Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 499, 14 July 1892 — Page 4

Page PDF (964.14 KB)
This text was transcribed by:  Joyce Yoshimoto
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

HONOLULU, JULY 14, 1892.

I NA HOA HELUHELU.

   Mamuli o ka anoi nui a me ka makemake paulelua o ka makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i KA LEO A KA LAHUI, e hoopuka mau ia-ko lakou mau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka noa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa.  No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apiki, ke lawe nei makou i ke keikei o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o ko makou kahua ia, o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei, a e lilo no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi luna hana apiki, e loaa ana ia lakou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia.  Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina.

 

NUHOU KULOKO.

   Ma ka la inehinei i ku mai ai ka mokuahi Auseteralia me na ipukule a me na leta no keia awa, a ua like hoi ia me hookahi la okea kona haule mai kona manawa maa mau mai.

 

   O kela kanaka i pepehi ai i kana wahine no ka haawi ole ana mai i dala kiko hua nana i kekahi la mamua aku nei, ua hoopaiia e ka Lunakanawai Hoomalu i ka Poalua nei he hookahi mahina ma ka hana oolea.

 

   Eia kekahi poe keiki opiopio he ewalu a eiwa paha ko lakou nui, a e noho nei makai o Iwilei, ke hoomaamaa nei i ke kani o ko lakou mau kileo ma ka pakoli ana i kela a me keia ahiahi.  A wahi mai a na kupa oia aekai, he maikai maoli no, a he piha hauoli ke lohe aku.  O Mr. Kaka ke alakai o keia poe opio.  E hoomau aku ma ka hana maikai:  mai hu aku i ka mala a ke ahi.

 

   Ua makemakeia na Lala kahiko a me na Lala hou o ka Hui Hookuonoono o Kapuukolo, a me ka poe hou e makemake ana e komo i ka hui, e hele ae i ka halawai mau ma ke ahiahi Poaono, Iulai 16, hora 7:30 P.M.  Ua makemake nui ia na lala a pau no ke koho hou ana i kekahi mau Luna Hoohana o ka Hui i hoohakahakaia, e waiho wale nei aole i kohoia.  A no ka mahele ana hoi kekahi i ke dala a ka hui kahiko i hoahu ai.

   E kala mai i ka hoomanao ana aku ia oe, apopo e palamimo hou aku ai ka Malulani no kona mau awa o ka huli makani, a e hii pu aku ana oia maluna ona i ka poe e hele makaikai ana i ka piko o Maunaloa.

 

   O ka makua o ka ia i ka wa o ka pehu, oia ka mea nana e hoopiha nei ka makalua o M. Puahi, ke kalaiwakaa mua iho nei o ka Moiwahine.  Hookahi no ua keiki la o Kahikinui, komo ke ka i na degere kiekie e moe okoa ai na lio i ke ala i ka ua mea o ke kaumaha.  Oia ka rula.

 

   He mea pono ia oukou e na kane mea wahine, e ao a e kula aku i ka oukou mau wahine aole e hele auwana i ka po, a haalele i na keiki liilii na hai e malama.  Ua ike no ka hoi kana wahine lalau he molowa i ka hanai keiki, hana wale iho no.  E hana pono i komo i ke aupuni o ka Haku.

 

   Manao makou, aohe he oiaio o ko makou koi ia ana mai e hoolaha aku imua o ke akea, i ka hoihoi ole o na kanaka i kela haiolelo hoolilo ia Puuloa ia Amerika Huipuia i ka po onehinei, a ua lilo kela haiolelo a Hon. R. W. Wilikoki i hana nui na ko lakou noonoo mai ia manawa mai a hiki i keia kakahiaka.

 

   Ua kipa malu ae kekahi wahi anela o Waiolani iloko o kekahi lio kaa papa o ka Hui o Waila Ma ma ke alanui Papu i ka Poalua nei, a holo pupule aku la ua lio la me ka huki ana i ke i kaa e nakeke hele ana mahope ona.  O kahi iaki loa nae, oia no ke komo ana i ka pa papa ma ke alanui Moiwahine me ka loaa ole o kekahi poino.

