Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 149, 13 March 1891 — Page 3

Page PDF (1.08 MB)

This text was transcribed by:  Hartwig Hermann
This work is dedicated to:  to ka'anana

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

HE KAAO

No

DON KUPIDOA.

 

KA WELI O NA MEA HUNA POHIHINI -- KE KIHAPAI PUA PAHAOHAO O KAMEPULIA -- KE ALAHELE O NA MEA HUNA ELUAME KA LUAWAI KAMAHAO O TAWANIA.

 

  Iloko nae o keia mau la o ko laua hui kamailio ana, ua ninau maoli aku la keia  i kona hoa, pehea la au e hana ai, i hui ai au me kuu kane?

  Pane mai la kona hoa, ua ike oe i ko kane, owau kou mea e ike ai i na i kamailio mua mai oe ia'u ina no ua ike mua oe, heaha la hoi, e ike ana oe iaia.

  Pehea au e ike ai? wahi a Kalawalina, i ninau aku ai.

  Penei: E kakau oe i leta a na'u e lawe i ko kane.

  E poino auanei paha oe?

  Na ke au o ka manawa e nana ia mea, ua ike au i ka'u mea e hana ai, wahi a ua Samira ala.

  I kela wa, ua kakau iho la ua Kalawalina ala i kana leta a paa, a penei na olelo o loko:

  I kuu kane aloha;

  @e alii Don Tubidoa.

  Eia au la i ko alo e kuu aloha, i au mai nei hoi i ke kai loa mamuli ou e ke aloha, a ina he aloha kouia'u, alaila, i kou wa e ike ai i keia leta, o kou wa ia e hele mai ai e ike ia'u. Owau iho no,

  Kalawalina.

  I ka paa ana o keia leta, ua hopu koke mai la ke kaikamahine Samira a kau aku la maluna o kona kaa a holo pololei aku la no ka hale paahao.

  I ka wa nae a keia Samira e holo ala, ua ike pono ia aku la no oia e na kiu e kiai ana mawaho.

  O keia mau kiu, he mau kiu noia mai ke kaikamahine alii Dia Kalolina mai.

  I ka ike ana o keia mau kiu, ua hoomau aku la no lakou i ke kiai ana, heaha la ka hopena o keia mau hana.

  Oiai hoi ua Samira ala e holo ana a ku imua o ka luna paahao, haawi aku la oia i ka leta me ka pane ana aku penei:

  He leta keia na ka moi Tubidoa, a ua kauoha ia mai nei e lawe aku oe a haawi pololei aku iaia, aole i ka mea okoa.

  Ae, wahi a ka luna paahao, a nalo aku la oia.

  Hiki aku la oia imua o Tubidoa a haawi aku la i ka leta a ninau mai o Tubidoa, nawai mai nei keia leta?

  Aole au i maopopo, wahi a ka luna paahao.

  Ia wa, wehe ae la keia i ka leta a nana iho la i na manao o loko, a i ka pau ana, ua hoomaka iho la oia e uwe.

  I ka pau ana, ua pane aku la oia, o keia leta, na kuu aloha mai no ia, aka, he alahele keia no ko'u poino, a no ia mea, e hoole ana au i keia manao o kuu aloha a kekahi wa kupono.

  Ia wa, kakau iho la ua Tubidoa ala i kana leta, a pane aku la: E lawe aku oe i keia leta i ka mea nana i haawi mai nei i keia leta.

  Ae aku la ka luna paahao, a lawe aku la i ua leta ala.

  I ka hiki ana aku o ua leta ala imua o Samira ua hoi aku la oia imua o ke kaikamahine alii Kalawalina.

  I ka hiki ana aku i kauhale, ua haawi aku la oia i ua leta ala a heluhelu iho la ua nohea ala, a penei na olelo:

  I kuu ipo aloha,

  Kalawalina.

  Ua loaa mai kau leta, a ua heluhelu au me ka ilihia nui a me ke aloha, aneane hiki ole ia'u ke hoike aku ia oe i ka nui palena ol@o ko'u aloha nou, a oia ka'u e ninau ae nei, pehea la wau e hana ai i hooko ia ai ko kaua makemake; no kau olelo. "ina he aloha ko'u ia oe, e hele aku au." He nui ko'u aloha nou, aka aole nae e hiki ia'u ke hele aku, oiai, eia au la i kahi paa, ka poino a me ka popilikia.

  O wau no me ka oiaio,

  Ka mea iloko o ka ehaeha.

  Ka Moi Don Tubidoa.

 

  I ke kaikamahine alii no e heluheluhelu ana i ua leta ala, ku ana kekahi alihikaua imua ona a pane aku la penei:

  Malalo o ke kauoha a ke kaikamahine alii Kalolina, ke kauoha ia aku nei oe e haalele koke oe i keia aupuni a e hoi koke oe no kou aupuni.

