Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 513, 3 August 1892 — Page 2

Page PDF (1.07 MB)
This text was transcribed by:  Na limahana a pau o ka ?Aha Punana Leo, ko Ka Haka
This work is dedicated to:  ?Anake Lolena Nicholas

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Ma Ke Kauoha

 

Olelo Hooko @

 

            I kulike me ko @ mana ku ai i hoike ia maloko o kekahi palapala moraki i hana ia mawaena o Chas. B. Wilson a me Evaline M. Wilson, kana wahine mare o ka aoao mua, a me James F. Morgan. @, o ka aoao elua, ma ka la 16 o Maraki 1988, i kakau kope ia ma ka buke 109, aoao 861. a i hoolilou ia o Henry Sunth, Mea Malama Waiwai, e na mea moraki. ma kekahi paalapala i hanaia i ka la 18 o Aperila, 1889,a i k;akau kope ia ma ka buke 11, aoao 414 a me 415.  Nolaila, ke hoolaha ia aku nei e ka me nona ka aoao elua o ua moraki nei, e hooko ana ana oia ia mara kuai no ka hahaki ia o na olelo, penei: uku ole ana i ka uku panee a me ke kumu paa.

A ke hoolaha hou ia aku nei, aia mahope aku o na pule ekoulu mai keia la aku, alaila, e hoolana ia aku na aina i hoike ia ma ia moraki no ke kulana ana, ma ke keena kudaia o Jas F. Morgan ma Honolulu ma  ka Poaono la 6 o Augate 1892, hora 12 o ia la.

Aia ma kahi o U.W. Ashford, loio no ka hope oka mea moraki mai na olelo hoakaka no keia mea.

 

Hana ia i keia la 8 o Iulai 1892.

 

Henry Smith,

Mea Malama Waiwai

 

            O ka waiwai i pua mallo o ua moraki la, oia no ka pahale o na mea moraki aku, e waiho ia ma ke kihi Hikina o Alanui Piikoi a me Young.  Kulaokahua, Honolulu, Oahu, i hoakaka ana ma ke kihi aoao mauka o Alanui Young a me Piikoi a e holo komohana ana ke Alanui Piikoi 1503 kapuai a kahi i hoomakaai nona ka iliaina he 831-1000 o ka eka.

june11dly tf

 

 

Ka Leo O ka Lahui

 

JNO. E. Bush.

 

Poakolu, Augate 3, 1892

 

 

Ka hopena

 

            Ma ka ike o ka poe akeike, Profesa Totten a me Kelso Carter, e hiki mai ana ka hopena i ka makahiki maluna o na kaa ana a ka poepoe honua a me kona komo ana aku iloko o ka lewa. a olelo hoi a ke akua, eia kakou i na la o ka hopena, a ma na hoailona. Ua  ʻkokoke" mai ka la hookolokolo o ka Haku. Aole wale na akeike ka poe e hoomaopopo nei i na ano a me na hoailona, aka o na haipule no kekahi e ike like nei, i ke ko o na mea i olelo ia e ke keiki a ke Akua, ma Mataio, Mok. 24. Ke nui nei ka luku a ka wai, a ke ahi, ke hoonaueue ia nei kanaka na mokupuni o ke kai, ke kuee nei kanaka, kahi i kekahi, ke luaina nei na lahui a ke ku nei me he au ilio have la i makaukau e haehae kekahi i kekahi, a i hakalia wale no a piha pono na mea a pau a ke Akua i olelo ai.

            O ke au keia o ka euanelio a ka anela ekolu, Hoik., Mok. 24. E olelo ana me ka leo nui, "Ina e hoomana kekahi i ka holoholona a me kona kii, a ma kona lima  paha," a pela a hiki i ka pauku 12. "Maanei no ka hoomanawa ana o ka poe haipule, ka poe malama i na kauoha a Iesu." E hoomanao kakou, o na hoailona oiaio loa, oia no ka haalele ana o ko ke ao nei i ka hoomana ana i ke Akua e like me kana mau kauoha, a me ka manaoio ole ia Karisto, oiai, ua hoololi ia ke kanawai o ke Akua, a ke lilo nei na kanaka mamuli o na olelo @ a kanaka. Eia na kanaka ma na mea make, imi eaieai, pil waiwai, ehefa, pak pio, aihue, hoopae opiuma, moekolohe, a me na ino no a pau i oleloia e hiki hou mai ana i na la hope, e like me ia i na la hope o kanaka mamua o ka luku ana a ka wai i ua la o Noa. E. o ka lohe ke ola, o ke kuli ka make e pule, kiai a makaala, no ka mea, me he aihue la ua la nui la ke hiki mai noiaila,  noho makaukau mau ka haipule oiaio e like me ke Karisto noho ana.

