Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 488, 29 June 1892 — Page 2

Page PDF (1.07 MB)
This text was transcribed by:  Johnney Alford
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

JNO.E. BUSH.

Lunahooponopo@o a me Puuku.

POAKOLU, IUNE 29, 1892.

 

HE HOOPUNIPUNI.

     Ma kana halolelo imua o ka Hale Aliaolelo ka pule i hala, ua olelo ae ka Levi a Lunamakaainana o ka Apana o Hana:  Heaha hoi ka mea i ae ole aku ai o ka Lunamakaainana o Koelaupoko i ka Moi, i ke kuai ana ia “Kaimiloa.”  Ma keia ka poe heluhelu.  a kamaaina i ka moolelo oiaio i hana ia, e ike no lakou, i ka wahawai, a i ka hopu hewa i na olelo oiaio ole, e hoike wahahee ana i kona hoa, o ka haumana Levi ia a ka Haku.  I ka wa o “Kaimiloa” i kuai ia ai, aole o Hon. Buki he Kuhina, a aole no ia ma ke alo alii, e iho pu ana iloko o ka ipu hookahi me ka Moi, aka, aia oia ma Samoa, a me kona lohe mua ole, ua hiki ae la ua “Kaimiloa” la ma Samoa.

 

He Mai Mau.

     Me he la.  ua emi ke ano o ka hoopono iwaena o ka poe ia lakou ka hoopono.  Ke ike nei makou ma ka Hale Ahaolelo he hopohopo ka mea i Levi ia i ka hoole i ka mea hewa, a he wikiwiki i ke kokua i na mea pono ole me na olelo oiaio ole kekahi.  Ke hoomanao nei makou, i ka haule ino o na kahunapule, a me ko lakou ano hoopono, ke hoohalike ia me ko Moke, Kamuela.  Nakana, a pela aku.  Heaha ka mea i oi ae mamua o ka olelo ao a Nakana, ke Kaula, ia Davida ka Moi.  Aka, ua loli ke ano o na Kaula o ke Akua, a eia lakou ke hoomana a ke launa hewa nei me ka moekolohe me ka hewa.  Ua hepo ke kiai o ka pono.  a ua hoopilimeaai mahope o kahi apana palena a ko ke ao poe, me ka hoowahawaha i ka mana o ka Lani mai, ka ai o ke ola.

 

Awa Pae, Hana, Maui.

     Ua ukuia keia dala malalo nei ia A. Unna, oia hoi ko ke Aupuni hapa o na lilo no ke kukulu ana i ka Uwapo pae ma ke awa pae o Hana. 1888,

April 12 kekahi hapa     $700

Nov. 14 koena                 700

                                    $1,400.

     O na hoolilo ke’a a ke Aupuni i uku ai no ka hapa o keia uwapo, a iloko o ka wa a J.E. Bush e noho Kuhina ana.  Nolaila, me keia hoike mai ke Kakauolelo o ke K@ena Ka’aiaina mai, ke waiho nei makou ia Io@epa o Hana.  me Babulona Nui.  kona makua, a me na hooia i ka oiaio o kona hoopunipuni a huku opa i kona hoa kanaka.

    

IA IOSEPA.

     Ma ka pane a ka Levi Kahunapule Lunamakaainana o Hana, ma ka Holemua o ka Poakahi nei, ua hooia mai oia i kona wahawai maopopo e like me ka makou i olelo ai nona ma KA LEO O KA LAHUI.  No ka hiki ole ia ia ke hoole i ka makou i olelo ai i ka hoopunipuni o kana olelo no ka Lunamakaainana o Koolaupoko, i ka hana ole i kekahi nana ma ka Apana o Hana i kona wa e noho Kuhina ana, ua imi ae ola i kumu olelo e ae, a ke pai mai nei ia Alii Kakina, a me kana man hana.  Aole a makou olelo nena, no Iosepa.  noho peuli o Aigupita.  ka makou olelo, a me kana mau hoike wahahee, ana i hiki ole ai ke pane mai.

     Ke olelo mai nei oia no ko’u hoao e alakai i na Lunamakaainana mahope o’u.  E Iosepa, aole au i hoolauna ia me oe, a aole i kamailio pu aku, o oe ka mea i kakau mai i kekahi palapala ia’u, e hoomaikai mai ana i ko makou kulana hoahewa i ka hoonoa ia o ka opiunia ma kekahi bila kanawai i lawe ia mai e kekahi mau hoa o ka Hale Ahaolelo.  Me ko’u koi ole aku ia oe, ua wehe mai oe i kou papale ma ia hana ana, a hoomaikai mai e like me he hoku la @mua o ka la.  A pela mau iho la no oe e kulou ai imua o ka hoopono, a hookahi wale no ou laau e ola ai, he mihi oiaio.  a haalele i kou kulana hololua a me hoopunipuni.

J.E. BUSH.

 

KAU AHAOLELO O 1892.

Mai nehinei mai.

     Hoike a na Komite Kumau.

     Komite Pa’i, ua pau i ke pai ia ka bila 67.

