Results 21 to 40 of 40 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Year

1888(10)
1886(8)
1885(6)
1882(4)
5 more...
1884(4)
1881(3)
1889(3)
1880(1)
1887(1)

Word count

Results 21 to 40 of 40 for kalaeloa

 1. 21.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 June 1886
  Full text: ... ahiahi 0 ua la nei. oiai o ! Mr. Kalaeloa (he kanaka Hawaii) e | motio ana 1 kona ...
 2. 22.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 July 1886
  Transcription text: ... 600 Hale Ipukukui hou Honolulu   4,000 Hale Ipukukui hou Kalaeloa    3,000 Hoomaemae me na lilo hoohana Ipukukui 12,000 Kuai ...
 3. 23.
  Ka Nupepa Elele 31 July 1886
  Full text: ... ipukukui hou o Honolulu 4,.000' Halo ipukukui hou o Kalaeloa "3,000 Hoomaemao me na lile hoohana īpukukui v' : ...
 4. 24.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 August 1886
  Full text: ... 50 Koleka 0 Kalihi, 50 Jonah, .50 Naoliko, 50 Kalaeloa, .50 MfsUoyd t .50 Waikahalula, 50 Napela Keoloewa, 50 ...
 5. 25.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 October 1886
  Transcription text: ... Ipukukui hou Lae Makananaloa $600. holo.  Hale Ipukukui o Kalaeloa $3,000. holo.  Hoomaemae me na lilo hoohana o na ...
 6. 26.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 October 1886
  Full text: ... hou Ijc Makahinaloa $6cc. h >(o, Ha'r Ipukukui o Kalaeloa Sj.coc. hola Hoomaemae me na liio o na hale ...
 7. 27.
  Ko Hawaii Pae Aina 23 April 1887
  Full text: ... noho ai " . Auwe kuu kaue hoi—a Aloha Kalaeloa i ka ihiii oka moku A me ka pohu ...
 8. 28.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 June 1888
  Transcription text: ... ke poina nalu mai Leahi a ka Lae o Kalaeloa; na waihooluu loli mau o ka moana, mai ka ...
 9. 29.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 June 1888
  Full text: ... oke poina nalu mai I.eahi a ka Kae o Kalaeloa; na waihooluu loli mau oka moana, mai ka uli ...
 10. 30.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 July 1888
  Full text: ... ina Pu'mUe. aneniu* hapaha mile ma ke kumohana o Kalaeloa.
 11. 31.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 September 1888
  Transcription text: ... o Honouliuli Ewa, Oahu, e waiho la mawaena o Kalaeloa a me Pili o Kaha, a aole hoi e ...
 12. 32.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 September 1888
  Full text: ... o Honouliuli Ewa, Oahu, e waiho la mawaena o Kalaeloa a me Pili 0 Kaha, a aole hoi e ...
 13. 33.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 September 1888
  Transcription text: ... o Honouliuli Ewa, Oahu, e waiho la mawaena o Kalaeloa a me Pili o Kaha, a aole hoi e ...
 14. 34.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 September 1888
  Full text: ... o Honouliuli Kwa, Oahu, e waiho U mawaena o Kalaeloa a m<- Pili o Kaha, a aole hoi e ...
 15. 35.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 September 1888
  Transcription text: ... o Honouliuli Ewa, Oah, e waihu la mawaena o Kalaeloa a me Pili o Kaha, a aole hoi e ...
 16. 36.
  Ka Nupepa Elele 29 September 1888
  Full text: ... mau himeni haku, mahalo» He oiau ninait hooheno ua Kalaeloa 1 na kaikamahine opio, niahalo: nui.
 17. 37.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 October 1888
  Transcription text: ... o Honouliuli Ewa, Oahu, e waiho ia mawaena o Kalaeloa a me Pili o Kaha, a aole hoi e ...
 18. 38.
  Ko Hawaii Pae Aina 2 March 1889
  Full text: ... i . iiANA-MKaoiuio • i,. MAiijk4&r4PKawaka lljiup!i Kii;uf Kaj»4ha«lSa Kalaeloa ■ KAMA^UWAI-īiOpn NleīUk.i Hailama XUMII J Ma aUua Oaoiiikul-U ...
 19. 39.
  Ko Hawaii Pae Aina 27 July 1889
  Full text: ... mokuahi Waima nalo lie elua mile mawaho ae o Kalaeloa, iaia o hoi mai ana no Honoluiu nei i ...
 20. 40.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 July 1889
  Full text: ... mokuahi Waima nalo he elua mile mawaho ae o Kalaeloa, iaia e hoi mai ana no HonoliHu nei, i ...