Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 21, 3 February 1890 — Page 4

Page PDF (968.32 KB)

 

THE NATIONAL HERALD

Ka Ahailono a ka Lahui

 

Vol. I. Honolulu, February 3, 1890. No. 21.

 

THE NATIONAL HERALD.

 

Is printed and Published for the Proprietors every
afternoon (Sundays excepted), by the

 

Elele Publishing Co.

Office No. 63 King St. , Honolulu , H.I.

--------

---SUBSCRIPTIONS TO---

THE NATIONAL HERALD :   :   :   25cts. a month.

-------------

All advertisements must be handed in by 12 M.

if inserted the same day.

----------

By order of the proprietors of

THE NATIONAL HERALD.

-----------------------------------------------------

 

Kela a me Keia .

-----

            He Bana ko Kamaki Kuea i keia ahiahi .

 

            E noho ana ke Kiure haole i ka hora 10 a.m. o ka la apopo .

 

            O ka Mahimahi o na Kona ko kei auina la, mai ke kai Malino mai.

 

            He huakai ipukukui ka na keiki o ka oihana Kinaiahi i ka po Poakahi ae nei .

 

            Hai iho la ka huwila hoohana o Pele ma Maalaea , a no ia kumu ua hoi hou mai la oia i Kou nei .

 

            Ua olelo ia ae ina ka e hulakui na lee omaimai wiwi , ua like ka me ke kao-keko ka lakou lelele ana.

 

            O ka la hope loa keia no ka hoopaa ana i ko oukou mau inoa ina oe e makemake e koho i na moho o ka Aoao Lahui !

 

            Owai keia Hatito , Bila Kamaki-Ladidu ! Pela ka leo hooheno a kekahi wahi opio e iho mai ana mai uka loa mai o Niolopua .

 

            O na poe i haule i ke kakau ana i ko lakou mau inoa no ka Apana 3, Mahele 2, e hele ae imua o Henry Smith, ke kakauolelo o ka Aha Kiekie.

 

            He halawai makaainana nui ma ka aoao o ka Lahui i keia po , ma ka Halepaikau Honolulu Raifera , ma Manamana . A ke kono ia aku nei na mea a pau e naue nui ae !

 

            Mea ae ana ka nupepa Advertiser o keia kakahiaka piha ka ka halawai a ka Aoao hoomaemae i ka po nei ma Kalihi-waena Hoopunipuni ! Ua hai ia mai nei ia makou ka pololei aole he piha malaila ae ka ohana o kela kanaka i kipu ia ai e kekahi o na poe haiolelo oia o Keki —a ua ke-a loa ia lakou. Eia na poe i hiki aku , Kale Aki, Olesona , Kamika a me Hanale Walakahauki .

 

            Mawaho ae nei o ko makou keena o Rev. E.S. Bihopa kahi i kualehelehe ai i na kanaka. Eia nae hoi ka mea apiki , i ka wa nae a ua Bihopa nei e kualehelehe ana i kanaka, oia ka wa i miki mai ai o keia wahi kaata iki hulu me’ome’o , i hele a pulupe i ka wai a ka Naulu , a koi aku la i ua Rev. E.S. Bihopa nei e komo laua iloko o ka hale inu rama e inu wahi kiaha bia ai , aia hoi, ua pii ae la na hulu mahamaha o ua Bihopa nei , i hui pu ia me ka anapu ana o kona mau makaaniani i ka na mea o ka huhu i ua wahi kaata iki nei . Aloha wale oe e Bihopa i ko koi ia e kamau wahi kiaha bia e kela wahi taata . Ea! Mai no oe a hoomaalo hou ma kela wahi , o ike hou auanei ua wahi taata nei a koi hou ia oe e kamau wahi kiaha bia ! Hai -a! O Biho-bia !

 

            O ka ikaika o ka aina ua hookahua ia maluna o na mahinaaina liilii , a aole maluna o na aina nui , a maluna o keia e kokua lokahi ana makou i ke kanawai o na home a me ke kukulu ana i mau mea e loaa ai ka aina i na kanaka a pau .— Kumuhana , Aoao Lahui .

 

            UA hoea ae ka nupepa Buletina ma ka ninau e pili ana i na Luna e noho mai nei maluna o kekahi mau oihana aupuni . Ua kue oia i ka hoopau ia Hon. C.R. Bishop, ma kona ano he Peresidena no ka Papa Hoonaauao . No Bihopa , ua ike ia kona palaualelo a hoopalaleha hoi i ka hana i haawi ia aku iaia e hana, oiai o ka Papa Hoonaauao e ike ia aku nei iloko o keia mau la o ke Kakauolelo no o ka Papa. Ua like o Bihopa me kekahi mea i kupalu ia, oiai i na manawa a pau , e hahai wale ana no oia ma na ao a me na hooponopono ana a ke kakauolelo , no ka hooko ana i na oihana a pau o ka Papa. Nolaila , o ka naauao o Bihopa a me kona noho loihi ana maluna oia kulana , aole kela he kumu e hiki ai ke hoomau iaia ma ia kulana . E pono e hoonoho hou ia i poe hou ma ko laua mau kulana a laua e hoopue mai nei , malia paha he mau kina’una’u no ko keia oihana e waiho mai nei aohe hoi e hihi ua paa i na kiai loko. Ua olelo ae ua nupepa la, he noho wale iho no ko Bihopa ma ia kulana me ka uku ole, he kumu olalau loa kela, aole o ke koho ia ana o kekahi kanaka ma kekahi kulana no ka uku ole o kona kumu ia e hoopalaleha ai i na hana, aole loa !

