Results 1 to 19 of 19 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Year

1871(6)
1873(4)
1874(3)
1872(2)
3 more...
1878(2)
1870(1)
1879(1)

Word count

51 - 1000(19)

Results 1 to 19 of 19 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 April 1870
  Full text: ... oke kaor, nia K-i|v<luaia, oareia e j Paruka o Kalaeloa k me Bekc Neviile w. : Apr 5 Ma ...
 2. 2.
  Ke Au Okoa 13 April 1871
  Full text: ... f- Wahinepio, Pakaka, Miss H. Makekan, Papalaua, G. W. Kalaeloa, Panaewa, P. Kaiahna, Katolika, M. S. Wahinehookae, Honokohan, J. ...
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 July 1871
  Full text: ... Hale Kula a Aupuni Makekau ku mua 03. W. Kalaeloa aku D. Noa Kahaulelio aku D. H. L. Hakuole ...
 4. 4.
  Ke Au Okoa 24 August 1871
  Full text: ... Akaa. G. W. D. Halem&nu, MAUI—P. H. Treadway, Lahaina. Kalaeloa, " C. K, Kakani, Koapo. John Hae, Hana. . ...
 5. 5.
  Ke Au Okoa 21 September 1871
  Full text: ... K«M-Ak«B, O. W. D. H«i!<9«uui, MAUI—P. H. Trea4w*y, Lalaina. Kalaeloa. O. K.K*tami,KTOpo. Jotafia%Utam. W. P. EiUiāe/Wailako. i k 8. ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Full text: ... i hiki ae, no ka Apana o Lahaina : Kalaeloa, no lailua, no Honokawai; Pohaku, no Hōnolua ; Wahinehookae, ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Full text: ... kaua he moopuna, Kuu wnhine mai ka ehukai o Kalaeloa, Nana i na ale huli lua la e Knieieawaho, ...
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 November 1872
  Full text: la D. W. Kalaeloa.
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 28 December 1872
  Full text: ... ke kaha Pili a Kaiakea ke kuli Pili o Kalaeloa ma ka nana ana a me ka hooponopono ana ...
 10. 10.
  Ke Au Okoa 13 February 1873
  Full text: ... iua be man knla hou kekahi. - D. *. Kalaeloa, Knkanolelo o ke Kulii Kumu o Wailuko. Lahaiua, Fcb. ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 March 1873
  Full text: ... Ekolu nokokua kumu i keia manawa, n D W. Kalaeloa, a me Mrs. Kaupena Dain)ana, ma ka olelo Hawaii, ...
 12. 12.
  Ke Au Okoa 13 March 1873
  Full text: ... (ualana namea aku aei. ma ke knla a Mr Kalaeloa, be k»o»»oo a 01 ako na kaaoiana, a i ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 November 1873
  Full text: ... kauohaia a.ku nel ka poe a pau a ua Kalaeloa nei I aie aku ai, e hoike mal I ...
 14. 14.
  Ko Hawaii Ponoi 8 April 1874
  Full text: ... r>a kumu i hiki mail No Lahaina, D. W. Kalaeloa a me B. W. Kawainui, no ke kula hal ...
 15. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 August 1874
  Full text: ... makoo malaio iho. J Na!.oku, K Kaiwi. K K&newahine, Kalaeloa, >"nole, Kn\i!tabi, I Oieloiao, K:iwabaoi, lloouuu. ' Aag 5. ...
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 November 1874
  Full text: ... W K rbaia J PKaawai mmo* KMhoohaU, J Kapahi Kalaeloa 2t*oi«, loaM 1 Keawe Kanaa, . K*boopd, 1 w ...
 17. 17.
  Ko Hawaii Pae Aina 24 August 1878
  Full text: ... !S I'ai, T Ka- | Uioloa, B I.ilaiim, ,J Kalaeloa, L Pai, I Koawo, S 0 Kahuo, .! Paliikaua, ...
 18. 18.
  Ko Hawaii Pae Aina 23 November 1878
  Full text: ... Puuloa, i\[aL ka loe hono i ke kai o Kalaeloa, O ke kau mai a na wahino o Kamao ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 March 1879
  Full text: ... H. 1877, ma ka hihia ou Ka Moi vs. Kalaeloa, " o ka 11 moe mau " a me ...