Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 527, 23 August 1892 — Page 4

Page PDF (1006.44 KB)
This text was transcribed by:  Paul Davis
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, AUGUST 23, 1892.

 

Poha ka lae o ke Kolohe.

 

Hanu ke Makai Kiu Helu 16 i ka Hohono o ka Uahi o ka Opiuma.

 

O Sheldon ka Pueo Po'i Moa.

 

HOOHENOIA NO KA LEO O KA LAHUI.

 

            E kani kapalili ana i ke kulu aumoe, a e hoike ana hoi. he hana kai makemakeia no'u ia po.

            Me ka manaoio hana, haalele iho la au i ka home, a kamoe aku la ma ke alahele e loaa aku ai ia'u ka mea nana ke kauoha. Me ke akenui e hooia ia mai ana na hana a pau me ka holopono.

            Me na kapuai mama o ka Anetelope imua o ka ilio hahai, pela au e kalamoe nei no kahi a kuu hoahana e hoopue ana.

            A i ka manawa pokole wale no, ua hoohui ia ae la ko maua lena ike i kahi hookahi, a me na puili aloha hoaloha ana, ua kau aku la maua maluna o ke kaa pio, no ke kaua makolukolu o ka hana, i oi aku ka hahana mamua o ko ka wa mua a'u i hoomakakiu ai.

            A oiai, o ke kulana o keia hana, he haalele mua ke ola i kauhale, honi mua ha ihu o ka wahine a me na keiki, alaila kakele aku ka waa i ke kai hohonu, aohe mea e aui hou ai ka manao ihope.

            Ma keia huakai a maua e hele nei. ua hooi loa ae au i ko'u makaukau hoohana i ko ka wa mua, aia ma kuu poli i kela wa, he eha mau ilio bulu, ua piha ko lakou mau waha i ka io bipi; [poka] a he hookahi ilio Nufaunelani, [pu raifela] a ua piha no kona alelo i ka io bipi.

            Oiai makou ma ke poo o ka uapo o Hooliliamanu, ua lele iho la maua mailuna mai o ke kaa, a hookuu aku la i ke kalaiwa e hoi ana no kona home.

            Iho iho la maua malalo e ka uapo. na makaukau na waapa elua no maua, kau aku la ko'u kokoolua ma kekahi waapa, a owau no hoi ma kekahi waapa.

            I keia wa a maua e hoolai nei iluna o na waapa, e nanea ana i ke koieie a ka wai o ka muliwai, ia wa i upuhi ae ai au i ka'u wahi wa@i pakeke e kilohi iho o ka wa hea la ia o ka po?

            I ka nana ana iho. eia ka maua i ka hora 12 ponoi a ka po, a ke helelei liilii iho nei na huna wai o Kulanihakoi, e hoopulu ana i ke poo o na kamahele o ka po.

            Ke iho nei ko maua ihu no ke Komohana-Akau, a malalo o kekahi wahi uapo i hookaawale ae ai maua, a iho pololei aku la ka ihu o ko'u waapa no ka Hema-hikina, e kukulu ana hoi kalaihi i na mapuna hoe a ka lawakua.

            Ua kaulike ae la au me ke poo o ka uapo a'u i haalele iho ai i ka pahu opiuma, aia hoi, ua hoohakuiia ko'u puuwai i ka ike ana aku, aia ke he heluna hou i hoomahuahuaia i ko ka mua kai haiamu ae iluna o ua uapo la i keia wa o ka po, e hana ana i ka lakou mau hana me ke kue i ke Kanawai.

            Aole i pau

 

He Mau Ui i na Hoa o ka Hale Kau Kanawai.

            1- Aole anei o ke Kuhina Kalaiaina (ex-officio] ke Peresidena o ka Papa Ola ma ke kanawai, a ua mana anei ka noho ana o kekahi mea e ae ma ia kulana.

            2- Ua pono anei ka lawe ia ana o na keiki i loohia ka lepera mai ko lakou mau makua mai, a e kauo ia mai lakou e noho iloko o keia lua i kaulana i ka nohona huikau, kahi i maopopo loa e haule ana lakou a lilo a maunu no na hana haumia?

            3- Ua kulike anei me ke Kanawai o na opio a pau i loohia i ka lepera i kauoia mai e ka Papa Ola e noho ma keia aina e haalele ia lakou me na kahu malama ole ma ke kanawai, me ka malama a hoopakele ole ia mai ko lakou lilo @ana aku i mau kauwa no na poe e ae?

            4- Malalo o na kumu i hoikeia ae la ma ka ninau 2 me 3, aole anei ia he mau kumu e hiki ai i na makua mea keiki i loaa i ka lepera e kue mai i na mana hooko kanawai e hele aku ana e lawe i na keiki mai o lakou aku. ke ole e loaa na hooiaio ana mai ke aupuni aku e malama pono ia ana na keiki ke kaa aku malalo o ko ka Papa Ola mana?

