Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 528, 24 August 1892 — Page 4

Page PDF (1001.09 KB)
This text was transcribed by:  Wendy Tokumine
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU , AUGUST 24, 1892.

 

Poha ha lae o ke Kolohe

 

Hanu ka Makai Kiu Helu 16 i ka Hohono o ka Uahi o ka Opiuma.

 

O Sheldon ka Pueo Po’i Moa.

 

HOOHENOLA NO KA LEO O KA LAHUI.

 

            E holoholoke ana lakou i o a ia nei, me he mea la:

                        Ua noa ke kai konohiki,

                        Aohe eu nana e hooni;

a ke lohelohe aku la au i ka hamumu o na huaolelo, a me ka nehe o na kapuai wawae.

            Nolaila, i wahi no’u e hikiwawe aku ai iluna o ke kahua o ka hana, ua hooniniu ae la au i ka hoeka o kuu wahi waapa punahele, e niniu poahi ana ka lawena a ke akamai.

            Komo aku la au mawaenakonu o ka uapo a lakou e holoholo nei, a ia wa au i ike aku a ii ka ihu haulani o ka waapa o kuu hoa ke hooiho ae nei ma kekahi aoao.

            Ua ike iho la au, ua lawa maua elua no ka hopu ana i keia poe me ka maalahi, ina lakou e hoao mai ana e kue i ka maua hana.

            He was pokole wale no, ua huikau ae la maua i kahi hookahi, a me na manao hauoli o ke kanaka koa, o ke kulana hooko kauoha oiaio, ua pane mai la oia ia’u me ke ku ana ae iluna o ka waapa.

            Ua makaukau anei oe e kuu hoa e hakoko pu me keia poe no ka hopu ana ia lakou a pau a hoopaa aku i ka Halewai?

            Ua haawi aku la au i ko’u ae ma ke kunou ana aku o ko’u poo.

            Aka, ua ulu hou mai la ka noonoo iloko o’u, ina maua e hana ana pela, e lilo ana ka opiuma i nanahu a i ole i lepo wai.

            Ua ka-ua hou aku la ao i kuu hoa, me kuu pane ana aku i kekahi mau huaolelo:

            Alia kaua e pupuahulu e hana pela, oiai, he alahele ia e komo ai kaua iloko o ka hoonui hana a me ka ppuikaika pu hoi. e hakoko ana no ke ola a me ka make.

            O ka mea pono wale no, e malama oe in a waapa o kaua, a owau o kaua ke komo pu ae i ka huikau ana me keia poe, laki no hoi paha ina lakou e ike mai ana he Kiu au e hoomakahia aku ana ia lakou.

            Ua hooholo koke iho la maua i keia manao me ka hakalia ole, a eia no hoi iluna o ko’u waapa heekolu tini opiuma helu ekahi (Hongkong opium), a hookomo iho la iloko o ka pakeke o kuu kuka aila, a hoomaka aku la au e pii iluna o ka uapo me ke kuemi ole lmai ihope.

            Me he mea la, owau kekahi o keia poe hoopae opiuma, e holoholo pu ana me keia poe kolohe, a oiai he lehulehu keia poe, aole i hike ia lakou ke hoohuoi iho, eia he ponalo iloko o lakou kahi i nail ai.

            ke ike ala au in a mea a pau e hanaia nei me ka hoohewahewa ole a kea mama ko’u uhane no keia komo ana o’u me ka maalahi, hookahi ke kaana puu like ana me ua poe nei, no ka mahelehele ana in a loaa a me na lilo.

            Ma kak hora 3 a oi o ka wanaao, ua haalele iho la makou i ka uapo no ka hale hoolulu kaaahi o Kuwili, kahi i mauaeia malaila e noonoo ia ai ka mahalehele ana o na tin ii loaa mai.

                                    Aole i pau

 

He Mau U ii na Hoa o ka Hale Kau Kanawai.

 

            6—Ua ike a ua hoomaopopo ia aku ka ona o ka Luna Nui o ke kahua Mai (Nana ma Ka Oiaio Augate 12, Kuokoa Augate 13); kona hookuu in a mai e hana a inu in a mea ona a me na hana kue kanawai e ae me ke keakea olel ia.  Aole anei na hoa Hanohano o ka Hale Kau Kanawai e ninau @ho i ka Papa Ola, pehea la i ae wale ia ai na hana haihai a kue kanawai e hanaia ma ke kahua mai me ka hoao ole o kona mau Luna e hoomalu.

            Na Komite 13 o ka Ahaolelo i hike mai ma ke kahua mai, ua haawi mai lakou i ko lakou ae e imi a noii pono no kela palapala no ii hoounaia mai anei aku, a i heluheluia imua o ka hale me kekahi mau kumu i ike a kakau inoa ole ia e na Mai Lepera.  Ke noi ia aku nei ke Komite e hoike mai i ka lakou hoike no keia mea?

            8—Ua ike anei na Hoa Hanohao ka Ahaolelo ina Aelikek i hanaia e ka Papa Ola ma o kona Peresidena’la nona mea e pili ana i ka hoolako aua i ke Kahumai ma Molokai nei me ka Ai ana i ka Bipi?

            9—Ua maopopo anei @ua Hoa Hanohano o ka Ahaolelo ka Aelike i hanaia e ka Papa Ola ma kona Peresiden’la me J. I. Dowsegtt no ke kumukuai ona poo Bipi i hoike a ka Peresidena o ka Papa Ola i ka Ahaolelo e keia kau?

