Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 504, 21 July 1892 — Page 4

Page PDF (1010.34 KB)
This text was transcribed by:  Keiko Sasaki
This work is dedicated to:  For everybody

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

Ka Palapala Hoopii a ko Hilo i

ka Papa Ola e Hoopau ia

Dr. Wiliama.

 

Ka Pane a ka Papa Ola a me ka

            Pane Oolea a ka poe nana ka

            Palapala Hooopii.

 

Aia ke kahua la, ua moakaka lea --- ke ae maoli mai nei no i ka oiaio o kela kumu nui; a heaha ke kohu o ka oukou hoole ana me kela mau olelo mulea? Me keia mea, ua maopopo he poe kokua hewa maopopo, he poe kokua hewa maoli oukou.

Aole pane a mau hooakaka, hoi a Dr Wiliama imua o oukou, no na kumu ma ka Palapala hoopii iaia; e like me ka oukou pane --- e olelo ana,” Ua kauohaia aku nei oia e pane mai ma kona aoao a pela aku.

Auhea kana pane ponoi nona iho @mua o oukou? Aole akahi; aole elua. He pane na ka mea okoa, ma ke ano he hoike niele. A ina oia ka oukou i noonoo ai, nokeaha oukou i kahea like ole ai i na aoao Elua, e lawe hoike aku imua o oukou, no ka paio ana maluna o kela mau kumu i hoikeia ma ka Palapala Hoopii?

Ua maopopo lea, ua nele maoli oukou i ka noonoo maikai, a ua apono wale aku oukou i ka haole unaki kanawai a ka pae i ka nonoi a ka lehulehu.

A no na mea e pili ana i niele a ka Makai Nui i kahi poe, he mea no ka makou e pane aku ai malaila. Aka, aia nae ia mawaho ae o ka laina pololei mai ke kumu hana aku, a mai na rula pololei hoi o ka hookolokolo ame niele hoike ana, mahope o ka pane ia ana o ka Hoopii. Nolaila, aole o makou hilinai i ka Pada Ola e ku nei.

                             Me ka oiaio.

                                           Kakau inoa e

                                                         H. WEST

                                                         E. KEKOA.

No ka Lehulehu.

HE OLELO HOAKAKA. Aia iloko o ka olelo hoike a ka Makai Nui imua o ka Papa Ola, he mau clole wahahee kekahi, he oiaio ma kahi, a he koho wale iho ma kekahi; aka, ua maopopo loa, ua pilikia hewa hoeha me ka mea make, i keia kauka kolohe; eia nae, he mahalo, a he hoopunahele ia e ka Papa ame ka Makai Nui o Hawaii nei. E ka Lahui Hawaii Aloha, nana mai oukou i ka make o kakou e hana pakaia mai nei no imua o na maka o kakou. Ina paha oia hana kue kanawai la, he kanaka maoli, ke wikiwiki la ka Makai Nui i ka hoopii.

                                                                                                               HAWAII.

 

NUHOU KULOKO.

 

Ahaolelo ko keia la, hora 10.

 

I keia kakahiaka e noonoo ia ai kela olelo hooholo kuehu i ka lehu o kapuahi.

 

Mai hoopalalaleha i ka Malulani i ka la apopo, mai kona mau awa mai ma ka hikina.

 

He poe kamaaina kekahi i haalele mai i keia awa ma ka Auseteralia o ka Poakolu nei.

 

I keia la e hoike ai ke Kula Alii o Kahehuna a me Kalihiwaena nolaila e makaala ae e na makua mea keiki e hele nei ma keia mau kula, i ka la nui o ka oukou m@u hapuu.

 

Ma ka Poakolu a me ka Poalua nei, aohe he omo lepo o ka mea eliawa, no ka hooponopono hou ana i ke alelo, kahi a ke one e pii mai ai, me he mea la i keia la e hoomaka hou ai ka hana.

 

He kanaono a oi ka nui o na ohua i kau aku maluna o ka mokuahi ma ka Poakolu, a mailoko ae oia huina, he poe Pukiki ka hapa nui o lakou, no ka hoi ana e ike i ko lakou aina hanau.