     Komite Hookolokolo no ka bila 41, aponoia.

     Na ia komite no, no ka bila 35 a me ka olelo hooolo 65, aponoia.

     Na ia komite no.  no ka mea e pili ana i ka itamu o ka mahele olelo a me ke kakauolelo pokole, waihoia ma ka papa me ka bila.

     No ka bila 52, i ka hapanui o ka hoike a ke komite hookolokolo, waihoia ma ka papa e like me ke noi a Akipoka, i hana kuikawa no ka Poalua.

Na Olelo Hooholo.

     Kakauolelo.  i ka pane a ke Kuhina Kalaiaina no ka ninau a Iosepa.

     J.M. Hona.  he kanawai e hoololi ana i ka Baneko Hale Leta.

     Loi@ Kuhina:  he kanawai e hooponopoko ana i ke ano o ka ohi ana i na kiure.

     Makapolena he kanawai e hooli aua i ka mokuna 35 o na kanawai o ’86.

     Marsde@, e pili ana i ke komite o na lilo a me na loaa, no na bila i waihoia ma ko lakou mau lima; aponoia.

     Kamika, he kanawai e hooponopono ana i na laikini wai@na.

     Wiliama, he kanawai e hooponopono ana i na mea kalepa a pela aku, ma ke aupuni Hawaii nei.

     Waika, he kanawai e hooponopono ana i ka poe huki niho.

     Kamauoha, he kanakawai e hoopono ana i ka Papa Ola.

     Kanealii he olelo hooholo no ka wae ana i mau komite no ka holo ana e nana i ka Panalaau, aponoia me ka hoololi a Kamika.

     Kaunamano, 1 he kanawa@e hoomana ana i ke Kuhina Kalaiaina e hoopuka i na laikini kuai opiuma.

2.       I kuui dute no na bila i pau i kaukuia.

3.       E hooponopono ana i na hale kuai po@ ma Honolulu nei.

4.       E hookaawale ana i na mahele kuai o ka makeke.

     Konuwela, he kanawai e pili ana i na uwapo a me na awapae.

     Waipuilani, no keia mau itamu malalo iho nei.  Sana Lui $5,000, kula hanai o Kawaiahao $1,000, kula hanai o Makawae $1,000.  kula hanai a Mr. Davis, $400.  Waihoia me ka Bila Haawina.  Nana no, i puu dala no ka hana i uwapo ma Napoopoo, Kona

     Hoopanee ka Hale.

 

AUINA LA.

Akoakoa hou ka Hale.

     Akipoka, he mau ninau lehulehu i ke Kuhina Kalaiaina.

     Akiua, he kanawai e punuku ana i na kanaka opio i ka helo ana ma p@.  2 he kanawai e kau ana i auhau maluna o na rikiki hookaa dal@ a pau.

     Edemona, he kanawai e kokua ana i ka pona wai na Wailuku.

     Makapolena, he kanawai e pili ana i ke keena o ka Luna Hoopo nopono Waiwai.

Na Hana o ka La.

     Ka Bila Haawiina imua o ke Komite o ka Hale, Waipuilani ma ka noho.

     Na lilo huikau o ke keena o na Aina E $8,000, aponoia

     Elele $1,200, hooholoia.

     Pualikoa o ka Moiwahine $50,000.  Kapaeiki ia a loaa mai ka hoike a ke Komite Koa.

     Bana, na hae a me na kipu aloha.  $50,000.

     Hoololi mai o Balauwi@a, i $34,050 no ka bana, a i $2,000 no na hae me na kipu aloha.  Aponoia.

     Waika.  he noi e haalele ke komite i kona noho.  mahope o ka heluhelu ana o ke komite i kaua @oike aponoia ma ke noi a Kamauoha.

     Hora 3:59.  h@opanee ka Hale.

 

LA HANA 24.

Poaono, Iune 25.

     Halawai ka Hale e like me ka mau.  Mahope o ka pule a kahunapule, heluheluia ka moolelo o ka la i Kela a aponoia

Na’Palapala Hoopii.

     Kamauoha, e hoolil@ia o Honeipu i awa pae no na aina e.  Waihoia ma ka papa me ka @ila.

     Bipikane.  i haawina dala no ke alanui Kankina, H@@ wila i @@@ Komite o na hana hou.

     Koahou, i Lunakanawai Hoomalu no @@le waena.  Waihoia ma ka papa me ka bila.

     Kanealii, e ae ia na mai e kuai i ko lakou mau hale.  a e hoopauia ko Mr. Meyers noho luna ana no lakou.

     Waihoia ma ka papa no ka noonoo pu ana me ka hoike a ke komite.

     Nawahi.  e weheia i alanui e heea aku ai i na aina home liilii @ia Kaiwiki.  Haw@ii i ke Komite o na Aina Aupuni.

     Kamauoha.  e hoomau ia ke dute maluna o ka raiki.  Haawi.a i ke Komite Raiki. 2. He koi aie na ka Papa Huli o na mea kahiko o Hawaii nei.  Haawiia i ke Komite Waiwai. 3. E ukuia ka mea nana i pena ka hale hookolokolo o K@hala.  Haawiia i ke Komite Waiwai.

