Results 1 to 20 of 83 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ka Nupepa Kuokoa(83)

Place of publication

Category

Word count

51 - 1000(83)

Results 1 to 20 of 83 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 June 1863
  Full text: ... 1 '"kt W. T.— l. Maika, Kaholol.i'.i. Kai!nw.i, Samuola, Kalaeloa, Kuhili, Kalu i.ip'iii ». O ii i iii'a mua ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1863
  Full text: ... ke kai hawenelua 0 Kikaha, Aloha ka lai o Kalaeloa, Aloha ka mnlu niu o Pipii, Oia wahi a ...
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 December 1863
  Full text: ... ke koa nui akuJ E aioha auanei. D. W. Kalaeloa. I LanitKa, Maui, 2, 1833. I
 4. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 April 1864
  Full text: ... Me ka mahalo i ka Luna Hooponopono. D. W. Kalaeloa. Lanikeha, Lahaina, Maraki, 10, 1864.
 5. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 October 1864
  Full text: ... a ka maka-a A noi ka lihilihi-a. D. W. Kalaeloa. Lamheka, Lahaina, Sebakemapa, 28, ]BG4.
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 May 1866
  Full text: ... penei : Kuu kaikunane mai ka !a welawela o Kalaeloa, Hoomnha aku i ka malu a ka Hekuawa, I ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 20 July 1867
  Full text: ... o na kaikamahine e ike 1 kahi kaalana o Kalaeloa, hookahi hebedoma e lai ai keia poe i hookipa ...
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 May 1869
  Full text: ... o Kaiuaaha. mai a M. N. K., mai o Kalaeloa, a me J. W. M. Poohea mai 0 Wawaia. ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 April 1870
  Full text: ... oke kaor, nia K-i|v<luaia, oareia e j Paruka o Kalaeloa k me Bekc Neviile w. : Apr 5 Ma ...
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 July 1871
  Full text: ... Hale Kula a Aupuni Makekau ku mua 03. W. Kalaeloa aku D. Noa Kahaulelio aku D. H. L. Hakuole ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Full text: ... i hiki ae, no ka Apana o Lahaina : Kalaeloa, no lailua, no Honokawai; Pohaku, no Hōnolua ; Wahinehookae, ...
 12. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Full text: ... kaua he moopuna, Kuu wnhine mai ka ehukai o Kalaeloa, Nana i na ale huli lua la e Knieieawaho, ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 November 1872
  Full text: la D. W. Kalaeloa.
 14. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 28 December 1872
  Full text: ... ke kaha Pili a Kaiakea ke kuli Pili o Kalaeloa ma ka nana ana a me ka hooponopono ana ...
 15. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 March 1873
  Full text: ... Ekolu nokokua kumu i keia manawa, n D W. Kalaeloa, a me Mrs. Kaupena Dain)ana, ma ka olelo Hawaii, ...
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 November 1873
  Full text: ... kauohaia a.ku nel ka poe a pau a ua Kalaeloa nei I aie aku ai, e hoike mal I ...
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 August 1874
  Full text: ... makoo malaio iho. J Na!.oku, K Kaiwi. K K&newahine, Kalaeloa, >"nole, Kn\i!tabi, I Oieloiao, K:iwabaoi, lloouuu. ' Aag 5. ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 November 1874
  Full text: ... W K rbaia J PKaawai mmo* KMhoohaU, J Kapahi Kalaeloa 2t*oi«, loaM 1 Keawe Kanaa, . K*boopd, 1 w ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 March 1879
  Full text: ... H. 1877, ma ka hihia ou Ka Moi vs. Kalaeloa, " o ka 11 moe mau " a me ...
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 December 1881
  Full text: ... o Kauai o Manokalanipo, uwa mai ho'i o Kaula Kalaeloa i ka lepo a ki makani, i na hana ...