Results 1 to 20 of 21 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

ARTICLE(21)

Year

1886(5)
1885(4)
1882(3)
1888(3)
4 more...
1881(2)
1889(2)
1884(1)
1887(1)

Word count

Results 1 to 20 of 21 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Elele Poakolu 5 June 1881
  Full text: ... hea ka Lae loihi loa ma Hawaii nei? 0 Kalaeloa. Ihea ko Lanai poe e hoonuu malu mai nei ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 December 1881
  Full text: ... o Kauai o Manokalanipo, uwa mai ho'i o Kaula Kalaeloa i ka lepo a ki makani, i na hana ...
 3. 3.
  Ko Hawaii Pae Aina 8 July 1882
  Full text: ... Oeor(c Kaauiral (3) Mary Pakele 8 Kuheleloa Kaholo ilalaL-a Kalaeloa P K Paele Kapnle KEPAHONI Kaono w (2) Kuinuku ...
 4. 4.
  Ko Hawaii Pae Aina 8 July 1882
  Full text: ... ka haawina no ke kukui rua ka lao o Kalaeloa, nolaila ke manaolana nei makou, aolo e loihika manawa, ...
 5. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 September 1882
  Full text: ... liou ana ia Waikahalulu 15,000.... Hoolawa Hale Ipukukui ma Kalaeloa 3,000 ... Hoomaemae me lilo iioohana uo ka Hale ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 August 1884
  Full text: ... hooholoia. Hoolawa ana a paa ka hale ipukukui 3 Kalaeloa ī 3*ooo, hooholoia. Hoomaemae a me na liio hoohana ...
 7. 7.
  Ko Hawaii Pae Aina 7 March 1885
  Full text: ... i ka moana 1 na ale hanupanupa kai o Kalaeloa Nee mai kamakani he moae-ku E hiki aku ai ...
 8. 8.
  Ko Hawaii Pae Aina 4 April 1885
  Full text: ... W B Keala, II Oiiee, D Kapol, S Keliiuoi, Kalaeloa, J Kamanii. J1« Mannela, Oielo, Kekahuna lonu, M Kukona, ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 April 1885
  Full text: ... W B Keala H Giies D Kapoi S Keliinoi Kalaeloa J Kamanu J L Manueia Olel<» Kekahuna lona M ...
 10. 10.
  Ko Hawaii Pae Aina 18 July 1885
  Full text: ... aku a lilo i puna n&, akoakoa papaa o Kalaeloa mai, Laeiuiiei, i uiua o Lunakauawai Kie* I kie ...
 11. 11.
  Ko Hawaii Pae Aina 2 January 1886
  Full text: ... " " W. Moae K. " " S. K. Kalaeloa " " Kahauakumuoie " " jßUkh«Dolei»akna " " liaaheo ...
 12. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 June 1886
  Full text: ... ahiahi 0 ua la nei. oiai o ! Mr. Kalaeloa (he kanaka Hawaii) e | motio ana 1 kona ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Elele 31 July 1886
  Full text: ... ipukukui hou o Honolulu 4,.000' Halo ipukukui hou o Kalaeloa "3,000 Hoomaemao me na lile hoohana īpukukui v' : ...
 14. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 August 1886
  Full text: ... 50 Koleka 0 Kalihi, 50 Jonah, .50 Naoliko, 50 Kalaeloa, .50 MfsUoyd t .50 Waikahalula, 50 Napela Keoloewa, 50 ...
 15. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 October 1886
  Full text: ... hou Ijc Makahinaloa $6cc. h >(o, Ha'r Ipukukui o Kalaeloa Sj.coc. hola Hoomaemae me na liio o na hale ...
 16. 16.
  Ko Hawaii Pae Aina 23 April 1887
  Full text: ... noho ai " . Auwe kuu kaue hoi—a Aloha Kalaeloa i ka ihiii oka moku A me ka pohu ...
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 June 1888
  Full text: ... oke poina nalu mai I.eahi a ka Kae o Kalaeloa; na waihooluu loli mau oka moana, mai ka uli ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 July 1888
  Full text: ... ina Pu'mUe. aneniu* hapaha mile ma ke kumohana o Kalaeloa.
 19. 19.
  Ka Nupepa Elele 29 September 1888
  Full text: ... mau himeni haku, mahalo» He oiau ninait hooheno ua Kalaeloa 1 na kaikamahine opio, niahalo: nui.
 20. 20.
  Ko Hawaii Pae Aina 27 July 1889
  Full text: ... mokuahi Waima nalo lie elua mile mawaho ae o Kalaeloa, iaia o hoi mai ana no Honoluiu nei i ...