Ke Aloha Aina, Volume III, Number 19, 8 May 1897 — Page 3

Page PDF (838.79 KB)

This text was transcribed by:  Merrillyn Pace
This work is dedicated to:  Nohea

KE ALOHA AINA

POAONO, MEI 8. 1897

           

AOLE NO KA UWAO ANA.

 

Ke Kuhina Noho o lapana ma ke Alahele o ke koi poho.

 

Ke Komisina Akiyama, eia i ke alo o ka Repubalika Hawaii.

 

            O ka mokukaua nui a wikani o ke aupuni Imeperiala o Iapana, nona hoi ka ino ka Naniwa  kan, o na aumoku kaua oia aupuni i helu ma ka papa ekahi o ke koa a me ka wiwo ole, eia oia iloko nei o ke awa o Kou nei i keia la, me kana ohua kiekie a kaulana maluna o kona oneki, oia hoi ke Kauna Akiyama, i holo mai la he Elele Komisina, no ka nana ana, a huli pono ana i na hana a kahi aupuni Repubalika Hawaii i hana ai maluna o kekahi mau heluna lapana, i hoihoi hou ia aku no ko lakou aina.

 

            I kakahiaka wale o ka Poakolu nei i ike ia aku ai oia malalo loa aku o Kalaeloa, a i ka hora 10 a.m. kamumu ana ka heleuma iloko nei o ke awa. 

 

            Ua haawi mua mai oia i na kipu aloha ana no ka hae Hawaii me 21 pu, a i panai ia aku hoi e ko ka aina nei mau pukuniahi, a he 13 pu hoi no ka Adimarala, a i panai ia mai hoi e ko ka Piledelepia mau pukuniahi. 

 

            O ka Naniwa, aole oia ka mokukaua nui loa iloko o na aumoku kaua o Iapana, aka, oia nae kekahi o na moku haaheo loa i lawe ae i kona kulana hana iloko o ka makau a me ka wiwo ole, iloko o ke ahi enaena o na mea kaua, i ka wa o ke kaua o Kina me Iapana.

 

            Ua hiki mai no oia ia nei, mahope iho o ka hookahuli aupuni o 1893, a maluna no hoi o kona oneki i mahuka mai ai kekahi paahao Iapana mai kai mai o Kahakaaulana a kau iluna o kona oneki, ka mea hoi a na Luna Aupuni o keia aina i noi aku ai i ke kapena e haawi ia mai kela paahao iloko o ko lakou lima, a oia kana i panai mai ai me keia mau olelo nana i hookaakaa i na maka o ko onei poe, aole he mea paani wale ia ke kapena o ka Naniwa, ke oiaio nae hoi na lono olelo oia mau la:

 

            “O ka hehi ana, o kekahi Iapana, poino a pilikia iluna o ka papahele o keia moku, ua like no ia me ka puuhonua e hoopakele ana i kona ola, a oia iho la no hoi ka lepo o Iapana.”  O keia na olelo nana i hoopakele i kela Iapana, a hiki i ka wa a ke aupuni makuahine i kauoha mai ai i keia kapena, e haawi hou aku i keia pio iloko o na lima o na Luna Aupuni Hawaii, akahi no a hoi hou mai ka hanu maikai iloko o na Luna Aupuni o ka Repubalika Hawaii eia mau la.

 

            He 8 ona mau pu nui kaumaha hoi, he eono ona mau pukuniahi ki alapine; he eono no hoi pu liilii iho o ke ano awiwi loa, he 10 pu wili a me 4 waa topido.

