Results 1 to 20 of 97 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

PAGE(47)

Year

1920(23)
1923(17)
1926(14)
1924(11)
6 more...
1925(10)
1922(9)
1928(6)
1921(4)
1927(2)
1929(1)

Word count

Results 1 to 20 of 97 for honouliuli

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 March 1924
  Full text: ... alanui Puowaina, Mar. 3., Malpko 0 k.ekahi, malako ma Honouliuli, m.'i ka Poaono aku la i 'hala, i loaa ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 January 1927
  Full text: ... i hookonw ae ai o Louis J>. Warren, o Honouliuli ae j nei, lie hoopii koipoho o $25,000, iloko ...
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 September 1923
  Full text: ... he hiau pule ae nei i hala, malalo o> Honouliuli, Ewa, o ia hoi kona liia aku maluna o ...
 4. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 April 1925
  Full text: ... Okara WAIPAHU OUi Skoka) t. 6ta Sbewa T. Tauaote HONOULIULI tl. Kutkima Kawagetfci EWA Iva PUatatiw Ster# WAIANAB Tea ...
 5. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 October 1925
  Full text: ... HoH ka lunanui o ka aina hanai holoholona o Honouliuli, a kokua lunanui hoi o ke keena hanai holoholona ...
 6. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 September 1926
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae ame. Honouliuli. Wahi kioho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa, (Ewa ...
 7. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 April 1920
  Full text: ... o ka lanakila, e kilohi a-na ia Hoaeae ame Honouliuli, e ala— e ala! l'a hala aku la ka ...
 8. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 July 1925
  Full text: ... waipahu Branch Oahu . .Ice ft Cold Storage Co, Honouliuli J. I. Kushima B. Kawaguchi ZSica Ewa Plantation Store ...
 9. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 August 1926
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa, (Ewa ...
 10. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 20 August 1920
  Full text: ... e korao pu ana na ainu o Hbaeao ame Honouliuli. Willi koho,- ma jwho, ma ka ftalc Hodlaulc'a o ...
 11. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 September 1924
  Full text: ... to komo pu ana na aina o Hoaeae ame Honouliuli. Walii koho, ma ka'Hale Hoolaule'a o Ewa. (Ewa- Pavilion). ...
 12. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 September 1920
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoacae ame Honouliuli. Wahi koko, ma ka Hale Houlaule'a o Ewa (Ewa ...
 13. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 September 1920
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeao ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa (Ewa ...
 14. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 September 1922
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa, (Ewa ...
 15. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 31 August 1922
  Full text: ... e komo. pu ana na axna o Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa, (Ewa ...
 16. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 April 1920
  Full text: ... i ka hoea ana aku o ke kaa i Honouliuli, j i k.a ike ana aku o ka wahine ...
 17. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 September 1920
  Full text: ... e komo pu ana na, aina o Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa (Ewa ...
 18. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 August 1920
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae aiHie Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Eva (Ewa ...