Results 1 to 20 of 93 for kikane — Hawaiian Newspapers Collection

Skip to search results

Refine search

Year

1866(19)
1867(19)
1865(15)
1869(12)
4 more...
1868(11)
1862(8)
1864(7)
1863(2)

Publication

Ka Nupepa Kuokoa(93)

Place of publication

Category

Word count

Filter search results

Results 1 to 20 of 93 for kikane

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 February 1866
  Full text: ... o EneiaHi. Ua heie nui aku na kanaka o Kikane ilaila e eii gula ai. Oke kulanakauhaie nui o ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 18 April 1863
  Full text: ... Kehau. Mar. 18, ma ia wahi no mare o Kikane me Kalaniwahine, na Rev. J. S. Green lakou i ...
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 24 November 1866
  Full text: ... o Nnhau. ka niea i hoi :nai nei ni;-i Kikane nia». a ua ninaninau aku makou ia ia no ...
 4. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 March 1862
  Full text: ... Kuama, Maikonisia, Pikini, Noweke, I Paniolo, Laka, Pake, Pukiki, Kikane. a pela ; aku, a lawe mai e noho ...
 5. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 April 1867
  Full text: ... e hoihoi i Hawni». i Holo aku la o Kikane i Molokni, halawai pu iho la me Kaioln, a ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 February 1868
  Full text: ... ua oleio ke Kapena e hoi ann oia i Kikane a mahope hiki mai ka mnnuwn e knua i ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 April 1867
  Transcription text: ... moopuna, nolaila, hoouna aku puu la o Kamehameha ia Kikane me na olelo kauoha ia ia aole e holo ...
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 February 1868
  Full text: ... 0 Maniaia, i!ok*o o na I* be 60 inai Kikane <nai, e hoio ana i Kipalakiko, m« oa obua ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 November 1867
  Full text: ... i ka manaoana o ke-1 • kahi poe hiole kikane e pepehi i keia kanaka | j hewa ole ...
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 December 1862
  Full text: ... la ina-! nawa, hiki mai o J. Stewart (haole Kikane) j a lalau i ua Mikala nei ma kona ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 1 September 1866
  Full text: ... Panama a me Nu Kilani a malaiia aku a Kikane. He iaina moku Beritania keia, e like me ka ...
 12. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 1 October 1864
  Full text: ... a o na Kuhina, e hoohele ma Ewa, he kikane ka moku.
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 February 1865
  Full text: ... ua, ia wa no puka mai ana kekahi kaa Kikane ua hele a ohuoha oluna i na wahi- j ...
 14. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 February 1868
  Transcription text: ... o ko inoa o kona Kapena Capt. Eury, no Kikane mai keia moku i ili iho nei. A pakele ...
 15. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 June 1868
  Full text: ... Ua haalele iho no ke Keiki Alii Afred ia Kikane, a ua hoi aku i Knelani. maluna o kotta ...
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 31 July 1869
  Full text: ... ia a me Ahyt»n e F. Spencer f>q. (Uakana Kikane). a ko hwiiuialimaia iiei i keia wa, ina ka ...
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 February 1866
  Transcription text: ... o Enelani. Ua hele nui aku na kanaka o Kikane ilaila e eli gula ai. O ke kulanakauhale nui ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 November 1869
  Transcription text: ... ka noho ana o ka wa maemae.             Meku Kikane- Ma ka poakahi iho nei ua ku mai ma ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 11 August 1866
  Full text: ... o Alanla (Dayspnag-) kekahi, mai Australia, (oia ho» o Kikane,) mai iaiia aku kona hoio kaapuui ana nm ua ...
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 April 1862
  Full text: ... ku mai ka moku Amerika leonium, heSO la mai Kikane mai,aohe nui ona mea hou, ke emi nei nae ...