 

            Eia iho ka nui o kona mau Aliimoku; Kapena T. Kurooko, R. Kajikawa, ka malama moku, R. Yoneyhara, Lutanela kipu, Fujimoto.  Lutanela topido, K. Isobe, Lutanela holo moana, Koyano, Kauka nui, U. Suigimoto, Hope Kauka, T. Akiyama, Puuku nui, Y. Yamasaki.  Lutanela elua, S. Horiuchi, Lutanela ekolu, M. Fukuda, Lutanela eha, J. Watanabe, Wiliki Nui, M. Yamasaki, Wiliki ekahi, F. Ueno, Wiliki elua, T. Shigemura, R. Soyetsugu, na Hope Wiliki, J. Arima, M. Toshiro, leda, K. Nagashima, he poe hope lutanela lakou, S. Saito, S. Kushima, he mau hope puuku, T. Matsushita, Morimaga, he mau Alii Pikimana, ina hoi e hui ia na ahi me na sela, e hiki aku no ka huina i ka 350.

 

            O ka hana a ka Naniwa i hele mai la, oia no ka lawe ana mai i kekahi mau keonimana o ke kulana kiekie, no ka ninaninau ana no na mea e pili ana i na Iapana i hoihoi hou ia ai o 638 ka nui, a he mahina hookani wale ae nei no ke kaawale.

 

            M. Akiyama, he Elele mai ke Keena o ko na Aina E ma o Iapana, C. Saito, he hoa no ka Hui Hoopae Limahana o Tokio, i Kaupalenaia ma Yokohama, S. Segawa, ka Luna-nui o ka Hui Hoopae Limahana o Morioka.

 

            Mamuli o ke kauoha a na Hui a me ke aupuni, ua hoouna pu ia mai nei he poe kakau nupepa, ma keia huakai a ke Komisina, oia hoi o Y. Jshikawa, M. Nishi, Furuya, Seki a me Suzuki.

 

            I ka auina ia, ua lele mai la ke Komisina Elele Akiyama a me Kapena Kuro-oka, no ke kipa ana aku e ike ia Shimamura, ko laua Kuhina Noho ma Hawaii nei, no ka hoikeike ana aku i kana hana i hele mai ai ia nei.

 

            Ua huli hoi aku no laua no luna o ka Naniwa, mahope iho o ko laua ike ana me ke Kuhina Noho.  I keia pule ae paha e hoomaka ai kana hana, me ke aupuni Repubalika o Hawaii, a e huai pau aku ana makou ia mau mea iloko o na kol@mu o ka kakou pepa.

 

NO KE ALA HULI HOI I KA HOME.

 

            Ma ka Auseteralia o keia auina la Poakolu, i huli hoi aku ai o Monseur Antoine Vizzavona, ko Farani Hope Kuhina Noeo a Kanikela Nui ma ke Aloahi o Hawaii nei, no ka hoi ana aku e ike i ka aina hanau, ma ke @ aku o Nu Olina a me Wasinetona, a ma ia mau wahi aku, kau ma luna o ka mokuahi a holo no Europa.  E hala ana paha iaia elima a eono paha mahina mamua o ka hoi ana mai i ka aina hookama nei.  E h@hai ia kana huakai hele me na pomaikai he nui.

 

KA MOKUKAUA NANIWA I KE EHUEHU KAUA’O KINA.

 

            O ka mokukaua Naniwa, oia ka mea mua loa i hanaia no na aumoku kaua Iapana, ma ke kulana makaukau a paa hoi, i kapili ia.  Ua hanaia oia i ka 1885, mahope iho o ko na mea nana i hana Mersey a me Severn hoolilo ana mai ia Kapena Kuro-oka.

 

            He 16 makahiki i hala ae nei, ka wa hoi a Kapena Kuro-oka, ka mea hookahi wale iho no hoi iloko o na aumoku kaua o Iapana, i hoea aku ma ke kulanakauhale o Ladana, no ka uku ana i na hoolilo 3,000,000 yen mai ke aupuni mai o Iapana, a aole hoi e oi aku mamua o ewalu makahiki no ke ao a me ka hoomaamaa ana ma ka oihana kaua moana.

