a pau!

 

E kuai Holopono ia aku ana elike me ko Amerika a me ko Europa kuai ana, keia mau waiwai malalo iho nei

Na Kalakoa, na Kinamu,

Na Uwewahine, na Satina,

Na Palule Keokeo o na Kane.

Na Kahiko Lei-ai o na Kane,

Na Lako Lole i Hookomoia mai nei,

Na Mahaloaa & Lako Lole Keokeo,

Na Lihilihi Eleele Farani a me ko ka Hikina.

 

Na Lihilihi o kela a me keia ano,

Na Mikilima,

Na R@

Na Lopi Silika humuhumu lau,

O na Kumukuai ma na Hale Hana Lole o

NA Muumuu Wahine,

Na Kakini a me na Mamalu,

Oia no Ma Keia Kuai nei o na Koena!

E ulele ia ana ma kahi o

J. T. Walakahauki

ALANUI PAPU.

may10 1wkd