Results 1 to 13 of 13 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Year

1863(3)
1862(2)
1864(2)
1866(2)
3 more...
1869(2)
1861(1)
1867(1)

Word count

51 - 1000(13)

Results 1 to 13 of 13 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Hoku o ka Pakipika 26 September 1861
  Full text: ... MāttU t Wilmington, £. Ēe\e|(unihi, J. W k Kawaākoa, Kalaeloa, Aienuihāhā, HUea Ke* Kaiuhi, Ij. Huiuttkinu, Moku, hi, ts!&u, ...
 2. 2.
  Ka Hoku o ka Pakipika 1 May 1862
  Full text: ... lau o Puuloa, " Mai kd lae inakani o Kalaeloa, Mai ka pohu o Waianae, Mai ka inakaui kuehu ...
 3. 3.
  Ka Hoku o ka Pakipika 23 October 1862
  Full text: ... a loko, Auwe! auwe kuu aloha. • Gr. W. Kalaeloa. Kaumakapili, Honolulu, Oct. 13, 1802.
 4. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 June 1863
  Full text: ... 1 '"kt W. T.— l. Maika, Kaholol.i'.i. Kai!nw.i, Samuola, Kalaeloa, Kuhili, Kalu i.ip'iii ». O ii i iii'a mua ...
 5. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1863
  Full text: ... ke kai hawenelua 0 Kikaha, Aloha ka lai o Kalaeloa, Aloha ka mnlu niu o Pipii, Oia wahi a ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 December 1863
  Full text: ... ke koa nui akuJ E aioha auanei. D. W. Kalaeloa. I LanitKa, Maui, 2, 1833. I
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 April 1864
  Full text: ... Me ka mahalo i ka Luna Hooponopono. D. W. Kalaeloa. Lanikeha, Lahaina, Maraki, 10, 1864.
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 October 1864
  Full text: ... a ka maka-a A noi ka lihilihi-a. D. W. Kalaeloa. Lamheka, Lahaina, Sebakemapa, 28, ]BG4.
 9. 9.
  Ke Au Okoa 2 April 1866
  Full text: ... Wai-" It#iki I3te 6 Waiololi, na keipaktifca w'aa o "Kalaeloa', ha puu kani o Imi-' Pba, iis tfaik«tfih'!?)(i6 tioulifetihetie ...
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 May 1866
  Full text: ... penei : Kuu kaikunane mai ka !a welawela o Kalaeloa, Hoomnha aku i ka malu a ka Hekuawa, I ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 20 July 1867
  Full text: ... o na kaikamahine e ike 1 kahi kaalana o Kalaeloa, hookahi hebedoma e lai ai keia poe i hookipa ...
 12. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 May 1869
  Full text: ... o Kaiuaaha. mai a M. N. K., mai o Kalaeloa, a me J. W. M. Poohea mai 0 Wawaia. ...
 13. 13.
  Ke Au Okoa 18 November 1869
  Full text: ... -AkHiae-ike-ika-nieahewa: —ihalohaauimoi. , , . . r D. W. Kalaeloa. Lahaina, Nov. 12. 1869.