  Pane aku la ua nohea ala: E ka alihikaua maikai, o kau kauoha, aole e hooko ia ana e a'u nei, no ka mea, ua noa na aupuni a pau no na mea a pau e hele ai, aole i kaupalena ia na mea a pau.

  O kena kauoha au e olelo mai nei ia'u, he mea hoouluhua wale no ia i ko'u noonoo, a he mea hoi e hoala mai ai i na nohona paonioni a kuee o ke ano eneenemi mawaena ona a me a'u.

  Nolaila, e hoi aku oe a hoike aku i kou aliiwahine, aole loa au e ae e neeau aku i hapaha iniha mai keia aupuni aku, aia wale no a pau ko'u makemake e noho maanei.

  Eia hou, e hoi aku oe a hai aku i ua aliiwahine ala; aohe alii nui, aohe alihikaua e like me kou ano, aohe mana aupuni nui o ke ao holookoa nei nana e kipaku aku ia'u mai keia aupuni aku.

  Ina no e ala mai ana na aupuni nui a pau a ku-e mai ia'u, ua makaukau au, a na ka oi o na mea kaua, a me ka ikaika wikani o na lima, e hiki ai ke kipaku i ke kaikamahine o Suedena mai keia aupuni aku.

  I ka lohe ana o ka alihikaua i keia mau olelo, ua ano e koke ae la kona manao, no ka mea oia no ka alihikaua nana e alakai ana na koa palani ke ulu io mai he haunale mawaena o keia nohea a me ke aupuni.

  Aole i pau.

 

HOOLAHA I KA POE MAKEMAKE I "KA LEO."

---

  Ma keia  hope aku ke hoolaha ia aku nei, e kii aku ka poe makemake i ka nupepa KA LEO i na Luna e lawe nei i ka nupepa, oia hoi o

  J. Kahaleluhi                        J. Kaneaiakala

  Geo. Kanikau                       Parao

  T. Kapualei               John Samoa

                                     JNO. E. BUSH

Luna Hooponopono.

---

 

OLELO HOOLAHA.

  Ua makaukau ka mea nona ka inoa malalo iho, e hana i na POHAKU PUNA ELEELE a me na pohaku e ae no na pa kupapau, a me na kahua kukulu kia hoomanao. O ka poe makemake e waiho mai i ka lakou mau kauoha me Ioane Akina.

  J. BOWLER.

  Sept. 22, '90, d-1y*

---

 

H. P. K. Malulani.

  HE LOIO a he hookapeke olelo ma ke Kanawai. E loaa no au mai ke kai hawanawana o Kawaihae, e hoene ana me ipo la, a Hamakua au i ka la'i o Kukaiau ma ke alo o na pali. E ohiia no hoi na aie me ke ku i ka eleu a me ka puahiohio.

  Nov. 8, '90, d-1y.

---

 

Uku Makana.

$250        $250

  E uku ia no kekahi makana o $250 i kekahi mea, e haawi ana i na hoike e alakai ai i ka hopu ia a me ka hoopai ana o ke kanaka a mau kanaka paha nana i hana na aihue iloko o ekolu pule i kaa hope iho la.

  C. B. WILSON.

  Ilamuku.

  Keena Ilamuku, Mar. 12, 1891, d3ws.

---

 

Uku Makana.

$500        $500

  E ukuia no ka makana o $500 i ka mea e hoike mai ana i ka mea e alakai ana loaa aku a me ka hoopai ia ana o ka mea a mau mea paha nana i puni ka hale o HON. A. ROSA i ke ahi ma ke kakahiaka o ka la 10 o keia malama.

  CHAS. B. WILSON,

  Ilamuku.

  Keena Ilamuku, Mar, 12, 1891. 3ws-d.

---

 

Hoolaha a ka Hui Kaa Ahi.

---

  UA HOOHOLO KA HUI KAA

  Ahi i ko lakau manawa holo, ma ka la Sabati ae nei, Feberuari 18, 1891.

---

EHA MANAWA HOLO ILOKO OIA LA.

---

KA HOLO ANA A HOI MAI.

 

                                                A.M.    P.M.

Haalele ia Honolulu                7:00     3:30

Hoea ma Honouliuli                8:05     4:35

Haalele ia Honouliuli              8:25     4:55

Hoea ma Honolulu                  9:30     6:00

 

  W.G. ASHLEY

  Lunahoohana Nui O. R. & L. Co,

  Feb. 10, 1891. 5ts-d.

---

 

HOOLAHA A KA PUUKU.

NO NA HOOKUPU NO KA LA KUOKOA O KA LAHUI HAWAII.

  I na Hawaii a pau, ke poloai aku nei ka mea i kohoia he Puuku no ka wa, no ka malama ana i na hookupu, e loaa no oia ma ke Keena o ka LEO O KA LAHUI na la a pau, koe ke Sabati, ka la ehiku o ka @ loma, e lawe i na hooku pu a ka poe i aloha i kona aina hanau, i makee i Kona Kuokoa o Hawaii Ponoi.

