Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 521, 15 August 1892 — Page 2

Page PDF (1.06 MB)
This text was transcribed by:  Na limahana a pau o ka ?Aha Punana Leo, ko Ka Haka
This work is dedicated to:  ?Anake Lolena Nicholas

KA LEO O KA LAHUI

 

JNO. E. BUSH

 

Lunahooponopono a me Puuku.

 

 

POAKAHI, AUGATE 15, 1892.

 

Hau Hewa i ka Makani.

 

            Ua ikea ae na koo o ka Wahine o Babela a me kakahi o kana kaikamahine. Ua noho kipu mai ka mua me ka aahu poni a me ka ula, i hoaahu ia e ke gula a me na pohaku momu me ka mea hoopailua ma kona lima. Na ke kaikamahine auwae hinakea o na la hope nae i hoala mai na hana i ke ahiahi Poaono nei, me he la he puaa hae ka uwi o na o-le!

 

 

He La Hanau

 

            He@ haaina palala ka Uilama Kamaki i haawi ai no na hanai a ka lahui o ka Hale Ahaolelo, i ka la Kapule nei. Ua ae ia ka holona a ke diabolo i noho ai, he puaa, e na hoahanau o ka hana like ia ana i kinohi. Hoopailua ke hoomanao iho i ka ai ia o ka io make o ka hoa i hoohua pu ia ai i ka hebedoma mua. He hewa na mea ulu, a me na hua ai, elike me ke kauoha  mamua o ka hewa ana o ke kanaka. I hiena wale ai no na manao a me na hana a ko ke ao o keia mau la, he kohu holona ke hoomaopopo aku. E ai e na hoa a hewa ae ka waha. O ka uku akula no ia laa he io i nono ia e ke Diabolo. Aloha no!

 

 

Pau i ka Pele.

 

            Ua hoopaapaa iho elua haole, he America a he Enelani, i ke koa o ko laua mau lahui. Ua hooholo ia o ka mea e hiki mua ana ma ke kae o ka luapele o Colima, ma America Hema, o kona lahui koa. Ua pii aku keia mau moho, a kahi i ku nana a haalele ai na alakai, a hoomano aku no laua a ane e hiki, ia wa i pahu ikaika ae ai ka pele, a papapau pu iho la laua. Nolaila, ua koa liko no laua, a ua kami pu lu na haole.

 

 

Na Hoa@ona.

 

            E hoonaue@@ ia na mokupuni o ke kai, a he oiaio keia olelo ana. Ua nalowale  holookoa kekahi, mokupuni o ka Paemoku Pilipine, i keia mau mahina aku nei, i ke omo ia e ka pele. Eia hou keia mokupuni ke ai ia nei, a he mau tausani kai poino, oia ka mokupuni o Tangir Nui, ma Paeaina Celebe. Ke @ee la ke ahi pele, ua maloo @@ aina aole he wai. Heaha aku koe, ia ka ke kia@: A e opeope ia no ka lani, a ka ua mea he wela, a hookahi wale no aahu e pakele ai, oia ke koloka o ko ke Akua hoopono aole o ka uhi o ka hookamani.

 

 

Na Wanana ka Poe Ake Ike.

 

            Ia kakou e lilo ana ka noonoo no na mea o keia ao, he kupono no ia kakou. e hoani ae i ka hehina wawae mai na hana o ke ao a e nana i na hoailona a ka Haku a me na Kaula i wanana ai, e makaala kakou a e kiai, a o ka mea heluhelu e ike i ua mau hoailona la. Wahi a ke Akua, aole au e kau aku i kekahi hoopai nui i keia poepoe honua, ke ole au e hoouna aku i ka'u  elelo me ka euanelio, e like hoi me Noa, i ka poe e noho ana mamua o ka hiki ana mai o ka Kaiokahinalii, o Lota i ko Sodona a me Gemora a me na Kulanakauhale malalo o ko laua noho ana, o Iona ia Ninewa a pela aku. O ka hope loa o na olelo ao  ia kakou e kiai oia no ka olelo wanana a ke Akua ma o ka Logou, ma ka Mokuna 24 o Mataio.

