Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 490, 1 July 1892 — Page 2

Page PDF (969.48 KB)
This text was transcribed by:  Josie Apo
This work is dedicated to:  Mahalo Ke Akua

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO O KA LAHUI.

 

JNO. E. BUSH.

Lunahooponopono a me Puuku.

 

POALIMA IULAI 1, 1892.

 

KE KUHINA HAWAII

 

            Ke hoomau la no ko kakou Kuhina ma Wasintons i ka manao hoohui aina Ke hoopalai maka nei hoi ko kauhale poe aole lakou i ike la.  Pela no, aka he hana keia i like me ka maia, he la no e hua mai ai.

 

Na Kanawai Hookamakama

 

            He elua bila kanawai i lawe ia mai i keia kau e pili ana i ka hookamakama.  Hookahi na Hon. S. Aki, a he hookahi na Hon. Wm. White (Uilama Aila) o Lahaina.  Ina keia mau kanawai, he mau kanawai e hoomama a e hoopau loa ai hoi i ka hookamakama e hele makakeleawe nei iloko o keia kulanakauhale, iwaena o ka poe kiekie a me ka poe haahaa, alaila ua lilo ka keia hana a keia mau hoa o ka Hale Ahaole, he mau kia hoomanao no laua, iloko o ka naau e ka poe hoopono o ke kulanakauhale.  He hookahi wale no kanawai a makou i ike ai, nana i hoopakele i keia lahui mai na poino o ka hookamakama oia hoi ka Bila Kanawai a aka Hon. J.L. Dowsett makua e ku nei ma ko kakou buke Kanawai.  Na keia kanawai i hooemi mai i ka ma’i kaokao, ke kumu o ka mai lepera e laha nei a me na mai e ae o ke kanaka.  Pomaikai keia mua aku ke homau ia ke kanawai a Kimo Laukeke i hana ai, a he kia hoomanao ia i kona manao aloha i ke kanaka Hawaii; a he hoike ana i kona naauao, me ka hookamani ole ma kana hana.

 

NA BILA KANAWAI

 

He nui na bila Kanawai kamalii i lawe ia mai e na hoa opio o keia kau o ka Ahaolelo, i like no ke ano a me ka hohonu me kekahi kio wai alialia o Kalia ae nei, aole he waiwai a aole he ano nui.  Ualuku ia ka nui o keia mau bila hou e na hoa, a e hanau mai ana paha ma keia mua aku@ me ko lakou hakumakuma hemahema a ano ole, a aole no paha e nele ke kapu ola ia aku mahope, oiai he hanau kamehai ke ano o na bila kanawai o kela mau la.  He ano makehewa, a ua hopohopo no ka poe e ake @ana e lawe mai i na kanawai kupono. o @hihewa ia iho e ka poe maka @ pu i ke kalua ia.  Oia ih@ @ke emi nei ka lahui, a ke mimino pu iho la na lolo oo o ka aina, koe wale no o na punio ka kakou e ike aku la, ua malili nae

 

Na Hana Koho Peresidena.

 

            Ua hui ae na Elele koho moho Peresidena mai na mokuaina mai o America Huipuia, ma ka aoaoa o na repubalika, a ua koho iho lakou ia Peresidena Harrison, no ka holo hou ana.

            Ua haule iho la o Mr. Biaine, ke kanaka lolo o ka aoaoa republika, a kaili aupuni kaulana o keia mau la.  Aka aole ia he ea hou ma na aina a pua.  E hoohaule ia ana ke kanaka naauao no ka hopohopo ia a no kona punahele kekahi i ka lahui.  Pela no maanei, o ka mea a ka lahui e makemake ai, oia iho la ka mea hookae ia, ho@no ia, a hoopaahaoia.

            Aia ma keia mua iho e lohe ia mai ai ka moho o ka aoaoa Demokarata.

 

NA ANOAI O KA AHAOLELO

 

            No Hana ke kii o Kuakii, a na Piimaiwaa i hahau aku i ka laau nakeke na ku o ua kii la o ka puu o Kauwiki.

 

            Ma ka moolelo ake ike a ma Kahunapue o Hawaii nei, ua like ka ka maka o Diabolo me ko ka Mano Niuhi.

 

            Ua hoohala o Uilama Aila i kona mahalo ia ma ia inoa i ka pahee o kana mau kalai ana.  Ua like me kaua nihi pali ka hele nihi a ka loea o ka Malu ulu o Lele.

 

            He halawai hoonohonoho Aha Kuhina hou kai malama ia e na hoa o ka aoao lahui hoomaemae i malama ia i keia mau po aku nei, o Uilama Aila kai komo aku i keia pohai, ma ke Koena Loio ma Alanui Kaahumanu kahi o ka hoopunana ana o keia poe, a ua huaelo nae.

