Results 1,081 to 1,100 of 1,396 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Category

Word count

>= 1001(188)

Results 1,081 to 1,100 of 1,396 for honouliuli

 1. 1081.
  Ka Nupepa Kuokoa 25 September 1886
  Transcription text: ... a. m. Mahope iho o ia wa hoi no Honouliuli.             Poaono, Oct. 9. No Wa@@ua. Ma ka hora ...
 2. 1082.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 April 1891
  Transcription text: ... Uniona i hana iho nei no ka mahiko o Honouliuli ma Ewa, malalo o ke koho uo $203,000 no ...
 3. 1083.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 December 1877
  Transcription text: ... Mana.             4000   “             8,000     “      160,000 no Honouliuli.                                     Huina,             $1,320,000 E hoolawe ia $1,320,000 ka ukupanee, ...
 4. 1084.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 January 1922
  Transcription text: ... hiolo mai ana, i loko o na malako o Honouliuli, komo iloko o ua lo'i laiki a ua Pake, ...
 5. 1085.
  Ka Oiaio 21 February 1896 Edition 03
  Transcription text: ... o na pake mai ka makani kaiaulumai o Waianae, Honouliuli a me ke kulanakauhale momi i pii mai ma ...
 6. 1086.
  Ka Nupepa Kuokoa 11 October 1923
  Transcription text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae ame Honouliuli.  Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule`a o Ewa, (Ewa ...
 7. 1087.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 September 1923
  Transcription text: ... o komo pu ana na aina o Hoaeae ame Honouliuli.  Wa- hi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa, ...
 8. 1088.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 July 1897
  Transcription text: ... o Ewa e komo pu ana o Hoaeae ame Honouliuli. Wahi Koho: Keena Heluhelu o ka Mahiko o Ewa. ...
 9. 1089.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 August 1897
  Transcription text: ... o Ewa e komo pu ana o Hoaeae ame Honouliuli.             Wahi Koho: Keena Heluhelu o ka Mahiko o ...
 10. 1090.
  Ka Nupepa Kuokoa 20 August 1897
  Transcription text: ... o Ewa e komo pu ana o Hoe@@@ ame Honouliuli.             Wahi Koho:  Keena Heluhelu o ka Mahiko o ...
 11. 1091.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 May 1905
  Transcription text: ... Auhau o Ewa, oia na aina o Hoaeae ame Honouliuli.             Wahi Koho - Hale Pohai o Ewa.             ...
 12. 1092.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 May 1905
  Transcription text: ... Auhau o Ewa, oia na aina o Hoaeae ame Honouliuli.             Wahi Koho -- Hale Pohai o Ewa.             ...
 13. 1093.
  Ka Nupepa Kuokoa 16 June 1905
  Transcription text: ... Auhau o Ewa, oia na aina o Hoaeae ame Honouliuli.      Wahi Koho - Hale Pohai o Ewa.      ...
 14. 1094.
  Ke Alakai o Hawaii 20 September 1928
  Full text: ... m'a ke komohana e na aina e Hoaeae ame Honouliuli a ma ka hikina o ke Kahawai o Waiawa ...
 15. 1095.
  Ka Hoku o Hawaii 21 February 1924
  Full text: ... aua ma HalhWa « hoea !•>« Rfeu b i Honouliuli I kn āu,- ō k»n« l-we:»Wi' ann 'Jtia ■* ...
 16. 1097.
  Ke Aloha Aina 13 September 1918
  Full text: ... e komo pu aua ua aina o Hoaeae ame Honouliuli. Wani ko--iw, -ma ka. bale Hoolaulea o -Ewar CEwa ...
 17. 1098.
  Ke Aloha Aina 6 September 1918
  Full text: ... Ewa e kpmo pu ana na^ain^ 0 Hoaeae ame Honouliuli. Wahi ko ho, ma ka hale Hoolaulea o Ewa ...
 18. 1099.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 June 1876
  Full text: ... Helo 6,C70. Apana ainn ma Kepuea me Mooiki ma Honouliuli oo—kuleaua aiodlio m» kela holu 2 apana aina ma ...
 19. 1100.
  Ka Nupepa Kuokoa 1 July 1882
  Full text: ... kr ku i ke K*(iawai m« kekahi wnhi 0 Honouliuli, he hoaaina no i» m* ke ano 0 ke ...