 

            O Kapena Kuro-oka, oia no hoi ke Ahimoku Kiekie i keia wa, ua eo iaia na mea pili i ke kulana o na mokukaua holo moana, a me ka lawelawe ana i na mea e pili ana i na pukuniahi, aole wale ma Enelani keia kulana makaukau i loaa iaia, aka, peia no hoi ma Farani a me Geremania.  Ua lawe ae no hoi oia me ka hilinai nui i ma ke kulana kiekie he Kuhina no na poe holo moana.

 

            O ka Naniwa ka mokukaua Iapana mua loa, nana i lawe ae i ke kulana keikikane, a hoikeike aku la i kona wikani, ma ke kipoka ana i kekahi mokuahi Pelekane e holo ana malalo o ka hae o ke aupuni o Kina, ka mea hoi a Iapana i hoike ai he kukala kaua maopopo hoi mawaena o na aupuni hakaka elua.

 

            Oiai hoi kekahi mau hooili kaua hahana ana mawaena o na aumoku kaua hao o ka poe Pake a me na aumoku kaua Iapana, ua lilo o keia Naniwa ka mea nana i ulupa i kekahi mau moku hao o ka poe Pake, a pau i ke ahi a piholo hoi; aka, aole no nae i nele ka manuheu o kekahi wahi o kona kino, na enegine, a me kekahi mau wahi e ae o lun o ka oneki.

 

            O na pu nui o luna o ka Naniwa, he poe moopuna wale no lakou na kela kanaka hana pu kaulana Krupp, me ka Limaikaika ano pu no hoi kekahi, a no lakou hoi ke akea o ka waha he eono @, a he oi aku hoi ka hikiwawe a me ka palanehe o ko lakou kani alapine ana, mamua o kekahi mau mokukaua e ae o ka Hikina.

 

            He kulana konekonea a paa ko ka Naniwa i hanaia ai, a e ku ai no hoi ka lapana kaena, he Niuhi oia no ka moana kai lipolipo, a he Pilikua hoi no ka Moana Pakipika nana e @ aku ana i na hana a ka poe e hoao nei e kue i ko na lapana kulana ma Hawaii nei.

 

            He lehulehu wale hoi na manawa ana i hookui ai iloko o ke ehuehu o na kipoka ana mawaena o na aoao hakaka a elua, aka, o ka holomua a me ka eleu ma ka aoao no ia o ka Naniwa, ka mea hoi aohe he mau poino nui, a aole hoi he hookahi mea i make maluna o kona oneki:

 

            O Kapena Kuro-oka, he kulana Kapena kona i hoopiha ia me ka wiwo ole, a he kanaka hoi i loaa na haawina kuliu o ka makaukau, a me ka hilinai ia.  Ua noho no hoi oia i Aliimoku no luna o ka Tsukubakan i ka 1894 a oia hoi ka wa i hopu pio ia ai o ka Yak-sang mawaho aku o na kapakai o Taku, oiai oia e hooili a halihali ukana ana no na Pake.

 

            UA KALA IA AE.

 

            Ua kipa mai ka Peresidena Kalauokalani o ka Hui Kalaiaina, ma ko makou Keena nei i ka Poaha nei, a ua hoike mai la ma na ano ku i ke kanakamakua, e pili ana no na manao hoinoino, a hakuepa wale, i hoopuka ia ma “Ke Aloha Aina Oiaio” o keia mau la i hala ae nei.  Aole makou i makemake ka poe na lakou ka pepa i kela mau manao i hookomoia e kue a hoohenehene ana i ka nupepa KE ALOHA AINA, ke makuahine o ka lahui aloha aina.

 

            Aole no i ike ka Lunahooponopono ia mau mea, a me na Luna Hooko o ka nupepa “Ke Aloha Aina Oiaio,” a ua hoike mai oia, aole loa e ae ia na manao oia ano ma keia mua aku.  Ae, pololei kou mihi ana mai la, a ua kala ia aku oe, a me kou Lunahooponopono.

 

            A ma ko makou aoao, ke ao aku nei no ia oe, a me kou mau Lunahooponopono, e makaaia i na @ e popo ai ka laau, eia iho no imua o ke alo, oia no auanei ka mea nana e hoolilo kou kanaka makua ana i ka@@@@.

