Results 541 to 560 of 1,396 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Category

Word count

>= 1001(188)

Results 541 to 560 of 1,396 for honouliuli

 1. 541.
  Ke Au Okoa 10 August 1871
  Full text: ... ke : ah> mai o k» i AHUPUAA O HONOULIULI, . i he waiwai ponoi ia no Amoe A ...
 2. 542.
  Ke Alakai o Hawaii 28 May 1936
  Full text: ... ka hopuk.ajkaua ana i Jte kula q Keahumoa ma Honouliuli, Ewa, maXe koko kona laweia ana, i auamoia .e ...
 3. 543.
  Ka Hoku o ka Pakipika 20 November 1862
  Full text: ... kuhī i ko'ti h«o ponni. . fti LlKl MIKI. Honouliuli, Mm t Nov. 6,1862. 4 4i* OLELO HOOLAHA, ftA ...
 4. 544.
  Ko Hawaii Pae Aina 7 March 1891
  Full text: ... P U Haalel& ilonohilu 6:15*8:45 1:45 4:B0t Eliki i Honouliuli 7:15*9:49 2:49 s:2st EEaalele ia " 7:45* 10:51 3:51 ...
 5. 545.
  Ko Hawaii Pae Aina 28 March 1891
  Full text: ... Ha!e Leta. * KAHELE, Maai. 6Ho—w HALE PAINA MA HONOULIULI Ua weheaenei ka meanona ka Inoa malalo ibo,■ffrlePama nat*naHonōnliali, ...
 6. 546.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 February 1880
  Full text: ... Palapala Sila Nui, helu 1663 no Kaialiilii, Klima. Ma Honouliuli, t'wa, Oaj hu. hookahi eka me 14-100 eka i ...
 7. 547.
  Ka Leo o ka Lahui 27 July 1891
  Full text: ... iuka o Honouliuii, a hiki aku la keia i Honouliuli Loko, ike aku la kei'a i kekahi luahine e ...
 8. 548.
  Ka Nupepa Kuokoa 18 September 1914
  Full text: ... e ko®o pu ana ua aina o Hoaeae ame Honouliuli. , Wahi kohO v usa ka halo Hoolaulea o ...
 9. 549.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 November 1868
  Full text: ... ike ole ia no ka oia wahi hana ma Honouliuli i ka wa ia Binamu, a ia oe wale ...
 10. 550.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 April 1899
  Full text: ... i ka mea nona ka inea nutlalo iho ma Honouliuli, Ewa, mpkuponi 0 Oahu, a i ole ia Henry ...
 11. 551.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 September 1894
  Full text: ... Ewa e konio pu ana o Hoaeae a me Honouliuli. Wahi Koho, hale hookio alohao, maliiko 0 Ewa. M;'hele ...
 12. 552.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 April 1900
  Full text: ... kona kuai ana i ka aina hanai holoholona o Honouliuli. Aole no kakou e poina i ko- . na ...
 13. 553.
 14. 554.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 May 1896
  Full text: ... o ka la welawela 0 ka la kikiki o Honouliuli Uli hewa no hoi ka ili mala hewa iaia ...
 15. 555.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 February 1899
  Full text: ... oleloia ae nei, maloko o kela mau apana ma Honouliuli, Ewa, Oahu, maloko o laila he 9 39-100 eka, ...
 16. 556.
  Ka Nupepa Kuokoa 19 September 1902
  Full text: ... Auhau o Ewa, huiia na aina o Hoaeae ame Honouliuli. Kahi Koho Balota—Kahi Hoolulu Kaa-ahi, Mahikp o Ewa. , ...
 17. 557.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 July 1909
  Full text: ... Aiea. a mahope koke iho jio o Ewa Mill (Honouliuli) ua piha maoli kahi hoolulu kaaahi i na kanaka ...
 18. 558.
  Ka Nupepa Kuokoa 25 May 1919
  Full text: ... Ewa c komo pu ana na.aitia o tloaeae ame Honouliuli. : Wahi koho. ma ka Hjale Hoolaiitea, & Ewa ...
 19. 559.
  Ka Leo o ka Lahui 16 February 1891
  Transcription text: ...   Haalele ia Honolulu              7:00     3:30   Hoea ma Honouliuli              8:05     4:35   Haalele ia Honouliuli            8:25     4:53   ...
 20. 560.
  Ka Leo o ka Lahui 17 February 1891
  Transcription text: ...                                                                                Haalele ia Honolulu                      7:00              3:30                                                                                Hoea ma Honouliuli                      8:03              4:35                                                                                Haalele ia Honouliuli                     8:25              4:53                                                                                ...