Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 481, 20 June 1892 — Page 2

Page PDF (1.12 MB)
This text was transcribed by:  E K Soares
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

MA KE KAUOHA.

HOOLAHA KEENA O NO KA AIN E

KEENA O @@@ AINE E@

HONOLULU, @@@ 8, 1892

            Ua loaa mai ka hoike i keia Keena ma o ko ka M@@w hi@@ Kani@ela Nui ma Nu ioka Amerika Huipuia, o ka make o @@@@.

 

THOMAS THOMAS

Kekahi Sela Hawaii @@@ mok@@ iho nei o ka kiWWW LLL Anglesa", ma ka H@lemai @@@ @@@ Island, ma ke kulanak@@hale o Brooklyn, Amerika, Haipu@@, ma ka la 1 o Aperila @@ hale.

            O kela a n@e kona mea i kuleana iloko o ka @ho ponopono ana o ka waiwai a me na wahi mea liilii o ka ea make, e loi@ hou aku no i na mea e aku ma ka ainau ana ma keia Keena.

SAMUEL PARKER.

Kuhina o ko na Aina E.

june10 1wd.

 

KA LEO O KA LAHUI

 

JNO. E. BUSH.

Lunahooponopono a me Puuku.

POAKAHI, IUNE 20, 1892

 

KA AHAOLELO

            Ma ka nana ana a me ka hakilo ana i na hana a keia Kau Ahaolelo e nee nei, ua hoike mai na manaolana o ka hauoli e pua ae a mohala mai, oia hoi ka lauahi ana o na hoa a pau o ka Hale e hoao e hoemi mai i kekahi mau uku kiekie o na Luna Aupuni dala nui, i hoomoamoa ia e kekahi mau Kau Ahaolele i hala ae nei, a o kekahi mau haawina ano ole, ke hoao ia mai nei e lu a hoopau loa i ka uku ana o ka lahui no ia mau mea popopo a pau i mailani ia i na au o ka hoomaewaewa a me ke kaumaha, a ina o ke kulana iho la keia o na hoa kalaiaina a pau iloko o ka Hale, e lokahi ana ma na hana e hoomamaia ai na kaumaha o ka lehulehu, alaila, e lilo auanei ka Ahaolelo o ka M. H. 1892 i kumu alakai no na Kau Ahaolelo a pau ma keia hope aku e hana ai.  O ka hoea koke ana mai o ka Bila Haawina iloko o ka Hale, he hoike ana mai ia i ka makaalu o ka poe nana i hoomakaukau ia hana.  He hoike ana mai ia, ua kau pono ka hopohopo iloko o ka puuwai o ka poe nana ia hana.  Ina e mau ka lokahi ana o na hoa a pau ma keia ano, alaila, ke puana ae nei makou, wela kakou, a na pomaikai ka aina, ina nee hoi o hoomau ana lakou ia ano a hiki i ka pau ana o keia Kau Ahaolelo.

 

Hakaka Ku'iku'i Puupuu.

            Ua malamaia he hakaka ku'iku'i puupuu mawaena o kekahi o na luina o kekahi o ua mokukaua o naoao nei iloko o ke awa, a me kekahi koiki lawelawe o ka hale kaa @h@@@ Stables, ina ka auina la o ka Poalima i hala, me ke kumu pili he $25 o ka aoao hookahi.  O ke kun@ a i ala mai ai o keia hakaka manuahi he ia o ko ka luina olelo ana ae i ka ikaika ole o ko uka nei poe, @@a he ikaika hakaka @@ inu @@@ mai uli o keia mau o'olo hoa@@uula a ua lu@@@ a nei na au @@@i @ a @o@@a @@@ @@@ @@ ka pili ho $15.  @@@@ o na dala me ia ia @@ailawa aka  @@ @@@@ mau ia ka luina i $25 a@u@@li o ka @@le o kona hoa @@ @@ @i olu e piha ai ia Keena, @@@@.  Ua ano haul@@ wale kona @@a@@@@, aku ua kokua mai la kona haku hana nia o ka haawi ana @@@ i $10 i piha ai kana huina dala e like me ka ka luina i makemake ai.

            I ka paa ana o ka pili a laua, na hoomaka iho llu laua e ulele i na ai a ka ui e lele like ana i o a ia nei, me ka hoao ana hoi e ku kekahi o laua i ka puupuu.  No ka manawa he 1 hookahi hora o ko laua au@@eama ana, me ke kahe ana o ke koko mai ko laua helehelena mai, aia hoi, ua loaa pono aku la ka hiiua i kekahi o na puupuu @iwaiwa a kona hoa paonioni ma kona papalina e kokoke ana hoi malalo o kona pepeiao, a kulana aku la oia a waiho ana iluna o ka lepo, ua pau kana hana, ua kaa ka lanakila i ko uka nei kae'ae'a.