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

   Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892: 

                     OAHU.

Honolulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. A. Lloyd

Ewa me Waianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Hookano

Waialua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koolaupoko No. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. O. Aikue

Koolauloa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. J. Aylett

                    MAUI.

Lahaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Taylor

Wailuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wm. T. Robinson

Makawao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Morton

Hana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. P. Sylva

Molokai me Lanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                    HAWAII.

Hilo me Hilo Akau . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. C. Willfond

Hamakua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chas. Williams

Kohala Hema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmot Vredenburd

Kohala Akau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eben P. Low

Kona Akau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Kaelemakule

Kona Hema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thos. H. Wright

Kau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. T. Shipman

Puna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. E. Elderts

                  KAUAI.

Waimea me Niihau . . . . . . . . . . . . . . . . . Th. Brandt

Koloa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. K. Mika

Lihue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. B. Hanaike

Kawaihau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Kaiu

Hanalei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. E. Leverill

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

   O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paanl ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a hiki i keia la:

Hui               Lanakila               Haule               Paani

Honolulu             2                      4                   6

Kamehameha         6                      2                   8

Hawaii                3                     4                   6

Crescent              4                      4                   8

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

   Eike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma’i o kela a me keia ano, e naue mai i ko’u Keena hana, a na’u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma’i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia’u ke lapaau i na ano ma’i a pau, ma’i iloko o ka opu, hu’i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma’iwahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hea, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoalohi maikai no oukou e na Hawaii.

                                                        Owou iho no,

                                           DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug. 31.     1y

 

OLELO HOOLAHA NO NA PUAA.

   Ke loaa ka puaa, e hele wale ana ma kuu mau aina oia o Halawa a me Aiea e pepehi ia ana e hooko ia keia ke hala na la he umi mai keia hoolaha.

                                               KIMO PELEKANE

                                               (J. I. DOWSETT.)

Honolulu, Iune 28, 1892.

june30 1m.

 

Kauka Yong Kam Pung.

APANA.

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o Ka Aina Pua!

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane ma’i, mai ko na kane, wahine a eui na keiki liilii.  O na ma’i ha-no ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi.  A o na ma’i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola.  Ke koike ia aku nei, eia ke ola ia nei, me ka oluolu @pu o kahi auhau.  Ka poe pilikia hanau keiki a bele nui paha o ke koke a paa a lohi paha ka hanau ana, papaha o ka waiu, e hele nui mai i o’a ne.

   E KIPA mai e ka poe i hoolui luu ia me na haawina pilihua a ka ma’i a na’u eukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.                                                   d3:272—

 

HOOLAHA HOU!

E ALA, E ALA.

B. F. Ehlers & Co—PAINAP

HELU 99 Alanul Papu.

   E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

ALA MA KONA HALEKUAINA

   Papale Wahine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinamu Nani 8 Ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.00

Kalakoa Nani 18 Ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”  1.00

   E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ka mukuai i hanle iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

  Na Palule $2.50  he $1.50  wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

                                                        B. F. EHLERS & CO

 

Huro!  No ka La Heihei.  Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

 “       “     “  “  kamalii       “

 “ AAHU NANI O NA LEDE.

  He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, k3 makamaia ana no kahi o

                                                  N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUNUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me

     NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

   o ke ana maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku au no hoi makou i ke

 

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

  Ina oo e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

  Na Lohe Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ano Akala, Halenalena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

  Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a nau a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

   Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia ne ka mae ole, he nui loa ia makou.

     E na hoaloha, e kipa e ike kumaka i ka nani o Aipo, he aie ka lohe pepeiao.

   E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

----------------------------:N. S. SACHS:----------------------

                                        104 Alanui Papu, Honolulu,                    tf.