Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 486, 27 June 1892 — Page 1

Page PDF (1.05 MB)
This text was transcribed by:  Caroline Tsaw
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

HE MOOLELO

 

@ KEIKIALI@

 

AWAREDA!

 

a me

 

KA UI LEILA

 

o Noremadi

 

(Kekauia no Ko Leo)

 

MOKUNA X.

 

Ka aihue ia ana o Leila, a me ka hoopakeleia ana o Diana.

 

            Aka heaha lakela mea e na @ke mai la e mania?

            Aohe a’u mea e lohe nei e kuu kaikamahine, wahi a Kamila.

            Ua ano olelau ia anei oe e kuu kaikamahine, nolaila e hoolana i kou manao me ka hoopoina ana i keia mau mea a pau.

            Aole, aole – eia ka pilikia ma ka ipuka.

            No ka mea, ua hahai mai nei o Olefa ia kaua, ua ike aku nei oia i kekahi poe iloko o ka ululaau.

            Maloko mai nei o ka muliwai o Lameka ma, pela ko’u manao.

            Ha! He oiaio aia kekahi mea mawano o ka puka. Aole anei ou lohe aku i ka palaneho mai o na wawae.

            Ua ku ino ae la o Kamila maluna o kona mau kapuai no ka mea na lohe io aku la oia me ka moakaka i ka nakeke mai o kekahi mea mawaho, a oiai oia e nalu ana i ke ano o keia nakeke kamahao o ka po, ua kokolo ne la ke puanuanu i kona mau aakoko.

            Iaia i hoomanao ae ai i na olelo a kana kaikamahine i kamaolio mai ai iaia.

            Aole i ko ia ka puka e komo mai ai, a oiai o Kamila e ku ana me ka maopopo ole o kana mea e hana ai ia manawa, aia hoi, hmom mai la ia manawa he elua mau kanaka.

            Ua uwekapalili ae la o Leila i kela manawa i homaopopo mai ai i ka helehelena o kekahi o na mea i komo mai ai, oia no o Koma, kela kananka helehelena @ kona, a iloko o kona weliweli nui, kea e la oia iluna a nolu koke aku ia e puliki i kona makuahine.

            Aole o ua nohea wale nei ka i hoopuiwaia mai me ka maka’u i kaike ana mai @ na helehelena puunika o ua puhi ino nei.

            Aka o Kamila pu no kekahi, iaia i hoomaopopo mai ai i kea no o ua Koma la, iaia i komo mai ai, a ua koho koke iho la no oia iloko ona, aole ka ua Koma nei he nuakai maikai o ka hiki ana mai ia wa o ka po.

            Aka nae, ua hoao ae la oia e hoonalonalo i kona ano maku’u, iaia i ninau mai ai me ka leo haahaa e mimino ai ka naau koou o kekahi kanaka.

            Auwe – akahi no nae oe a ike ia e Koma. O ka make ae no hoi koe, huhuhui hoi na maka.

            Ae wahi a ua @ hoholena noi, @ @ @ @ lulu kakana ano ooiea e oluolu ole ai ka @ ke hoolohe aku.

            I hoi mai nei kakou ianei e hu, a@ ai me kou kokualuai keia wa o ka po?

            Wahi hoi a Kamilia, me ka hoao ikaika ana e hoonalo i kona ano makau mai a Koma ma aku.

            Aole au i hele mai nei no ka hoi ana mai ianei e hoaumoe ai, wahi a ua kepolo la.

            Manao anei oe e ka wahine, he hiki ia’u ke manao mai e loaa ia’u he hooluolu maikai ana mai kahi aku o’u i kipakuia ai I kekahi manawa mamua ae nei.

            Aole, aole loa – aole o Koma manao o hele mai no ka imi ana i wahi e hooluolu ai kona poo malalo o ka malumalu hale o Kamila a me kana kaikamahine kuu mea i hewa ai.

            Aole—aka he hana okoa no ka maua i hele mai nei,

            Ua like na maka o ua helohelona nei i keia manawa ana e kamailio nei ma ka Kamila hoomaopopo aku.

            Me kokahi mau puupuu nanahu i hele a onaona ka weli mai malalo iho o kona mau kuemaka uliuli hauliuli nunui, oiai kona mau lima elua e  kuhi ana i o a ia nei.

            Me he mea la, he mau maiuu no kekahi manu ae@ e makaukau ana e lele aku e haehae ae i kone mau onomi.

