Results 1 to 20 of 53 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Year

1863(9)
1862(8)
1866(7)
1867(7)
5 more...
1868(7)
1869(6)
1864(4)
1861(3)
1865(2)

Word count

Results 1 to 20 of 53 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Hoku o ka Pakipika 26 September 1861
  Transcription text: ... Manu, T. C. Wilmington, E. Helekunihi, J. W. Kawaakoa, Kalaeloa, Alenuihaha, Hilea Kekahuna, Kaluhi, L. Hulumanu, Moku, Kauhi, Palau, ...
 2. 2.
  Ka Hoku o ka Pakipika 26 September 1861
  Full text: ... MāttU t Wilmington, £. Ēe\e|(unihi, J. W k Kawaākoa, Kalaeloa, Aienuihāhā, HUea Ke* Kaiuhi, Ij. Huiuttkinu, Moku, hi, ts!&u, ...
 3. 3.
  Ka Hoku o ka Pakipika 17 October 1861
  Transcription text: ... iho ia Maohelaia, He nani ke kula pili o Kalaeloa, Ka molalelale i apua Kalamaula, I ka hoomea e ...
 4. 4.
  Ka Hoku o ka Pakipika 20 March 1862
  Transcription text: ... olua ma kai ea, a kela lae la, o Kalaeloa ia, mai pae olua malaila, holo no olua a ...
 5. 5.
  Ka Hoku o ka Pakipika 20 March 1862
  Full text: ... olua ma kai ea, a kela lae la, o Kalaeloa ia, mai pae olua malaila, hoīo no oltia a ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 March 1862
  Transcription text: ... Keaau, Makaha, Pokai, Moali, a Nanakuli, mai Waimanalo a Kalaeloa, a hiki i Kapakule, ma Puuloa, a me Hulana, ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 March 1862
  Full text: ... Keaau, Makaha, Pokai, Moali, a Nanakuli, mai Waimanalo a Kalaeloa, a hiki i Kapakule, ma Puuioa, a me Huiana, ...
 8. 8.
  Ka Hoku o ka Pakipika 1 May 1862
  Full text: ... lau o Puuloa, " Mai kd lae inakani o Kalaeloa, Mai ka pohu o Waianae, Mai ka inakaui kuehu ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 June 1862
  Transcription text: ... kai. Na lae makawalu o Kona—ea, Oni ana o Kalaeloa i ke kai, Hoi mai ike ole ua nalo ...
 10. 10.
  Ka Hoku o ka Pakipika 23 October 1862
  Full text: ... a loko, Auwe! auwe kuu aloha. • Gr. W. Kalaeloa. Kaumakapili, Honolulu, Oct. 13, 1802.
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 December 1862
  Transcription text: ... mau la. Ia Laieikawai ma i haalele ai ia Kalaeloa ia kakahiaka, ala ae la ka Makaula, e ku ...
 12. 12.
  Ka Hoku o ka Pakipika 22 January 1863
  Full text: ... matt inoa. . Kipoho, Kana, Wahihaalohaale, Wailea, Pohilko. Moo, Kalaeloa, Kahili, Kapaa. Hohtthalfi, Aliala Piaolo, Puniwai, Kaiho, lima, Kukiiahu; ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 June 1863
  Transcription text: ... PORT GAMBLE, W.T. - I. Maika, Kaholokai. Kailiawa, Samuela, Kalaeloa, Kahili, Kaimapana. On na inoa mua ekolu. he poe ...
 14. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 June 1863
  Full text: ... 1 '"kt W. T.— l. Maika, Kaholol.i'.i. Kai!nw.i, Samuola, Kalaeloa, Kuhili, Kalu i.ip'iii ». O ii i iii'a mua ...
 15. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 August 1863
  Transcription text: ... kai hiki mai io makou nei, na D. W. Kalaeloa, o Lahaina Maui. E hai mai ana, ua aihue ...
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1863
  Transcription text: ... ke kai hawenelua o Kikaha, Aloha ka lai o Kalaeloa, Aloha ka malu niu o Pipii, Oia wahi a ...
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1863
  Full text: ... ke kai hawenelua 0 Kikaha, Aloha ka lai o Kalaeloa, Aloha ka mnlu niu o Pipii, Oia wahi a ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 December 1863
  Transcription text: ... ko a nui aku.  E aloha auanei.                                                                                                D. W. KALAELOA.    Lanieha, Maui, Nov. 2, 1863. He inoa no ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 December 1863
  Full text: ... ke koa nui akuJ E aioha auanei. D. W. Kalaeloa. I LanitKa, Maui, 2, 1833. I
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 December 1863
  Transcription text: ... e kalewa iwaho.  E aloha auanei.                                      D. W. KALAELOA.   Lahaina, Decemaba, 17, 1863, Make emoole, Kupanaha. E ...