Results 21 to 40 of 181 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Author

Word count

51 - 1000(181)

Results 21 to 40 of 181 for kalaeloa

 1. 21.
  Ke Au Okoa 24 August 1871
  Full text: ... Akaa. G. W. D. Halem&nu, MAUI—P. H. Treadway, Lahaina. Kalaeloa, " C. K, Kakani, Koapo. John Hae, Hana. . ...
 2. 22.
  Ke Au Okoa 21 September 1871
  Full text: ... K«M-Ak«B, O. W. D. H«i!<9«uui, MAUI—P. H. Trea4w*y, Lalaina. Kalaeloa. O. K.K*tami,KTOpo. Jotafia%Utam. W. P. EiUiāe/Wailako. i k 8. ...
 3. 23.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Full text: ... i hiki ae, no ka Apana o Lahaina : Kalaeloa, no lailua, no Honokawai; Pohaku, no Hōnolua ; Wahinehookae, ...
 4. 24.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 October 1871
  Full text: ... kaua he moopuna, Kuu wnhine mai ka ehukai o Kalaeloa, Nana i na ale huli lua la e Knieieawaho, ...
 5. 25.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 November 1872
  Full text: la D. W. Kalaeloa.
 6. 26.
  Ka Nupepa Kuokoa 28 December 1872
  Full text: ... ke kaha Pili a Kaiakea ke kuli Pili o Kalaeloa ma ka nana ana a me ka hooponopono ana ...
 7. 27.
  Ke Au Okoa 13 February 1873
  Full text: ... iua be man knla hou kekahi. - D. *. Kalaeloa, Knkanolelo o ke Kulii Kumu o Wailuko. Lahaiua, Fcb. ...
 8. 28.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 March 1873
  Full text: ... Ekolu nokokua kumu i keia manawa, n D W. Kalaeloa, a me Mrs. Kaupena Dain)ana, ma ka olelo Hawaii, ...
 9. 29.
  Ke Au Okoa 13 March 1873
  Full text: ... (ualana namea aku aei. ma ke knla a Mr Kalaeloa, be k»o»»oo a 01 ako na kaaoiana, a i ...
 10. 30.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 November 1873
  Full text: ... kauohaia a.ku nel ka poe a pau a ua Kalaeloa nei I aie aku ai, e hoike mal I ...
 11. 31.
  Ko Hawaii Ponoi 8 April 1874
  Full text: ... r>a kumu i hiki mail No Lahaina, D. W. Kalaeloa a me B. W. Kawainui, no ke kula hal ...
 12. 32.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 August 1874
  Full text: ... makoo malaio iho. J Na!.oku, K Kaiwi. K K&newahine, Kalaeloa, >"nole, Kn\i!tabi, I Oieloiao, K:iwabaoi, lloouuu. ' Aag 5. ...
 13. 33.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 November 1874
  Full text: ... W K rbaia J PKaawai mmo* KMhoohaU, J Kapahi Kalaeloa 2t*oi«, loaM 1 Keawe Kanaa, . K*boopd, 1 w ...
 14. 34.
  Ko Hawaii Pae Aina 24 August 1878
  Full text: ... !S I'ai, T Ka- | Uioloa, B I.ilaiim, ,J Kalaeloa, L Pai, I Koawo, S 0 Kahuo, .! Paliikaua, ...
 15. 35.
  Ko Hawaii Pae Aina 23 November 1878
  Full text: ... Puuloa, i\[aL ka loe hono i ke kai o Kalaeloa, O ke kau mai a na wahino o Kamao ...
 16. 36.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 March 1879
  Full text: ... H. 1877, ma ka hihia ou Ka Moi vs. Kalaeloa, " o ka 11 moe mau " a me ...
 17. 37.
  Ka Elele Poakolu 5 June 1881
  Full text: ... hea ka Lae loihi loa ma Hawaii nei? 0 Kalaeloa. Ihea ko Lanai poe e hoonuu malu mai nei ...
 18. 38.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 December 1881
  Full text: ... o Kauai o Manokalanipo, uwa mai ho'i o Kaula Kalaeloa i ka lepo a ki makani, i na hana ...
 19. 39.
  Ko Hawaii Pae Aina 8 July 1882
  Full text: ... Oeor(c Kaauiral (3) Mary Pakele 8 Kuheleloa Kaholo ilalaL-a Kalaeloa P K Paele Kapnle KEPAHONI Kaono w (2) Kuinuku ...
 20. 40.
  Ko Hawaii Pae Aina 8 July 1882
  Full text: ... ka haawina no ke kukui rua ka lao o Kalaeloa, nolaila ke manaolana nei makou, aolo e loihika manawa, ...