 

EIA HOU NO UA LAWE OLA.

 

            Ma ka hora 11 o ke aumoe Poalua nei, ua hoike mai la o H. Blanchard, he mea e noho ana ma kahi kokoke i kahi hana sopa ma Iwilei, i kona lohe ana i ke kani o kekahi pu ma kahi kokoke i kona home a he mau minute wale no ke kaawale mai ko ka mea mua mai, ua lohe hou aku ia oia i ke @ o kekahi mea ma ka aoao o kona hale, a honi pu aku la oia i ka hohono o ke @ ana @ e puapuai mai ana mawaena o ke ea e hoopuni ana i ka hale, a ala ae la oia mai kona moe @ a hele aku e nana pono i ke kumu o ke kani ana o keia mau leo pu o ke aumoe.

           

 

            He elua rumi ke kaawale mai iaia aku, a i noho ia hoi e William Blair, he kupa no Virginia, a i malama ia hoi e keia haole, mamuli o kona @ i na pono o keia noho ana, @ hoi he mau hoaloha a he wahi dala ma kona pakeke, mamuli o keia ano, i malama aku ai keia haole a me kana wahine i keia haole pilikia.

 

            Mamuli o keia kani kamahao o keia pu o ke aumoe, a me keia hohono @ hoi e puapuai mai nei ma kahi kokoke i ko laua rumi moe, nolaila, ua komo aku la oia e nana ma ka rumi o Blair, aia hoi, ua loaa io aku la no ka elemakule iaia e waiho ana iluna o ka papahele, oiai hoi ka aoao hema o kona helehelena maka, ua puhi ia aku e ka ikaika o ka poka o kekahi pu ana i hana ai no ka lawe ana i kona ola.

           

            O Blair, he mea oia ua malama me ka nihinihi loa no na manawa i hala ae, aka, aia nae a hiki mai ka wa o ka pilikia ana i manao ai e hooko, aole he mean nana e pale ae ai.

 

            Ua hiki no ke kohoia me ke kanalua ole, ua lawe maoli ae no keia haole i kona ola, e like me ka hana ana a kekahi poe, mamua aku nei.  Ua loaa aku no oia e kamau iki ana no kona wahi ola, mamua o ka hiki ana aku o Kapena Paaka a @ ia mai no ka Halewai.

 

            He 30 ona makahiki a oi i Hawaii nei, a mamuli no o kona ano uhauha, a malama ole i kahi mea uuku i loaa iaia, pela no i hahai mau ai ka poino iaia, a hiki i kona mau la hope.

 

NA HANA HOOMAINOINO MA SEPANIA.

 

            Havana, April 28.  Ua hoea mai he lono ma Saneti Spiritus no ka hoopoino ia ana o kekahi wahi tacna uuku he umi mile mai anei aku, ma ka la 15 o Aperila.  He 150 ka nui o na kanaka o keia wahi, a ua noho ia aku hoi malaila no ka mahiai ana.

 

            Ma ka hiki hope ana aku a Weyler malaila, ua hoike ia mai ia iaia, aia ke hookaa ia nei ka auhau o ua wahi la i ke Kiaaina Sepania, nolaila, ua kauoha koke aku la oia i kona Kapena Diaz i kaulana kona puuwai eleele, e hookaawale aku ia lakou mailaila aku.

 

            Ua hiki aku o Diaz malaila i ka po me 300 koa, a hoopuni @ la i ua wahi @ uuku la Hoomaka aku la lakou e puhi i na kauhale i ke ahi a i ka wa i holo mai ai o na poe o loko o na hale poino, ua pau iho la lakou i ke kipoka ia me ka pakele ole hookahi.

 

            Ma ke kakahiaka o kekahi la ae ua ike ia aku la he 100 a @ poe kino make e waiho mai ana ua @ i ka make.

 

            Me [remainder of paragrah is unreadable]