Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 502, 19 July 1892 — Page 1

Page PDF (912.18 KB)
This text was transcribed by:  Nina Agbayani
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

Buke II.                                                                                                                                                           HONOLULU IULAI 19, 1892.                                                                                                                                 @ 502

 

HE MOOLELO KAILI PUUWAI

-NO-

SENIA LUTERA

Ka Ui Puuwai Mabala

-:O:-

ENELANI KAHIKO.

A I OLE

            He Nanea Hooheno no kekahi Kauna Wahine Opio me kana mau Aloha Ekolu. (Mauka p@ni mai a ka mea kaau o A@ reda, a pela aku.)

MOKUNA II.

Me oe kuu aloha e ka ipo, nolaila mai pawe@ ia'u i ka la apopo

o noonoo ia auanei ka

nanehuna a kaua.

            Ua hamau na mea a pau ia manawa, a o ka kaua Senia wale no i pili aoao ia e kana ipo aloha, i ukaliia e ke kamaliiwahine Enora i piha e ka lili makawelawela, me he uhane ino la no ka po. aole he wahine ola i loaa ka io a me ke koko. na kamahele o ke ala e ike ia ana ia manawa.

            He mau ao hakumakuma o ka ino ke hoakoakoa ana maluna ae o ko lakou mau poo, e hun ana hoi i ka maka o na hoku a me ka huina aouli, me ke koloho ana o ka makani me ka ikaika, me ke anu e maeele ai ka ili o kamahele, e hewa ole i ke olelo. e, he po ino ia, a kupono ole no ka mare ana, aka nae peia i holo ai ke mele.

            O ka ua ko luna me ka uwila

            O Senia ko lalo me ka ulua.

            Aka nae mahope iho o kekahi mau hora o ke kukini wawae loihi ana o ua mau ipo nei, aia hoi hoea aku la laua elua i kahi o ke kahanapule, alaila nalo aku la o Senia a me kana aloha iloko o ka hale o ua kahunapule la, me ka haalele ana iho ia Enora hookahi iwano i ke anu a me ke koekoe e kiei ana ma kekahi o na pukaaniani o ua wahi lale laau uuku la e ku mehameha hookahi ana ma ia wahi iloko o ka ino a me ka pouli o ka po.

            Oiai nae o Enora e hoohalu ana me ka moakaka pono ma ua wahi pukaaniani la i uhi ole ia i na mea a pau e hana ia ana iloko.

            Ike aku la oia e like me ka la i ke awakea i ke kanaka ana i eha ai i ka eha lima ole a ke aloha, e niare ana me ka wahine opio ana i huhu loa ai me ka lili makawelawela.

            Mawaho ae oia, ike pu aku la oia mai kona kulana kilo aku. i ka elemakule poohina, a kanaka hooko hoi i ka oihana laahia a ke akua e kuku mai ana lakou ekolu, me kona alo e huli mai ana imua o Senia ma.

            O kahi malamalama nawaliwali o kahi ihoiho kukui uuku e ku koke ana iluna o kekahi wahi pakaukau, ua la ia no ka hoauhee ana aku i ka pouli mailoko aku o ua keena la e malamaia ana ka mare, oiai kona malamalama e papahi ana maluna o na papalina alualu o ke kahunapule, a o kekahi mau kukuna hoi e hooipoipo ana me na helehelena maemae o kona enemi a me he mau lopi gula la ko Senia mau maawe lauoho i kana nana aku ia wa o ka po oiai oia e ku ana ma ka aoao o ka mea ana i aloha ai.

            O kela mau helehelena hoomakue e na kui e nau ana i ka nauki e kiei mai la mawaho, ua lawa loa ia no ka hahao ana mai i ka weliweli iloko o ka poe a pau e ike aku ana iaia iloko oia kulana, oiai kona mau maka a elua ua hele a okooko me ka maina nui, a ua kokoke maoli eia i kela manawa e kaa ilalo o ka lepo me ka huki ana i ke oho o kona poo.

            me he la he ume makene@ i kiola ia aku e ua Enora nei ma kapukaaniani aku, aia hoi huli mai la o Senia a nana mai la i ua wahi puka aniani nei a Enora e kiei ana, me ka nalu wale ana iho no o ua Senia nei iloko ona, malia, paha he poe kekahi e nana mai ana i ko laua mare ia ana no ka mea ua makemake oia e hana ia na mea a pau e piri ana i ko laua mare ia ana me ka ike ole ia e kekahi mea e ae, koe wale iho no laua elua me ke onaona, i kolu i ke ala lipoa.

            O keia po o laua i mareia ai me Heneri i piha me ka hopohopo a me ka maka'u-kanaka, aole loa ua Senia nei i hoopoina i na hoomanao ana no kekahi mau makahiki loihi mahope mai, no mea oia iho la ke keehina wawae mua loa nna i makaukau e hoolilo i kona ola i moepuu na ka make, a e ike ana kaua ia mea ma ke ko ana a ke au o ka kau nanea, ka mooleleo hoi i olelo nui ia e kekahi poe; ua hala loa aku kana iniiniki ana iloko o ka iwihilo, e nele ole ai ke kupaka o ka manao hanaio o ake no a Pa iho i ke ki o ka aina Aohe lele pi a koe aku. Aole i p@.

HE MOOLELEO

-@NO KE KEIKIAL@-

AWAREDA!

KA UI LEILA

o Noremadi.

(K@kauia ao Ke Leo.)

MOKUNA @

Ka Nohoalii i Hoohakahakaia.

            Aia he poino nui mamua ou i keia manawa, e kuuhaku.