  I mea e maopopo ai ke ano o keia hookupu, ke hoike aku nei ka puuku, penei. Ua noa ka hookupu i na Hawaii a pau, i na hookupu dala, a me ai paha. He mau haneri dala kai hookupu ia i ke ia manawa, a he 10 bipi, he 20 mau puaa. E hoike ia aku ana no ka papa inoa hookupu i ka wa e pau pono mai ai o na hookupu ma ko'u lima.

  Ma ke Kauoha.

  JNO. E. BUSH.

 

HALE HANA WAI MOMONA

WAI ANIANI.

---

HARE MA NA ONA.........................HELU 81, ALANUI MOI.

---

  Ka poe wale no nana e hana nei ka WAI HOOMAEMAE KOKO KAULANA, eia hoi ka

  Saseparela

- a me ka -

Wai-Hao.

---

 

Na Wai Momona Awapuhi, Saseparela, Lemi, Wai-pipii, Soda maoli, Sida Kamepena, &c.

---

 

Mutual 330 -- Telepona -- Bele 298

  E hooia ia ana ka maemae o na wai a pau. E hooko ia no na kauoha a pau loa mai na Mokupuni mai a me ko kulanakauhale nei.

  Mar. 15, 1891. 148 d-tf.

---

 

KA HUI KAA ENTERPRISE.

---

Ua kukulu ae nei au i kekahi HUI KAA.

Eleu ma ka aoao iho o KALAKAUA HALE,

ma Alanui Kalepa.

Ma ka Huina Hoolulu Kaapio Helu 13.

 

  O na kauoha a pau e hoouna ia mai ana ma ke TELEPONA mai na makamaka mai ma na wahi a pau o ke kulanakauhale nei, e hooko koke ia no me ka piha eleu o ka uwila.

E Hoao i pau Kuhihewa.

WALLACE JACKSON,

Luna Nui.

TELEPONA BELE HELU..................113

MATALA......................................       690.

---

 

Hoolaha Hookapu.

---

  Ke hoike ia aku nei ka lohe i na ano kanaka a pau loa. Ua hookapu loa maua i ko maua mau Apana Aina ekolu i kapaia o Kalaheo, Kahaleula a me Puuoihala, no lakou na eka 202 e waiho la ma ka Paa, Kailua, Koolaupoko, Oahu, i hoolimalima ia e maua mai ia Keleau (w) mai. Nolaila, ke papa loa ia aku nei na holoholona o kela a me keia ano, aole e hookuu wale ia maluna o ua mau Apana Aina la, a o ka mea a mau mea paha e kue ana i keia, e hopu ia no e maua, a i ole ia, e ko maua mau hope paha, a e hooko ia e like me ke kuhikuhi a ke kanawai. O na poe a pau e makemake ana e komo iloko o keia Hui, e pono lakou e hele mai e hui pu me Mrs. C. I. HIRAM, a i ole ia, me DAVID DAYTON, a i  ole ia KUKA.

  Owau no me ka haahaa.

  MRS. C. I. HIRAM.

  Honolulu, Oahu, @ 8, 1890. 3ms-d.

---

 

NO KA POE MAKAIKAI

MA KA

O. R. & L. Co.

MA KA I'A HAMAU

LEO O EWA.

  O KA POAONO KA LA KUPONO no ka hele ana, oiai e haalele ana ke kaa i kahi hoolulu ma Kuwili, Honolulu, i ka hora 1:45 P.M. o na Poaono a pau.

  No ka auhau, aohe olelo ana, he hookahi wai o ka like, mai ka liko a ka laele.

  OIA HOI, HE - 50 keneta, hiki i Manana a hoi hou mai - 75 keneta, hiki i Honouliuli a hoi mai.

  O keia ka manawa pono e @'i ai ka holoholo hoohala manawa me ka hana ana i na ea oluolu maikai, no elua wahi keneta wale no o ka mile.

1m-d  Oct. 8, 1890.

---

Ka Hui Uwati Kaleponi.

 

  Na uwati gula o waho, hoopiha ia, me na mea hana o loko, o ka hana uwati kaulana WALTHAM, no $30 o ka uwati hookahi, ma ka uku palua dala o ka pule hookahi. E kipa ae io --

  A.J. SCHREIBER - Agena

  Alanui Hotele, malalo iho o ka Hotele Alonetona.

---

 

KAUKA YONG KAM PUNG.

HELU 53, ALANUI MAUNAKEA

---

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua.

 

  U @ @ KE HOOIA IA KELA A @ @ ma'i, mai ko na kane a me ko na keiki liilii. O na @ @ ua hiki ka ia ko hoo@ @ maalahi. A o na ma'i e p@a i ka maka, pau pu ia i ke ola.

  Ke hoike ia aku nei, oia ke ola ianei me ka oluolu pu o ka auhau.

  E KIPA mai o ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihua i ka ma'i, a na'u oukou e hooia aku

  KAUKA YONG KAM PUNG.

  Augate 25,   ti-d.