Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 507, 26 July 1892 — Page 1

Page PDF (947.83 KB)
This text was transcribed by:  Arnold Hori
This work is dedicated to:  Bishop Museum

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II.          HONOLULU  I U L A I  26, 1892.          Helu 507

 

HE MOOLELO KAILI PUUWAI

--NO--

SENIA LUTERA

 

Ka Ui Puuwai Mabala

--:O:--

ENELANI  KAHIKO.

 

A I OIE

 

    He Nanea Hooheno no kekahi Kauna Wahine Opio me kana mau

Aloha Ekolu.

 

(Mai ka peni mai a ka mea kakau o

Avereda, a pela aku.)

 

MOKUNA III.

 

Na kaili aku oe i ke aloha a kaua

puuwai mai a'u aku, nolaila

@ua pono oe o kaua ke

kanu ola ia!

 

  Aia hoi hohola ae la he mau minoaka o ke ano hoonaaikola ma na papalina o ka mea lili, oia hoi o Enora, ke kaikamahine kuewa hoomauhala, oiai oia e kiai malu mai ana mawaho i ka mea e moe ana me ka noonoo ole ae eia ka make mawal@o kahi i hoohalua aku ai.

  Me na keehina wawae mikioi a palanehe e like me ko ka popoki, komo mai la oia a nihi malie aku la no ka aoao o ka moe a Senia e waiho-a-make ana, a nana pono iho la me na maka hulili i na helehelema maemae o Senia e waiho ae ana malalo pono o kona mau puka ihu, me ka nalu ana iloko ona e lalau aku iala a unuunu iho ilalo o ka papahele malalo o kona mau kapuai.

  O keia ae la ka noonoo hookahi e kupaka ana iloko ona ia manawa, oia hoi ka lawelawe ana o kona mau lima koko elua i kekahi hana karaima. ma ka puliki ana o kona mau manamanalima lokoino ma ke kania-i i ane like ke aiai me ko ka pilali a ka meli mamona. no ke kinai ana i ke oha mai ua Senia nei ae.

  Aka, he nui loa ka manawa. nolaila aole au e pulala koke i ka ike a kuu maka, wahi a ua Enora nei i hawanawana malie ae ai, oiai kona mau niho e keke ana me he papa'i-kuhonu la e olala ia ana iluna o ka lanahu-ahi, me ka papahi ana iho o kekahi mau minoaka hoonaaikola ma kona mau papalina pupuka.

  Ua hiki no ia'u ke hoopanee iki no kekahi hora hou aku ka loihi mai keia manawa aku, @laila hooko aku au i ka['u hoopai i manao ai maluna ona.

  Auwe, e kuu Senia maikai o keia ui a me keia nani e kahiko nei maluna o kou mau helehelena, aole loa laua e ike hou ia aku ana ma ke ano he makana laha ole mai na lani mai maluna ou, no ka mea iloko o ka hora hookahi mai keia manawa aku, aole he ala onaona o ke ola iloko ou.

  Ano i keia manawa eia oe ke moe nei i kou moe hope loa, aole hoi e hiki i kekahi mea ke hoopakele ae i kou ola aole e hiki ia Heneri. a he eki loa hoi kekahi mea e ae; no ka mea eia kou ola iloko o ko'u poholima i keia manawa!

  Ma ua mamala oielo hope loa hoomaka ae la ua Enora nei e nee hou mai imua, aia hoi nakeke ae la kekahi mea maloko o kona poli e like me ke koele o ka pahikaua a i ole kekahi medala kila e ae paha, nolaila lalau ae la oia me kekahi lima e paa pono i ole ai e nakeke hou, a me ka akaaka malie ana, hawanawana ae la oia iaia iho penei:

  Hamau, e kuu kokoolua o keia huakai hoakahe koko, mai leo nui ae oe, o puiwa auanei ko mea ai. a ala mai.

  Nolaila e noho malie oe e like me a'u, a hiki i ka manawa e pau ai na mea a pau a'u i makemake ai e hana maluna o ko'u enemi e moe lolii nei.