            Ua maopopo i ka Papa Ola mai ka manawa i kaa ai na hooponopono o ke kahua mai i ka Luna hooponopono o keia wa ua holomoku ke komo ana mai o ka poe mai ole owaho a noho ma ke kahua mai me ke keakea ole ia. a o na lepera, ua puka mai ke kahua mai aku a holo aku no kekahi mau mokupuni e ike i ko lakou mau ohana. Aole anei he oi aku o ka pono e hanaia i kanawai e hoonoa ana i ke kanawai hookaawale ohana, oiai, ke ae ia nei no hoi keia mea me ke akeakea ole ia e na Luna Hooko o ke kanawai?

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

            Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892:

OHAU.

Honlulu           T. A. Lloyd

Ewa me Waianae        S. Hookano

Waialua

Koolaupoko No. 1      Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2      E. P. Aikue

Koolauloa        L.J.Aylett

MAUI.

Lahaina           David Taylor

Wailuku           Wm. T. Robinson

Makawao        David Morton

Hana                J. P. Sylva

Molokai me Lanai

HAWAII.

Hilo me Hilo Akau      N. C. Willfond

Hamakua         Chas. Williams

Kohala Hema  Wilmot Vredenburd

Kohala Akau   Eben P. Low

Kona Akau      J. Kaelemakule

Kona Hema     Thos. H. Wright

Kau     O. T. Shipman

Puna    J. E. Elderts

KAUAI

Waimea me Niihau      Th. Brandt

Koloa  A. K. Mika

Lihue   J. B. Hanaike

Kawaihau        S. Kaiu

Hanalei            W. E. Deverill

 

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano

ma'i, mai ko na kane, wahine a me

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

ua hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei.

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau. Ka poe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko

a paa a lohi paha ke hanau ana, pa

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'a ne

E KIPA mai e ka poe i hooluu

luu ia me na haawina pilihua a ka ma'i

a na'u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.          d3 272

 

HOOLAHA HOU!

E ALA, E ALA.

 

B. F. Ehlers & Co - PAINAPA.

HELU 99 Alanui Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele m@ mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho e kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale o na kamalii mai ka 25c a pii aku.

            Kuka   "           "           "           $3        "           "

            Kalakoa ano hou, he 8 i-a no 1 dala.

            Na kihei pili laula, " " " "

            Papale Wahine

Kinamu Nani 8 Ia       $1.00

Kalakoa Nani 18 Ia     "1.00

            E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou Kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50. he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

            Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

            B. F. EHLERS & CO

 

Ma ke Kuai Makepono o Makou na ka Oi!

He wa Pilikia keia; Nolaila o ka emi ka mea Maikai no na Mea a Pau.

            Mamuli o ko makou hoomaopopo ana i ka hune a me ka ilikoke o keia mau la, nolaila ua oki iho makou i ke kumukuai o ko makou mau waiwai, a e kuai aku ana makou ma ke kumukuai makepono me ka nana ole iho no makou, oia ka makou e kau leo aku nei, i noho, a ulu ae ka manao no na lako hoonani me kahiko kino, e hele mai ma ka hale kuai waiwai o

N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

            I hoike o ka oiaio o keia, e alawa iki iho i kekahi o ka makou mau kumukuai malao nei:

            Na Paleili o na Kane, he          25c.

            Lakeke Kalakoa o na Opio     25c.

            Lopi Silika hana Leia-i, 1 pokaa         30c.

            Kalika o na Lede. o 1 dala ka waiwai io he    50c.

            Lole Kalika o na Kamalii, o 60 keneta ka waiwai io he          40c.

            Na Kaliki eleele paa loa o na Lede, 1 paa he  25c.

a e kuai hoopakika pu aku ana no hoi amkou i ka makou mau lole lau me lihilihi, ke makemake oe.

            Na Lole Keokeo Maoli aole i hoohuihuiia, na Lole Pua me Kahakaha, eia ia makou ka nui oia ano iloko o keia aupuni. a o ke ano keokeo maikai loa oia ano, e kuai ana makou 6 i-a no $1.00.

            Na Lole Eleele paa loa, na lole Satina maikai loa o Farani, he 25c. no ka i-a. mai manao nae oe o ke ano Satina keia e kuai ia mai nei ma kekahi mau halekuai e ae, aka o ke ano keia o ka papa ekahi, nona ka waiwai io he 35 keneta o 1 i-a.

            Na Kinamu, Masalina Pua, na Lole Makalena hiki ke holoiia, e kuai aku ana makou ia mau mea a pau me ka makepono.

            Na Lole Uhi Hoonani o na Pukaaniani, he 5 i-a he $1.00.

            Na Papale i hoonaniia o na Lede a me na Kamalii, eia me makou ia mau wehi, a o makou ke alakai ma ia mau mea, aole e hiki i kekahi halekuai ke hoopapa mai ia makou ma ka mikioi a me ka oluolu o ke kumukuai.

            Ua lako makou me na ano paikini papale a pau a ka manao e uilani ae ai, a na makaukau pu no hoi i na manawa a pau e hoonani i na papale i ku e like me ko oukou makemake me ka oluolu o ka auhau.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo he ole ka lohe pepeiao.

            E Hoomanao, aia ke Kaui Hoemi ma Kahi o

:N. S. SACHS:

104 Alanui Papu, Honolulu.