He Hooemi Lilo

            Mai ka hoomaka ana mai o na hana o keia kau Ahaolelo, a o ke kanaiima hoi a oi o na la o kona noho ana, ua ike ia ke komo kino ana o na hoa o ka Hale o na lima a me na wawae, iloko o na hana hooemi lilo, ma ka paipai ana i na hoolilo puu nui o kela me keia keena oihana aupuni, a me ke kapae loa ana hoi ma kula i kekahi mau hoolilo a lakou i manao ai na hala loa mawaho o ke kaha kppona, no ka hoolilo ana i ke dala mai ka waihona ae o ka lehulehu.

 

            He mau hana anaka makaa keia a na moho a kakou, e aie ai ka lehulehu ia lakou i na mahalo he nui. O ka makou pule, e hoomau aku ma ia alahele maikai o ka hooemi ma ia alahele maikai o ka hooemi lilo.

 

Na Maʻi ma Kalihi

 

            Ma ko makou maikai pono ana i ke ano o ka malama ia ana o na mai ma ka pa malama mai ma Kalihi, me ke kaumaha a me ka minamina makou e hoike aku nei, he ku i ka manaʻonaʻo a me ke aloha i ka mea maka noii ka ike pono ana i ke ano o ka lakou malmaia ana ma ia wahi, e paa ole ai ka wai maka mai ke kaheawai ana aku, ko hoomanao ae pela iho la ka o Hawaii Lahui e hoomaewaewa ia ai. Mamua ae o ko makou hoopuka ana i keia manao makee a aloha hoakanaka, ua kuekaa mua makou me ke akahele i ke ano o ko lakou noho ana ma ia wahi. O na mai ponoi, o lakou ponoi noka mea nana e lawelawe no lakou iho e kuke ka makou mau mea ai e holoi ko lakou lole, a pela aku.

No ka poe kino lanakila aohe a makou olelo ana no lakou, aka no ka poe i alii ia na lala ikaika i ka lawelawe me ka mai, i kekahi a ano lanakila ana i kekahi wa, e hana ponoi ana no lakou na lakou iho e kake ana me na niho, holoi me na waimaka, a e ai pu ana hoi me ke koko, e like me na holoholona, a pela aku.

            Ua ulu mai keia kaniuhu iloko o makou mamuli o ko makou ikeana ua poina ia ka hoana okoa ana i mau kokua no kela poe pilikia ma na mahele a makou i hoaiai ae nei, no makou iho, he hoolilo maikai keia in a e hooliloia ana ke dala o ka lehulehu, mamua o kekahi mau haawina i kapaeia iho nei e ka Abaolelo, a ola ka makou e hoohuoi nei, no ke aha la hoi i hana ole ia ai pela?

            Aole paha he mea hookani e ku mai ana ma ka aoao e apono ana i ke kulana lawelawe a makou i hoike mua ae nei in a aia i loko ona ka opu o ke aloha a o ka oi loa aku, ina o kekahi o kakou ke komo pu ana i loko o kela kamaa buki, e ae ana no anei aiole e oluolu ana no anei kakou ina pela ihola kakou e hanaia ai? He mau ninau ano nui keia, a ke manaolana nei makou e noonoo mai ana Ahaolelo i keia mea, ma ka hoihoi ana mai i kekahi mau haawina i hoopauia no ka ulu ana i mau kokua no na mai ma kalihi.

 

            E aha ana o hawaii? He ninau keia e pono ke hoohuoi la e ke kanaka hawaii oia io i hanau iluna o ka lepo kanu o kona aina aina aloha a puana ae. "E aha ana o hawaii?"

            o ka hoihoi Ea iho nei, ua kaahele ae la makou ma o a maanei o ke kulanakauhale e honi ana ina ea huihui o na wahi a makou e kipa aku ai. A e hakilo ana hoi i ke ano o ka maia aha o keia la nui o hawaii, i ke au o na moi i hala i ka make a me kou lakou mau makaainana makee i ka ihiihi a me ka hanohano o keia la makamae hookahi iloko o ka makahiki; ka la hoi a ia poe e haiamu ai ma ka aoao o ka inoa o kamapuaa a me kualiloa a e papahi ana hoi me ke ala moani o na laulau pu holoholo o kaaohelemoa, a e hoohialani ana hoi i ka momona piko o na pule holo o na loko kapu o laniwahine.

            Ua moe ia poe i ka moe kau a hooilo, a ua hiamoe pu akula me ka lakou mau hana makee i ka la a kauikeaouli i waiho mai ai na keia hanauna hou e hoomanao mau aku ai, oia hoi: "Ua mau ke ea o ka aina i ka pono".

            I ko makou hoomaopopo ana, ua palaka maoli no na kupa ponoi o ka aina i ka maomanao ana i ka la hanau o ko lakou aina makuahine a ua huli ke au o ko lakou hoouna nao ana i na la pokiulai. na konohi a pela aku. Ua huli ka waha o ka aina i lalo a pela i poina ia ai.

O miss emalia ua hala.

            Ua hula ka uhane ka hoapili o ke kino! Ua hele i ke ala koiula a kane.

