Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 481, 20 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.07 MB)
This text was transcribed by:  Jane Ka'ala Pang
This work is dedicated to:  Mary Ann Kauluwehi Aki Kalama `Ainahau O Kaleponi HCC Founder & Haunani Bernardino, kumu `Olelo

KA LEO.

John E. Bush

Luna Hooponopono a me Punku.

Honolulu, June 30, 1892.

I NA HOA HELUHELU

  Manuli o ka anoi nui a me ka makemake paulehia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i Ka Leo O Ka Lahui, e hoopuka mau ia ko lakou nau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa.  No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apiki, ke lawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou kokua, a oiai hoi, o ko makua kahua ia, o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei, a e li@o no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi lu@a hana apiki, e loaa ana ia lokou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia.  Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina

Aole Piliwai.

  Mamuli o ka nui o na olelo e pili ana no kela heihei kaa hehihehi wawae i malama ia ai na Kapiolani Paka i ka ia 11 iho nei o Iune oia hoi na olelo, he heihei piliwaika.  Aole peia ka oiaio; ua hoao o David Koii e hana me ka ikaika a pau i loaa iaia; aka nae, ua hiki ole ke ko kena makemake, oia hoi ka lanakila.  O ke kumu nui o keia, oia hoi keia:  He 96 paona ke aumaha o ke kaa ia Dexter, 30 paona ke Jiles a me ko Cummins, a he 40 hoi peona o ke Koii kaa.  He 10 peona ka oi aka o ke kaumaha o ko Koii kaa manua o ko Giles, ke mea hei nana ke eo o ua maopopo ai, aole no e hiki i ko Koii ikaika hoonaha ke hoomau aku i ka holo ana imua.

  He mau ia manua aku o ka la e heihei ai, us haawi mai la kekahi opio kulana kiekie iloko nei o ka aina i kana olelo, e ae ana a haawi mai ia Koii i hone kaa nona hoi na peona he 30; a mamuli o keia hana ana, na lohe ia aw la ma o a maanei a us pii ae la k alia i na pepeiao; oiai aoke o lakou manaolana he wahi pono kow; Aka nae, i ka hoea ana mai i ka la o ka hana, ua au`a hou ia aku la ua kaa nei i haawi mua ia nei ai ia Koii, a haawi ia aku la i kekahi mea okoa.  A mamuli o ka pokele loa o ka Manawa ua lawe mai la e Koii i ke kaa mua e loaa ana iaia a komo aku ia ma ke kahua heihei me ka hope ole e hana i ka mea hiki iaia; aiai us ke`ake`a is mai ke alunui huhi o ka maalahi.  A oia iho la ke kumu o kona haule hope ana, aole he piliwai.  A ua lohe pu mai no hoi makou, he elua pule i koe, heihei hou lakou, ke ole he mau kui@.

  He halawai ka i malamaia maloko o ka Hotele Hawaiio kekahi poe ili puakea i ka po Perono aku nei, no ka noonoo ana i ka mea e pili ana i ke kulai ana i ko lakou nui, oia ko; ka la 4 o Iulai e hiki mai ana.

  O ka mea a mau ea paha e komo ana iloko o kekahi hale o kekahi mea, oiai ke mea nona ka kale aole mallaila, us hala he aina okoa, he powa is, he lokoe hewe, he wawahi hale, a he aihue, wahi a ke kanawai.  Molaila, ia oe e kela wahine hupo i aa ai e komo iloko o ka hale i hoolimalina ia i kekahi mea okoa aku, ua kokoke loan a umii ana a ke kanawai ma kou iuk hala.

OLELO HOOLAHA.

  Ke hoikeia aku nei i na kanaka a pau elike me ke kuleana i loaa ia`u mai e David Kalakaua Rex ma kona palapala Alodio ia`u o ka la 14 o Novemaba, 1890; me na hooiaio kupono, a me ko ka Mea Hanohano A.F. Judd, Lunakanawai Kiekie olelo hooholo no ka hooiaio kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892. 

  Ua hauokaia au e hooko i na mea a pau no`u elike me ka palepale kumu.

  Akahi – Ke hai ia aku nei, ua lawe ae nei au i na wahi e hoakaka nei malalo iho:  Ka hapakolu iloko o ka aina mahi @a@k ma Kaiwiula me na mea e pili ana, ma ka aku @, me kela aina o Kawaiholo.

  Alua – Ke kula pohaau paakea makai me na lokoo Alenoho nui me Alenoho-iki, oia o ( Auii).

  Akolu – Hookahi analua o no Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke kai o Honuku, e pili ana i na palena o Kaliewa.

  O Keia kekahi mau aina i kuhik@hua ikoko o ka Apana 1, o ka Palapala Sila Nui Helu 6450; o Kaunuehua no W.L Moohonua ikolo o ka Iliaina o Mokauea, Kalihi? Oahu.

    Ke paleo ia ahu nei; ua papu na kanaka e ae, ole he mau hoa aina no`u; ua noa i ko`u mau hoa aina na pono ma ka aina, ma na kei hamama; he hapakolu ko ka koa aina, me ka anae ka 1a ma ke kai; a he Kiawe ka laau hoomalu e ka aina.  Ke hanaia e ko`u mau hoa aina ka manao maikai o ke kanawai ua ae ia, o na mea kuleana, e hoike mai iaia i na Manawa a pau me ka pono.

  O na holuna komohewa me na kanaka maluna o na mau ainala e hanaia elike ma ke kanawai e a`u me ko`u mau hope

S.W. Mahelona.  Puukale, Iune 6, 1892   June 7   1m

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E HU NEI.

