Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 503, 20 July 1892 — Page 4

Page PDF (982.14 KB)
This text was transcribed by:  Lynne Minamishin
This work is dedicated to:  Minamishin 'Ohana

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

KA LEO.

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

HONOLULU, JULY 20, 1892.

Ka Palapala Hoopii a ko Hilo i ka Papa Ola e Hoopau ia Dr. Wiliama.

Ka Pane a ka Papa Ola, a me ka Pane Oolea a ka poe nana ka Palapala Hooopii.

I ka loaa ana mai oia mau mea apau, a ua hoomaopoopoia na wahi oiaio kumau, na wahi paewa, ame na wahi hoopunipuni. A ma ka la 23 o June i hala a'e nei, ua pane ia aku ka Papa Ola; a eia na olelo o ka Palapala Pane;

"Hilo Hawaii; June 23-1892. J. ka Peresidena ame na Hoa o ka Papa Ola o ke aupuni Hawaii, aloha oukou:

O ka palapala hoopii ia Dr. Wiliama i kakau ikoa ia e kekahi poe o Hilo nei, ma ka la 19 o Maraki, 1892 nei, a i hoounaia aku imua o oukou ma ka la 21 mai oia malama no, maluna o ka mokuahi " Kinau" no ke noi kui'o ana, e hoopau ia Dr. Wilimana …… malalo o na kumu elua……

Ke hoike aku nei me ka oiaio, ua loaa mai ka pane a ka Papa Ola, ma o kona kakauolelo la. Ma ia pane mua ua hai ia mai penei: Ua loaa pono mai ka oukou palapala hoopii e hoopau ana ia Dr. Wiliama. a ua olelo hou ia iho penei: Ua kauoha ia aku nei oia e pane mai ma kona aoao i hiki ai i ka Papa, a pela aku.

Ma ka la 8 o Mei, ua loaa hou mai ka lua o ka palapala a ka Papa Ola-ma ia palapala ua hai ia mai penei:

Mamuli o na hoike i loaa mai i ka Papa, mai ia E. G. Hikikoki mai e pili ana i ke oukou hoopii no Dr. Wiliama, ua ho@nele ia ka Papa i ka kahua, a kumu kupono ole e hoopau ai iaia.

Ano, ke hoike aku nei makou me ka oiaio, ua loaa pono ia makou na pane a ka Papa Ola, a me na hoike niele ana a ka Makai Nui, a ua makaukau makou e pane ma ka aoao o ka lehulehu, aole ma ka aoao o ke kanaka hookahi i hana i ka mea kue i ko ka lehulehu manao. a eia na manao hoike aku me ka oia io imua o oukou.

Akahi: Ua kekee loa ka oukou hooholo ana no ka palapala hoopii aole he pololei. Ua hoopilimeaai wale oukou. Eia mai na mea e maopopo lea ai ke kekee o ka oukou hooholo ana.

Ekahi. O ke kumu mua ma ka palapala hoopii, ua ae ia mai ka oiaio oia kumu, e na olelo hoike niele a ka Makai nui o Hawaii nei, aole i hoole iki ia mai, aka ua kokua loa ia mai.

E nana pono iho oukou i ua kumu mua la ma ka palapala hoopii, a me ka pane helu ekahi a ka makai nui. He kumu nui a kokoi loa ia maloko o ka palapala hoopii; no ka mea he hana kue a uhaki kanawai ia a ua Dr. Wiliama nei i hana ai.

He oiaio loa keia, aina o ka oiaio loa keia, nohea mai kela olelo a oukou e i kaa: Uo hoo nele ia ka papa i ke kahuna a kumu kupono e hoopau ai ia Dr. Wiliama?

Aole i pau.

NUHOU KULOKO.

Ahaolelo ko keia la, hora 10.

He aha hulahula hauoli me hoikeike niho ka na keiki hana o ka On a Miliona o ke Kula o ka Maomao, Maui, ma ka po Poaono i hala.

Mamuli o ke ano @kaikai me ka ino i ka Poaono nei ma Lahaina, Maui, ua hoohuli pu ia ka waha ai ai o kekahi waapa o luna o ka mokuahi Waialeale ilalo, a koe ka l@mu iluna. Ua loaa pu aku keia haawina hookahi i kekahi waapa pe'a mai Lanai mai, aka nae o kahi laki loa, aole he ola hookahi i poino.

O kela hihia a ke Aupuui i manao wale ai, o na hoa o ka Papa Nana Koho Balota o Hilo Akau, i hoole a@i ka noho ana mai nei i i mau luna no ka la koho balota kuikawa mai nei oia apana, ua hoopau wale ia, mamuli o ka lawa ole o ko lakou manawa e hoolaha ai i ka lakou mau halawai e like me ka make make o ke kanawai.