 

            Ua kauoha ia e na Ona Baneko ke loli ka Aha Kuhina, alaila e hoonoho hou ia no o Kamuela ma kona wahi.  O kumukahi me Palamoa ka inoa o keia mau Ona Baneko, he ohule kekahi a he leo nui kekahi.

 

            Ua hookauhua ae ka Loio Kuhina, a e like e ka hoolana hanau nui ua hoopuka mai he ohana bila Nui kana e hana mai ai i kekai la o keia mua aku ke hiki pono iho kona kuakoko hoonee.

 

            Ke pii ae la ka pahee o ke Kuhina Paka ma ka olelo, koe wale no keia, ua haalele i ka olelo naauao, e akamai e like me ka nahesa a e maikai e like me he nunu la.  He akamai ala no e like me ka nahesa, a ke hai aku la i ke ino a ua nahesa la, he hookahuli i ka oiaio.

 

            Ua makemakeia @a lala a pau o ka Hui Hookuonoono o Kapuukolo e akoakoa pau ae ma ko lakou hale halawai mau ma ke ahiahi o ka la apopo, Iulai 2, hora 7:30 P.M.  No laila, e makaala ae e na hoa.

 

KAU AHAOLELO O 1892

LA HANA 26

Poalua, Iune 28.

Mai nehinei mai.

Hoike a na Komite Kumau.

 

            Komite Waiwai, i ka bila e pili ana i ka malama ana i na buke helu o ke aupuni ma na olelo elua, waihola ma ka papa no ka noonoo pu ana me ka bila.

 

            2.  I ka bila e hoololi ana i ka Baneko Hale Leta, waihola ma ka papa me ka bila.

 

            3.  No ke koi a Keoni Kolohana e kue ana i ka Papa Alanui waiho ia ma ka papa.

            Komite o na aina aupuni, e pili ana i kekani papapala hoopii haawina alanui, aponoia

            Komite Kalepa, no ka mea e pili ana i ka hale @ aila o ke aupuni, waihola ma @papa i bana kuikahi no ka Poaha.

            Komite Waiwai, e pili ana i ko James Kapahu auhau palua ia ana aponoia.

            Komite Pa’i, ua pau i ke pai ia na bila 65 me 66.

 

Na Olelo Hooholo

 

            Wilimana he noi e poopoo hou ia ka uku o ka Lun Leta Nui, aponoia.

            R.W. Wilikoki, he kanawai e hoololi ana i kekahi mau pauku o ke Kumukanawai.

            Loio Kuhina, he mau hoolaha kanawai like ole he 12 ka nui.

            Wihama, kela hanawai mua no ana e pili ana i ka iole ai moa.

            Buki, he kanewai e hoololi ana i kekahi mau pauku o ka mokuna 52 o na kanawai o 1890.

            Keoni Ina, he mau hoolaha kanawai elua.

            Aki, he olelo @hooholo e pili apa i ke Komite Wae ma’i no ka holo ana i Molokai Haawiia i ke Komite Malama Ola.

            Makapolena, he kanawai o hoomana ana i ke Kuhina Kalaiaina, e hookaawale i kekahi aina no ka Home o na Luina.

            D.W. Pua, he kanawai e haawi ana @ uku hoomau no ka wahine a Kaulua.

            J.M. Hona, he olelo hooholo me elua hoolaha kanawai.

            Mahope o ke kamailio loihi ana o na hoa, ua

Hoopanee ka Hale hora 12

AUINA LA.

Akoakoa hou ka Hale i ka hora 1:30.

            Edemona, he @anawai e @aikiniia na kaa ma Wailuku.  2. E hookaawale ke Kuhina Kalaiaina i kekahi wahi o Wailuku no ka pono wai oia apana.

            Aki, i kauku noho paa no Kalaupapa.  2. E hoihoi ia mai na mai ano mama i Honolulu nei no ka lapaau ana.  3. E laikiniia na kalaiwa kaahapaumi.

            Akina, i haawina no ka hana ana i palewai ma Waimea, haawiia i ke Komite e na Hana Hou.  2. he olelo hooholo e ae ia na kauka i aponoia e ka Papa Ola e hele pu me ke Komite i Molokai, a pela hoi me na kakau nupepa, haawiia i ke Komite Malama Ola.

            Wiliama, he kanapai e hoololi ana i kekahi mau pauku o ke Kanawai Koho Bel@ta.

            Kakina, he kanawai e hooponopono ana i ka Auhau Halemai.

Na Hana o ka La@

            Heluhelu 2 ana o ka Bila Helu 32.  Mahope o ka hoololi ana, waiho no ka heluhelu ekolu.

            Heluhelu 2 o ke kanawai e pili ana i ka Lunakanawai Hoomalu o ka apana o Hana, Maui.  Waihola no ka heluhelu ekolu ana.

            Hoopanee ka Hale.

            LA HANA 21.

            Poakolu. June 22.

