Results 1 to 20 of 28 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ka Makaainana(28)

Place of publication

Category

Decade

Word count

Results 1 to 20 of 28 for honouliuli

 1. 1.
  Ka Makaainana 27 August 1894
  Full text: Olohani na Iapana o Honouliuli.
 2. 2.
  Ka Makaainana 4 January 1897
  Full text: ... a ka Lanakila; Ike *ku i ka naai o Honouliuli, Me ka i'a-hamau-leo o Ewa; Ui aku, ui mai, ...
 3. 3.
  Ka Makaainana 22 October 1894
  Full text: ... ka Hui Alahao, oia l\oi na ka; o Pimloa, Honouliuli a me Waimanalo, ma, ka hooiimalium m«i ka lal ...
 4. 4.
  Ka Makaainana 25 March 1895
  Full text: ... lalo o Ēwa, a i ke kahua wiliko o Honouliuli kahi i noke noi ?ho ai, pela uaai ka ...
 5. 5.
  Ka Makaainana 29 October 1894
  Full text: ... ka Hui Alahao, oia hoi na kai o Puuloa, Honouliuli a nae Waimanalo, ma ka hoolimalima mai ka la ...
 6. 6.
  Ka Makaainana 5 November 1894
  Full text: ... ka Hai Aiahao, oia hoi na kai o | Honouliuli a tue W'aimanalo, m i ka ' hoolimalima mai ...
 7. 7.
  Ka Makaainana 22 April 1895
  Full text: ... kona hope paha, no ka lawaia ana makekai n Honouliuli, Apana o Ewa,- ! mokupuni o Oahu. ma keiau* ...
 8. 8.
  Ka Makaainana 4 June 1894
  Full text: ... innu luna haole* o, ka mahiko o Ewa, ma Honouliuli, no ka lawe nui ole ana i kela lioohiki ...
 9. 9.
  Ka Makaainana 8 July 1895
  Transcription text: ... he haawina hoi naan i moeuhane mua ole. Ma Honouliuli i kau ai ko Ewa Hope Makai Nui, A ...
 10. 10.
  Ka Makaainana 16 September 1895
  Transcription text: ... ilaila e hui ai me kahi kaa okoa mai Honouliuli, alaila, hooili aku na ukana mai nei aku, e ...
 11. 11.
  Ka Makaainana 25 March 1895
  Transcription text: ... lalo o Ewa, a i ke kahua wiliko o Honouliuli kahi i noke nui iho ai, pela mai ka ...
 12. 12.
  Ka Makaainana 11 June 1894
  Transcription text: ... la Paaono noi hoi, he holo kaaahi ilalo o Honouliuli a hoi mai. I keia la e laweia aku ...
 13. 13.
  Ka Makaainana 27 August 1894
  Transcription text: ...             Waihee, Maui, Aug. 10, 1894 Olohanina Iapana o Honouliuli.             Kakahiaka Poakolu iho la i olohani like ai ...
 14. 14.
  Ka Makaainana 4 January 1897
  Transcription text: ... a ka Lanakila; Ike aku i ka nani o Honouliuli, Me ka i'a-hamau-leo o Ewa; Ui aku, ui mai, ...
 15. 15.
  Ka Makaainana 6 May 1895
  Transcription text: ... paha, no ka lawaia ana ma ke kai no Honouliuli, Apana o Ewa, mokupuni o Oahu, ma keia ua ...
 16. 16.
  Ka Makaainana 18 June 1894
  Transcription text: ... mai la ka uwahi o ka hale wiliko o Honouliuli i na la Sabati? O! makou no kela!             ...
 17. 17.
  Ka Makaainana 4 January 1897
  Transcription text: ... ka lakou i ka waiwai o KALAHIKU (k) o Honouliuli, Ewa, Mokupuni o Oahu, e waiho mai i ka ...
 18. 18.
  Ka Makaainana 5 October 1896
  Transcription text: ... 1896. ___________________    He paahana Kepani no like o Honouliuli ka i @@@@@ ke kaaaa mau i ka Poakelu ...
 19. 19.
  Ka Makaainana 31 May 1897
  Transcription text: ... ae no ka pono ia laua.                 Ilalo o Honouliuli, Ewa, ma ka hale wiliko, hookahi paahaua Kepani i ...
 20. 20.
  Ka Makaainana 3 February 1896
  Transcription text: ... Waianae. Penei ka hoouku ana: Papa Ekahi, Manana, .75; Honouliuli , $1 00; Waianae, $1.50. No ka papa elua ...