Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 6, 16 January 1890 — Page 1

Page PDF (811.42 KB)

 

THE NATIONAL HERALD

Ka Ahailono a ka Lahui

 

Vol. I. Honolulu, January 16, 1890. No. 6.

 

THE NATIONAL HERALD.

 

Is printed and Published for the Proprietors every afternoon (Sundays, excepted), by the
Elele Publishing Co.

 

Office No. 63 King St., Honolulu, H.I.

 

SUBSCRIPTIONS TO
The National Herald: 25cts. A month.
All advertisements must be handed in by 12 M if inserted the same day.

 

By order of the proprietors of

THE NATIONAL HERALD.

 

INDEPENDENT TICKET.

 

Nobles for Island of Hawaii.

------------

FOR SIX YEARS.

SAMUEL PARKER,

J. KAUHANE.

 

FOR FOUR YEARS.

R.R. HIND,

E.A. BURCHARDT.

 

FOR TWO YEARS.

J. MARSDEN,

W.H. PURVIS.

Jan15-tf.

------------

Paa Balota Kuokoa.

Na Alii, Mokupuni o Hawaii.

 

NO EONO MAKAHIKI.

SAMUEL PARKER,

J. KAUHANE.

 

NO EHA MAKAHIKI.

R.R. HIND,

E.A. BURCHARDT.

 

NO ELUA MAKAHIKI.

J. MARSDEN,

W.H. PURVIS.

Jan15-tf.

-----------------

 

KELA HOOHALIKI AMERIKA.

 

            Eia ka Advertiser ke piaena nei maluna o ka hoomaopopo ana iho e haawi ia aku ana ke aupuni i ka poai aoao lahui. Ua hoike ae ia aia wale no ka hiki kupono o ka hooko ia o kekahi mau hana hoomaemae kupono loa e hooko koke ia i ka poai wale no na lakou i hookahua i ua mau hana hoomaemae la. Ina paha na akenui loa ka Advertiser no ka pane no ka manawa kupono e mau ai o ka hoolimalima. O ka mana o ka poai hoomaeme, me he la e ike ia no aole lakou e aua i elua haneri makahiki. O na hana i manao ia e ka poai hoomaemae a o na hana hoi e hoi ia nei e ka lehulehu he mau mea like me ia. Ua loaa i ka aoao aupuni o nei wa ka lakou manawa hoolimalima o ka mana a ua ike la ua kupono ole loa lakou no ka hana i haawi ia aku ai.

 

            Aole no he mea ano hou loa ka iini nui o keia poai e mau ko lakou mono ana iluna o ka mana. He mea mau no a i ike la no ka pipili mau o ka poai e loaa ana o ka hoomalu aku i na ninau. Aohe wahi ano iki o ka hoohalikelike ana a ka Advertiser i n poai kalai aupuni alakai o Amerika Huipuia. Aka, mai oi loa aku ka pono ina i hoomau loa aku ka Advertiser i kana mau hoomaikeike ana i ka lahui nui nana e hoomalu a e hoomaopopo i ka loihi o ka wa e mau ai ka hoolimalima o ka mana o keia mau aoao elua. Mai oi loa aku no hoi paha ka pono i ua nupepa nei mahope o ka haawi ia ana o ka hana no eha makahiki mala o o ka hooponopono ana a Kalivilana, ua hooholo ihe ka lahui ua oi loa aku no ka pono e haawi ia aku ka hooko ana o na hana hoomaemae hou i kupono loa e hooko ia i ka aoao Repubalika kahiko.

 

            Aohe mau noonoo omaimai a hoa’loha’loha i haawi ia i ka aoao Demokarata e hiki ai ke kaohi iho i ka nee ana o ka holomua imua. Aia ke koikoi o na hana a ka aoao e noho mana ana maluna o ka lahui no na mea i hana ia, i hana ole ia a i manao ia hoi e hana aku; e like la no hoi me ka lahui o Hawaii nei e hookau aku nei i na ahewa ana maluna o ka poai alakai o nei au Oiai hoi aole ka noho’na alakai aupuni emokarata i kuai ae i kekahi mea e manaolana ia ai a e loaa ai paha ka hilinai ana o ka hapanui, nolaila, aole he mea @@@@@@@@@@@@@ ka lakou alakai a hooponopono ana. He apokaka haalele loa keia hopohopo o ka Advertiser no ka lilo ae o ka hooponopono aupuni ana. Ua akaka lea no iaia o ka lilo ana ae o ke alakai a hooponopono aupuni ana aole ia he kipi, aia wale no a ukali i akua a loaa me na lako kaua, e like la me ia i 1887! E pakele ana no ke aupuni ke loli ae na alakai a hooponopono ia ana. He mea maopopo loa e oi loa aku ana ka pakele mamua ae o nei wa , no ka mea e loaa aku ana na hoopakele ana i ka lahui a me na lawelawe mahiai a limahana ana ma kahi i iini nui loa la!

