Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 9, 20 January 1890 — Page 4

Page PDF (1.13 MB)

NATIONAL REFORM PARTY.

----------

FOR NOBLES—ISLAND OF OAHU.

 

                                                HON. J.A. CUMMINS ,         }

                                                HON. H.A. WIDEMANN ,     } 6years

                                                HON. J.S. WALKER }          

 

                                                D.W. PUA                               }

                                                R. MULLER                            } 4 years

                                                R.C. MACFARLANE ,           }

 

                                                JOHN PHILLIPS ,                   }

                                                H.G. CRABBE ,                       } 2 years

                                                C.J. McCARTHY ,                  }

 

FOR REPRESENTATIVES:

                                                FIRST WARD—HON. J.E. BUSH;

                                                SECOND WARD—W.H. CUMMINGS;

                                                THIRD WARD—A. MARQUES;

                                                FOURTH WARD—T.R. LUCAS;

                                                FIFTH WARD—R.W. WILCOX.

---------------

 

NATIONAL REFORM PARTY.

 

FOR NOBLES—ISLAND OF MAUI.

 

W.H. DANIELS,

WM. GOODNESS,

ANTONE BARBA,

C.O. BERGER,

J. KAMAKELE,

D. LOGAN.

 

FOR REPRESENTATIVE:    

                                    WAILUKU      {J.W. KALUA,

                                                            {D.W. P. KANEALII,

                                    LAHAINA      {J. NAZARETA,

                                    HANA                         {P. KAMAI,

                                    MOLOKAI     {A.P. KAPAEHAOLE,

                                    MAKAWAO {W.B. KALA.

 

 

 

 

INDEPENDENT TICKET.

 

Nobles for Island of Hawaii.

------------

FOR SIX YEARS.

SAMUEL PARKER,

J. KAUHANE.

 

FOR FOUR YEARS.

R.R. HIND,

E.A. BURCHARDT.

 

FOR TWO YEARS.

J. MARSDEN,

W.H. PURVIS.

Jan15-tf.

 

------------

 

Paa Balota Kuokoa.

Na Alii, Mokupuni o Hawaii.

 

NO EONO MAKAHIKI.

SAMUEL PARKER,

J. KAUHANE.

 

NO EHA MAKAHIKI.

R.R. HIND,

E.A. BURCHARDT.

 

NO ELUA MAKAHIKI.

J. MARSDEN,

W.H. PURVIS.

Jan15-tf.

-----------------

 

$10 MAKANA.

UA NALOWALE ko makou Lio Kane Puakea i ka Poalima nei, Ianuari 10, i kuni ia penei: a he keokeo ka wawae hema mua, mai ko makou wahi hana aku ma Manoa. O ka mea e loaa ai a hoihoi ae ma ka pa o D. Manaku ma Aala ao nei, e loaa no ka uku makana i hoike ia maluna ae.

      Ian13 ,- -dly 1wk                                   SEE YICK WAI.

 

He laau e ola ai ke anu i ke poo me ka Hupekole ka Kauka Logier’s, he Laau Cherry Cordial Hawaii, kekahi o na laau maikai loa i hana ia no ke kunu, hano, ke anu, ka hupekole a me na mai o ke akemama a me ka umauma, a he hooluolu no ke kunu kalea a me ka puu eha. E ninau no ka Kauka Logier’s laau Cherry Cordial Hawaii. E loaa no ma kahi o Hollister ma alanui Papu.

                                                                  Dec21-tf