Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 484, 23 June 1892 — Page 1

Page PDF (1.04 MB)
This text was transcribed by:  Judi Benade
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

Buke II.                       HONOLULU LUNE  @

HE MOOLELO

--:@NO KE KEIKIALU:--

AWAREDA!

A ME

KA UI LEILA

*NOREMADI

(KAKANIA NO Ka Leo.)

MOKUNA X.

Ka aihue ia ana o Leila a me ka hoopakeleia ana Diana.

 

            Aia ho@ hoopuiwa ia aela lawa elua i ke komo ana aku o Olefa.

            Nolila, ua mahani wale ae la no ka holomuku ana a ko laua mau waimaka, a iloko o ka puiwa nui a me ka pihoihoi huli mai la o Kamila a ninau  mai la.

            Auwe – heaha keia o Olefa?

            Aole he pilikia e kuu haku wahine maikai, wahi a ua Olefa ne ii kamailio mai ai me kea no kunahihi aka i hele mai nei au e hoike aku ia olua no mea o ka’u wahi ia o ka hana, k@ hopohopo nei au no kekahi poino.

            Heaha keia poin@ e Olefa? i ninau hou mai ai o Kamila.

            Ke ole au e kuhihowa. ua puni kakou me ka poe e hoohalua mai nei, no ka mea ua ika aku nei au i kekahi mau kanaka e pee ana mahope o ka ululaau ma ke kua o kahale.

            A he poe kanaka @ ae no hoi kakahi a makou i ike aku nei iloko o ka muliwai maluna o ka waapa; oia ko’u mea i haalele aku ne ii ka’u wahi o ka h ana no ka hele ana mai e hoike ia olua ia me@.

            I ko Leila lohe ana i keia mau mea a pau i hoike ia mai e Olefa, ua lele aku ia oia ma ke alo o kona makuahine.

            Me ke apo ana o kona mau lima alua i kona a-e, oiai kona nui kino holookoa ua hoohaaluluia i ka maka’u a o kona mau helekelena hoi ua haikea elike me ka waiu.

            Aole anei e hiki ia kau a ke holo no loko o ka ululaau e @uu makeahine? O ke manao nei au he poino kekahi e hiki mai ana.

            Hamau e kuu kuikamahine mai makau wale oe, wahe @ Kamila i kana kaikamahine alaila huli ae la oia a ninau hou mai la ia Opepa:

            Pehea kou manao e Olepa niaikei he pilikia anei kekahi e hoaa ai ana?

            Oiai o Olefa e makaukau ana e pane mai no keia mau ninau a kona haku wahine i onou aku ai imua ona.

            Aia h@llohe aku la lakou i ka haluku mai o kekahi poe mawaho o ka hale.

            Nolaila, iloko o ka pupuahulu nui, huli koke ae la na Olefa nei a puka wikiwiki aku la iwaho.

            Iaia i haua ai pela, loaa aku la iaia kona mau hoa ekolu e hoopuni ia ana e kekahi poe naita i lako pono me na moa kaua o alakai la ana e Lameka, no lakou ka nui he @ a oi. 

            Heaha keia e Laineka maikai?  wahi o Olefa i ninau aku @ iaia i ike aku ai o Lameku ka mea nana e alakai ana na poe la.

            I heie mai nei au no ka @opu ana ia on a me kou mau hoa @ ko ano he poe pio, wahi a Lameka.

            Nolaila, e hoomanao iho oe ua laki oe, a o oukou no hoi a pau i ko @ukou h@ ole ana mai nei e kueia’u me ka ikaika.

            He kanaka huhu hikiwaw@ keia Olefa, a he kanaka hooponopono ole na hoi ke loaa kona kumu e hulu ai, a iloko oia Manawa ana @ ku ana noho ona manao nui no koaa oia, a ua manao oia e hakaka me @ameka no ke ola a me ka make.

            Oiai nae oia e makaukau ana o ahai hou ae i ka hanohano o ke kamailio ana ma kona aoao me na olelo e lilo ai ka  hana i ka nui aia hoi, puka mai la o Kamila kona haku wahine mamuli o kona lohe ana i ka leo o Lameka.

            E Lameka, wahi ana heahu keia?  No ke aha hoi oe o hono nei e kaili aku i ka poe a ka mo ii hoonoho mai ai no ke kiai aua i ko maua maluhia?

            Oia ke kauoha i loaa mai iaia e ka wahine, nolaila he mea pono iaia ke hooko aku.

            A ko manao nei no hoi au aole ia he mea nou a @ kau kaikamahine @ hookaumaha ia no ka mea aole au a me ko’u mau kanaka i hele mai nei no ka hoopili@ia wale ana aku ia olua.

 

He MOOLELO @DONANEA

NO

Ebena-Lo

Ke Keiki’lii o Arabia

a me

ROVINA.

ka ui o Dareba

a i oie

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kamalima

            Mahope o kou hooko ana i keia kauoha a’u e hawe oe ia lakou a pan a hahao aku Moko o ka rumi pouli o ke towera nei, kabi hoi i hookaawaleia no ka poe pepehikanaka e hoomanao nae oe e lawelawe oe i keia mau me@ a pau me ka ike pono ana i ko lakou @ue pono i ka p@a aole hoi e pakele kekahi mea hookah o lakou.