 

            Ua ho ʻ omaopopo  ia keia mau la, e ke Akua penei; ma Daniela, " Pehea la ka loihi alaila hiki aku i ka hopena o keia mau mea kupanaha?" Mok. 12:6. E ui ana o Daniela i ka anela ana i ike ai ma ka hihio, e hai mai i ka hopena o na mea i hoike ia mai ma na hihio, e like me na haumana a Iesu i ninau aku ai ia ia  e ike i ka hopen a me ka hiki hou ana mai o ka Haku i keia ao. Mat. 24. Mar 13. Luke 21.

 

            I alakai hoopokole o ke ko ana o na wanana, penei ka wehewehe ana. Babulona. Dan. 2. 38. Mai ka B.C. 606 a ka 538. Medio-Peresia, Dan. 2:39. B.C. 538 a ka 161, A. D. 31 Kau ia ka Haku. Dan 9,25; hokiia na mohai a me na mohai kunu, Dan. 9:27. Roma, B.C. 161 a ka A.D. 351 a mai ia makahiki a ka 483 mahelehele ia o Roma iloko o @@mi aupuni; mai ka A.D. 538 1798, piha ka manawa, na manawa, a me hapa o ka manawa, Dan. 7. 25. Hoik. 13:5, na makahiki 1260 i noho mana aupuni ai o Babulona Nui. Eha ke poo o ka holoholona, nona ka mana mai ke deregona mai, ma ka lawe pio ia ana o Peo VI, a make i Farani, a pau ka mana aupuni o ka Hoomana Katolika Roma, a me ka pau o ka luku ia o na hai pule o keia wa. Mai ka 1776, ku ke aupuni o America, Hoik. 12:11-17. I ka makahiki i puka ai o ke kuahaua piha a ke 'lii Aretesasota o Media-Peresia e kukulu ia o Ieruselma. Ezera. mokuna 7, ka makahiki B.B. 457, hoomaka mai ka wanana o 2@00 makahiki, Dan. 18:14, a piha i ka A.D. 1844. Mai ka B.C. 457, hookahi hebedom@, (49 la, like ma ka wanana me makahiki, paa o Ierusalema a ku hou na kanawai; 62 hebedoma, hui me 7 hebedoma 488 makahiki, B.C. 457 a ka A.D. 27 poni ia o Iesu, i ka wa a Ioane e bapetito ana, ekolu makahiki a me hapa, iwaena o ka hebedoma, kau ia ma ke kea, ekolu hou makahiki me ka hapa, piha ka hebedoma hope o na pule he 70, like me 490 makahiki mai ka 457 A.D. i hoailona ia ma ka make ana o Kekepano, a haawi ia ai ka euanelio i na mea a pau, a mai ia wa i homaka mai ai ka auanao ka lahui Iudaio.

Aole i pau.

 

 

KAU AHAOLELO O 1892.

LA HANA 62.

 

Poaha, Auate 11, 1892.

 

            Halawai ka Hale e like me ka maa mau.

 

Hoike a na Komite Kumau.

 

            Akipoka, Komite o na Rula, i ka hoike no ka olelo hooholo a Kapahue hoololi ana i ka Rula 94 o ka Hale. Aponoia ka hoike.

 

            Na ia komite no, i ka hoike no ka Olelo Hooholo 93, e kaupalena ana i 5 minute ka loihi o ka manawa a kekahi hoa e kamailio ai imua o ke komite o ka Hala. Aponoia i ka hoike.

 

            'Lii Houa, i ka hoike a ke Komite o na Loaa me na Lilo, e pili ana i ka palapala hoopii hooemi i ka auhau dute no ekolu hapaha o hookahi pakeneta. Papa e like me ka hoike.

