Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 4, 14 January 1890 — Page 3

Page PDF (878.49 KB)

 

Aoao hoi i manao ma o ko lakou kahuahana a me na alakai ana a ka ma nao pono kaulike “e hoolilo i ke kahua o ka hoomaemae a me ke Aupuni mai kai oia ke kumuhana kiekie loa.

 

KA LA

 

            Me he la e like no me ka mea mau ua apakee a hana paewa hou no ke Kuhina Kalaiaina, ina aole i oi loa aku i ke ino.   O ke kanawai oia i ke kini ma ka hapanui o na aina kuokoa, ma ko makou manaoio ana, aia a aole e emi malalo iho o elua mau hoike i ike maka i ka hana kue kipa mamua o ka ahewa ia ana.   Na keia e haawi i ke mea i hoope ia i na aluna no ka pakele.   Nolaila, he mea eono e hoopili aku ia @@@ @@@@ o ka o eio ike no ka hewa palanaiki ihe o ka hoike aiaio ole ma ke kulanaoi@@ a i Aupuni, a e kaohi mai i ka olelo hooholoana e loaa he elua mau hoike @ @@@@@@ i ka hana kue!   Ma ka mea e pili ana i ko kakou kuhina kalaiaina maikai eia iho ke kulana o na mea ia i hana ia:   Mahope iho o ko ua kuhina la i olelo ia me ke kue makawelawela ia o ka manao o ke kanawai kono balota, hookohu ana i na luna nana koho balota e like la ka nui me ka mea ana i manao ai he pono mai waena mai o na poe paa oihana aupuni, ua ono@ poo ae la oia iaia iho a komo ana iloko o kekahi hoopaapaa nupepa, maia hoopaapaa honua ahewa ia oia, mumuli hoi o ka olelo ike a elua mau hoike i hilinai ia no ka “wahanee malalo o ke kuhihewa!”   Ua hoike mua o Mr. Wilimana i ka oi ia i kaanohi, e like hoi me ka ake o na @ e a pau: ua manao hoi o Mr. Kahina ua hoike oia i ka oiaio i ka wa elua iho, e like hoi nae i a mea I ike ole I ae na poi e ae! a na hoike oiaio hoi o Mr. Luka i ka wa Ekolu, e like hoi me ka ike heu ana o na poe e ae a pau.   He mea maopopo loa ua hoike a ola no ke hoike nei o Mr. Kakina i na “wanahee malalo o ke huhihewa!”

 

            O kekahi o na mea ano nui loa o ka la oia ka hele kino ana o na poe koho a pau i na halawai hoopaa mea.   E hana koke i i@@@   wa@ano .   @@ na kanaka a pau loa i loaa ke kuleana e koho balota iloko nei o ke Aupuni, a oi loa aku hoi o na kanaka Hawaii oiwi, e loaa ia lakou ka hoopaa koke i@ o na inoa iloko o ka @@@ a me ka @@ hele pololei.   Ua maopopo lea makou ua hool@@wili ia kahi o ke kanawai @@@@ balota e pili ana i ka hoopau ia ana o @@ @@@@; ua hana ia no paha keia me ka manao apiki maoli no, a i ole ia mamuli no hoi o na hana apakee ap@@@ @@@@@@@@@.   Aha nae, aohe olelo ana no na mea i hana ia, @@ kani nae mea i koe iho, oia hoi, e maopopo I keia a me keia mea koho o ka loaa o @@@@ pono e hiki ai ke koho i Feberuari ae nei, o ka oi loa aku nae o ka hele @@@@ @@ @@ no e ike ka hoopau kok@@ o kona mea maluna o ka buke inoa nui maluna o kona apa@@ a me ka mahele pololei.   Ina Hawaii nae hoi makou e olelo aku nei mai lawe wa e mai @o i na olelo a kahi poe e aku, uka, e hele no oukou iho a e i@e @@@@ i @a hoopaa oiaio a pololei ia o kou mea maluna o ka buke hoopaa inoa.