 

            E haiolelo ana o R.W. Wilikoki makai o Ulakokeo i hora 4 o ka auwina la Poaono iho.

 

            E halawai ana ka Aoao Lahui mauka o Pauoa i keia pa, ma kahi noho o Mr. T. Heu. E eleu nui mai na hoa o ia awawa kaulana a e lohe i ka leo aloha no ka aina a me na oiwi.

 

            He halawai piha inaina ka ua limahana o ka hale nana hao i ke awakea nei, no ke koho ole ia ana o Hon. A. Iana i moho alii i nehinei e ka poai hoomaemae. Ua makaukau lakou e kokua a e koho nona.

 

            Ua hoea mai nei ke kino kapakahi o kahi nupepa hoopau koalaala a ka aoao hoomaeme me kona mau manao olalau, i kapa ia hoi kona inoa Ke Kiai o ka Lahui, mai oi loa aku ka maikai o kona inoa ina i kapaia “Ke Kiai o na Powa,” alala pilipono ka la i Papaenaena, e like me ka lakou mau hana. Ahu ka pala!

 

POAI AOAO LAHUI.

 

NA ALII.

--------

HON. J.S. WALKER, HON. H.A. WIDEMANN,
HON. J.A. CUMMINS, E.C. MACFARLANE,
E. MULLER, J. PHILLIPS, D.W. PUA,
H.G. CRABBE, C.J. McCARTHY.

------------

NA LUNAMAKAAINANA.

---------

APANA EKAHI—J.E. BUSH,

APANA ELUA—W.H. CUMMINGS,

APANA EKOLU—A. MARQUES,

APANA EHA—T.R. LUCAS,

APANA ELIMA—R.W. WILCOX.

 

2d DISTRICT. 2d PRECINCT.

HONOLULU

Registration of Voters.

The Board of Inspectors of Election for the 2d Precinct, 2d District, Honolulu, will meet for Registering Voters and correcting the Register, at the Polling Place for said Precinct (Hon. W.H. Rice’s Barn, School street), on FRIDAY, Jan. 17 th , from 7 to 9 P.M.; on SATURDAY, Jan. 18 th , from 3 to 6 P.M.; at Engine Co. No. 4, on MONDAY and TUESDAY, Jan. 20 th and 21 st , from 7 to 9 each evening.

Meetings will be held at above places on same days of the weeks and at same hours until further notice.

Voters will please bring their Tax Receipts with them.

                                                            JONATHAN SHAW,

      14- tf                                                     Chairman                                 

 

$10 MAKANA.

UA NALOWALE ko makou Lio Kane Puakea i ka Poalima nei, Ianuari 10, i kuni ia penei: a he keokeo ka wawae hema mua, mai ko makou wahi hana aku ma Manoa. O ka mea e loaa ai a hoihoi ae ma ka pa o D. Manaku ma Aala ao nei, e loaa no ka uku makana i hoike ia maluna ae.

      Ian13 ,- -dly 1wk                                   SEE YICK WAI.

 

      He laau e ola ai ke anu i ke poo me ka Hupekole ka Kauka Logier’s, he Laau Cherry Cordial Hawaii, kekahi o na laau maikai loa i hana ia no ke kunu, hano, ke anu, ka hupekole a me na mai o ke akemama a me ka umauma, a he hooluolu no ke kunu kalea a me ka puu eha. E ninau no ka Kauka Logier’s laau Cherry Cordial Hawaii. E loaa no ma kahi o Hollister ma alanui Papu.

                                                                  Dec21-tf

 

Olelo Hoolaha.

            Mamuli o ko’u hookohu kupono ia ana mai i Agena no ka Moiwahine, ke kauoha ia aku nei na mea a pau e noho hoolimalima ana maluna o na Aina me na Pa Hale, a i hiki mai ka wa kupono e hookaa ai i ko lakou uku hoolimalima e loaa no au ia lakou ma ka Hale Akala, Pa Alii.

                                                            H.C. ULUKOU,

                                                            Agena no ka Moiwahine.

Dekemaba, 28, 1889.                                                   Dec28-1m.

 

KEENA HOOLIMALIMA LIMAHANA PAKE.

 

            Ke pahola aku nei ka mea nona ka inoa malalo iho i ka lohe imua o ka lehulehu, ua wehe ae nei oia he “Keena Hoolako Limahana Pake” ma ka Helu 37 alanui Moi. E lawa no i na hana aelike no ke kamana ana a ne ka hana pena hale a pela hoi me na aelike no ke kukulu hale ana a me pena ana etc. E hooko ia no na kauoha i na Pake.

            Mutuala Telefone 385. Aohe auhau no ka imi ana aku i na kauwa hana. Keena Oihana, aia ma ka hale hana o Lack Lung Chung.

            June8-1m.                                LEE CHU.

 

Olelo Hoolaha.

