Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 513, 3 August 1892 — Page 4

Page PDF (1.00 MB)
This text was transcribed by:  Na limahana a pau o ka ?Aha Punana Leo, ko Ka Haka
This work is dedicated to:  ?Anake Lolena Nicholas

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO

 

John E. Bush.

 

Luna Hooponopono a me Puuku

 

HONOLULU AUGATE 3, 1892

 

HE LEO KAHEA

            I ka poe hoopono, aloha aina a aloha lahui oiaio, a i ka lahui no a pau.  ke poloai aku nei ka poe i hoonohoia, he mau Komike Wae no ka Ahaolelo, e huli i ka poe e hoopae mal@ nei i ka opiuma a me ka poe e kuai malu ana.  He nui na olelo e hele nei a puni ka aina, ma na alanui, ma na hale, i kahi kiekie a me kahi haahaa, e kamailio ana no ka pahola ana o keia ino hoomailo a pepehi kino kanaka, hoohaumia noho ʻ na maemae, a pela aku, a e hooiliia nei i kio a kawowo iloko o ka aina nei mamuli o ka moe ona kiai o ka pono, na hoopalaleha a ma luna aupuni a me na komo kino ana a hui pu, a ai pu i ka loaa haukae mamuli o ka hele kohana a hana kanawai ole ia o keia mea make iloko nei o ka aina.  He mea maopopo ke mau keia mau kumu hoohaumia iloko o ka aina nei.  he mea akaka aole e nele ke kuhinu ia aku o na mea a pau, a koe aku ka poe i wae ia, i ka pilau palahinu o keia mea make.  Ua akaka no hoi ke komo nei malalo o ka ihu o ka Oihana Dute Awa i malamaia e ke kane a na ʻ lii, a mawaena o na kuemaka mai o ka oihana makai, i hookele ia e "kuu wahi taata iti maitai".

            Nolaila, oiai makoku na lala o ke komite i waiho ia mai ai keia hana e ake aku ana e loaa ka mole o ka hewa, na lala, a me na kaoo, ke poloai aku nei i ka lahui e o-kanaka mai, e aa, e koa e paio, a e apo aku i ka hewa e hele kohana makakeleawe nei, me ka hoopunahele ia e na luna hooko o ke kanawai, mai ke poo aka hiu, a e hoike mai i ko oukou Komite i na haawina, kuhikuhi ana, a me na meheu a alakai e hiki ai ke hoohulihia keia mau hana luku a hoomaewaewa i ka pono a me ke ola o ka lahui holookoa a me ka pomaikai o na mea a pau e noho nei iloko o Hawaii nei.

            Ke poloai aku nei makou e hele mai ka mea i ike i kekahi  mea, hunehune paha, a meh@u e loaa ai ke alanui e kumu ai ka ahewa a e lele ai ke poo o ka moopoowalu opiuma e lilo nei he akua no ka piheetero kanaka o ka aina, e hele mai io makou nei.

            Ma o ka Komite.

                        JON E BUSH.

            Luna Hoomalu Komite.

 

He halawai mau a ka Hui Liberala i ke ahiahi o ka la apopo [Poaha], ma ka hale paikau kahiko, Alanui Moiwahine.

 

NUHOU KULOKO.

 

Ahaolelo ko keia la, hora 10.

 

I keia Poaono ka paani hope loa a a Hui Maamaalea i keia kikina.

 

 

Ua bapetiso ia he ekolu mau Iapana ma Ema Hale.

 

Ma Kamaki Kuea ka bana kahi i hoonane a ai i ka po nei, e hoonanea ana hoi i ka Makika.

 

Ua haalele mai i keia awa maluna o ka mokuahi Mikahala no ka aina hemolele, ka Lunakanawai Biketona, no ka malama ana i ke kau kiure oia apana.

 

Ma na éke leta i laweia mai e ka mokuahi Alameda no keia awa i loaa mai ai ka hookohuBihopa o Makua Guletana no ka Hoomana Katolika no keia Paeaina.  A o ka inoa o "Bihopa o Ponopoli" ke hoahuia aku ana maluna ona.

 

Ma ka mokuahi Alameda o ka pule i hala i huli hoi mai ai o Miss Eva me Helena Paka, na kaikamahine a ke Kuhina o Ko na Aina E, mai ka laua huakai imi naauao loihi aku nei o ekolu makahiki no Enelani.

 

O na umeke laau kahiko o Hawaii nei a me na ano e o kela a me keia ano, e kuai ia aku no ma ke kumukuai kiekie ke kuike, e ke Keena o na mea ano e makahi o Haka & Co.                   Hale Ai HauElite, Helu 85, Alanui Papu, Honolulu.   aug 3tsd.

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

 

Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki 1892:

           

Oahu

 

Honolulu         T.A. Lloyd

Ewa me Waianae        S. Hookano

Waialua          

Koolaupoko No.1       Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2      E. P. Aikue

Koolauloa        L. J. Aylett

 

Maui

 

Lahaina           David Taylor

Wailiku            Wm. T. Robinson       

Makawao        David Morton

Hana    J.P. Sylva

Molokai me Lanai      

 

Hawaii

 

Hilo me Hilo Akau      N. C. Willfound

Hamakua         Chas Williams

Kohala Hema  Wilmot Vredenburd

Kohala Akau   Eben P. Low

Kona Akau      J. Kaelemakule

Kona Hema     Thos. H. Wright

Kau     O. T. Shipman

Puna    J. E. Elderis

 

Kauai

 