  O keia malele iho nei, ke kulana o ko kakou mea Hui Kinipopo i keia mana wa, ka nui o ka lakou paani ana, ke kalou mau paani i lanikila a ne ka lakou mau paani i kaule, mai ka hoomaka ana mai e keia Kau Kinipopoa aikii kela la:

Hui                              Lanikila          Haul@           Paani

Honolulu                 2                      2                      4

Kamehameha          4                      2                      6

Hawaii                      2                      3                      5

Crescent                    2                      3                      5

 

KO MAKOU MAU LUNA LA WE PEPA.

Oiai ua hoopauia kekahi  mau luna o Ka Leo o Ka Lahui, a ua paku`i hou ia mai ke mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu a i hookoia ai no hoi ka pono a pau ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo iho –

            D. Kahaleluhi                       S. Kua

            J.W. Keanu                                     Wilo Buki

            J. Samoa                               H. Kalei

                                    Ma ke Kauoha

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

  E ike ananei na ano lahui a pau, o noho ana ma ke Aupuni Hawaii, main a hane, wahine, a me na keiki; i loa i na ma`i e kela a me heia ana, o @@@@ mai i ko`u Keena hana, a pa`u o hoopaa @@@ ma ehaeka a ka ma`i maluna o oukou @ na makamaka, he hiki ia`u he @@@@@ na ano ma`i a pau, ma`i Hehe o ka opu, hu`i ke kino, aki @@@ o ka iwi, eha o ke oo, mai wahine a pela aku.  Mai hoololhe aku e na hoa, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukei olelo ana; ua makaukau w@@ @ pulama mai i na kono ana mai @@@ na Mokapuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawa loa, he makamaka a he hoaloha maikai  no oukou e na Hawaii.

                                                                                    Owou iho no,

                                                                                    DR. LEONG KENG TONG

Helu 40, Haina o na alanui Kamika ma Hotele.  Honolulu, Oahu.   Aug. 31.   1 v

 

Kauka Yong Kam Pung.

APANA

Ke Kauka Loea o ka AINA PAU!

 

  Ua kiki ke hoola la kola a me hela ano ma`i mai he na kona wahine a @@ na keiki hilae.  O na ma`i he-ao ua hiki loa la ke hoola ia ma ka mealahi.  A o na ma`i e pili ana i ka maka pau pu ia i me ole.  Ko hoihe ia aku noi, us he alai a nei, no ka oluolu pu o kahi auhou.  Ka @@@ pilikia honau keiki a hele nui paha o ka bebe a pau a loki paha ka hanau ana, pa paha o ka waiu, e hele mai nui i o`a @@

  E KIPA mai o ka poe i @@@@ ia ne na @@@@@ a ha ma`i a na`u oukou o @@@@ aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

8 Honolulu  @pt. 2, 18@@                                                                             282 - @@8

 

HOOLA@@@@

E ALA, E ALA.

B. F. EHLERS & Co  - Pau apa

Helu 99   alanui Panu

E Hoolohe hoe mai a na MAKAMAKA mai me a le@@@ a helo ana mai no oukou o ike ia PAINAPA, no ka mea, he kamaha ola i @@@ a kamaaina i helo kulainakauhale.

AIA MA KONA A HALEKUAINA

Papale wahine …………………………………………………………………………………

Kinanu Nani 8 Ia …………………………………………………………………………………..@100

Kalakoa Nani 18 Ia………………………………………………………………………………. @100

E kua aku ana MAKOU i ko mahout mau waiwai a pau no ke Ka mukuai i haule ihe i ko Iakou mau Kumalani @@@.

Na Palule $2.50- he $1.50 wale no a o na Palule $1.50 he $1.00 wale no.  Kupaianaha maoli keia nei maaupo ana e holo bebe mai, o @@@.

                                                                                    R.F. @@@& Co.

Huro! No ka La Heihei. Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANILA

NA PAPALE O NA KAMALII HOONANILA

NA AAHU NANI O NA LEDE.

He Kuai Hooni Kuikawa no ka la 11 o Ione, he malamala ana ma kahi o

N.S. SACHS.

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Mahou mau  PAPALE no ka la 11 o IUNE.

E kokoke mai nei ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAWAA loa i ike mua ole ia mamua, ola ia makou, aha ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pola he nui me  NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

  O kea no maemae a oi loa o ka maikai, a ua lona pa mai nei me @@@ ia makou.

NA PAPALE LUiNA a ke anene hou loa mai nei, nolaila a kipa mai ma  ko MAKOU Halekoai nei i ikemaka, a e huipa aku no hoi makou i ke

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 35e wale no, oiai nei o kona waiwai io he 30 me 75 koneia.

Ina oe e makemake i lole maikai no ka 11 e Iune, oie ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no hou lii mai.

Na Lole Hapa Kanikau i hiki he helei ia, o he ano Aloha.  @@@@@ na.  Belu a me Keokeo e kea no maikai loa a pilikia aia hoi ke helei ia, he 35 keneia wale no o ka ia.

Na Keoke Lihilihi Paa pu maikai loa, a @@@@ waihooluu a pau a ka manao @ @@@ ae ai, e kuai ia aka ana no he k@@@kuai haahaa loa.

Na Lole Keokeo a me na Le Panie o na ano a pau i hiki he holoha me ka mae ale, he nui loa ia makou.

E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @@@ @@ lohe papalea

E hoomanao au he Kuai Hoomi ma kahi o

N. S. SACHS:

3 – du.                                               201 Alanui Pepa. Honolulu.