Results 1 to 20 of 124 for kikane — Hawaiian Newspapers Collection

Skip to search results

Refine search

Year

1866(22)
1867(22)
1869(20)
1865(18)
5 more...
1868(17)
1862(12)
1864(7)
1861(3)
1863(3)

Place of publication

Category

Word count

Filter search results

Results 1 to 20 of 124 for kikane

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 February 1866
  Full text: ... o EneiaHi. Ua heie nui aku na kanaka o Kikane ilaila e eii gula ai. Oke kulanakauhaie nui o ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 18 April 1863
  Full text: ... Kehau. Mar. 18, ma ia wahi no mare o Kikane me Kalaniwahine, na Rev. J. S. Green lakou i ...
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 24 November 1866
  Full text: ... o Nnhau. ka niea i hoi :nai nei ni;-i Kikane nia». a ua ninaninau aku makou ia ia no ...
 4. 4.
  Ka Hoku o ka Pakipika 28 November 1861
  Full text: ... au ia oe, e hele oe ina huha, he kikane kou mofto ka he kanaka akamai oe ī' ka ...
 5. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 March 1862
  Full text: ... Kuama, Maikonisia, Pikini, Noweke, I Paniolo, Laka, Pake, Pukiki, Kikane. a pela ; aku, a lawe mai e noho ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 April 1867
  Full text: ... e hoihoi i Hawni». i Holo aku la o Kikane i Molokni, halawai pu iho la me Kaioln, a ...
 7. 7.
  Ke Au Okoa 9 July 1868
  Full text: ... kiapa " Daw Dawn," iku ae i Kapaiakiku, mai Kikane ae, ur. loaa ae oa ouhou o Auseteralia, o ...
 8. 8.
  Ka Hae Hawaii 27 February 1861
  Full text: ... mieinnan a hoi aku he umikumamakahi o lakou, i Kikane (Sydney.) No keia hana kolohe ann i na misionari, ...
 9. 9.
  Ke Au Okoa 5 March 1868
  Full text: ... He Moku Ma';. —Ua hiki mai kekahi moku mai Kikane mai, a ua hoole loa ia aku kona komo ...
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 February 1868
  Full text: ... ua oleio ke Kapena e hoi ann oia i Kikane a mahope hiki mai ka mnnuwn e knua i ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 April 1867
  Transcription text: ... moopuna, nolaila, hoouna aku puu la o Kamehameha ia Kikane me na olelo kauoha ia ia aole e holo ...
 12. 12.
  Ke Au Okoa 28 October 1869
  Full text: ... ke hoomau i ka holo poao ana mai ,Li.vapulaa Kikane, iloko o na iu he kanahakumaiwa. No keia puu ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 February 1868
  Full text: ... 0 Maniaia, i!ok*o o na I* be 60 inai Kikane <nai, e hoio ana i Kipalakiko, m« oa obua ...
 14. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 November 1867
  Full text: ... i ka manaoana o ke-1 • kahi poe hiole kikane e pepehi i keia kanaka | j hewa ole ...
 15. 15.
  Ke Au Okoa 9 July 1868
  Full text: ... olelo pane, " E hele ia ma Ewa, he Kikane ka moku." Ua oki au, oiai, ke hoomakaukaa nei ...
 16. 16.
  Ke Au Okoa 8 April 1869
  Full text: ... moku Elena Alena ia nei, .ma kona ala mai Kikane mai e holo aoa no Kapalakiko.
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 December 1862
  Full text: ... la ina-! nawa, hiki mai o J. Stewart (haole Kikane) j a lalau i ua Mikala nei ma kona ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 1 September 1866
  Full text: ... Panama a me Nu Kilani a malaiia aku a Kikane. He iaina moku Beritania keia, e like me ka ...
 19. 19.
  Ke Au Okoa 11 November 1869
  Full text: ... Poaono iho nei, tna na lono telegarapa ka inai Kikane oiai, ua lono ia mai, e manao ana ka ...
 20. 20.
  Ka Hoku o ka Pakipika 16 January 1862
  Full text: ... Kahekili, aole nae ihiki i Oaha, hoouna mai oia Kikane, he aikane ia, he punahele nui kona, ua oleloia ...