Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 510, 29 July 1892 — Page 1

Page PDF (998.16 KB)
This text was transcribed by:  Na limahana a pau o ka ?Aha Punana Leo, ko Ka Haka
This work is dedicated to:  ?Anake Lolena Nicholas

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke ll

HE MOOLELO KAILI PUUWAI

NO

SENIA LUTERA

Ka Ui Puuwai Mabala

O

ENELANI KAHIKO

A I OLE

He Nanea Hooheno

no kekahi Kauna

Wahine Opio me

kana mau aloha 

Ekolu

( Mai ka peni mai a ka mea kakou a Avareda, a pela aku.)

MOKUNA lll

Na kaili aku oe i ke aloha a kaua puuwai mai a'u aku, nolaila ua pono oe o kaua ke kanu ola ia!

 

          No kekahi manawa loihi kana ku malie, me he la e kakali ana oia no ka hiki mai o kekahi mea, i hoopau ia ai kona maka'u a me kona mehameha, ka mea hoi ana e lawe aku ai i kokoolua nona, aia hoi lohe aku la oia i kekahi leo kanaka nana i wawahiae i ka pohu lai malu make o ka poe halii ana ia manawa.

 

          Nana ae la oia ma o a maanei, aka mae aole he mau hoailona no kekahi kino kanaka ana i ike aku. Auwe! ina he mea kekahi e hele mai ana e kamailio pu me ia, alaila e hoopau ia auanei kona makau a me kona weliweli no na leo lapu o ka po e haluku hele ana iloko o kona puuwai

 

          Alawa ae la kona mau maka iluna i na paia lani e pulo'u iho ana maluna ona, aia hoi haule iho la kekahi mau huaolelo o ka hauoli a me ka mahalo mai kona lehelehe mai no ka mea ua ike aku la oia i kekahi mau hoku alohi elua e kau aheahe mai ana iluna @ ka paia lani iloko o ka malu pouli aa@ o ka po me he mau maka la no kekahi manu nunu e nana awihi mai ana maluna ona.

 

          Oiai nae oia e mahalo ana i ua mau hoku la, aia ho@ke hou aku la oia i kekahi hoku nona ka ula e like me ke ahi mai kahi aole i mamao loa mai na hoku mua aku ana i ike ai, a he kuu i ka weliweli kona hiona ke ike aku, nolaila kokolo malie aela ke puanuanu iloko o kona haupo, e hoololi ana hoi i ke koko o kona puuwai i mea huihui e like ka wai.

 

          Oiai oia e nana pono ana i ua hoku enaena la e like me ke ahi. Aia hoi haalele alu la oia i kona wahi i pili ai a haule mai la ilalo ma kahi aole i mamao loa mai iaia aku. a paeau la ka nahelehele i ka a ia- auwe, he keu a ka mea weliweli, oiai oia e ku ana me ka nui kino i ho@haalu@@@@ heaha ke ano o keia hoku hoku.

 

          A heaha hoi keia mau pahupahu wawae aoe e lohe ana ia manawa iloko o kona manawa hiamoe, auwe. iaia iala ae ai a nana ae la a puni kona keena moe, aia hoi ike aku la oia i ka nalo ana aku o E@ona i waho o ka puka o kona makaukau ana e hooko i ka hoopai o ka make maluna ona e like me na mea i hoike mua ia aku ma na helu mua i hala o keia moolelo.

 

          O ke ano ihola keia o na moeuhane nai a Senia i ike ai maluna o kona wahi moe, a oiai oia e noonoo ana, papale mai la ka maka'u a nui imua ona, maka'u mai la kahi moe ona, kahi kihei pili, aohe ana mea maka'u ole o loko o kona wahi keena moe; nolaila hooholo iho la oia i kona mano, e haalele i kona wahi punee moe no ke koena i koe oia po a e mahuka no ka poli o ka ululaau a hoohaia ai i ke koena oia po, ua ahona iki ia i kona manao ana mamua o kona hoolohe ana iho, oiai aole i ike aku ko Enora hoea ho@ mai o ka hana ana iho la paha keia i pakele ai, hana hou aku p@ha papaa ka ai a Kaweiea.