 

            R.W. Wilikoki, he hoolaha no ka halawai a ke Komite o Puuloa a me ke Alawaioki o Nicargua.

 

            Waipailani, he hoolaha no no ka halawai a ke Komike Opiuma Helu 2.

 

 

Na Olelo Hooholo

 

            Kapahu, heluhelu mai ma ke poo he kanawai e hooponopono ana i ke koho ana i na luna Aupuni, a pela hoi me ke kanawai e pili ana i ke koho ana o na keiki o ke kai.

 

            Nana no, he ninau i ka Loio Kuhina, i ke kuleana o ke Aupuni e hoeuku i kekahi poe e holo balota ana ina e hoopau wale lakou i ko lakou manao.

 

            Berger, ma ke poo, he kanawai e pili ana i ka hoomahuahua hou aku i na hoolilo o keia Kau Ahaolelo.

 

Kapaeia na rula, heluheluia ka bila ma ke poo no ka lua o ka manawa.

 

            He $10,00 ke noi hou maloko o ua bila la, aponoia, a haawiia no ke kakau poepoe ana.

 

            Ma ke kapaeia ana o na rula, hoolaha mai o Akipoka he kanawai e pili ana i kekahi mau ukana ma ka uapo o Hilo me ka Hui Hale Papaa.

 

Kamauoha, @o ka hoihoi @@@ ana i na dala a Apiki laua o Kapahu, no kela holo balota mua i ho@noa ia Komite Hookolokolo.

 

            Marsden, he mau ninau i ke Kuhina  Kalaiaina, e pili ana i ka mea eli awa a me ka eli ana i ke awa o Honolulu nei.

 

 

Na Hana o ka La.

 

            Oia ka heluhelu elua ana i keia mau bila malalo iho nei:

 

Bila 219. Komite o na A. Aupuni

" 130 " Hookolokolo.

" 131. " Kalepa.

" 139." Hookolokolo.

"133." Waiwai.

"134, Waihoi ma ka Papa.

"135. Komite Hokolokolo.

"136. " Malama Ola.

"137. " Hookolokolo

"138 " Malama Ola

"140." Pakiko.

"141. " Kalepa

Na Bila Helu 144, 145 me 146, he may hoololi i @(word) no na Pauku 59, 54 me 29 o ke kumukanawai. Komite Hookolokolo.

 

Bila 121. Papa no ka noonoo hou ana.

" 125. Komo na Hana Hou.

" 126. "               "

" 127.  Malama Ola.

" 142 " Kalepa.

" 148 " Hoonaauao

" 149 " Limahana

" 150 Papa no ka noonoo ana me ka hoopii.

" 151. Komo na Hana Hou.

"128 " Pakiko

"152 " Hookolokolo.

"153 "

"154 "

"147" Opiuma Helu 1

"156" Limahana me Hookolokolo

" 157 " " "

"158. " Hookolokolo.

 

            Akipoka, ma ke kapae ia ana o na rula, he kanawai e pili ana i ka hana a na kakau pokole o ka Aha.

 

Nana no, he ninau i ke Kuhina Waiwai e pili ana i ke Aupuni me ka Hui Kaaahi a Dilinahama ma.

 

            Balauwina, Komite Waiwai, i ka hoike e pili ana no na kikoo dala Aupuni i hoopukaia e ke Kuhina Waiwai mamua aku nei.

 

            Laweia ka hoike a waihoia ma ka papa.

 

            Awakea, hoomaha ka Hale.

 

 

AUINA LA.

 

Akoakoa hou ka Hale.

 

            No ka lawa ole o na hoa i akoakoa mai ma ka auina la, nolaila, noi mai la ka Luna o Koloa me Lihue e hoopanee ka hale, aponoia.

