Results 1 to 20 of 258 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

ARTICLE(258)

Author

Word count

>= 1001(100)

Results 1 to 20 of 258 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Elele Hawaii 8 June 1848
  Full text: ... poino ia.lakou, a hiki lakou i ka lae o Kalaeloa, loaa ki lakou ka ino nui, nou uiai la ...
 2. 2.
  Ka Elele 1 September 1854
  Full text: ... 200 “ ke ana ana i ke awa o Kalaeloa i Molokai, 200 “ ka holoj)apa maluna o ke ...
 3. 3.
  Ka Hae Hawaii 2 March 1859
  Full text: ... 2, ma Puunau, Lahaina, Maui, mare o Kuamoo me Kalaeloa. Na Z. Eupelake laua i mare.
 4. 4.
  Ka Hoku o ka Pakipika 26 September 1861
  Full text: ... MāttU t Wilmington, £. Ēe\e|(unihi, J. W k Kawaākoa, Kalaeloa, Aienuihāhā, HUea Ke* Kaiuhi, Ij. Huiuttkinu, Moku, hi, ts!&u, ...
 5. 5.
  Ka Hoku o ka Pakipika 20 March 1862
  Full text: ... olua ma kai ea, a kela lae la, o Kalaeloa ia, mai pae olua malaila, hoīo no oltia a ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 March 1862
  Full text: ... Keaau, Makaha, Pokai, Moali, a Nanakuli, mai Waimanalo a Kalaeloa, a hiki i Kapakule, ma Puuioa, a me Huiana, ...
 7. 7.
  Ka Hoku o ka Pakipika 1 May 1862
  Full text: ... lau o Puuloa, " Mai kd lae inakani o Kalaeloa, Mai ka pohu o Waianae, Mai ka inakaui kuehu ...
 8. 8.
  Ka Hoku o ka Pakipika 23 October 1862
  Full text: ... a loko, Auwe! auwe kuu aloha. • Gr. W. Kalaeloa. Kaumakapili, Honolulu, Oct. 13, 1802.
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 June 1863
  Full text: ... 1 '"kt W. T.— l. Maika, Kaholol.i'.i. Kai!nw.i, Samuola, Kalaeloa, Kuhili, Kalu i.ip'iii ». O ii i iii'a mua ...
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1863
  Full text: ... ke kai hawenelua 0 Kikaha, Aloha ka lai o Kalaeloa, Aloha ka mnlu niu o Pipii, Oia wahi a ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 December 1863
  Full text: ... ke koa nui akuJ E aioha auanei. D. W. Kalaeloa. I LanitKa, Maui, 2, 1833. I
 12. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 April 1864
  Full text: ... Me ka mahalo i ka Luna Hooponopono. D. W. Kalaeloa. Lanikeha, Lahaina, Maraki, 10, 1864.
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 October 1864
  Full text: ... a ka maka-a A noi ka lihilihi-a. D. W. Kalaeloa. Lamheka, Lahaina, Sebakemapa, 28, ]BG4.
 14. 14.
  Ke Au Okoa 19 June 1865
  Full text: ... Arthgr, Kapena H«i«ri Biba, malaila i kapaia ai o Kalaeloa V<Mi haole *'Bhrbor'a point." ; Uaku mai ka ,otoki> ...
 15. 15.
  Ke Au Okoa 2 April 1866
  Full text: ... Wai-" It#iki I3te 6 Waiololi, na keipaktifca w'aa o "Kalaeloa', ha puu kani o Imi-' Pba, iis tfaik«tfih'!?)(i6 tioulifetihetie ...
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 May 1866
  Full text: ... penei : Kuu kaikunane mai ka !a welawela o Kalaeloa, Hoomnha aku i ka malu a ka Hekuawa, I ...
 17. 17.
  Ke Au Okoa 17 December 1866
  Full text: ... i ke one o Kuapuupau, Ka uhane noho i Kalaeloa, E hee ana i ka nalu o Kahanai, Auau ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 January 1867
  Full text: ... no keia i holo i Kahiki. Ma j j Kalaeloa ka holo ana i ka aoao henia ■ | ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 20 July 1867
  Full text: ... o na kaikamahine e ike 1 kahi kaalana o Kalaeloa, hookahi hebedoma e lai ai keia poe i hookipa ...
 20. 20.
  Ke Au Okoa 26 September 1867
  Full text: ... inou, aia ma Keawanni, he awa kumoku mnikai, o Kalaeloa kona inoa, eia kne ka howa, o ka nuku ...