Waimea me Niihau      Th. Brandt

Koloa  A. K. Mika

Lihue   J. B. Hanaiko

Kawaihau        S. Kaiu

Hanalei            W. E. Deverill

 

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI

 

O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a hiki i keia la:

 

Hui                  Lanakila          Haule               Paani

 

Honolulu         2                      4                      6

Kamehameha  7                      2                      8

Hawaii             3                      4                      6

Crescent          4                      4                      8

 

HE HOOLAHA I KE AKEA

 

E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma ʻ i o kela a me keia ano, e nane mai i ko ʻ u Keena hana a na ʻ u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma ʻ i maluna o oukou e na makamaka, he hiki iau ke lapaau i na ano ma ʻ i a pau, mai loko o ka opu, ha ʻ i ke kino @ iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma ʻ iwahine a pela aku.  Mai hoolohe aku e na hoa, e hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa, he oluolu ka auhau, ke hui me na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikawawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.

 

O wau iho no,

DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele. Honolulu. Oahu.Aug. 31. 1v

 

OLELO HOOLAHA NO NA PUAA

 

Ke loaa ka puaa, e hele wale ana ma kuu mau aina ola o Halawa a me Aiea e pepehi ia ana e hooko ia keia ke hala na la he umi mai keia hoolaha.

 

KIMO PELEKANE

 

(J.T DOWSETT.)

 

Honolulu, IunE 28, 1892.

june30 1m

 

Kauka Young Kam Pung.

 

IAPANA

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka Aina Pau!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano mai, mai ko na kane, wahine a me na keiki liilii.  O na ma ʻ i ha-no ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi.  A o na ma ʻ i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola.  Ke hoike ia aku nei, @a ke ola ia nei, me ka oluolu pu o kahi an-h@@.  Ka poe pilikia hanan keiki a hele nui paha o ke koko a paa a lohi paha ka hanau ana, pa@ paha o ka waiu, e hele nui mai i o ʻ a ne

 

E KIPA mai e ka poe hoo@@ luu ia me na haawina pilihua a ka ma@ a na ʻ u oukou e hooluolu aku.

 

KAUKA YOUNG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891 @@ @@@@

 

HOOLAHA HOU!

E ALA, E ALA.

B.F. Ehlers & Co

HELU 99 Alanui Papu.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele @@@ mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i @@@ a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAI NA

Papale Wahine

Kinamu Nani 8 Ia       @@@

Kalakoa Nani 18 Ia     @@@

            E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke kumukuai i haule iho i ko lakou maiu kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, ao na Palule $1.50 he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai o nele ana oukou.

B.F. EHLERS & CO

 

Ma ke Kuai Makepono o Makou no ka Oi!

 

He wa Pilikia keia; Nolaila o ka emi ka mea Maikai no na Mea a Pau.

 

            Mamuli o ko makou hoomaopopo ana i ka hune a me ka ilikoke o @@@ mau la, nolaila ua oki iho makou i ke kumukuai o ko makou mau waiwai, a e kuai aku ana makou ma ke kumukuai makepono me ka nana ole iho no makou, oia ka makou e kau leo aku nei, i noho a ulu ae ka manao no na lako hoonani me kahiko kiko e hele mai ma ka hale kuai waiwai o

            N.S. SACHS.

 

104 Alanui Papu, Honolulu

 

            I hoike no ka oiaio o keia e alawa iki iho i kekahi o ka makou mau kumukuai malalo nei.

            Na Paleilli o na Kane, he        25c.

            Lakeke Kalakoa o na Opio     25c.

            Lopi Silika hana Leia-i, 1 pokaa         30c.

            Kalika o na Lede. o 1 dala ka waiwai io he   50c.

            Lole Kalika i na Kamalii, o 60 keneta ka waiwai io he           40c.

            Na Kaliki eleele paa loa o na Lede, 1 paa he 25c.

            a e kuai hoopakika pu aku ana no hoi makou i ka makou mau lole lau me lihilihi, ke makemake oe.

            Na Lole Keokeo Maoli aole i hoohuihuiia na Lole Pua me Kahakaha, eia ia makou ka nui oia ano iloko o keia aupuni, a o ke ano keokeo maikai loa oia ano , e kuai aku ana makou 6 i-a no $1.00.

            Na Lole Eleele paa loa, na lole satina maikai loa o Farani, he 25c. no ka i-a.  mai manao nae oe o ke ano Satina keia e kuai ia  ai nei @@@ kekahi mau halekuai e ae, aka o ke ano keia o ka papa ekahi, nona ka waiwai io he 35 keneta no hookahi i-a

            Na Kinamu, Masalina Pua, na Lole Makalena hiki ke holoiia a kuai aku ana makou ia mau mea a pau me ka makepono.

            Na Lole Uhi  Hoonani o na Pukaaniani, 5 i-a no $1.00.

            Na Papale i hoonaniia o na Lede a me na Kamalii, eia @@@@@@ ia mau wehi, a o makou ke alakai ma ia mau mea, aole e hiki i kekahi halekuai ke hoopapa mai ia makou ma ka mikioi a me ka oluolu o ke kumukuai.

            Ua lako makou me na ano paikini papale a pau a ka manao e @@@@@aeai, a ua makaukau pu no hoi i na manawa a pau e hoonani i na papale i ku e like me ko oukou makemake me ka oluolu o ka auhau.

            E na hoaloha, e kipa , e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @@@@@@@@@ lohe pepeiao.

            E Hoomanao ana ke Kuai Hoemi ma kahi o

            :N.S. SACHS:

104 Alanui Papu, Honolulu.