 

            Ua hopu ia kekahi mau pai kii no ka hoopii malama i na kii o ke kanaka e like me ko Eva me Adamu  ma mua o ka haule ana i k@

 

            Ua lilo ke eo ana ia S. Mahaka i mea hauoli i ka puuwai o ka poe nana oie i pailani aku me ka hanohano @ai a o ka poe hoi mahope o Willie Lucas, he k@kule a @n@ mae ko lakou mau helehelena. Ua lohe mai makou e kauoha ia aku  ana o S. Mahaka e hoi mai no ke kaona nei no na hoohanohano kiekie a ka poe i hooikaika iho nei mahope ona.

 

            Ua hoohalahala mai o G.W. Malama i ka haule o kana @(word) i aloha ai. Eia ke kumu, na @@@hia ia ka mea iaia ka hooili ana o na nupepa, i ka waiulailiahi i ka Poalima nei, a na loaa aku ua lohia a Poepoe, i ka piha hauoli  i ka puka ana o Mahaka i ka la koho balota o na moho paani popo. E hoomanawanui e ka makamaka, eia mai a hiki aku ko LEO au i kuwili ai me ka hoohaule ole ma ko ʻ u ana@.

 

 

NU HOU KULOKO

 

            Ahaolelo ko keia la, hora 10.

 

            Eia iho ka poka-pahu i keia pule e hoea ai.

 

            Ua ho ʻ opaiia o W@ Johnson no ka malama i na kii aka kupono ole he $25.

 

            Ua oili pulelo o S. Mahuka ma ka balota no ka moho helu ekahi o ke kahua paani kinipopo.

 

            Ua manao wale ia ua anaana ia o Mr. Koahou e na Pake, oia ke kumu e nanowale nei ma ka Hale Ahaolelo.

 

            Ua hoi mai o Rev. Julika o Makawao no ko wa, ma ke Kahua hana hoomana o ka luakini o Kaukeano.

 

            Ua manao wale ia e hoouna pu ia o Ioane laua o Konui, me ke Komite o ka  Hale e hele aku ma i Wasinetona, e kiai o hoolilo ia anei.

 

            E huli hoi ana kekahi Pake no ka Aina pua, ua olo ka eke i ke ehe-fa, a ke hoaa nei kana wahine  a me kane puu imi loaa haukae.

 

            He halawai mau ka ke Komite Kumau o ka Lahui, ma ka Hale Paikau Kahiko, i ke ahiahi la 16 a me 19, ma ka hora 2 auina la, wahi a Meekapu, ke Kakauolelo oia Komite.

 

            Ke hoi nei ke one a me ka wai e paumaia nei e ka nuku  elike me mamua. Ua like ka me ke one kai o Kalalau a me Hoohila, ka moe o ke kea iloko o ke kai.

 

            Ua hana keaka hou ae ka hale Keaka Kawaiahao i ka po Poaono nei. Nui ka leaiea a hu wale aku. Pela no i olelo ia i no la ia Noe a pela ana no i na la hope o keia ao, nui na hana lealea a hana lapual@ i kahi e hoomana ai.

 

            Ua manao ia he makani ko Kaunamano ke noho mai he luna hoomalu no ka Ha@@.

            He kuhina ka oleloia aole @e akemakani o Kamauoha, oiai e nahu mau ana i na manawa a pau iloko o ka Hale Ahaolelo, he umikumama k@ ana o ka hora i kahi wa.

            Ua manao ia me na huaolelo a na hoa Hanohano  e luku ia ai ka manu mama a me ka ilio mongoose.

 

            He @ ake ike kaulana e wanana nei, ma na ana a hookuku ana i na kaahele ana o keia paepae honua i me na mea o kal@wa e komo aku ana kakou iloko o kekai loli ano nui, e hoano @@@ ia ae ai ka honua ka ke Akua olelo a me ke ahi e hoomaemae ia ai, a ke kokoke nei ia manawa aia ma ka ipuka, ma na hoailona. Ka ke akeia hoi, he elua a ka M.H. 1600 ae nei e hiki ai ua lolu la,  ka kekahi hoi i ka M.H. 1898@. E ala e ua hoomaloka, e like anei me ka poe i make ai i ka wai.