            O ka poe a pau malaila i keia Manawa i lohe i keia kauoha weliweli a ua moi Merana nei pau loa iho la lakou a pau i ka makau.

            Aka nae, no ke aiakai o na koa, hamohamo ae Ia kona lima hema i kona iae me ka nalu ana iloko ona i ke kumi i ulu mai ai kela kanakha awa@wa a no kekahi mau minute mahope iho, huli ae la oia maluna o kona mau kapuai a hele aku la no ka hooko ana i ka makemake o kona hoku.

            I ka Manawa kupono ua pan iho la na keikialii he kanaha kumama iwa i k@ hopu ia, a mahope iho o ko lakou hahao ia ana iloko o ka halepaahao huli ae la ke alakai @ na koa a hele aku l@ luna o ka moi no ka hoike ana i ka h@l@ pono o no mea a pau i mak@

            I ko ka moi lohe ana mai iaia aku no ko @ keikiahi hoopaahaola @ hoopihaia ola me ka hauoil, @laila olelo hou mai la @

            Hookahi a’@mea i makemake ai ia oe e kuu ho@ i ka @ o Ka@luahu’a”  e @ pe”a a pau a Arabia ne ii ke @moaii wahine o Dareba a ina @ o loaa ia oe e lawe mai laia @kona ukali maua o’u no ka @ makemake au e ike iaia mamua @ ko’u kau ana aku i ka hoopai o ka make maluna o keia poe keiki, no ke ake ana @ lohe in a @ mai a laua mai @ pili ana no lakou nei a me ka mea i popohi@

            Ua ae koke aku le ke alakai @ koa e lik@ me kona ana mau o ka hookokanoha @ali @oia no ka hele ana @ imi ia Revina ma, a mamua ae o ka pihu ana o @ wawae hookah mahope iho o luna haelele ana aku i ke al@ o ka nei aimoku o Harona, aia hei @ mai la ka puka pa nui ma @ ka halealii a komo mai @ e Revina ma @ kekahi k@ kamaka nui @ ukali a @ a mahope o la@a me ke @ na koomaopopo iho ia l@ ka moolelo ma@nao e pili ana i ko Ebena make ana ka mea a lakou i aloha nui ai, o ka ui wala no a lakou e hahai ana ka @ i hiki ke keike mai ia mea.

            I ka hiki ana aku o ua aliiwahine nei a me kona kokoolua iloko o ka @lealii iwaena o ke kiowai o na olelo ka i ke aloha e lu @ mai ana ma kona aoao a pau @ o ke poi e Eberna i hoopunahele ai a ua lohe pu ia aku no hoi he mau leo e kuo ena in a keik@lii aloha ole he kanaha huniamaiwa ka poe hoi na lakou i lawe kona oia me ka menemene oie.

            Mahope o na p@li aloha ana mawaena o ka la aloha o Dareba # Ribanona ma, amu makua-h@wai o ua nohea nei huli ae la oi a hoike aku la ia laua in a mea a pau o pili ena i kona @ ana me Ebena a hiki i kona pepe@ ana.

            E hoolana i kou manae o ka mana kaikmahine wahi a ke me ii ka@mailio moi ai, no ia hana aloha ole a lakou i hana ai, he mea ponoia lakou ke oh ii kona hua, oia, hoi una ke koi a ke mea-oki-@ he mea pono ia’u ke noho keiki ole e liko @ manua@

            O, e kuu Ebena aloha! ka mea a’u i hoohewahewa ae, wahi @ makuakane ne ii paiauma ae ai, n@ kou mau iwi me makou, @ i pal@ maluna o kou kiue make aolo i lawelawe in a h@ hope o ka @ ana i keu ki@o le@p malaika e make h@poe @mio @ a pau kekahi mahope o kekahi.

            Ma ka @ aku a na mea a pau i mai nein a kuk@eonu maoli no ke aloha @ ona, @ ala a @ he @ ola.

           

KA MOOLA@

Na Papale @

Na papale @

Na Kam@

Ko Na K@

No Hookahi wale me ia @

            EGAN @ GUNN

Alanui Papu 100 H.

 

J. T. WALAKA@AU@

HELU 10

ALANUIPAPU.

KUAI H@ Nui # Mahehe a p@i

E kuai Holopono ia aku @

Me ko Amerika a @

pa kuai ana, heia mea @

wai mal@le ike nei

Na kalekau, @

Na uwew@

Na Pa@

Na Kahiko Lei-

Na La#Lele i Ho#

Na M#k#l#

Na Lih#

Na Li@

Na M @

Na @

Na @

O na K@

Na @

Na Kakini@

Ola @

M@ Kela K@ai ani a no K@

E@

J.T. Walakahauki

ALANUI PAPU.

M@ 10 1@