            Halawai ka Hale e like me ka mau.

 

 

 

 

Na Paiapala Hoopii.

 

                        Akina, i haawina no ka hana a@a i palewai ma Waimea, Kauai, haawiia i ke komite o na aina aupuni.

            Kamika, he koi poko na S. Ha@ puku o Lihue, haawiia i ke Komite o na aina aupuni.

            D. Pua, he mau palapala hoopii i Kumukanawai Hou, waihoia ma ka pap@ me ka bila.  E koho ia na luna aupuni a pau waihoia ma ka papa me ka bila.

            Kamauoha, e kuai @dala ia na laikini opiuma, haawiia i he komite opiuma.

            2.  I $50 ka laikini o ka poe tela lole, haawiia @ ke komite no ia hana.

            Nahinu, he koi poho o $1,000 na kekahi kanaka i ke aupuni haawiia i ke Komit o na aina aupuni.

            Kamauoha, i $100 k@ uku o ka laikioi kuai bia me waina e haawiia ana ma kela a me keia apana .

            2.  E hooemiia ka uku o pa @ikini kuai waiona, i $250, haawiia i ke komite kalepa.

            Akina, i haawina no ke kula @o bana lima o Kauai, haawiia i ke komite hoonaau@o.

            Hoike a na Komite Kumau.

            Wilimana na pau i ke pai ia @a bila bila 70 me 73.

            A.S. Wilikoki, he kanawai e pili ana i ke dute ana i ka raiki.  2. I haawina no ka hana hou ana i ke alanui mawaena o Haena a me kekahi wahi ma Kauai, haawiia i ke komite o na aina aupuni@

            Bi@ikane, he kanawai e hoololi ana i ka mokuna 72 o na Kanawai o 1890.

            Akipoka, he mau hoolaha kanawai like ole he 10 ka nui.

            Hona, he kanawai e hooponopono ana i na hora hana o na limahana aupuni.

            Waipuilani he mau hoolaha k@ hawai like ole he 10 ko lakou nui.

            Kamauoha he kanawai e kue ana i na hoa o kekahi mau hui malu aole e lilo i mau luna aupuni.

            D. Pua, e haawiia ke silo nui i kekahi poe mea kuleana aina i loaa ole ia mea.

            Aki, he kanawai e hookaawale ana ia Honolulu nei iloko o elima apana auhau.

            Kanealii, he kanawai o hooponopono ana i ka uku o na koa.  2. E kaheai@ i aha olele hana kumukanawai.

            Balauwina, he kalawai e hooponopono ana i kekahi mau palapala hookaa dala aupuni a@pela aku.

            Koahou:  E hooholoia, ua loaa i ke komite e holo ana no Molokai ka mana e hookuu i na mai a lakou i ike ai he pono, mahope o ke kuka pu ana me ua kauka.  Haawiia i ke Komite Hoonaauao.

            Loio Kuhina, he mau hoolaha kanawai like ole he 3 ka nui.

            D.W. Pua, e haawiia i haawina no ka hana ana i uwapo ma Niihau.  Haawiia i ke Komite o na Aina Aupuni.

            Waipuilani, he olelo hooholo e pili ana no ka hookomo ana i na it@mu hoohoihoi kanu kope ma Kona iloko o ka Bila Haawina.  Haawiia i ke Komite Aina Aupuni.

            Aole i pau.

 

            Na ka mokuahi Waialeale ana e lawe manawalea ke Komite Malama Ola no ka panalaau o Molokai, ma ke ano mana@ @ ke mea maa mau.  @ ka poe kakau nupepa ke ole @ u e kukihewa, he manawa e holo pu ai me ke komite.

 

            Maluna o ke Kalaudi@e i kela ahiahi aku nei i haalele mai ai i ke kulanakauhale nei ka Hui Himeni o ke Kula Punahou, i ukaliia e kekahi mau kumu no ka holo ana’e malama i mau aha mele ma Maui a me Hawaii.  Ua manaoia, aole e emi malala o 3 aha mele malamaia ana ma Maui.  mamua o ke lakou holo loa ana no Hilo, Hawaii.

 

OLELO HOOLAHA

 

            Ua kapu ka hele ana o na Puaa ma kuu aina ma Honuaula, maui, i kapaia.

 

ROSE RANCH

 

Ke loaa e hele ana malaila e pepe hi ia uo.

            Ua kapu no hoi ke hele ana o na kanaka ma keia wahi, aia no a loaa mai ka ae ia e Chas. Buchanan (Kale) ka haole malama i kela aina ua pili keia i ka poe e kii malu nei i na holoholona a lakou, ka pou wawahi pa, a wawahi i na puka.  E hoolohe i keia kauoha, o ili @auanei he pilikia mamuli o na @anawai.

            KIMO PELEKANE (J. I. DOWSETT)

            Honolulu, Iune 28, 1892

            june 30 1m