 

            He mea maopopo loa o kela kupilikii ano nui no na Hawaii hoike ia maloko o ka Advertiser o nei kakahiaka aku maluna iho o lakou, aka nae paha, aole loa ma ke ala a ka nupepa o ka auna poai ohana i manao ai.   O ke kupilikii ano nui no na Hawaii no keia wa wale iho no ia, a aohe mau koho kulike me ko ka wa i hala.   Aole no he mea kupono i na Hawaii e heluhelu I ka mo’olelo pili kalai aupuni Enelani a Geremania paha e hiki ai ke loaa ia lakou o ka hoomaopopo moakaka ole ia a lea ana no ke kulana kupilikii e hooweliweli nei ia lakou ma ke ano Lahui.   Mahope o ka hoohulihuli ia ana o na Hawaii oiwi, hapai memene a pahele pili aupuni ia a me ko lakou apuka pili waiwai la, ua loaa ia lakou iloko o nei wa hope loa, o ke kupilikii e hooweliweli nei ia lakou me ka hoopoiao pili aupuni ia, oia no ka hoohoaloha pili aupuni o ko lakou mau hoaloha haole, i hoomakemake nui ia hoi ma o ka “poai ohana.”   O ka Advertiser ka wahaolelo Akaka loa o keia poai ohana.   Nolaila, ua hoohui ae nei na kanaka Hawaii o keia mau paemoku ua poe hoi i kupono e kapa ia he poe aloha aina, me na poe limahana o ke aupuni no ka hoomau ana aku i ko kakou kuokoa Lahui a e hoopakele mai hoi i na kuleana aina i koe mai o na oiwi mai ka Lahui ake hoopukapuka moraki, o na poe hoi i walea mau ia o lakou na powa pili dala a pili aupuni o nehinei a o na poe leo nui a piha haanui mana pomaikai e oili mai ana o keia la!   Ua hiki ole loa ke hoopulali ia na kanaka oiwi oiai i nei la, no ka mea hoi, e like me ka loihi o ka paa ia ana o na moraki e “na hoaloha haole” a me na hoonuanua pili aupuni ana no na pomaikai e hoea mai ena, pela mau no lakou e kuehu ia aku ai.

 

Make Iaia Iho

 

            Ua loaa’ku iloko o kekahi i o na kaheka paakai o kai o Kakaako i ka auwina la o nehinei ke kino make o kekahi haole nona ka inoa o Charles Hansman, he paahana no ka Hale Hana Hao Honolulu.   Nana maoli no i lawe ae i kona ola ma ke oki ana i kekahi lima ona me ka pahi uniuni, a mamuli oia oki ana na moku ke aa nui a kaho ke koko a pau ke aho mai keia ao aku no kela ao ma o.   O ke kumu keia hana ana ona pela, mamuli no ia o kona aloha i kana wahine i hala e aku i kela ao, he mau mahina aenei i hala, maluna o ka mokumahu Mokolii mai Molokai mai.   Ua waiho iho oia he hookahi keikikane nuku.   I ka loaa ana o ka lono i ka Halewai ua eleu aku o Hope Ilamuku Hapakini, korenero, e wao i poe kuire a ua hele nai o iko i ke kino make, a mahope mai ua lawe ia’e i ka Halewai.   Ua hoopanee ke kiure mai nehinei a i ka hora 10 o kakahiaka nei, aka, mamuli o ka pilikia o na poe kiure i ka hana kiure ma ka Aha Kiekie ua hoopanee hou ia.

 

Na Moku Muhee

 

            AHAILONO A KA LAHUI :- -Aloha oe:

 

            Ua ike ia I keia kakahiaka ma ka P.O. Advertiser na moho o ka aoao Hoomaemae a iwaena o ia mau poe na inoa o S.K. Ka-ne a me W.C. Achi he mau moho kue i ka aoao Hoomaemae i na la i hala ae, a i kukala aku I ka lehulehu aia laua ma ku aoao kue Aupuni; aku, heaha ka kakou ike nei i keia wa.   Ua olelo maia aole e hiki i ke hilinai ia ka lehulehu o na kanaka Hawaii, he poe “Muhee” lakou, aka, ke ike nei kakou o ka poe I olelo no ka lehulehu lakou o lakou na Muhee.   He hiki ane i ka lehulehu ke hilinai i keia mau kanaka?

