Results 1 to 20 of 55 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

ADVERTISEMENT(55)

Word count

Results 1 to 20 of 55 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Elele 24 November 1853
  Full text: ... hnokohu ana ia :a i Luna hooponopono waiwai o Kalaeloa, o Kapalama, Oaliu i make aku nei: iNolaila ua ...
 2. 2.
  Ka Hae Hawaii 28 July 1858
  Full text: ... Nauwala> Haunk, KaUepohaku, Kanaina ) Peahi, Kalaepohaku, Kooloa, Kapalama, 'Kalaeloa, Iwilei, . - Kai.ihi. Kamalanai, Kalihi, Kanakanui no Keaweamahi, ...
 3. 3.
  Ka Hae Hawaii 18 August 1858
  Full text: ... Paia, ■. ' Hamakualoa, Hoomaikai, Hamakualoa, Kaimi, Honopou, '% Kalaeloa *• “ Kulamea, Kiilau, “ “ Piho, Pnpauea, Kupa, ...
 4. 4.
  Ka Hae Hawaii 2 March 1859
  Full text: ... w, no ka hooiaio i ka palapala kauoha o Kalaeloa p Hilo, Hawaii, i make aku nei. Nolaila, ua ...
 5. 5.
  Ka Hae Hawaii 9 March 1859
  Full text: ... w, no ka hooiaio i k« palipala kaooh« o Kalaeloa o Uilo. Hawali, iaaake aku nei. NoUila, ua hoikaia ...
 6. 6.
  Ka Hae Hawaii 16 March 1859
  Full text: ... w, no ka hooiaio i ka palnpala kauoha o Kalaeloa o Hilo, Hawaii, i make aku nei. Nolaila, ua ...
 7. 7.
  Ka Hoku o ka Pakipika 22 January 1863
  Full text: ... matt inoa. . Kipoho, Kana, Wahihaalohaale, Wailea, Pohilko. Moo, Kalaeloa, Kahili, Kapaa. Hohtthalfi, Aliala Piaolo, Puniwai, Kaiho, lima, Kukiiahu; ...
 8. 8.
  Ke Au Okoa 21 May 1868
  Full text: ... Mokunnpunik , no ka hoiaio i leKpalapala ka-uoha o Kalaeloa U., no An, Hama';ua, Hawuii. imake aka neL Nolaila, ...
 9. 9.
  Ke Au Okoa 28 May 1868
  Full text: ... 2868. 3-4t OLELO HOOLAHA. Ma ea Waiwai ) o Kalaeloa KA MEA, UA NOIIA MAI KA MEA NONA kainoa ...
 10. 10.
  Ke Au Okoa 24 August 1871
  Full text: ... Akaa. G. W. D. Halem&nu, MAUI—P. H. Treadway, Lahaina. Kalaeloa, " C. K, Kakani, Koapo. John Hae, Hana. . ...
 11. 11.
  Ke Au Okoa 21 September 1871
  Full text: ... K«M-Ak«B, O. W. D. H«i!<9«uui, MAUI—P. H. Trea4w*y, Lalaina. Kalaeloa. O. K.K*tami,KTOpo. Jotafia%Utam. W. P. EiUiāe/Wailako. i k 8. ...
 12. 12.
  Ke Au Okoa 30 November 1871
  Full text: ... Opio, S. Haiama, S. Malaihi, Kawaapalaole, Kanei, Puowaina, W. Kalaeloa, Kapule, (Wai) Palau, Pehū, Kapule, (Olowala,) Kaiwiomopio, loaia Kahula. ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 May 1873
  Full text: ... 25, 1873. ' 596 3t Ma ka waiwai o Kalaeloa k, no iiamak uapoko, i make. * Ma ke ...
 14. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 10 May 1873
  Full text: ... ana,e hoonoho ia i Lunnhooponopono no ka waiwai o Kalaeloa k, no Hamakuapoko, Uaui, II P A • i ...
 15. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 November 1873
  Full text: ... kauohaia a.ku nel ka poe a pau a ua Kalaeloa nei I aie aku ai, e hoike mal I ...
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 November 1873
  Full text: ... Apana Elua H 1* A., i I-\umlioopono-pono Waiwai o KALAELOA (K.), o Hamakuapoko, Mnui i ■ make aku nel, ...
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 November 1873
  Full text: ... Kuapuni Apana Elua H P A., i LunahooponoponoWaiwai o KALAELOA (K), o Hamakuapoko, Muui i make aku nei, nolaiiu, ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 November 1873
  Full text: ... For"nander, Lunakanawni Kaapuni Apana Elua HPA.,I Lunahooponopono Waiwai o KALAELOA (K), o Hamakuapoko. Maili I make aku nei, nolaiia, ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 August 1874
  Full text: ... makoo malaio iho. J Na!.oku, K Kaiwi. K K&newahine, Kalaeloa, >"nole, Kn\i!tabi, I Oieloiao, K:iwabaoi, lloouuu. ' Aag 5. ...
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 19 September 1874
  Full text: ... K i:halu J P Kuawai Samuei Kahoohull, J Kupahi Kalaeloa Kuole, loane 1 Keawe Kanae, Kahoopii, J W Puahi ...