            Mamua aku o keia he hakaka a ae no kekahi i malamaia ai, ma ia wa hookahi no, mawaena o na lima hana no o laila, ua hakoko ia e laua iloko o ka manawa ekolu hapaha hora.  Ua lawelawe ia keia mau hana ma ke ano malu, no ka mea he wahi poholima hookahi wale no ka nui o na poe i ike maka i na mea a pau i hapaia.  O ke kanaka nui o ua mau moho nei kai kukonukonu na palapu ma ka maka a me ka ihu, i ka ha hanai mau ia i ke kalo paa, a o kahi oehaa hoi o laua, ua ka iaia ka lanakila o ia uleule ana mawaena o laua.

 

PAKELE KE OLA.

            Ma ke ahiahi poeleele o ka Poaono iho nei.  Iune 18, ma Manamana ua loohia iho la kekahi wahi keiki Pukiki uuku malaio o ka oono makahiki me kekahi ulia poino, mamuli o ka pii ia ana e kekahi kua huila lua ma ka huina o na alanui Puowaina me Beritania.  Ua pii ia mai kekahi aoao ae o ke kua a hula ni@ kekahi aoao, a ua lohe mai makou, aole i hopuia ke kaluiwa hooponopono ole o ua kaa la.  He opio keia aole i hiki ku malama nona iho wai na ulia mai o keia ano, oia ka makou o haohao nei, pehea la i hookuukuu wale ai kona mau u@@kua iaia, aole no hoi oia wale aka pehea la i koakoa ole aku ai ke kai ko o ke aupuni i kona hele ana @@@ ke alanui?  Ho moa po@o i na makai ko makaala no ka palekana o na keiki e like ma iu e hela ana ma ke alanui, no ka mea o ka lakou wahi ia o ka hana, a ke uku ia nei hoi lakou mailoko mai o ka waihona o ka lehulehu, O ka mea e makaula ana no ka palekana o kona hoakanaku, he papaleulii ia nona e hau heo ai iloko o kona mau la ma keia ola ana.

 

KAU AHAOLELO O 1892

KA HAN@ 16.

Peahi Iune 16

            Halawai ka Hale e like me ka mau.  Mahope o ka pule a kahunapula, heluheluia ka moolelo o ka la i hala a aponoia.

Na Palapala Hoopii.

            Nawahi e hoopauia ke kanawai olima, waihoia ma ka papa no ka noonoo pu ana me ka kila.

            Nana no, e hoopa@ua na hoa o ka Papa Ola a me kona mau agena.  Haawiia i ke Komite Malama Ola.

            Nana no, na Tomas Ai, e koi ana i kona hapa o na tini opiuma ana i hopu ai.  Haawiia i ke Komite Opiuma.

            Bipikane, e hoopauia ke kanawai hookaawale.  Haawiia i ke Komite Malama Ola.

            Nana no, i kumukanawai hou.  Waihoia ma ka papa no ka noonoo pu ana me na bila e like n@o ia.

            Akina, e hoopauia ke kanawai olima.  Waihoia ma ka papa no ka noonoo ana me ka bila.

            Bipikane, i haawina dala no ke alanui Kaukini.  Haawiia i ke Komite o na Aina Aupuni.

            Hoike a na Komite Kumau.  Wiliama, ua pau i ke pai ia na bila Helu, 7,8,9,10,45,46,47; 51,53,54,55, a me 56.

            Loio Kuhina, i ka hoike a ke Komite Wae no ka olelo hooholo o pili ana mawaena ona a me J. C. Searle, e uku ia oia ma kona manawa wale no i hana ai.

 

Na Olelo Hooholo.

            Kamauoha, he kanawai e hoolilo ana ia Honoipu i awa pae.

            Pane ke Kuhina Kalaiaina no ka ninau e pili ana i ke kuleana o ke aupuni i ke awa o me ka uwapo o Kahului.  No ke aupuni ke awa, a no ka Hui Kahului R R. ka uwapo.

            Kapahu, he kanawai o kohoia i elua Luna kula nui o na Kula, Hawaiia i ke Komite Hoanaauao.

            Nahinu, he kanawai o hooluli ana i ka Pauku 2. mok. 79, o na Kanawai o 1890.

            Nana no ha kanawai e ae ana i na mai ma Molokai e koho balota.

            Nana no, he kaawai e hoomana ana i ka pue a pau e noho ana nia ka Panalaau e kukula i na hale maluna o ka aina o ka Papa Ola.  Naua ko, puu dala no ka oli ana i wai aniani ma kekahi wahi o Molokai, Hawiia i ke Komite o na Aina Aupuni.

 

Na Haua o ka La.

            Oia ka noonoo ana i ka moa e pili ana i ka @@@@ a me na @@@ o ka Ahaku@@@lu.  Ka ke nei e Ka@ika, he Kam@@ o ka Hale ma ka noho.

            Heluheluia na hoike a ko komite e ko Kahauolelo, a ma ke noi a Kamauoha, aponoia kekahi wahi.  Lilo ka Haie i ka hoopaapaa, a hiki i ka hoomaha ana i ka hora 12.

 

AUINA LA.

            Akoakoa hou ka Hale i ka hora 2.  Kamauoha ma ka noho Luna Hoomalu.

Kaunamano, he poe wahaolelo wale no na hou o ka Ahukukamalu, aole he poe hooko kanawai.