 

I ka manawa i ninau ia aku ai ko makou keiki o ka ma-ke ma ka Poakolu nei i ka nui o kana mau kope o KA LEO e pa’i nei i ka pule hookahi eia kana pane: Ina ma ka helu pa-kolu. pa-ha, pa-lima a pahiku paha, e koe ana hookahi kope oi, aka ina ma ka helu pa-umikumamako@u aohe koena. Eia ka ninau, ehia la kope o ka LEO i ka pule hookahi e pa’i ia nei?

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

 

Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892:

OAHU.

Honlulu                                                                                                                            T. A. Lloyd

Ewa me Waianae                                                                                                             S. Hookano

Waialua

Koolaupoko No. 1                                                                                                             Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2                                                                                                            E. P. Aikue

Koolauloa                                                                                                                         L. J. Aylett

MAUI.

Lahaina                                                                                                                          David Taylor

Wailuku                                                                                                                  Wm. T. Robinson

Makawao                                                                                                                     David Morton

Hana                                                                                                                                   J. P. Sylya

Molokai me Lanai                                                                                        

HAWAII.

Hilo me Hilo Akau                                                                                                     N. C. Willfond

Hamakua                                                                                                                     Chas. Wiiliams

Kohala Hema                                                                                                      Wilinot Vredenburd

Kohala Akau                                                                                                                  Eben P. Low

Kona Akau                                                                                                                 J. Kaelemakule

Kona Hema                                                                                                               Thos. H. Wright

Kau                                                                                                                              O. T. Shipman

Puna                                                                                                                                 J. E. Elderts

KAUAI.

Waimea me Niihau                                                                                                            Th. Brandt

Koloa                                                                                                                                A. K. Mika

Lihue                                                                                                                             J. B. Hanaike

Kawaihau                                                                                                                                S. Kaiu

Hanalei                                                                                                                         W. E. Deverill

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

 

O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paanl ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipoo a niki i keia la:

Hui                  Lanakila                 Haule          Paani

Honolulu               2                         4                   6

Kamehameha        7                         2                   8

Hawaii                  3                         4                   6

Crescent                4                         4                   8

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine a me na keiki; i loaa i na ma’i o kela a me keia ano, e nane mai i ko’u Keena hana, a na’u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma’i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia’u ke lapaau i na ano ma’i a pau, ma’i iloko o ka opu, hu’i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma’iwahine a pela aku. Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloh@ maikai no oukou e na Hawaii.

                                                                                                        Owou iho no,

                                                                                   DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika mo Hotele. Honolulu. Oahu. Aug. 31 lv

 

OLELO HOOLAHA NO NA PUAA.

 

Ke loaa ka puaa, e hele wale ana ma kuu mau aina oia o Halawa a me Aiea e pepehi ia ana e hooko ia keia ke hala na la he umi mai keia hoolaha.

 

KIMO PELEKANE.

(J. I. DOWSETT.)

Honolulu, Iune 28, 1892.

june 30 1m.

 

Kauka Yong Kam Pung.

APANA.

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano

ma’i, mai ko na kane, wahine a e@

na keiki liilii. O na ma’i ha-no

ua hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma’i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei,

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau. Ka poe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa

paha o ka waiu, e hele nui mai i o’u ne

E KIPA mai e ka poe i hool@@ luu ia me na haawina pilihua a ka mai a na’u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.                                                                                  d3 272-

 

HOOLAHA HOU !

E ALA, EALA.

B. F. Ehlers & Co - PAINAP

HELU 99 Alanul Papu.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau

mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho

a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAINA

Papale Wahine

Kinamu Nani 8 Ia                                                                                                     $ 1.00

Kalakoa Nani 18 Ia                                                                                                     1.00

E kuai aku ana MAKOU i ko mako @@ @au waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

                                                                                                         E. F. EHLERS & CO

 

Huro! No ka La Heihei. Huro.

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

“ “ “ “ KAMALII “

“ AAHU NANI O NA LEDE.

He kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana m kahi o

 

N. S. SACHS,

 

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me

                     NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku an no hoi makou i ke

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ano Akala. Halehale na, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a pau a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke heleiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he o@e ka lohe pepeiao.

E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

:N. S. SACHS:

1f.                                                                                            104 Alanui Pa@r. Honolulu.