Results 1 to 20 of 76 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

PAGE(36)

Year

1873(13)
1871(12)
1874(12)
1870(10)
6 more...
1877(10)
1872(7)
1878(7)
1875(2)
1879(2)
1876(1)

Word count

Results 1 to 20 of 76 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 April 1870
  Transcription text: ... o ke kaue, ma Kapalama, mareia e Pareka o Kalaeloa k me Beke Neville w.  Apr 5 Ma Honolulu ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 April 1870
  Full text: ... oke kaor, nia K-i|v<luaia, oareia e j Paruka o Kalaeloa k me Bekc Neviile w. : Apr 5 Ma ...
 3. 3.
  Ke Au Okoa 26 May 1870
  Transcription text: ... Naiapaakai                    G. W. D. Halemanu, Hamakua. MAUI -      Kalaeloa, Lahaina.                    P.H. Treadway,                    E. Saffrey, Honuaula.                    ...
 4. 4.
  Ke Au Okoa 2 June 1870
  Transcription text: ... la keia manuwa o “Uncle Sam” malalo mai o Kalaeloa, he @ la mai ka mokupuni Brooks mai, i ...
 5. 5.
  Ke Au Okoa 2 June 1870
  Transcription text: ...                         J. Naiapaakai, &quot;                         G.W.D. Helemanu, Hamakua MAUI-             Kalaeloa, Lahaina                         P.H. Treadway &quot;                         E. Saffrey, Honuaula ...
 6. 6.
  Ke Au Okoa 2 June 1870
  Full text: ... keia manuwa o '• Unele Sam" malalo mai o Kalaeloa, he II la mai ka mokupuni Brooks mai, i ...
 7. 7.
  Ke Au Okoa 23 June 1870
  Transcription text: ... J. Naiapaakai.                  G.W.D. Halemanu, Hamakua. MAUI - Kalaeloa, Lahaina.              P.H. Treadway,              E. Saffrey, ...
 8. 8.
  Ke Au Okoa 30 June 1870
  Transcription text: ...                         J. Naiapaakai.  “                         G.W.D. Halemanu, Hamakua MAUI             Kalaeloa, Lahaina.                         P.H. Treadway, “                         E. Saffrey, Honuaula. ...
 9. 9.
  Ke Au Okoa 14 July 1870
  Transcription text: ...                         G. W. D. Halemanu, Hamakua. MAUI -          Kalaeloa, Lahaina.                         P.H. Treadway, &quot;                         E. Saffrey, Houaula. ...
 10. 10.
  Ke Au Okoa 25 August 1870
  Full text: ... mawaho ae nei no a malaio aku no o Kalaeloa kahi i " pahoe malolo " mai ai.
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 25 March 1871
  Transcription text: ... W. Kapule. Mrs. M. Wahinepio. Paulo Kaawahua, D. W. Kalaeloa, D. H. L. Hakuole. Mahope
 12. 12.
  Ke Au Okoa 13 April 1871
  Full text: ... f- Wahinepio, Pakaka, Miss H. Makekan, Papalaua, G. W. Kalaeloa, Panaewa, P. Kaiahna, Katolika, M. S. Wahinehookae, Honokohan, J. ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 July 1871
  Transcription text: ... Hale Kula a Aupuni Makekau ka mua o J.W. Kalaeloa aku D. Noa Kahaulelio aku D.H.L. Hakuole aku G.P. ...
 14. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 July 1871
  Full text: ... Hale Kula a Aupuni Makekau ku mua 03. W. Kalaeloa aku D. Noa Kahaulelio aku D. H. L. Hakuole ...
 15. 15.
  Ke Au Okoa 3 August 1871
  Full text: ... kaikamahine, a e iho mai aua o D. W. Kalaeloa, mē kana man haumana, a i ka huiua alanui ...
 16. 16.
  Ke Au Okoa 24 August 1871
  Full text: ... Akaa. G. W. D. Halem&nu, MAUI—P. H. Treadway, Lahaina. Kalaeloa, " C. K, Kakani, Koapo. John Hae, Hana. . ...
 17. 17.
  Ke Au Okoa 21 September 1871
  Full text: ... K«M-Ak«B, O. W. D. H«i!<9«uui, MAUI—P. H. Trea4w*y, Lalaina. Kalaeloa. O. K.K*tami,KTOpo. Jotafia%Utam. W. P. EiUiāe/Wailako. i k 8. ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Transcription text: ... i hiki ae, no ka Apana o Lahaina : Kalaeloa, no Panaewa ; Kulailua, no Honokawai ; Pohaku, no ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Full text: ... i hiki ae, no ka Apana o Lahaina : Kalaeloa, no lailua, no Honokawai; Pohaku, no Hōnolua ; Wahinehookae, ...
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Full text: ... kaua he moopuna, Kuu wnhine mai ka ehukai o Kalaeloa, Nana i na ale huli lua la e Knieieawaho, ...