 

          Me keia mau noonoo e luaieie ana iloko ona, kahiko iho la oia ia ia iho me kona mau pono aahu a i ka paa ana o na mea a anakoe, haalele iho la oia i kona home a pili aku ia iwaho no ka hou poo ana iloko o ka malamala o ke aliiwahine o ka po e hoauau ana i na mea a apu me kona malamalama lailai.

Aole i pau

 

HE MOOLELO

NO KE k@@alu

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi

( Kakauia no Ka Leo.)

MOKUNA xii

Ka Nohoalii i Hoohakahakaia

 

          A mawaho ae oia, ua paila mau ae la iloko o lakou ka huhu maka eleele no Awareda ka moi opio, no kona mahuka malu ana, a ina oia e loaa ana ia lakou ma kahi mehameha e loaa pono ana keia olelo "ha'iha'i na iwi o ke kolohe."

 

          A o na olelo pai i ke oolea a Feorino, ke kaikaina o Lameka okalakala, ua moni aku lakou ia mea me ka oluolu, me na manaolana e hiki mai ana no ka manawa e hooko ia ai ka uilani ana a kona uhanealoha kaikuaana.

 

          I ka aui ana ae o ka la ma ka po@aha komohana no ka hookaawale ana aku iaia iho mai ke alo mai o ka eiki pihulu o ka pouli, hele aku la ua Kaberana nei no kahi pupupu hale o Diana ma , a loaa aku la iaia o Elevira e noho hookahi ana aohe kokoolua.

 

          Ike mai la oia i ke kauwa a Odina ohaoha koke mai la oia e like me kona ano mau, me ka olelo pu ana mai iaia e hele e ai a e inu hoi, ina he wahi kaawale kekahi o kana hokea waiho mea ai.

 

          Ua ae aku la Kaberana, a i ke makaukau ana o na mea ai, ai iho la ua elemakule nai a o@@@ oia e ai ana, ninau mai la oia ia Elevira no kona makuahine.

 

          Aole he wahi lono hookahi i loaa mai ia ʻ u e pili ana nona mahope mai o kela halawai mua ana o kaua, wahi a Elevira.

 

          Ae, oia ke kumu nui o ko ʻ u hiki ana mai nei, no ka mea he hoikeia mai ia ʻ u na mea a pau i hanaia na mea hoi i hoike ole ia mai i ko ka honua nei.

 

          Wahi a ua Kaberana nei i kamailio mai ai me ka hoomau ana mai:

 

          O ko makuahine, ua make oia, a aia oia iloko o ka lima o ka mana lani.

 

          Mai kaumaha oe nona e kuu kaikamahine aloha.

 

          No ka mea, akahi no a pono ma muli o kona lawe ia ana aku la.

 

          Nolaila, wahi hou no ana, mahope iho o ka wala ana aku i kekahi kiaha wai.

 

          O kekahi mea hou ano nui a ʻ u i lohe mai nei, ua mahuka aku nei o Awareda i keia kakahiaka, mai ke kulanakauhale nei aku.

 

          A me he mea la, ke ole au e kuhihewa, ua hele aku nei oia no ka imi ana ia Leila.

 

          Aole o ʻ u hoihoi iaia, nolaila, ua pono loa kona hele ana aku la me kana mau hana hoehaeha naau.

 

          Wahi a ua Elevira nei i kamailio mai ai me ka piha huhu.

 

          Makemake loa au, ina he hiki ia Odina ke poalo ae i kona mau maka elua a makapo, i hopu hewa ai oia i kela a me keia mea e loaa aku ana iaia, me ka manao no o Leila ka mea ana i aloha ai.

         

          O ! ua haha loa au iai! ua huhu a hiki i kona luakupapau! A ua hiki loa iau ke haehae a weluwelu hilii i kona ie me keia mau mikiao ou, a i ole ai maka aku paha iaia, i hoopau ia ai keia huhu  e paila nei iloko o ʻ u nona!

 

          E hoopakele oe ia oe iho mai na manao ooloku a pau oia ano o kuu milimili.

