Results 1 to 20 of 21 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ka Hae Hawaii(21)

Place of publication

Category

Decade

Word count

Results 1 to 20 of 21 for honouliuli

 1. 1.
  Ka Hae Hawaii 22 September 1858
  Full text: ... Isaia k, na Keawe me Hoohila. Sept. 10, ma Honouliuli, Ewa, Oahu, hanau o Kalui w, na Kekino mc ...
 2. 2.
  Ka Hae Hawaii 25 November 1857
  Full text: ,MOSE. Honouliuli, Ewa, 18 Nov., 1857i Aule paha ae aku ka ...
 3. 3.
  Ka Hae Hawaii 22 September 1858
  Full text: ... mea keia mea. O Paupauwela, Ili aina kalo ma Honouliuli i Ewa, O ka pa aina kalo, a me ...
 4. 4.
  Ka Hae Hawaii 6 October 1858
  Full text: ... mea keia mea. O Paupauwela, Ili aina kalo ma Honouliuli i Ewa, O ka pa aina kalo, a me ...
 5. 5.
  Ka Hae Hawaii 10 November 1858
  Full text: ... niou keia mea# O Paupapwela, lli aiua’ ■ikalu ma Honouliuli i Ewa, O ka pa aina kalo, a mo ...
 6. 6.
  Ka Hae Hawaii 3 September 1856
  Full text: ... iii iia oe. Lkahi po mamua aku nei, ma Honouliuli a’u: ua hoa ia kekahi kukui maloko o ka ...
 7. 7.
  Ka Hae Hawaii 1 December 1858
  Full text: ... keia m> a, O Puiipauweln, 1)1 aiui' kalo ma Honouliuli i Ewn, O ka pa nina knlo, a in<- ...
 8. 8.
  Ka Hae Hawaii 13 October 1858
  Full text: ... mea keia mea. O Paupauwela, Ili aina kalo ma Honouliuli i Ewa, O ka pa aina kalp, » me ...
 9. 9.
  Ka Hae Hawaii 14 April 1858
  Full text: ... me ka waiiio ana i ka ama o *• Honouliuli” a ine na waiwai e ae i kana kane ...
 10. 10.
  Ka Hae Hawaii 25 November 1857
  Full text: ... hoomaka ai e holo maluna o ka waapa mai Honouliuli aku a hiki i kahi i kapaia o Keawalau ...
 11. 11.
  Ka Hae Hawaii 24 April 1861
  Full text: ... i na mea bipi e hele wale nei ma Honouliuli nei. e kii mai oukou ikaoukou mau l>ipi e ...
 12. 12.
  Ka Hae Hawaii 15 April 1857
  Full text: ... o ka loihi o kona hele ana mai mai Honouliuli mui oia e hele mai ai, a eia hoi, ...
 13. 13.
  Ka Hae Hawaii 19 May 1858
  Full text: ... Kailua, Hawaii, ♦ Hamakuapoko, M., f Halawa, Oahu, f Honouliuli, Oahu, | Honuaula, Maui, Hana, Maui, f Ukumehame, Maui, ...
 14. 14.
  Ka Hae Hawaii 7 October 1857
  Full text: ... Waipio, Kaluaalau, iKiainanu, “ Puhi, Waiāu, Kaaknuwaihaa, Kauli, Hapauea, Honouliuli, Niukae, .M 'ilie, “ Leleiupa, “ Poaiwaikai.Hio, <‘ % ...
 15. 15.
  Ka Hae Hawaii 21 May 1856
  Full text: ... no ka haioiaio i palapalu kauoha o Kaaiuwauwa o Honouliuli, Ewi» « make r |t>< u nei: >ht»loila f ...
 16. 16.
  Ka Hae Hawaii 23 July 1856
  Full text: ... a ma knhi i koe o ke konohiki ma Honouliuli, nole i lilo i kn hoolimalima. h* mnln no ...
 17. 17.
  Ka Hae Hawaii 24 November 1858
  Full text: ... pa aina kalo, a me na Lko ia ma Honouliuli kai, o ka pa ainn kalo ma Waimalu, a ...
 18. 18.
  Ka Hae Hawaii 28 April 1858
  Full text: ... ka waiwai o S. H. l*ue i make ma Honouliuli, Ewa. Nolaila, o ka poe a pnu i pili, ...
 19. 19.
  Ka Hae Hawaii 8 September 1858
  Full text: ... pa aina kalo, a me na l#ko ia ma Honouliuli Uai, o ka pa aina kalo ma Waimalu, a ...
 20. 20.
  Ka Hae Hawaii 15 September 1858
  Full text: ... mea keia mea, O Paupauwela, Ili nina|||i| kalo ma Honouliuli i Ewa, O ka pa aina kalo, .a*-|3|i me ...