  Aka nae o ka emoole a me ka hikiwawe o ka kaua lawelawe ana, oia ka nani, e kuu milimili, pela auanei e hooko koke ia ai ko'u inaina maluna ona.

Aka nae i kona hookuu hou ana ae i kana puliki ana, aia hoi nakeke hou ae la no, mamuli o kona hookui ana me kekahi aoao o ka moe a Senia-e hiolani ana.

                        Aole i pau.

 

HE MOOLELO

---:NO KE KEIKIALII.---

 

AWAREDA!

 

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

 

(Kakauia ne K@ Leo.)

 

MOKUNA XII

 

Ka Nohoalii i Hoohakahakaia.

 

  A mahope iho, o ka lalauana mai a muki iho la maluna o ke kua o kona haku opio. huli ae la oia a puka aku la iwaho me ka olelo ana nai:

  Ina au e ike ana i ka pono ole o hope nei, ukali aku no au mahope ou a kou wahi e loaa aku ai ia'u, a oia manawa. manao au aole e hala elua la mai keia manawa aku a kaua e kamailio nei.

  E hoomaikai na lani ia oe e kuu Karewada maikai a iloko o kona kokua ana mai, e manaolana aku ai kaua no ko kakou halawai hou ana.

  Elike me ka hikiwawe o ko ua Awareda nei haalele hookahi ia ana iho, huli koke ae la oia no ka hoomakaukau ana no kana huakai imi ipo.

  Ua maopopo no iaia ka piha maoli o na makaainana me ke kuaki nona.

  Nolaila, ma e mahui iki ana o Kaberana no keia haalele ana ia Wavela no kahele ana e imi ia Leila.

  He mea kanalua ole @ona lawelawe ana i kekahi hana o haunaole ai Wavela i ka Moae

  I ko Ikopa makaukau ana me iwakaiua aoi o kona mau hoa, kakali iho la lakou no ko Awareda hiki aku. me kona hoouna pu ana ma i kekahi mea e hele mai i mua o kona haku opio no ka hoike ana mai i ka lohe; ua makaukau lakou me kekahi moku holo loa no kana huakai.

 I hoea ana mai o ka lohe, huli a e la ua moi opio amakaukau ihoia no ka haalele ana mai i ka halealii aka haupu ae la oia no Kamila, nolaila hoihoi- aku la oia ia Kamila me kekahi mau wahi elemakule e noho ai, a he wahi nana i manoo ilaila e loaa ai iaia ka palekana a a hiki i kona hoi ana mai.

  Mahope o na haawi aloha ana mawaena o ua Awareda nei me ka luaui makuahine i ka mea ana i ka mea ana i aloha ai, huli ae la oia a iho pololei akula no kahi a ka moku e kakali mai ana no kona hoea aku, a aohe i liuliu kau akula oia iluna o ka oneki o ka moku o kona mau kanaka lawelawe i hana ai a makaukau.

  Kuea pono ae lana pea i ka makani, a o ka hoe hoi a na kanaka haule aku la iloke o ka wai p@akai o ka nohonu.

  A iloko o ka manawa pokole wale no.

Eia makou ke heo nei,

Me na hae pakahi i ka lima

  No kekahi mau hora loihi ka lakou holo ana. a mamua ae o ke kupono ana o ka la maluna o ke ala koiula a Kane.

  Aia o Awareda ma a me kona mau hoa aloalo ehukai ma kahi he mau mile loihi ke kaawale mai mai na kapakai aku o Noremadi.

  Aole au e hele loa ana, wahi a Awareda iaia iho, oiai oia e ku ana maka aoao mahope o ka moku me ka nana ana ihope maluna o ke kulanakaunale o Wavele, e au mai ana mahope me he manu la maluna ae o na ale a piipii o ka hohonu, ma kahi he mau mile ke kaawale.

