Results 1 to 20 of 104 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

PAGE(57)

Year

1880(41)
1882(13)
1888(12)
1881(8)
5 more...
1884(8)
1885(8)
1883(7)
1889(5)
1886(2)

Word count

Results 1 to 20 of 104 for honouliuli

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 April 1884
  Full text: ... oia. Eia "na make a me ka hanau ma Honouliuli. Ewa nei. Feb. 8, 1884. Make 0 Mo-ke (k). ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 February 1883
  Full text: ... pau !oa "Leahi"* | G£OHGH R. Khomaka. I I Honouliuli» E*a, Oahu. I
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 August 1881
  Full text: ... i hoikeia malalo: Ko Lihue, Puoioa a me ko Honouliuli poe, ma ka Hale o Jas Campbell (Kimo) ma ...
 4. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 25 November 1882
  Full text: ... 1 Kula Sabati o Waianae. 2 Kula Sabati o Honouliuli. 3 Kula Sabati o Nawaielua, oia ke Kula Sabati ...
 5. 5.
  Ke Alakai O Hawaii 24 November 1888
  Full text: ... kalio o Lui & Mikilua me ko Kale o Honouliuli, h® ekolu hapawalu mile ka pahu holo . eo ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 December 1883
  Full text: ... kakou i ka Hape Nuia. 1 E ala e Honouliuli, "kui lima e Waikele a me Waipio, e uleu) ...
 7. 7.
  Ko Hawaii Pae Aina 25 September 1886
  Full text: ... Ba, M, v Mahopo iho oia wa, hoi no Honouliuli.
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 July 1884
  Full text: ... Manase. J. W. M. Poohea. Ka* luaaha. Enoka Kaulana. Honouliuli Minase«. Kawela.* H. Manase. KaunakakaL Oaku. S. Kapu. Kawaiahao. ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 January 1884
  Full text: ... Ka|W hau, kahu kula, Sabati o ka apana eiima Honouliuli e lioike aku i keia penei: E hoike ana ...
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 December 1888
  Full text: ... Owau no me ka haahaa. F». K. K. Kawniakaliula. Honouliuli, Nov. 27, M. H iBSB.
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 November 1889
  Full text: ... he bola cofe ka makana. (ieorge R K Kaaiulilina. Honouliuli, Kwa, Oct. 26, 1889.
 12. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 31 October 1885
  Full text: ... wale keia. HE KANAKA HOONOHONOHO AKUA. — Aia ma Honouliuli, he kanaka o Ou* wia kona inoa mai Wailuku ...
 13. 13.
  Ko Hawaii Pae Aina 21 January 1882
  Full text: ... Anhau Apana o Ewa & Waianae. Ilalo Kula ma Honouliuli. Na Luna Nana. W G Neeaham... .Lunakanawai Apana Fr:iuk ...
 14. 14.
  Ko Hawaii Pae Aina 22 July 1882
  Full text: ... na kula o Kalauao, Waiawa, Wai pio, a me Honouliuli, ta!i ka Lnakini o Waiawa, ma Ewa, i ka ...
 15. 15.
  Ko Hawaii Pae Aina 8 July 1882
  Full text: ... ana ua kula o Kalauao, Waiawa, Waipio, a me Honouliuli, ma ka Laalāni o Waiawa, ma Ewa, i ka ...
 16. 16.
  Ko Hawaii Pae Aina 7 September 1889
  Full text: ... elua Meuana me Waiawa, puie ekolu N'iWāielua, pule eha Honouliuli, h pela mau e hoike ai a piha ka ...
 17. 17.
  Ko Hawaii Pae Aina 24 February 1883
  Full text: ... len o ka Papa Himeni o ka apana, o Honouliuli, na lakou i himeni mai i ka himeni "Homai ...
 18. 18.
  Ko Hawaii Pae Aina 17 December 1881
  Full text: ... Ewa & Wamnae. H a l e Kula ma Honouliuli. Na Luna Nana, W Oiiī.'ieel ham, Lu nui Kanawai ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 November 1880
  Full text: ... ATTON l luua mala»a no na kai lawaia o Honouliuli, aohe mea e ae. Kakauia ma Honouliuli, Oct 0,187«. ...
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 31 December 1881
  Full text: ... Auhau Apana o Ewa me Waianae. Halekula ma ! Honouliuli. Na Lona Nana. < W G Needham - Lun-kanawai ...