            No ka mea, ua puni ke kulanakauhale nei i keia manawa me ka lohe no kou hoole ana.

            Nolaila, ua makaukau na kauaka o Wavela nei me na mea kaua.

            Me ka lohe no ko'u hoole ana i ke aha?

            No kou hoole ana aole e mare me Elevira, a na lilo ia hana ana au i mea no lakou e kaumaha ai.

            Ua halawai mai nei au me Karewada.

            A ua hoike mai nei oia ia'u, aole he maopopo iaia kana mea e hana ai.

            No ka mea, ua haulele malu mai ka nui o kona mau koa iaia.

            Nolaila o na hoa ana e punuku aku i ke ala ana mai o ka pilikia, he mea makehewa.

            E hoomanao nae oe e kuu haku, ua ulu mai keia mau hana a pau mamuli o ka hooweliwelii o na makaainana e Kaberana.

            Nolaila, ua piha loa ia lakou me ka maka'u, me ke ake ana e hooko ia ka makemake o na lani mamua o na mea e ae.

            Ua hoaiai pu aku no hoi o Kaherana imua o lakou i ka pouli ana o ka malamalama o ka mahina, ke ku'i ana o ka hekili me ka ikaika ka olapa ana o ka awila he hoike ana mai ia i ko Odin piha me ka huhu no keia lahuikanaka hoolohe ole i kona leo a ua hoolohe aku na kanaka ia mea.

            Ma ka hoolilo ana nae i ka moolelo loihi i moolelo pokoie aole he maikai e loaa mai ana mai a lakou mai, no ka mea ua piha loa ia la kou me ka huhu nou.

            Ua ike no a@ e k@ Ikopa. wahi a ua moi opio nei e hoea mai ana keia mau mea a pau mai na anoana mai a kela kahunapule hoopunipuni e lulu nei mawaena o ua makaainana.

            Ae, ola hookahi wale no ka pulupulu i a ai keia imu ahi nui aole he mea e ae wahi a ka pani.

            Aole anei i hoike mai nei o Karewada ia oe i ka kakou mea pono e hana ai?

            Aole loa e kuu haku aka koe wale no kona olelo ana mai nei ia u aole he manaolana i koe no kakou, ina kakou e hoopaakiki ana i ka noho ana iho i Noremadi nei no ke ku'@ ana aku i kela puu hua helu nui, o kana i manao ai, oia ko kakou mahuka ana mai Noremadi nei, aka nae aia no ia i kou manao, ina ua manao oe o ke kue aku ka pono, ua aa loa makou a pau e pale nou me ka wiwo ole a hiki i ka haule make ana o ke kanaka hope loa. Aka, ina-

            Aka, ina e aha o Ikopa maikai? Mai maka'u oe, aka e hoike mai ia'u ina mea a pau.

            Aka, ina oe e ae ana e hooko i ka makemake o na lani, wahi a na makaainana, o ka pau no ia o na mea a pau.

            Aole loa pela. wahi a ka moi opio me ka hoole ana mai o kona lima a me kona poo i ka manawa hookahi

            Ua hoike mua au i ko'u manao kue, a ua paa kuu manao, ma ia aoao no au e paa ai no kuu Leila, ina no ua make ia, aole no au e hewa ke paa i ka ole a hiki i ke kuiu koko hope loa o kuu puuwai; ina he mau tausani make e waiho mai ana imua o'u. aole loa ia he mea no'u e ae aku ai.

            No na mea e pili ana i ko'u mahuka ana mai Noremadi nei aku, aole o'u manao pela, ua oi aku kuu pono e noho malie e auamo i ka inaina o ko'u mau makaainana, aka nae no kuu Leila aloha aohe a'u hana pono e ae nona. o ka haalele wale iho no i ke kulanakauhale nei o Wavela, no ka imi ana aku nona mahope nei.

            Ae, e hele au e imi iaia e pono ai, no ka mea aole loa e loaa ia'u ka maha ma ke kino a me ka uhane a hiki i kona wa e loaa ai ia'u.

            Oiai au e hoomanao ae ai i ka hopena weliweli i ili iho maluna ona-mai ka mea mai i koaa ia lakou ka manao o ke aloha ole a me ka makona, no laua hoi ua lima huluhulu i kau aku me ke oole'a. maluna on--ua hiki ole no hoi ia'u ke hoomanawanui e like me ka hki ole i ko'u mau makaainana ke kapae ae i ka haawe a'u i kau aku ai maluna o lakou.

            Aoie e hiku ia a ke hiamoe, a aole no hoi e ono po@ ka'u ai. Aole i pau

            O nehinei ka la hoomanao la ha mau o ka @ o Kina.

            Ma ka Ema Kaea ku hoohala manawa a ka Bana Hawaii i  ka po nei.

            Pokai na poe Pake kiko hua i ka Poalima i ka Lunakanawai Hoomalu ma ka $100 ka haahaa a pu aku i ka $500.

            Eia maakou i keia kakahiaka me na kohi kelekele a ka Puukolu, lawa pono na kuineki a ka maka o kilohi iho ai. Ono sa puu!

            Ua mahuka kekahi paahao ma ka inoa o Steringer i ka Poaono nei hora 3: a ke ahiahi iho no nae, ua paa hou i ka hopuia. Ike no paha aohe i lawa, holo wale iho no.

            Ma ka po Poaono iho nei, malalo ae nei o Kapuukolo, ua lohe ia aku la kekahi loo uwe iluna o ke kaa pi'o i ka hookolo ana aku a ko makou kiu ua ike aku la oia he wahine e pepehi ia ana e kekahi kane. No ka ona mai ke kumu.