 

Ke hoike ia aku nei ka lohe imua o na kanaka a pau, ma keia ua malama ia ma ka la 30 o Dekemaba 1889 he halawai a na poe mea kuleana o ka Hui Pakipika Hawaii Hoomoe Uwea Olelo, ma ke keena o E.O. Hall & Son, kaupalena ia, Honolulu, a ma ia halawai ana au ua koho ia e na poe mea kuleana la e apono e lawe mai i ka palapala hoohui i haawi ia mai ia lakou malalo o ka inoa hui, “Ka Hui Hawaii Pakipika, Hoomoe Uwea Olelo,” ma ka la 15 o Novemaba 1889, a malalo o na palapala hoohui la na hoohui ia ae la ka hui a koho ia hoi na luna nui:

J. Sherman Bartholomew o Honolulu, Peresidena.

Hon. Edgar Crow Baker, M.P. o Victoria, B.C., Hope Peresidena.

E.O. White o Honolulu, Kakauolelo.

Frank Dudley o Niagara Falls, N.Y., Puuku.

Wm. W. Hall o Honolulu, Luna Hooia.

Ke hoike hou ia aku nei ka lohe mamuli o na olelo a ua palapala hoohui la,
“Aole ke ili ponoi maluna o kekahi mea kuleana na aie o ka Hui, no ka huina i oi aku mamua o ka mea e kau ia ana maluna o ka mahele a mau mahele paha i kuleana ia e ia.

                                                E.O. WHITE.

Jan4—1m                                             Kakauolelo.

 

Olelo Hoolaha.

KE hoike ia aku nei ma ke akea a i kulike ai hoi me ke kumukanawai, na kula a me kekahi Olelo Hooholo i hooholo ia ai e ke HUI AINA O WAIMEA, (no lakou hoi ke Ahupuaa o Waimea) Waialua, mokupuni o Oahu, e hoomana i ko lakou Kumukanawai a me na Rula ma ka la mua o Ianuari e hiki mai ana M.H. 1890. Ke kauoha ia aku nei na mea a pau i loaa ole ke kuleana iloko o ka AINA HUI O WAIMEA e lawe i ko lakou mau holoholona a pau e hele ana maluna o na aina la, iloko o na la he kanakolu mai keia la aku A o na holoholona kuleana ole a pau i ike ia e hele ana maluna o ke Ahupuaa o Waimea mahope iho o ka hala ana o na la he kanakolu, e manao ia he mau holoholona hele hewa lakou, e hopu ia a e koi ia i hookahi dala no ke poo, a i ole e lawe ia i ka Pa Aupuni, a e na holoholona a pau i kuni ole ia i ka hao, e manao ia no ka Hui ponoi no ia mau holoholona.

                                                      P. MAHAULU,

                  Peresidena a Luna Nui o ka Hui Aina Ahupuaa o Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec28—1m*

 

 

PUBLIC NOTICE!

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN, according to the Constitution, By-Laws and a Resolution passed by the HUI LAND OF WAIMEA, (owners of the Ahupuaa of Waimea) Waialua, Island of Oahu, that its Constitution and By-laws should take effect on the FIRST DAY OF JANUARY A.D. 1890.

            All persons are hereby requested that have no interests in the HUI LAND OF WAIMEA to take their animals now running on said land—from the said land within thirty days from the date hereof. And all animals that are trespassing on said Ahupuaa of Waimea after thirty days notice, it will be understood that they are stray animals, and each animal will be charged a the rate of $1 per head, or else be impounded. And all animals running on said land, not branded, are the Hui’s own property.

                                                      P. MAHAULU,

                  President and Manager of the Hui Land of Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec—1m*

 

 

Olelo Hoolaha.

KE hoike ia aku nei ma ke akea a i kulike ai hoi me ke kumukanawai, na kula a me kekahi Olelo Hooholo i hooholo ia ai e ke HUI AINA O WAIMEA, (no lakou hoi ke Ahupuaa o Waimea) Waialua, mokupuni o Oahu, e hoomana i ko lakou Kumukanawai a me na Rula ma ka la mua o Ianuari e hiki mai ana M.H. 1890. Ke kauoha ia aku nei na mea a pau i loaa ole ke kuleana iloko o ka AINA HUI O WAIMEA e lawe i ko lakou mau holoholona a pau e hele ana maluna o na aina la, iloko o na la he kanakolu mai keia la aku A o na holoholona kuleana ole a pau i ike ia e hele ana maluna o ke Ahupuaa o Waimea mahope iho o ka hala ana o na la he kanakolu, e manao ia he mau holoholona hele hewa lakou, e hopu ia a e koi ia i hookahi dala no ke poo, a i ole e lawe ia i ka Pa Aupuni, a e na holoholona a pau i kuni ole ia i ka hao, e manao ia no ka Hui ponoi no ia mau holoholona.

                                                      P. MAHAULU,

                  Peresidena a Luna Nui o ka Hui Aina Ahupuaa o Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec28—1m*