Results 81 to 100 of 108 for kualakai — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

PAGE(41)

Word count

Results 81 to 100 of 108 for kualakai

 1. 81.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 April 1873
  Transcription text: ... ma Poupouwela -- O@ula mawaena o Puuloa a me Kualakai -- O Mokumeha a me ak Pa Uhi).  Kia ...
 2. 82.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 November 1892
  Transcription text: ... ka manawa. Oiai iaia i hoi aku ai no Kualakai no ka hoomakukau ana i wahi hemahema o kona ...
 3. 83.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 May 1864
  Transcription text: ... Pareka laua i mare. HANAU             Ap. 5 ma Kualakai, Honouliuli, Ewa, Oahu, hanau o Kelihoano (k) na Nalamakaua, ...
 4. 84.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 August 1879
  Transcription text: ... o Honouliuli, a mawaho o Puuloa a hiki i Kualakai a hala loa aku i Waimanalo.  O ka poe ...
 5. 85.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 October 1874
  Transcription text: ... hale noho o Kaehunui, e hele mai ai ko Kualakai Puuloa Kapuaikaula, Oct 21, 22 – Ma ka hale ...
 6. 86.
  Ka Hoku o ka Pakipika 6 February 1862
  Transcription text: ... i kapa ia o Popoko e pili ana me Kualakai, e holo ana a hiki i Oneula i pili ...
 7. 87.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 February 1924
  Transcription text: ... Wehi, i ka ulu hua i ka hapapa o Kualakai, a lou pu mai no me na ulu paaiole ...
 8. 88.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 August 1879
  Transcription text: ... o Honouliuli. a mawaho o Puuloa a hiki i Kualakai a hala loa aku i Waimanalo. O ka poe ...
 9. 89.
  Ka Nupepa Kuokoa 24 May 1918
  Transcription text: ... ano hou ma na kai lawaiʻa o Keahi ame Kualakai ma ke ano he hoikeike a i kumu alakai ...
 10. 90.
  Ka Hoku o Hawaii 9 October 1928
  Full text: ... O Pipip*, oiUnaiina O Alealea, o Hee O NakaO Kualakai O K»ma, o Opihikaupali O Knlelepoo O Heielei-ke oho ...
 11. 91.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 November 1920
  Full text: ... pali o Kcanal«ipu ; 110-āa i ke kalia o Kualakai; ' I ke aka o kalii maau hunahuua wai, ...
 12. 92.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 April 1925
  Full text: ... a ina e hala alaila e ku ana i Kualakai, a ola no hoi ia kaha oia o Aaalona, ...
 13. 93.
  Ka Nupepa Kuokoa 19 March 1864
  Full text: ... Kapuaikaula, i ka wiiiwili o Peekaua, I Kaiona, i Kualakai ka uhane e noho ai, E nana ana paha ...
 14. 94.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 April 1919
  Transcription text: ... > POINT), Kai la wai 'a o KIALAK.M Konohiki, Kualakai l'ish«'iv. L. K. TOM V,* LKSSKI-;. DAVID M. KI ...
 15. 95.
  Ka Hoku o ka Pakipika 19 December 1861
  Full text: ... ka la ma Maili aia ma ka K<ha o Kualakai, wahi a na kaikuahine oLonoapamino. K H KAUKALIU. "Ile ...
 16. 96.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 December 1875
  Full text: ... na keiki ulele hua, ke hoi < nei ko Kualakai ke>ki. j 5 W. B. KA?COf:nKUāT.AKAT. j Kai&hamauleo Ewa ...
 17. 97.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 February 1885
  Transcription text: ... ia'u kekahi waapa me ka upena maluna, makai o Kualakai, a ua lawe mai au i ka upena eia ...
 18. 98.
  Ke Au Hou 28 February 1912
  Full text: ... Pipipi, oUnauna, O Alealea; o Hee ; O Naka;-o Kualakai O Kama; o Opihi-kau-pali O Kulele-poo O Helelei ke ...
 19. 99.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 November 1867
  Full text: ... palu o keln ia keia ia ; o ke kualakai, ka loli, ka naka, ka aoa, o ka pipipi ...
 20. 100.