Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 526, 22 August 1892 — Page 1

Page PDF (982.60 KB)
This text was transcribed by:  Lehualani Concepcion
This work is dedicated to:  to my honey Corny...i love you

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II.                                   HONOLULU  A U G A T E 22, 1892                     Helu 526

 

 

HE MOOLELO KAILI PUUWAI

 

-NO-

 

SENIA LUTERA

 

Ka Ui Puuwai Mabala

 

-o-

 

ENELANI KAHIKO.

 

Ele Nanea Hooheno no kekahi Kauna

Wahine Opio me kana mau Aloha Ekolu.

 

I Mai ka peni mai o ka mea kakau o Ava@reda, a pela aku.

 

MOKUNA VI

 

 

 

 

Ua aloha au iaia me kuu ola a pau, aka

nae, e kuu Senia, i kamanawa a’u i manao ole ai,

wehe iho la o uahi.

 

            E pulaina maikai ana hoi i ka malamalama o ka la iloko o kona poli ma iakakahiaka, oiai kona mau aoao a pau e aahu ana i na uluwehi o ka nahele, e eena ai ka @ea ke pili aku ma ka aoao o ua Senia nei.

            He kakahiaka malie maikai keia no ka mea ua waiho wale ka pae opua aohe kau wahi ao, wahi a ua nohea nei i hawanawana malie ae ai, iaia i alawa ae ai iluna meka hiehie i ka huina aouli kina ole e kaupoku iho ana maluna ona, oia@ ua papahi nimoaka kukonukonu hoohaehae naulu i aneane e oili kino, e paani ana maluna o kona mau lehelehe – kela mau lehehele pua poke hai o wa Sinia nei.

            Aka he oi aku ke oia ana me ka mau o ka hanu i ke kino!  O ka hanu i ke kino, oia ke ola!

            Me keia mau olelo, nui ino la kona hanu, me he mea la na pau kona aho iaia i kamailio ai, a e ake ana i piha ea huihai hou, a no kekai mau minute inahope iho, lapa hea ae la ka minoaka ma kona mau papalina, oiai kekahi liona o na Senia nei e hoopapa ana i ka wai aiai oua wahi ki’o waimapuna la e hu mai ana mailoko mai o kekahi kii mabala e ku ana mawaenakonu.

           

            O keia ui no auanei kela nohea i mare ai me ke kanaa kuewa ma kahi kauhale ouku e pili koke ana i na lalani mauna o Kolorado ma kela po pouli ui a ka ino e lapu ana i na mea ola a pau me ka weliweli nui?

 

            Oia no anei keia ui wamohia i aahuia me kekahi lole silika keokeo e lie me ka hau o ke kakahiaka, me na pohaku daimana e hoomalamalana ana i kona umauma, e hoolilo aa hoi iaia iho i anela maemae mailuna o ke ao palehiwa?

 

            O kela mau hiohiona mua no anei i hele@a haikea e like me ka make, o kela mau maka no a@ei, oia ma maawe lauoho hookahi no anei i kela po a ka malamalama a ke kukui ihoiho e hekau ana?

 

            Ae, o ua Senia nei no keia, aka nae he Senia hauoli keia a he Senia luuluu ka mua, no ka mea ua kokoke loa e nalowale loa mai iaia aku na noomanao ana no hela mau hiona weliweli o ka mahina hookehi i hala hope ae, oiai ola e hoao ana e mahuka o kona ola, a ua hoomaopopo nu ihono hoi ua Senia nei i kona anoe ia wa i ko ka mua, a me he mea la aole no oia ka wahine opio i mare ai me Heneri ma kela po a ka ua e haluku aoa, a pela no hoi aole oia i manaoio ia manawa oia, no ka i noho a kupa iwaena o ka poe kuewa, mai kona wa uuku mai a hiki ikona nui ana.

 

            No ka mea, ma kona nooo @@ho, me he mea la iloko wule nooia o kela hale nui kahiko o kona mau kupuna kahi i opuu ae ai a niho, aole i kaawale aku ma kekahi wahi, ka homekeokeo ho@@e hoope ia ana e ke ala o na pua, nona hoi na paia i hoopihai me ka nani i hiki i ka waiwai ke hoolako mai.