 

            Ua olelo ia e kekahi mea hiki ke hilinai ia, ua hoike aku o S.K. Kane iaia, aohe ona makemake e holo ma ka aoao Hoomaemae, a aole hoi e holo ma ka aoao kue no kona koho ole ia ana e ka Hui Mekanika a me ka Hui Kalaiaina, aku, e holo ana oia nona iho.   A heaha la ka ka lehulehu e ike nei?   Aia oia mao .

 

            He mea kupono I ka lehulehu e nana pono i na kanaka o kakou e hana ana e like me keia.   Ke manao nei au he ake holo moho ko keia mau kanaka, oia ko laua kumu i ae e holo, aole nae i nana i ka mea a ka hapanui a ko laua oiwi i hooholo ai.   E nana kakou i ka lawe ana o ka aoao Hoomaemae ia Hon. P.P., Kanoa, he Kuhina no ke au i moho i balota ia, aka, moni lakou i na ino, a ke pai nei iaia I mea e pakele ai i na kanaka ,- -a ua lilo ke ino i hala i mea maikai, a ke puu nei na puu o lakou nei ma ae.   A ke loha ia nei ke kii muu nei lakou I ka Hon. J.L. Kaulukou I moho ma ko lakou aoao, a ke a’o aku nei au, e akahele oe e Mr. Kaulukou, a e holo kuokoa nou iho, i hauna ole ai ka inoa i kanaka e like la me na wahi Muhee.

                                                                                    HAWAII OIAIO.

            Honolulu, Januari 14, 1890.

 

 

KA MOOLELO O NA

Alii o Sekotia,

 

Ike au o ka Moi Edewada o Beritania i ka M. H. 1296.

 

            Aka, pane mai la ke koa Kepano, I mau ai ka paa o ka naau o nei poe, he mea pono kekahi mea e pili pono maoli ia oe ke lilo i mea kiai maluna o lakou, Nolaila, ke nonoi aku nei au e haawi mai oe ia’u i ka pahikaua pukani i haule pia ai o Damebarona nei ia oe.

 

            E kau mau ia aku auanei ia imua o ko lakou mau maka, a e hoola ia ae hoi na palapa o kekahi koa paawai hopo ole ma ka nana wale ana aku no i kona mau papa@na.

 

            Minoaka iho la o Walaka, a pane aku la!   O keia hale towela, maloko o ka pakaua o Dumbetona ke kapa ia nei no o ke “Towela Walaka,” a maloko o laila i hoikeike ia ai kekahi pahikaua i olelo ia, o ka pahikaua no ia a Walaka.

 

            Ina io paha o ka pahikaua keia a ka Moi Davida, ma la paha ua hiki ia kakou ke manaoia e hoea io mai ana he hana mana oia ano.   Aka, ua loaa ia ia oe, eia mai a maanei ia e waiho ai a hiki i ko’u lawe hou ana aku iaia.   A e Kepano, e haawi mai hoi oe ia’u I kau pahikaua, oiai he pahi no hoi ia i @@@@ ia no ka pono o Sekotia.

 

            Puai ae la ka ula ohelohelo ma na papalina o ua koa kahiko la.   Eia mai e kuu haku, wahi ana i pane mai ai me ka pane ana mai hoi, aole loa kena pahi e hoohilihila i kou lima , oiai he nui no na koa Norewai ana i hoomuumokaki aku ai ma na kula o Largs.

 

            Lalau aku la o Walaka i ka pahi, a huli ae la ia i hope no ka halowai ana mai me   More a me Eduwina ma ka puka.   Ia lakou i hiki aku ai ma ka hale kiai aia malaila o Leneka a me @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ kahi i akoakoa nui ai, no ka haawi ana mai hoi i ke aloha i ko lakou haku.   Ua kamailio pakahi aku la o Walaka ia lakou a pau, alaila, hele aku la oia ma ka@i a ke kauna-wahine e ku ana alakai aku la iaia ilalo ma ke ala anuu pohaku a hoea i kahi e ku ana na lio, na lakou e halihali aku ia lakou a hoea i Frith o Kalaida.   Mahope mai

 

Hoi ka haka Ma, mawaena o More a me Eduwina; alaila, o na Kauna mai, a me na ko kiai, a o ka lawa no ia o ka haakai.

