Results 1 to 20 of 1,421 for manuia — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

ARTICLE(899)
PAGE(364)

Word count

<= 50(10)
>= 1001(570)

Results 1 to 20 of 1,421 for manuia

 1. 1.
  Ka Wai Ola - Office of Hawaiian Affairs 1 September 2005
  Full text: I He kānaenae aloha nō iā Manuia, Kanikau lā he aloha, nou no iā ia, Ho'i ...
 2. 2.
  Ka Wai Ola - Office of Hawaiian Affairs 1 October 1989
  Full text: Lovette Ewalani (Manuia) Crowley, daughter of John and Mildred Manuia of Hilo, ...
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 July 1884
  Full text: ... aku ai o | Pinehaka i ka hale o Manuia, ma ke a'anui Puoina, me kekahi palapala hoop;i ma ...
 4. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 11 October 1879
  Full text: ... ana olua i mau hoike. Ano ka makapo o Manuia ike ole i ke kanawai, oiiiio no ia ; ...
 5. 5.
  Ka Naʻi Aupuni 30 January 1908
  Full text: He Hoalohaloha no Wm. Kahalemoku Manuia.
 6. 6.
  Ka Elele Poakolu 1 June 1881
  Full text: ... nei, '• Aohe'he Oiaio wahi a ka makna D. Manuia, ka-. haha ! kupanaha !! E Mr. Lunahooponopono. O ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 June 1919
  Full text: ... Nogales mai Hennosilo aku. .-M— •Pua <ka koili laui Manuia, O Manuia ka lani ma ka puehuawn, 0 ka ...
 8. 8.
  Ka Wai Ola - Office of Hawaiian Affairs 1 October 1996
  Full text: ... knowledge and discipline in researching my grandfather, John Kalei Manuia, born March, 1867 in Honolulu or April 22, 1872 ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 16 August 1907
  Full text: Davld Miranda ia Mrs. Julia K. Manuia, Augate 13, 1907.
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 January 1884
  Full text: ... ; . : L». Kahaleiuhi, I<x»b, Mahu, . Kiilauao, Manuia, Xai i\ialuhi. Kaleikumahaa, K \n.u««i. i'»:()>♦«. Kainoa. Paiao,
 11. 11.
  Ke Alakai O Hawaii 6 October 1888
  Full text: ... palapala rooraki i hauo ia mawaena o W. K. Manuia o ka aeao* mua, a ine H. I)imond 9 ...
 12. 12.
  Ka Hae Hawaii 9 June 1858
  Full text: ... ka waea mawaenn o Beritania rhe Amērika, a ua man%uia aole e pilikia hou lakou e iike me mamua* ...
 13. 13.
  Ke Au Okoa 20 May 1869
  Full text: ... Hema, Mokupum o llawaii, .ma kahi o. D v Manuia. 7 W. Jas.. Kamik'a, Kakauololo. Ma >o Kauoha a ...
 14. 14.
  Ke Au Okoa 13 May 1869
  Full text: ... Apana o Kohala Hema, Mokupuhi,o Ilawaii, ma kahi oIX Manuia. VV. Jas. Kamika, t Kakauolelo. .. Jfa ko KauoJia ...
 15. 15.
  Ke Au Okoa 27 May 1869
  Full text: ... Kohala Hema, Mokupuni o Hawaii, ma kahi o D. Manuia. W. Jas. Kamika, Kakauolelo, Ma ke Elauoha a ke ...
 16. 16.
  Ke Au Okoa 3 June 1869
  Full text: ... o Kohala Heina, Mokupnui o Hawaii, ma'kahi o D. Manuia. W. Jas. Kamika, Kaknuolelo. Ma ke Kauoka a ke ...
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 June 1910
  Full text: ... lune 12. Violet Paaloa Nuuanu Aveaue, lune 13. Helen Manuia nia Waialae, lif&e 14. »U;
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 August 1923
  Full text: Kalani Manuia Kawika, ma ke alanui 16, Kaimuki, Aug. 4.
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 31 July 1924
  Full text: ... Stilhnan. m.i k* .ilauui Kula lulai 25. Mr# Makalike Manuia. ma a' nui .Tu'ld, lulai 4 Jf».
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 August 1910
  Full text: ... Fearv he keikikane, Augate 6. Na Diok ame Kahele Manuia he kaikamahine, Augate 7. Ua Steven Gumfer ame Eīlen ...