 

            Aka nae, i na manawa a pau a na helehelena o kaua kane kuewa i make pepehiia e kau mai ai iloko o kona noonoo ana, e mai auaneii oia ma ka puuwai, aole i ka eha lima ole a ke aloha, aka no ke kuhihewa ana i hana ai.

           

            O, he kuo io no oia a ka @aa@po o ka pulale ana.  No ke aha o la hoi ao i ae a e m@@e me Heneri.

            Aole i pau.

 

 

HE MOOLELO

INO KE KEIKIA@@@

 

AWAREDA!

 

a me

 

KA UI LEILA

 

o Noreinaldi

 

(Kakauao no Ka Leo)

 

MOKUNA XIV

 

 

Kue o Dulifa ole Kuhia.

 

            Aka, e Dulipa, oiai i hele wale mai no oe no ke kokua ana ia’u no ka lawe malu ana mai ia Leila mai ke kulanakauhale mai o Wavela.

 

            A ua hooko ia hoi ia manao pakaha.

 

            Nolaila, aole o’u manao no pa kokua hou ana mai a oe mai.

 

            No ka mea, o na mea i koe, nahiki no ia’u ke lawelawe hookahi me ke kokua ole ia mai e kekahi mea.

 

            Ke hoomaopopo mai la no anei oe i ka’u mea e olelo aku nei? 

 

Uamaopopo ia’ui mai manao oe he puaa au he mea ike ole i ka noonoo.

 

Wahi a Dalipa me ke ano akaaka.

 

            Ua maopopo no hoi paha ia oe, ua haawi ia mai o Leila malalo o ka’e hoonana ana.

 

            A e oe na hoolima @@ aia oe no ke kokua ana ia’o ma na @@@ a’u i makemake ai?

 

            ‘Ua ike au ia mea.

           

A na maopopo no hoi paha ia oe, mahope iho e ko’u kaawale ana mai a oe mai, lilo hou oe i haku nou ma na ano a pau, a o na mea a pau au e makemake ai e hana, aole o’a kuleana e komo hou aku ai e hamabaga?

           

Pela no.

 

            Ina pela, i hoomau mai ai o Koma i ke kamailio.

 

            Ua oi aku ka pono e hookuu kaua me keia wahi, pale-oe pale aupale kaua.

 

            Hana no hoi oe elike me kou ma kemake, a pela no hoi me a’u.

 

            A oai oe e hanai ana ia Diana me kou mau lima, e kuu hoaloha a hoa aloalo kehau hoi o ke eulu aumoe.

 

            E hoomanao ino oe, e huku@ ana kou hoaloha i ka ulua me Leila.

 

            Mawaho ae o na mea a pau, e hahai aku au ia oe e Dulipa, o ka uku makana elike me ia.

 

            Aole e pau i na kan @ a kau, a he kue nohoi kela o ka mea makemake loa ia, i make wale ai no na alii i ka wa kahiko, o ka oi akau nae paha, mawaena o na kanaka elike me oe a me a’u.

 

            Mamuli o keia mau olelo a Kaina, ua hu hou ae la ko dulipa aolha, no Leila no ka lua o ka manawa.

            He mea oiaio, he kanaka oia i hoolimalima ia no ka hoomahuka ana ia Leila.

            A ua hoohiki ia hoi oia aole e hoopua ae ia mea o lohe ia ananei, hauhili ka mana.

           

            Aka wahi ana nia iho:

 

            Ua kamailio oluolu mai o Leila ia’u-ma ke ano he kaikuahine a he kaikunane-a ua kokua hoi iaia me ke aloha ma ka lawelawe ana no Diana, ka mea ana i ale nui ai.

 

            A ma ka hoon@aopopo ana, ua nana aku oia ia Leila me he pilikana oiaio la nona.

           

            Oiai nae ua Dulipa nei e noho ana me ke pane ole, aole oia i manao e loaa na i kona kokoolua he wahi noonoo iki no na no moo e hakui ana iloko ona ia manawa.