            I kau ipo aloha o na po "ua awe lolea o ka hooilo, a hoa kauwili hoi o na la kohaihai o ka makalii: ka leo o ka lahui."

            Aloha oe: He ukana koikoi a walohia kau e panee aku neiimua o kou kiekie, ke olu ia hoi ia e kou hanohano.

            Ma ke ehu kakahiaka o ka la 29 o iulai iho nei, ua oluolu i ke akua mana loa ka lawe akula i ka hanu ola mai a miss emalia aku i ka mahina piha hiki ahiahi o mahealani, a o ka pua rose mohala hoi i popohe hoi i ke kihapai pua a kona mau kupuna mr kikoo a me mrs kanehololua.

Ua hanauia o miss emalia ma kawaiahao augate 19 1880.

            A he kamakahi hoi he hiwahiwa hoi i loaa mai ka puhaka mai o kona mau makua mrs lala a me kahaulelio.

Ma kona hanau ana mai, he heu o ke ano humuhumu ke kau ana ma kona papalina akau, a he mau hiona kona o ka maemae i haiamu ia e ke onaona, a me ia ano no oia a hala wale akula.

            O pohukaina ke kahua kula o kona hoonaauaoia ana, a ma ka loaa ana ona i ka mai fiva ikaika ma kona poo, ua lomia koke ia iho la oia no eha pule a hala wale akula, ua imi ia ke ola in a kauka naauao he haole, aole nae i waihoia mai. "Ua hala i ke ala hoi ole mai ua hele uhane ka lani aole ke kino ua uhane ololi wale ka lani ua hanehane ka leo ke hea i kona hoa moe."

            Na ka olelo o ke ola i hoolana mai ia makou: "Nana no i haawi mai a nana no i lawe aku e hoomaikai ia ka inoa o iehowa."

Ma ka la 30 ae, ua malama ie he anaina haipule ma kona kino a lawe loa ia aku la ma ka ilina o kawaihao, me ke kaoo nui o ukali ana ma kona hope, a nalo akula. Ua nalo kou maka mai na hoa kula mai.

            O na manu o ka iewa aole e ike ia oe ke uwe mai nei na huikau o ke kaona.

o ke kai o kalia aole ia me oe. O ka puu o puowai ua nalo mai ou aku.

O ka waiho pauoa ke uwe hala mai nei.

Ke aa maila kaua kuahine o manoa ia oe.

O kou mau kilihune ua aole ia e hooipo hou ana me kona mau papalina.

Minami wale ia pua lehua

Pua lehua ula o kanaha iki nei lae. "naha ke kanaka ka hale o ke aloha ka makamaka o ka moe e kipa aku ai.

 

S.K. Hukilani.

Kawaihao Augate 2 AD 1892.

 

            Ma ka malama ia ana o ke kiki pu ma ka la hoihoi ea nei, i kahauiki, mawaena o ko uka neimau keiki nei mau keiki maamaalea a me ko ke kai mau kaeaea, ua kaa ka lanakila i ko uka nei mau keiki.

 

            Malama hou ia ana i keia poaono iho, maloko o ka luakini o kawaihao, he aha mele, o na lala mua o ka aha mele i haawina ai ma ka po o ka poaono i hala, no ka pomaikai no oia luakini. Malalo o ka noho alakai ana a mrs haalelea a me prof berger. Aohe hewa o ka hoonauea ae.

 

            Aole i lohe ia kekahi alahele e loaa ai ka piko pau iole nana i komo kahi noho o ka hope loio kuhina ma ka lapule o ka pule i hala, me he la ua ahai akula ka ia a ka hohonu noho mai; aka aole ia e mau ma ia kulana ona, no ka mea ua olelo ia, o ka mea e hana ia ma kahi malu, e hoike ia no ia i ke akea.

 

Kau ahaolelo o 1892.

 

            Luna nui o na hana hou, oihana wai a me ke kupakako o ka makeke $6,000 holo.

Na kokua $6,000 holo. Na lilo huikau $500. Na lilo hoohana o ka Oihana wai 12,561 holo.

Hana hou ana i na waihona wai $6,000 holo.

Hoomaemae akea $10,000 holo. Oihana wai o Laupahoehoe $50 holo.

Oihana wai o koloa $200 holo. Hora 5 a oi, haalele ke komike i kona noho a mahope iho o ke apono ia ana o kana hoike, hoopanee ka hale.

 

La hana 53

Poaono iulai 30

 

            Halawai ka hale e like me ka mau wiliama komike pai, ua pau na bila 140 146 i ke paiia.

J.M. hona hona komike wae, no ka bila 78. Ma ke noi, waihoia ka hoike ma ka papa no ka noonoo pu ana me ka bila ma ka la 9 o ka malama.

Wiliama, i ka hoike a ka hapa nui o ke komike wae e pili ana i ka mea oli awa aponoia.

Nawahi, he olelo hooholo e pili ana na luna aupuni e lawelawe ana i na oihana elua, i hookahi no a lakou oihana e lawelawe ai.