            M. M. Hona, makemake oia e hoopaneeia ka noonoo ana no ka moa e pili ana i ka Notari a me na hoa o ka Ahakukamalu a kekahi manawa aku.

            Mahope o ko Numana kamailio loihi ana no ka mea o pili ana i ka lakou hoike ku mai la o Nawahi a ninau mai la iaia, nawai la i hana ke Kumukanawai?

            Na ka Moi a me na makaainana, wahi a ka pane.

            Akipoka, aole he wahi maloko o ke Kumukanawai o keakea ana i ka lilo ana o ka mea i loaa iaia ka Notari a he hoa paha no ka Ahakukamalu, i mau hoa no keia Hale ma ko'u manao ana, koo wale no na maikai ani, na hope makai nui, na makai a me na lunakanawai apana.

            Kamika, ua manao oia o ka lana hoike no me Numana ka pololei.

            Waika, makemake oia i mea e hoopokoleia ai na hana, e kohe kela a me keia elike me kana i ike ai he pono.

            Konowela, ina paha he hiki ia Akipoka a me na hoa o ka Ahakukamalu ke kohe?  Rula mai ka Peresidena, ua mauae ia ninau a ka mea hanohano.

            Ma ke kohoia ana, ua hoopanee loa ia ka noonoo ana i na hoike.

            Ku mai ke Komite a waiho mai i kana hoike, aponoia.

            Mahope o ka hoolaha o ka halawai a na Komite ua Hoopanee ka Hale.

 

NU HOU KULOKO.

Mai ha'ou'o ke lana ole aku kau popa, no ka mea e hooko aku ana makou me ka ikaika i ko makou rula hou, oia ma ke kuike e loaa aku ai ka pepa.  O ka poe e makemake ana i Ka Leo, o kauoha mai i ke keena, me ka helepu o ka io ma ke olelo.

                                                Ma ke Kauoha.

 

            Ahaolelo ko keia la, hora 10.

            E malama hou ia ana ho hookuku hukikuki lio, mawaena no o kela mau ilo i hukihulu mo@ ai i ka la 11 iho nei ma Kapiolani Paka, i kekahi o keia mau la iho, ke loaa ole he mau rula.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

            I ko Poaha e keia @@@@@ ia ai ko hoike o na kula @@@@@@.

 

            Kau ka weli i na kiwi o ka @@@ i heia mau la a ka ahaoleleo o @@@ mai nei.

 

            He pua poni-moi ka m@@@u na mea mai o Haimoeipo, Maemae au la - pehea oe.

 

            "He kou keia a ka manawa ilihune," oia ka olelo hookahi i lohe ia ma ka waha o na mea a pau.

 

            He 13 ka nui o na olelo like ole i hiki ke kamailio ia mahina o ka mokukaua Fasana, Pehea kela i kou manao ana?

 

            Ma ka paani kinipopo o ka Poaono nei, ua kaa ka lanakila ia Kamehameha, ia 17 puni kue ia 2 ole loa a Hawaii.

 

            I ka Hale Ahaolelo ke kapono a me na aliimoku o ka Fasana i ka Poaono nei, i kokuaia o ko lakou kanikela noho maanei.

 

            Ko pii mau nei iloko o keia mau la ka holomua o ke alanui Beritania, no ka mea aia malaila kahi i anoe ai na kaa hoomake alanui elua.

 

            I keia Pookahi o ku mai ai ka mokuahi Iamasiro Maru, @@@ na limahana Iapana ne 1,000 a oi, ke ke hui pu ia me na waaina.

 

                        Ua hauio iho kekahi kanaka mai luna iho o ka lio hou i ka anina la o ka Poalima nei mawaena e Alanui Puoina a me Moiwahine, a ua pakele mahunehune aku kona ola.

 

            Manuunuu mai nei ka poe aihue pua iloko o keia mau la, nolaila makaalaia mai na kiha@@ a oukou oiai, oia ka alapeka hokau malawaina ke hoapu mai nei, i ike ia aku i ka ha'oha'o ana mai o ko koauka poo i ka pau o ka lakou mau pu i ka lilo.

 

            He mea pono i na makua mea keiki kane ko ao i ka lakou mau keiki aole e holo wale i ko hai pa e kii wale ai i ka hua manako, me ka ike nui iho no o ka @@ aole ha wahi @@kaneki o lakou ilaila; mal@@ n@@ poha no ke kanaka oio o loko o ka pa ke oukou kumu i wini ai, a i ole ua maa no pala oukou ia ana hana.  ua hi-ki, aia a noho i ka rumi o malulo ka manao (Halewai) alaila i ae, ua hewa lea ia au i kuu niho ana i ke kalalo.

 

LIO NALOWALE

@E MAKANA

            E haawi ia kolo makana i ka mea e hoihoi pololei mai ana i kuu lio, me ka noho, a me na lako no a pau.  ua home a lawe kolohe ia aku paha oia mai ha Hotele ma Kaopu@@@.  He lio ulaula, @@o keokeo, aole ena kuni.  He ekolu ona makahiki.

                                    HIWA.

Honolulu, June 12, 1892.

1wk-d.