           

            A oiai aole i maopopo ka Koma mea i manao ai no Leila, nolaila ninau aku la oia me ka loa haahaa:

 

            Heaha kau ano hana i inaoao ai e lawelawe maluna o ka wahine opio e ua hoa luhi nei?

 

            Aole ka oe i lohe, na’u ia waiwai, a ua hiki hoi ia’u ke hoohana iaia ma na ano a pau, elike me ka’u i makemake ai.

 

            Wahi a ua Komi nei i kamailio mai ai ia Dulipa me ka ekeu ana ae o kona mau @ipeohiwi, me he mea la e hooioi aku a@a oia i kona hoaloha.

 

NA MAI O KE POO

KA MAKA.    NA PEPEIAO

            KA WAHA,   KA PUU-AI,

            A ME KA UMAUMA,

-KA-

 

PUUWAI,

            AKEMAMA,

OPU,

KE AKEPAA

-A ME-

PUUPAA:

 

Dr. McLennan,

ke hoola ia mau pilikia a pau  me ka hikiwawe i ike mua ole ia.  O kona wahi i hoomaauuo ia ai ma ka ike lapaau, maloko no ia o na kula ao Kauka kaulana o Amerika huipuia, a iloko o na makahiki he 14 i hala hope ae nei, ua ike ia ka holopono o kana mau lawelawe apaau ana ma na mahele mai i hoikeia awe nei maluna ma Kapalakiko, ma ke ola ana o kekahi poe mai i hooiloiloia e kekahi poe.  Kauka aole e ola.  E nana i kekahi mau hoike e pili ana no kona makaukau, iloko o kona mau la pokole o ka hiki ana mai i Honolul nei, o kekahi mau  mai i hanaia e oa Kauka no kekahi mau mahina a no na makahiki kekohi, aole nae he loaa o ke oluolu, ei ke me – Mr. Geo. Sherwood e noho nei ma Waikiki, i ike ia o na mea a pau mona ka hale Auau o Waikiki, na

DR. McLENNAN,

i hoopakaele ae iaia no kekahi  mau pule pokole, mailoo ae o kona mai loihi. Mr. J.T. Walakahauki kekahi o  na ka lepa i kamaaina ui i o ke kulanakauhale nei, na keia.

 

DR. McLENNAN,

i hoola iaia mai ka Kamakika mai, oiai oia ma Kapalakiko he mau makahiki i hala ae nei, ka ma’i hoi nana i hoopilikia nui iaia ina Honolulu  ei a hole ai no Europe, aole mae i oia a e ole o

 

DR. McLENNAN,

ola ai, no na mea ak i lole, he hele e h@@pu me Mr. Waiakahaeuki. O Mr. Thos. Reweasile e hana nei ma ka Ilui Hana Hao Lokahi, e mau kuakahiki loihi ae nei kona loaa aua i ka mai eha o ka op@ ua imi i ke ola aole nae he loaa, aka, he mea makehewa ko makou k@@mailio aua aku no ia mea, e pono no e nimau iaia, a nana e hoike mau.  Na

 

DR. McLENNAN,

i hoola ia Thomas P. Spencer o ka Elele Wm. Heilbron o ka Halekuai Bipi Metapolitana; Mrs. Mary Robinson, he wahine Hawaii mai Paia, Maui, mai, mai kona ma’i Akepau mai, o Geo Townsend eneginia okal Kaawai Helu @lua, mai kona mai mai me ka ili a me ke koko io hanaia e kekahi pou kauka e ao a @aa ole ke ole, a na

 

DR. McLENNAN,

i lapaau a ola.  He lehulehu wale ka poe Hawaii i hoolaia, e pau ole ai na keia kolamu.

            O ka poe mai e makemake ana ia Dr. McLENNAN, e hele ae ma kona Koena Hana ma kona wahi noho o a poe o wa ano ma’i a pau me ka ma’i hookaa@@@@le ohana, ma ke Alanui Alakea, ma a aoao ma Waikiki o ka Hale Ahahui Opiopio o na haele, kuhi hoi i noho hope loa ia iho nei e Dr. Luka.

Na Telepona

Hele Helu 197  Natala Helo @@@

 

june 17 tfd

 

 

 

 

 

l