 

HE MOOLELO HOONANEA

 

NO

 

Ebena-Lo

 

Ke Keiki’lii o Arabia

 

A ME

 

ROVINA

 

Ka Ui e Darela

 

A I OIE

 

He Nauea Kamahao no na Heahauau he Kanalima

 

            E ke keikialii, ka mea hona na papalina i haimu ia e ka uil he keu ko makoa mina@ hhou me ke kaumaina @ kou kaili ia ana aku mai a makou aku ina he hiki i ka hanuala o keia mau pua a me ka nani u na pohaku o ka honua ke hoola hou mai ia oe, alaila e lilo no makou a pau i kauwa lawelawe nau, aka ua huna ia aku kou nani mai a makou aku a aole hoi ko makou mau maka e hoonu hou i kou mau helehelena maemae.

            I ka pau ana o ka na lede maka palupalu kanaenae ana, ia manawa ua ku ae la ka moi Morana iluna a me ko kona aloalii a pau a hana aku la e like me ka ka poe mua ma ke kaapuni ana no ekolu manawa i ke kii homanae e Ebena, a i ka pau a’’a o na puai okolu ku ino la na mea a pau me ko lakou mau poo e kulou ea ole ana iluna, aiaile kamailio ae la ka moi i keai mau olelo malalo iho.

            O e kuu ekiki aloha! ka la aloia o hou mau maka ua haalohe mai oe ia’u no ka manawa pau ole.

            Ua ukaliia keia mau olelo maluna ae me na olelo mokumokuahua a we@ maopopo o ka @, me ka hiolo ana o ka waimaka o na mea a pau i komo pu ma keia huakai hoomanao @ loa o ka mea nona keia moolelo.

            I ka pau ana o na hana hooma@ @ @ @ @ @ @ @ no ke lakou mau wahi @ iha me ke @ i na mak@ @ alu like na mea a pau ma ka pale ana no na la  mai ia @ aku, ma kahi e waiho ana ua kino kapilipili la o Ebena.

            I ka pau ana oia mau la, na la hoi a ka oi Revina o Dareba i kaupale mai ai i ka ono o ka ai, olei oia e  mau ana e kiai ma ka aoao o na kii ia, me he mea la e @ kino maoli o kana maa i aloha ai.

            Ma ke kakahiaka @ o kekahi la ae, oia hoi ka @ o ka la, a e ka la hoi a ka moi i haawi ai i ke kauoha i kona alihikaua a me ka mea kiai o ka halepa@ no ke oki ana I ke poo kana mau keiki, oia hoi na keikialii he kanaka- kumamaiwa.

            Mamua ae o ke kupono ana o ka la i ka lolo, ua akoakoa ae la na mea a pau no kahi e kau ia ai ka make maluna o ua poe keikialii ia, mai ke nui a ka liilii, a koe hookah aku o Huaa, oia hoi ka ai Rovina me kana kino uhane ole Hoko o ka halepule.

            Mahope iho o ka lawe ia ana mai o na pio, me ko lakou mau lima i o na pio, me ko lakou mau lima i ope’a ia mahope o ke kua a hiki i @ a ka mea oki poo e ku ana me ka makaukau no ka hooko ana i ka hoopai weliweli o ka make maluna o lakou a pau, a oiai na ebeu @ e ka malunhia e hekau ana ma na aoao a pau. I ka wa a ka mea oki @ o e makokak ana no ka apahu ana ae i ke poo o ke keikialii mau, aia hoi loheia aku la kekahi mea e kukala ana ua ike ia kekahi keikialii me kona mau @e hookokoke mai ana i ke kulanakauhaie.

            Mamuli o keia lono hoolele hauli, na huikau ae ia ka aha kanaka, a e ke hoi keia a ka mea oki @ @ kaohi koke ia, ma ke kauoha papuahulu a ka moi, e hoi kela a me keia koa no kona kulana pakalu, no ke pale ana aku i na @.

            Iloko o ka manawa @ na makaukau ae la ka moi me hona mau koa, a maki koke aku la no ke kuhulu e halawai aku ai @ @ @ @ la i mai @ laua malie.

           O k@ e @ keikialii e hohi ku nei i ke hapu o Harena, ma no kekahi o na keikialuu hoomakalaho mua e Arabia, a e ka @ iho la ia o kana kii ana mai e kaua ia Harena. I @ mau ana i kinohi, ua kaa ka lanahila i ko Harona mau hiana @ @ kona @ ana e make ana na keiki a ka mai Morana ma ia la oia kona mea i @ hou mai ai  I ke kaua.

 

(last column is not legible)