Results 61 to 80 of 495 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Author

Word count

>= 1001(128)

Results 61 to 80 of 495 for kalaeloa

 1. 61.
  Ke Alaula 1 July 1869
  Full text: KA WAHINE KAULANA O KALAELOA.
 2. 62.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 August 1869
  Transcription text: ... no hoi e poina ia’u kahi keiki o ka Kalaeloa kula, uleu maoli ma ka haiolelo, ka hewa hoi ...
 3. 63.
  Ke Au Okoa 18 November 1869
  Full text: ... -AkHiae-ike-ika-nieahewa: —ihalohaauimoi. , , . . r D. W. Kalaeloa. Lahaina, Nov. 12. 1869.
 4. 64.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 April 1870
  Transcription text: ... o ke kaue, ma Kapalama, mareia e Pareka o Kalaeloa k me Beke Neville w.  Apr 5 Ma Honolulu ...
 5. 65.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 April 1870
  Full text: ... oke kaor, nia K-i|v<luaia, oareia e j Paruka o Kalaeloa k me Bekc Neviile w. : Apr 5 Ma ...
 6. 66.
  Ke Au Okoa 26 May 1870
  Transcription text: ... Naiapaakai                    G. W. D. Halemanu, Hamakua. MAUI -      Kalaeloa, Lahaina.                    P.H. Treadway,                    E. Saffrey, Honuaula.                    ...
 7. 67.
  Ke Au Okoa 2 June 1870
  Transcription text: ... la keia manuwa o “Uncle Sam” malalo mai o Kalaeloa, he @ la mai ka mokupuni Brooks mai, i ...
 8. 68.
  Ke Au Okoa 2 June 1870
  Transcription text: ...                         J. Naiapaakai, &quot;                         G.W.D. Helemanu, Hamakua MAUI-             Kalaeloa, Lahaina                         P.H. Treadway &quot;                         E. Saffrey, Honuaula ...
 9. 69.
  Ke Au Okoa 2 June 1870
  Full text: ... keia manuwa o '• Unele Sam" malalo mai o Kalaeloa, he II la mai ka mokupuni Brooks mai, i ...
 10. 70.
  Ke Au Okoa 23 June 1870
  Transcription text: ... J. Naiapaakai.                  G.W.D. Halemanu, Hamakua. MAUI - Kalaeloa, Lahaina.              P.H. Treadway,              E. Saffrey, ...
 11. 71.
  Ke Au Okoa 30 June 1870
  Transcription text: ...                         J. Naiapaakai.  “                         G.W.D. Halemanu, Hamakua MAUI             Kalaeloa, Lahaina.                         P.H. Treadway, “                         E. Saffrey, Honuaula. ...
 12. 72.
  Ke Au Okoa 14 July 1870
  Transcription text: ...                         G. W. D. Halemanu, Hamakua. MAUI -          Kalaeloa, Lahaina.                         P.H. Treadway, &quot;                         E. Saffrey, Houaula. ...
 13. 73.
  Ke Au Okoa 25 August 1870
  Full text: ... mawaho ae nei no a malaio aku no o Kalaeloa kahi i " pahoe malolo " mai ai.
 14. 74.
  Ka Nupepa Kuokoa 25 March 1871
  Transcription text: ... W. Kapule. Mrs. M. Wahinepio. Paulo Kaawahua, D. W. Kalaeloa, D. H. L. Hakuole. Mahope
 15. 75.
  Ke Au Okoa 13 April 1871
  Full text: ... f- Wahinepio, Pakaka, Miss H. Makekan, Papalaua, G. W. Kalaeloa, Panaewa, P. Kaiahna, Katolika, M. S. Wahinehookae, Honokohan, J. ...
 16. 76.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 July 1871
  Transcription text: ... Hale Kula a Aupuni Makekau ka mua o J.W. Kalaeloa aku D. Noa Kahaulelio aku D.H.L. Hakuole aku G.P. ...
 17. 77.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 July 1871
  Full text: ... Hale Kula a Aupuni Makekau ku mua 03. W. Kalaeloa aku D. Noa Kahaulelio aku D. H. L. Hakuole ...
 18. 78.
  Ke Au Okoa 3 August 1871
  Full text: ... kaikamahine, a e iho mai aua o D. W. Kalaeloa, mē kana man haumana, a i ka huiua alanui ...
 19. 79.
  Ke Au Okoa 24 August 1871
  Full text: ... Akaa. G. W. D. Halem&nu, MAUI—P. H. Treadway, Lahaina. Kalaeloa, " C. K, Kakani, Koapo. John Hae, Hana. . ...
 20. 80.
  Ke Au Okoa 21 September 1871
  Full text: ... K«M-Ak«B, O. W. D. H«i!<9«uui, MAUI—P. H. Trea4w*y, Lalaina. Kalaeloa. O. K.K*tami,KTOpo. Jotafia%Utam. W. P. EiUiāe/Wailako. i k 8. ...