 

O ka makou mau moho ua makemake ia e hoohana a e kokua ikaika i na hana a pau e pomaikai ai na Limahana .— Kumuhana , Aoao Lahui .

 

 

Na La i koe no ka Hoopaa ana i na Inoa.

--------

EIA iho malalo nei ka papa kuhikuhi o na la a me ka manawa e noho ai o na Papa Nana Koho , a o ka poe e hele ole ana malaila , ia la a me ka manawa i olelo ia, e hiki ole ana iaia ke koho , penei :

            APANA 1, MAHELE 1, e noho ana ma ka la apopo , Poakolu a me Poalima aku , hora 4 a ka hora 8 p.m.

            APANA 2, MAHELE 2, e noho ana i ka Poalua , ( keia ahiahi ) a me ka Poalima , hora 5 a hora 7:30p.m.

            APANA 2, MAHELE 1, e noho ana i ka la apopo ( Poakolu ), mai ka hora 7 a ka hora 9 p.m., a i ka Poalima aku hora 2 a ka hora 6 p.m.

            APANA 2, MAHELE 2, e noho ana i keia la, ( Poalua ), Poakolu a me ka Poalima , hora 7 a ka hora 9p.m.

            APANA 3, MAHELE 1, e noho ana i ka Poakolu , a i ka Poalima aku hoi, mai ka hora 7 a ka 9p.m.

APANA 3, MAHELE 2, e noho ana i ka Poaha , mai ka hora 7 a ka hora 9p.m.

            APANA 4, MAHELE 1, e noho ana i keia ahiahi , ( Poalua ), hora 7 a ka hora 9p.m., a i ka Poalima aku hora 6 a ka hora 9p.m.

            APANA 4, MAHELE 2, e noho ana i ka Poalima , mai ka hora 4 a ka hora 8p.m.

            APANA 5, MAHELE 1, e noho ana i ka Poalima hora 7 a ka hora 9p.m.

            APANA 5, MAHELE 2, apopo Poakolu , hora 4 a ka hora 7 p.m., a i ka Poalima aku hora 2 a ka hora 8p.m.

 

ALLEN & ROBINSON.

Na Mea Hoolako i na ano Papa a pau na Pena, Aila , Kui , a me na Lako kukulu hale o na ano a pau . Malalai ka lanaha maikai loa . Departure Bay.

            mei – 1y 12

 

HONOLULU

FIRE DEPARTMENT!

--------

ANNUAL PARADE!

-AND-

TORCHLIGHT PROCESSION!

 

-ON-

 

Monday Evening, Feb’y 3, 1890.

 

------------

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE Annual Parade of the Department will take place from the Bell Tower at 6 o’clock in the evening.

                                                            Per Order,

                                                                        HENRY SMITH,

J31-4t.                                                              Secretary H.F.D.

 

ENTERPRISE CARRIAGE CO.

---

CARRIAGE STAND, No. 9,

CORNER NUUANU & KING STREETS.

---

WALLACE JACKSON & CO.

Proprietors.

Bell Telephone 113. Mutual Telephone 630.

All Orders Promptly Attended to.

Jan31-dlw.

 

Ina oe e makemake ana i kaa a me ka hookele

akahele , e telepone no

WALLACE JACKSON,

---Ma ke kahua o ka---

HUI KAA O KA ENTERPRISE.

-------------

I KE KAA HELU 84.

 

Telepone Mutuals 630--- Telepone Bele 113.

I31-1wk.

 

-----------------------------------------

NA MANAWA HOLO

-----O NA-----

KAA AHI.

E Haalele ana na Kaa Ahi

o ka Hui Hooholo Kaa

Ahi Penei :

 

            HAALELE IA HONOLULU .                                  HIKI HOU MA HONOLULU.

                        7:30………….A.M.                                        9:30………….A.M.   

                      10:00………….A.M.                                      12:00………….M.

                        3:00………….P.M.                                         4:30………….A.M.

nov23-tf .

----------------------------------------

 

KEENA HOOLIMALIMA LIMAHANA PAKE.

 

            Ke pahola aku nei ka mea nona ka inoa malalo iho i ka lohe imua o ka lehulehu , ua wehe ae nei oia he “ Keena Hoolako Limahana Pake ” ma ka Helu 37 alanui Moi . E lawa no i na hana aelike no ke kamana ana a ne ka hana pena hale a pela hoi me na aelike no ke kukulu hale ana a me pena ana etc. E hooko ia no na kauoha i na Pake .