 

            Oiai he mau lio maikai wale no ko lakou a pau, ua maikai ka lakou huakai. E aloalo ana hoi lakou I na wahi i noho ia e na kanaka, a e hoomaha ana no hoi ma na wahi pouliuli polikua o na puu.

 

            Ua manao o haku Ma e hoomau no ka hele ana ia po, aka, i ka uhi ana moi poe o ke ahiahi @@ uwe mai la kana wahine no ka maluhiluhi, me ka olelo mai aole e hiki iaia ke hoomau aku i ka hele ana a kaa ma kela huli o ke kapa hikina o ka muliwai Cert.

              Aohe hale i ike ia aku ma ia wahi, he ululaau wale no ia wahi a puni, a oiai hoi he maikai a oluolu ka ea ia wa, a no ko ka wahine olelo ana mai hoi i ka hiki ole iaia ke hoomau aku ka hele ana ua ae aku la o haku Ma e hooaumoe kana wahine a me kana keiki malalo o ke kaupoku lani e upoho iho ana maluna.

 

            Kanoha aku la o Walaka e haliilii ia na koloka maluna o ka lepo no ka Lede Ma a me kona mau hala—wahine.   A i kona ike ana ua hiamoe lokou, ia wa oia   kauoha aku ai I kona mau kanaka o ku kiai me ka makaala loa, a puni kahi a lakou e moe ana.

 

            I ka napoo ana o ka mahina ma ka pohana lani komohana, oia ka wa a Walaka I hoomaopopo ai ua hao aku la o Niolopua I na lihilihi maka o kana poe o ka ukali ana mai, a hiolani maikai ana hoi lakou a pau.

 

            Oiai hoi e hekau ana ka lai papuhea maluna o na mea a pau, ua niau wale aku la oia e makaikai I ke ano o ia aina, a ua lilo hoi na malamalama pohina o na hoku i wahi ipukukui nona.

 

            O na aina la ana i hele aku ai, he aina no ia nana i hele mua i kona mau la kamalii.   Ma kahi kaawale aku mai kahi a lakou I hoomoana ai, ma na kula uliuli o Renfrewshire, e waiho mai ana na aina i kona lua@i makuakane, eia nae o ka hale Kakela keia o Elereselie ka home aloha o kona mau kupono, e like no hoi me kona Elereselie o Kalaisedeila, ua anai ia e na enemi o kona aina hanau a pili pu me ka ili o ka honua

.

            Huli ae la hoi ia me ka naau ehaeha a nana aku la i ke Kukulu hema, oiai aole i nui na hana maewaewa a na enemi i hana ai ma ia wahi.

 

            Iaia e kelele ana maluna o ka okumu o kekahi kumu laau haka pono aku la kona mau maka ma ka umauma o ke kula lahalaha e waiho mai ana imua ona.

 

            A na ia kula hoi, wahi ana i haupu ae ai i hookaawale iaia mai a Sir Ronald Crawford mai, a me na wahi o kona mau la opio ma Ayr.   Me ka piha hoi i na manao no ka wahine i kaena pu ai me ia ma ia mau wahi nani a oluolu, aia hoi lohe ae la ia me ka hikilele leo kaniuhu

 

            I kona huli ana ae i hope, ike aku la ia i kekahi kino wahine i ka maalo ana ae a

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.  

            Ua ku iho la oia me ka oni ole; aole i liuliu ike hou aku la oia i ua mea kino la a me he mea la e hookokoke mai na ma kahi ana e ku ana.

 

            Ua oni kapalili ano e he la @@ manao iloko @@@.   O ka manawa @@@@ loa ana i hehi ai kona mau kapuai ma ia mau kaiaulu, oia no kona wa i lawe mai @@ i kana wahine mai Ayr mail!