         

          Wahi a ke kahunapule me ka luli ana ae o ke poo no ka mea, ina o Awareda e hoi hou mai ana i Noremadi nei, e hoi mai ana oia elike me na kanaka e ae.

 

          Aolel ma kona ano moi, nolaila, he mea makehewa ko ʻ u mare ana aku me ia.

 

          Aole e mare me ia?

 

          Wahi hou a Elevira i ninau mai ai me ka piha pahahoahao a ano makau pu no hoi.

 

          Alaila, e hoi hope ana anei o Odina mai kana olelo mai?

Aole i pau.

 

 

Na Mai O Ke Poo

Ka Maka, Na Pepeiao,

Ka Waha, Ka Puuwai,

A Me Ka Umauma,

Ka 

Puuwaai,

Akemama,

Opu,

Ke Akepaa

A Me

Puupaa;

 

I huipuia me na ma'i o ke koko a me ka ili, ua hiki loa ia

 

Dr. McLennan,

 

ke hoola ia mau pilikia a pau ke ka hikiwawe i ike mua ole ia.

            O kona wahi i hoonaauao ia ai ma ka ike lapaau, maloko no ia o na kula ao Kauka kaulana o Amerika Huipuia, a iloko o na makahiki he 14 i hala hope ae nei, ua ike ia ka holopono o kana mau lawelawe apaau ana ma na mahele mai i hikeia ae nei maluna ma Kapalakiko, no ke ola ana o kekahi poe mai i hooiloiloia e kekahi poe Kauka aole e ola. Enana i kekahi mau hoike e pili ana no kona makaukau, iloko o kona mau la pokole o  ka hiki ana mai i Honolulu nei, o kekahi mau mai i hanaia a na Kauka no kekahi mau mahina a no na makahiki kekahi, aole nae he loaa o ka oluolu, elike me Mr. Geo. Sherwood e noho nei ma Waikiki, i ike ia e na mea a pau nona ka Hale Auau o Waikiki, na

 

Dr. McLennan,

 

i hoopakele ae iaia no kekahi mau pule pokole, mailoko ae o kona mai loihi. O Mr. J.T. Walakahauki, kekahi o na kalepa i kamaaina nui i ko ke kulanakauhale nei, na keia

 

Dr. McLennan,

 

i hooia iaia mai ka Rumakika mai, oiai oia ma Kapalakiko he mau makahiki i hala ae nei, ka ma'i hoi nana i hoopilikia nui iaia ma Honolulu nei a holo ai no Europa, aole nae i ola a e olo o

 

Dr. McLennan,

 

ola @, no na meaa aku i koe, e hele e huipu me Mr. Walakahauki. O Mr. Thoa. Keweastle e hana nei ma ka Hui Hana Hao Lokahi, e mau makahiki loihi ae nei kona loaa ana i ka mai eha o ka opu, ua @ i ke ola aole nae he loaa, aka, he mea makehewa ko makou kamailio ana aku no ia mea, e pono no e ninau iaia, a nana e hoike mai, Na

 

Dr. McLennan,

 

i hoola ia Thomas P. Spencer o ka Elele, W. Hcilbron o ka Halekuai @ politans; Mrs. Mary Bobinson, he wahiue Hawaii mai Paia, Maui mai, mai kona ma'i Akepau mai, e Geo. @ eneginia o ke Kaawai Helu Elua, mai kona mai mai ma ka ili a me ke koko ino, i hanaia e kekahi poe kauka e ae a loaa ole ke ola, a  na

 

Dr. McLennan,

 

i lapaau a ola. He lehulehu wale ka poe Hawaii i hoolala, e pau ole ai @ keia kolamu.

 

            O ka poe mai e makemake ana ia Dr. McLennan, e hele ae ma kona Keena Hana ma kona wahi noho, o ka poe o na ano ma'i a pau me ka ma'i hookawale ohana, ma ke Alann Alakea, ma ka aoao ma Waikiki o ka Hale Ahahui Opiopio o na haole, kahi hoi i noho hope loa ia iho nei e Dr Luka.

 

Na Telepona

Bele Hela 198 @@@@ 662