            Mutuala Telefone 385. Aohe auhau no ka imi ana aku i na kauwa hana. Keena Oihana , aia ma ka hale hana o Lack Lung Chung.

            June8-1m.                               LEE CHU.

 

Hoolaha Hoopaa Inoa.

-----

 

Olelo Hoolaha .

KE hoike ia aku nei ma ke akea a i kulike ai hoi me ke kumukanawai , na kula a me kekahi Olelo Hooholo i hooholo ia ai e ke HUI AINA O WAIMEA, (no lakou hoi ke Ahupuaa o Waimea ) Waialua, mokupuni o Oahu, e hoomana i ko lakou Kumukanawai a me na Rula ma ka la mua o Ianuari e hiki mai ana M.H. 1890. Ke kauoha ia aku nei na mea a pau i loaa ole ke kuleana iloko o ka AINA HUI O WAIMEA e lawe i ko lakou mau holoholona a pau e hele ana maluna o na aina la, iloko o na la he kanakolu mai keia la aku A o na holoholona kuleana ole a pau i ike ia e hele ana maluna o ke Ahupuaa o Waimea mahope iho o ka hala ana o na la he kanakolu , e manao ia he mau holoholona hele hewa lakou, e hopu ia a e koi ia i hookahi dala no ke poo , a i ole e lawe ia i ka Pa Aupuni , a e na holoholona a pau i kuni ole ia i ka hao , e manao ia no ka Hui ponoi no ia mau holoholona .

                                                      P. MAHAULU,

                  Peresidena a Luna Nui o ka Hui Aina Ahupuaa o Waimea .

                  Waialua, Dec. 20, 1889.         Dec28—1m*

 

Halekuai Kalepa Hawaii .

-------------

( Kihi o Alanui Nuuanu me Moiwahine .)

 

Halekuai Kalepa Hawaii .

-------------

( Kihi o Alanui Nuuanu me Moiwahine .)

            Ua wehe ia ae nei kela hale inu kope kahiko i hale oihana , aole no ka pono wale no o na poe kalepa , aka, no ka pono o ka lehulehu . He wahi kupono loa keia no ke kuai ana aku i na waiwai i makemake ia e hoolilo aku o kela a me keia ano , aole hoi e like me na kuai kudala ana e like me na mea e ike mau ia nei e oukou . Ua lohe ia aku kekahi poe e hoohalahala ana, “ina no hoi e lilo ma ka’u kuai ana ina e aho ia, loaa kahi kumukuai maikai aka, i ka hoouna ia ana aku nei e kudala ia, poho loa .” O kahi kupono wale no keia oia ano , e loaa ai ia oukou he wahi kumukuai mahuahua —O kau mea i makemake ole ai , ua makehehi ia mai la hoi ia mau mea e kekahi poe aku .

            Aia no ko makou uku a lilo ka waiwai , oia hoi he wahi uku Komisina , a e makaala oa ia no hoi ka pono a me ka pomaikai o ka mea waiwai .                   

                                                            F.D. WALKER,

                                                                        Lunanui .

            Honolulu Jan. 26, 1890.

 

Olelo Hoolaha .

 

Ke hoike ia aku nei ka lohe imua o na kanaka a pau , ma keia ua malama ia ma ka la 30 o Dekemaba 1889 he halawai a na poe mea kuleana o ka Hui Pakipika Hawaii Hoomoe Uwea Olelo , ma ke keena o E.O. Hall & Son, kaupalena ia, Honolulu, a ma ia halawai ana au ua koho ia e na poe mea kuleana la e apono e lawe mai i ka palapala hoohui i haawi ia mai ia lakou malalo o ka inoa hui, “Ka Hui Hawaii Pakipika , Hoomoe Uwea Olelo ,” ma ka la 15 o Novemaba 1889, a malalo o na palapala hoohui la na hoohui ia ae la ka hui a koho ia hoi na luna nui :

J. Sherman Bartholomew o Honolulu, Peresidena .

Hon. Edgar Crow Baker, M.P. o Victoria , B.C., Hope Peresidena .

E.O. White o Honolulu , Kakauolelo .

Frank Dudley o Niagara Falls, N.Y., Puuku .

Wm. W. Hall o Honolulu , Luna Hooia .

Ke hoike hou ia aku nei ka lohe mamuli o na olelo a ua palapala hoohui la,
Aole ke ili ponoi maluna o kekahi mea kuleana na aie o ka Hui, no ka huina i oi aku mamua o ka mea e kau ia ana maluna o ka mahele a mau mahele paha i kuleana ia e ia.

                                                E.O. WHITE.

Jan4—1m                                             Kakauolelo .

--------------------------

      E kokua ana no ka makou mau moho i ka hoopau ana i ke kanawai e pili ana i na ala eono haeri , e keakea nei hoi ia oe e ke kanaka Hawaii ma ke koho ana i na ‘ Lii ka Ahaolelo .— Kumuhana Aoao Lahui .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i .