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892; OAHU

                                                                                                Honolulu ……………………………………………………T. A. Lloyd

                                                                                                Ewa me Waianae ……………………………………………S. Hookano

                                                                                                Waialua …………………………………………………………………

                                                                                                Koolaupoko No. 1 …………………………………………..Asa Kaulia

                                                                                                Koolaupoko No. 2 …………………………………………..E. P. Aikue

                                                                                                Koolauloa ……………………………………………………L. J. Aylett

MAUI.

                                                                                                Lahaina ………………………………………………………David Taylor

                                                                                                Wailuku………………………………………………………Wm. T. Robinson

                                                                                                Makawao …………………………………………………….David Morton

                                                                                                Hana …………………………………………………………J. P. Sylva

                                                                                                Molokai me Lanai ……………………………………………………………….

HAWAII

                                                                                                Hilo me Hilo Akau ……………………………………………N. C. Willfond

                                                                                                Hamakua ………………………………………………………Chas. Williams

                                                                                                Kohala Hema ………………………………………………….Wilmot Vredenburd

                                                                                                Kohala Akau ………………………………………………….. Eben P. Low

                                                                                                Kona Akau ……………………………………………………. J. Kaelemakule

                                                                                                Kona Hema …………………………………………………… Thos. H. Wright

                                                                                                Kau ……………………………………………………………. O. T. Shipman

                                                                                                Puna …………………………………………………………… J. E. Elderts

KAUAI.

                                                                                                Waimea me Niihau………………………………………………Th. Brandt

                                                                                                Koloa …………………………………………………………… A. K. Mika

                                                                                                Lihue ……………………………………………………………. J. B. Hanaike

                                                                                                Kawaihau ……………………………………………………….. S. Kaiu

                                                                                                Hanalei ………………………………………………………….. W. E. Deverill

            KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paanl ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a @iki i keia la:

                                    Hui                                                                  Lanakila                                  Haule                           Paani

                                    Honolulu                                                         2                                                 4                                             6

                                    Kamehameha                                                  7                                           2                                             8

                                    Hawaii                                                             4                                                 4                                            8

HE HOOLAHA I KE AKEA.

E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, e nane mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka he hike ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma'iwahine a pela aku. Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mok@puni mai, me ka eleu a me ka hikiwawae loa, he makamaka a he hoaloh@ maikai no oukou e na Hawaii.

Owou iho no,

DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu. Aug. 31. 1v

OLELO HOOLAHA NO NA PUAA.

Ke lao ka puaa, e hele wale  ana ma kuu mau aina oia o Halawa a me Aiea e pephi ia ana e hooko ia keia ke hala na la he umi mai keia hoolaha.

KIMO PELEKANE.

(J. I. DOWSETT.)

Honolulu, Iune 28, 1892.

june 30 1m.

Kauka Yong Kam Pung.

APANA.

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano ma'i, mai ko na kane, wahine a me na keiki liilii. O na ma'i ha-no ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi. A o na ma'i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola. Ke hoike ia aku nei, eia ke ola ia nei, me ka oluolu pu o kahi auhau. Ka poe pilikia hanau keiki a hele nui paha o ke koko a paa a lohi paha ka hanau ana, pa paha o ka waiu, e hele @ui mai i o'u n@

E KIPA mai o ka poe i hooluuluu ia me na haawina @ilihua a ka ma'i a na'u oukou e hool@@@@ aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.                                                          d3 272

HOOLAHA HOU! E ALA, E ALA.

B. F. Ehlers & Co. PAINAP

HELU 99 Alanul Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino., e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

                                                                                    Papale Wahine ………………………………………………

                                                                                    Kinamu Nani 8 Ia ……………………………………………$1.00

                                                                                    Kalakoa Nani 18 Ia …………………………………………." 1.00

E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

Na Palule $2.50 her $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukoiu i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

B. F. EHLERS & CO

Huro! No ka La Heihei. Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

                                                                                                                "      "            "    " KAMALII  "

                                                                                                                " AAHU NANI O NA LEDE.

He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamia ana @ kahi o

N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka @a

11 O IUNE.

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makoiu,

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila. e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei @ ike maka, a e huipu aku an no hoi makou i ke

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na Opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke a@@ Akala. Hale@alena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a @au a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @@ ka lohe pepeiao.

E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

N. S. SACHS

tf                                                                                 104 Alanui pap@. Honolulu.