                                    L@

            Ua koi ia mai makoa e hoike aku ma Makaweli, Kauai, ma ka la 14 o keia mahina, ua kanau main a ka wahine a A. Robikana Esq, he keikikane.  Ua ae makou i kela koi.

 

Na Luna Ohi Auhau e ka 1892.

 

            Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho ne ii mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, -1892:

OAHU .

Honolulu ……………..T. A. Lloyd

Ewa me Waianae………S. Hookano

Waialua…………………………….

Koolaupoko No. 1…….Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2…….E. P. Aikue

Koolauloa………………L. J. Aylett

 

MAUI .

Lahaina………………..David Taylor

Wailuku………………..Wm. T. Robinson

Makawao………………David Morton

Hana……………………J. P. Sylva

Molokai me Lanai…………………

 

HAWAII .

Hilo me Hilo Akau……..N. C. Willfond

Hamakua………………..Chas. Williams

Kohala Hema……………Wilmot Vredenburd

Kohala Akau……………Eben P. Low

Kona akau ……………….J. Kaelemakule

Kona Hema………………Thos. H. Wright

Kau………………………O. t. Shipman

Puna………………………J. E. Elderts

 

KAUAI .

Waimea me Niihau………. Th. Brandt

Koloa……………………  A. K. Mika

Lihue…………………..   J. b. Hanaike

Kawaihau…………………S. Kaiu

Hanalei……………………..W. E. Deverill

 

Kauka Yong Kam Pung.

APANA.

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

 

Ua hike ke hoola ia kela a me keia ana ma’i, mai ko na kane, wahine a om   na keiki liihi,  O na ma’i ha no ua hike loa ia kehoolal ia me ka maalahi.   A o na ma’i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola. Ke hoike ia aku nei, eia ke ola ia nei, me ka oluolu pu o-kahi auhau.  Ka poe pilikia hanau keiki a hele nui papa o ke koke a paa a lohi paha ka hanau ana, pa paha o ka waiu, e hele nui ma ii o’a ne

            E KIPA mai e ka poe i hoolui luu ia me na haawina pilihua a ka ma’i a na’u eukou e hooluolu aku.

            KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891           dS 272—

 

HOOLAHA HOU! EALA, EALA.

B. F. Ehlers & Co—PAINAPA.

HELU 99 Alanul Papu.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau mai no oukou e ikek ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i nohe a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAINA

            Papale o na kamalii mai ka 25c a pii aku.

            Kuka “             “          “      $3                    “    “

            Kalakoa ano hou, he 8 i-a no 1 dala.

            Na kihei pili laula,    “   “   “   “   “

            Papale Wahine………………………..

Kinamu Nani 8 Ia……………………………..$1.00

Kalakoa Nani 18 Ia……………………………$1.00

E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku mukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukkuai mua.

Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane ouken.

                                    B. F. EHLERS & CO.

 

Ma ke Kuai Makepono o Makou no ka Oi!

 

He wa Pilikia keia;; Nolaila o ka emi ka mea Maikai no na Mea a Pau.

           

            Mamuli o ko makou hoomaopopo ana i ka hune a me ka iiikoke o keia mau la, nolaila moki iho makou i ke kumukuai o ko makou mau waiwai, a e kuai aku ana makou ma ke kkumukuai makepono me ka nana ole iho no makou, oia ka makou e kau leo aku nei, in oho a ulu ae ka manao no na lako hoonani me kahiko  kino, e hele mai ma ka hale kkuai waiwai o

                                                N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

 

            I hoike no ka oiaio o keia e alawa iki iho i kekahi o ka makou mau kumukkuai malalo nei

            Na Paleili o na Kane, he…………………………….25c.

            Lakeke Kalakoa o na Opio…………………………..25c.

            Lopi Silika hana Leia-i, 1 pokaa……………………..30c.

            Kalika o na Lede, o 1dala ka waiwai io he……………50.

            Lole Kalika o na Kamahi, o 60 keneta ka waiwai io he…40c.

            Na Kalliki eleele paa loa o na Lede, 1 paa he…………….25c.

a e kuai hoopakika pu aku na no hoi makou i ka makou maul ole lau me lihilihi,  ke makemake oe.

            Na Lole Keokeo Maoli aole i hoohuihuiia, na Lole Pua me Kahakaha, eia ia makou ka nui oia ana iloko o keia aupuni, a o kea no keokeo maikai loa oia ano, e kuai aku ana makou 6 i-a no $1.00.

            Na Lole Eleele paa loa, na lole Satina maikai loa o Farani, he 35c. no ka i-a, mai manao nae oe o kea no Satina keia e kuai ia mai nei ma kekahi mau halekuai e ae, aka o kea no keia o ka papa ekahi, nona ka waiwai io he 85 keneta no 1 i-a.

            Na Kinamu, Masalina Pua, na Lole Makalena hhiki ke holoiia, e’kuai aku ana makou ia mau mea a pau me ka makepono.

            Na Lole Uhi Hoonani o na Pukaaniani, he 5 i-a ne $1.00.

            Na Papale i hoonaniia o na Lede a me na Kam@ili, eia ae makou ia mau wehi, a o makou ke alakai ma ia mau mee aole e hike i kekahi halekuai ke hoopapa mai ia makou ma ka mikioi a me ka eluolu o ke kumukuai.

            Ua lako makou me na ano

paikini papale a pau a ka manao e nilani ae ai, a ua makaukau ppu no hoi in a manawa a pau e hoonani in a papai ku e like me ko oukou makemake me ka oluolu o ka auhau.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaku i ka nani e Aipo, he aie ka loho pepeiao.

            E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

N. S. SACHS:

           

@f.                              104 Ahaui Pa@, Honlulu.