  Ina e loaa ana ia'u o Leila, nani ka pomaikai o keia huakai au, alaila me ka hikiwawe a pau e loaa ana ia'u e hoi koke mai ho au me ke kali ole, mamua o ka oili ana mai o kekahi mau hana hoohaunaele mawaena o na makaainana, mamuli o na hana a kela kahuapule hoopunipuni.

  Me keia mau olelo maluna ae, kulu iho la kona mau waimaka no ke aloha i ka aina, ka lahui.

  Aka mawaho ae o na mea a pau, o ke aloha pu kekahi o Leila e rula ana i ioko ona i ka po a me ka ao

                 Aole i pau.

 

NA MAI O KA POO

  KA MAKA,      NA PEPEIAO,

      KA WAHA,  KA PUU-AI,

            A ME KA  UMAUMA,

                       --KA--

PUUWAI,

       AKEMAMA,

         OPU,

             KE AKEPAA

                      --A ME--

                PUUPAA:

 

I huipuia me na ma'i o ke koko a me ka ili, ua hiki loa ia

Dr. McLennan,

ke hoola ia mau pilikia a p@u me ka @ikiwawe i ike mua ele ia.

  O kona wahi i hoomaa@o ia ai ma ka ike lapaau, maloko no ia o na kula no Kauka kaulana o Amerika Huipula, a iloko o na makahiki he 14 i hala hope ae nei, ua ike ia ka holopono o kana mau lawelawe apaau ana ma na mahele mai i hoikeia ae nei maluna ma Kapalakiko, ma ke ola ana o kekahi poe mai i hooiloiloia e kekahi poe Kauka aole e ola. E nana i kekahi mau hoike e pili ana no kona makaukau, iloko o kona mau la pokole o ka hiki ana mai i Honolulu nei, o kekahi mau mai i h@aia e na Kauka no kekahi mau mahina a no na makahiki kekahi, aole @a@ he loaa o ka oluolu, e@ke me---Mr. Geo. Sherwood e noho nei ma Waikiki, i ike ia o na mea a pau nona ka Hale Auau o Waikiki, na.

Dr. McLennan,

i hoopakele ae iaia no kekahi mau pule pokole, mailoko ae o kona mai loihi. O Mr. J. T. Walakahauki, kekahi o na kalepa i kamaina nui i ko ke kul@nakauhale nei, na keia

Dr. McLennan,

i hoola iaia mai ka Rumakika mai, oiai oia ma Kapalakiko he mau makahiki i hala ae nei, ka @a'i hoi nana i hoopilikia nui iaia ma Honolulu nei a holo ai @ Europa, aole nae i ola a e ole o

Dr. McLennan,

ola ai, no na mea aku@ koe, e hele a huipu me Mr. Walakahanki. O Mr. Thos. Kewcastle e hana nei ma ka Hui Hana Hao Lokahi. e mau makahiki loihi ae nei kona loaa ana i ka mai eha o ka opu, ua i mi i ke ola aole nae he loaa, aka, he mea makehewa ko makou kamailio ana aku no ia mea, e pono no e ninau iaia, a nana e hoike mai. Na

Dr. McLennan,

i hoola ia Thomas P. Spencer o ka Elele, W. Heiborn o ka Halekuai Bipi Metapolitana; Mrs. Mary Robinson, he wahine Hawaii mai Paia, Maui mai, mai kona ma'i Akepau mai, o Geo. Townsend eneginia o ke Kaawai Helu Kina, mai kona mai mai me ka ili a me ke koko ino i hanaia e kekahi poe kauka e ae a loaa ole ke ola, a na

Dr. McLennan,

i lapaau a ola. He lehulehu wale ka poe Hawaii i hoolala, e pau ole ai @ keia kolamu.

  O ka poe mai e makemake ana ia Dr. McLennan, e hele ae ma kona Keena Hana ma kona wahi noho, o ka poe o-na ano ma'i a pau me ka ma'i hookaawale ohana, ma ka aoao ma Ewa o ka Halealii, Helu 31, Alanui E@eke, Honolulu,

  june17 tfd.