     Koahou, i puu dala no na alanui a me na alahaka o Hilo waena.  Waihoia ma ka papa me ka Bila Haawina.

     Hoike a na Komite Kumau.

     Wiliama, ua pua i ke paiia, na bila 60, 68, 71 me 72.

Na Olelo Hooholo.

     Pane ka Loio Kuhina no na ninau a Akipoka.  Ma ke noi.  ua waihoia ka pane ma ka papa.

     Kuhina Kalaiaina, no ka ninau a Kamauoha e pili ana i ke alanui Kamika.  Waihoia ma ka papa.

     Waiho mai ka Peresidena i ka papa inoa o ka poe e holo ana no Molokai.

     Akipeka, he mau ninau i ka Lolo Kuhina.

     Nahinu, he kanawai e kohoia i Lunakanawai Hoomalu no Molokai. 2. I dala na ka hana ana i lua wai no Molokai.  Waihoia @ma ka papa me ka bila haawina.

     3. He kanawai e hoohoihoi ana i na mai.  4. He kanawai e pili ana i ka ohana.  5. He kanawai e pili ana i na kai lawaia.  6. E kapaeia kekahi auhau maluna o na makua hanau nui.  7. E hoonoa ia na kai lawaia a pau, a koe ka ia kapu a na konohiki.  8. No na Hawaii wale no na Hawaii wale no na wahi kuai o ka makek@  9. E hoololi a@a i ke Kanawai Home Liilii.

     Kaunauiano, he kanawai e hoololi ana i ka Mokuna 23, o na kanawai o 1874.

     Iosepa, e hoomahuahuaia ae i $2,000 no ke Kula Hanai o Maunaolu.  Waihoia ma ka papa me ka bila haawina.

     Makapolena, he kanawai e huoponopono ana i ke keena o na Luna Hooponopono Waiwai.

      D.W. Pua, he kanawai e pili ana i ke ola o ka lehulehu.

     Numana, he kanawai e pili ana i ua laikini kuai waiona.

     Aki, he kanawai e hoomana ana i ke Kuhina Kala@ai@@ e laikini i ke ohe@fa.

     Keahou, i haawina no kekahi mau uwapo ma ka apana o Hilo

(next line is unreadable)

Hou.

Na Hana o ka La.

     H@luhelu 3 ana o ka bila @@.  Aponoia me ka hooleli.

     Mahope o ke kamailio loihi ana @ na hoa, ua

     Hoopanee ka Hale.

 

NU HOU KULOKO.

     Ua hoopauia aku ko Jno. Samoa noho luna ana no kuia p@p@.  e hoike mai i ka l@he ma keia Keena; nolaila mai keia manawa aku, ua papaia ka uku ana i kakahi dala no k@ia pepa ma kona lima.

     Ma ke Kanoha.

 

     Ahaolelo ko keiu la, hora 10.

 

     O Kamehameha me Honolulu i keia Poaone iho.

 

     Apopo kola la poin@ ole e ka makahiki 1887.  oia hoi ka la 80 o Iune.

 

     He man lio heihei kekahi i h@@ili ia aku maluna o na mokuahi onehinei no ke komo pu ana iloko o na heihei o Maui.

 

     Mea ia mai hei, he pee kekahi e holo ana e makaikai i Mau@a Lea, a o ka la 15 ae nei o keia mahina ae ko lakou la e haalele mai ai i ke kulanakauhale nei.

 

     Eia ke hanaia nei na lanai hula wawae lelelu nei a makou e hoaiai mua aku ai e malamala ana ma ka po o ka la 4 o Iulai, maleke e ka pa o ka Hotele Hawaii.

 

     Ua ku mai ka mokukaua Kamepiena i ke ahiahi P@akahi nei ma Esquimalt B.C. mai; a @ia oia ke mo-ku nei ma ka laina o na mokukaua.

 

     Na Iwilei,  i ka Poaono nei, Iune 25, ua hanau mai na ka wahine a ko makou makamaka maikai Mr. Pauglina, he kaikamahine nui nepunepu.  Owai hou aku?

 

Halawai a na Komite Kuwaena o ka Hui Hawaii Liberala.

     Ma ka halawai a ka Hui Hawaii Liberala i malamaia ma ke ahiahi Poaha i hala, June 16.  ua ko@@ia na Keonimana malalo iho i mau lala no ke Komite Kuwaena:

APANA I.

Hon. R.W. Wilikoki     F.H. Keiki     J.W. Kahalewai     G.B. Elama     D.K. Kamakauwila.

APANA II.

Hon. J.W. Bipikane     S. Kaloa     J. Kahahawai     T. Hoomaha

APANA III.

Hon. J.E. Buki     J.K. Prendergast     I. Nauha     J.S. Kekukahiko.

APANA IV.

E B. Maile     S. Kana@@a@     J. Heleua     Alex. Smith.

APANA V.

Hou. J. Nawahi     W. Kala@hao     J.K. Paele     D.W. Pua