Results 1 to 20 of 22 for puukuua — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

ARTICLE(22)

Word count

Results 1 to 20 of 22 for puukuua

 1. 1.
  Ka Hoku o ka Pakipika 3 April 1862
  Full text: ... keia nana i hope, o ka noho mai a Puukuua laua me Kanehoa, a me Halehiiu ma, kal mai ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 11 July 1868
  Full text: ... Mnnui.i ia mnnnwa 1 ke kua laaau ala mn Puukuua, maukn aku o Honouliuli. A lohe oia e hohi ...
 3. 3.
  Ke Au Okoa 30 September 1869
  Full text: ... o I/ihue o Kalena, o Maunajna, o Kake, 6 Puukuua, he mau hale kula lakou me d» kumuao kula. ...
 4. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 May 1870
  Full text: ... ke ■ I kokoke aku la ka la i Puukuua, he wahi ' ■ kualono pali ia. O ka ...
 5. 5.
  Ka Lau Oliva 1 February 1871
  Full text: ... o ke Kula Sabati me kaaeoleia. ——— lIoiKK aka Puuku.—Ua lawe pokoleia mai na loaa me na lilo o ...
 6. 6.
  Ko Hawaii Ponoi 6 August 1873
  Full text: ... na ka wiliwili, | Ke aahu ia mai lae Puukuua e—īlai—tn. Kuua iho kau kanaka eke aloha, | | ...
 7. 7.
  Nuhou 21 April 1874
  Full text: ... Kawa, A lua ole ke alii o Moanalua, I Puukuua ke ahi a ka mauu nene, Ka-i haaheo ke ...
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 24 February 1877
  Full text: ... kuE hoaikaue aua me ka ia i Puuokapolei, Lei Puukuua i na haia maka ehu kai, He kai o ...
 9. 9.
  Ka Leo o ka Lahui 1 May 1893
  Full text: ... keia nana i hope o ka rtoho roai o Puukuua laua meTCanehoa, a me Halenau ma. Ka. mai poina ...
 10. 10.
  Ka Makaainana 12 August 1895
  Full text: ... wale ia ka! hihia hoeha oakai o ko nu.liou puuku,—ua , hookoiokuioin kfia hihia i ke i baU> a ...
 11. 11.
  Ka Makaainana 29 June 1896
  Full text: ... hoi i niuau pono aku ai i ko makou Puuku,ua hoike mai nia, ua nui io _uo ko Kanui ...
 12. 12.
  Ka Loea Kalaiaina 8 July 1899
  Full text: ... na lii o ia au kahiko. Ua oleloia o Puukuua ia wa he aina kaua. Eia kahi moolelo pokole ...
 13. 13.
  Ka Loea Kalaiaina 15 July 1899
  Full text: ... ike ana no oe he kalua nui, oia o Puukuua ka aina a ka lepo ino i noho ai. ...
 14. 14.
  Ka Loea Kalaiaina 29 July 1899
  Full text: ... malaila, ua neo mai la no Puuohnln mo 9 Puukuua; oia hoī, eia iaua iko helo nei na Ewa. ...
 15. 15.
  Ka Loea Kalaiaina 19 August 1899
  Full text: ... ia’i aa apiki la o kau ana iluna o Puukuua
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 16 April 1909
  Full text: ... e pili ai. He aloha e ka luna o Puukuua, Me ka uluwehi i Hoaeae. llaila papa i walea ...
 17. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 May 1919
  Full text: ... ka waiho no a Kamaomao, O ka luna o Puuku'ua ka'u e aloha ao uei, O ka mea nana ...