Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 23, 5 February 1890 — Page 4

Page PDF (888.86 KB)

 

 

KA MOOLELO O

Marina.

------

I ka loaa ana o keia lio, ua lawe mai la a wahi koa la i ka lio a i ka hiki ana imua o Makelanita, ua hana ia iho la a paa aole nae he noho, he pale huluhulu oia i kona noho.

I ka pau ana o na hemahema a pau o ka lio, ua pane aku la kahi koa, e ku aloha, aohe o kaua wa pono e aku e hele ai, o keia manawa wale no.

Nolaila, ke noi aku nei au i kou oluolu e hele kaua, oiai o ka hora 8 keia o keia po.

Pane aku la o Makelanita, hele aku auanei kaua i hea?

E hoihoi au ia oe no kou aupuni a malaila kaua e noho ai no kekahi manawa, alaila, ina e pau ana ka huhu o Marina ia oe o ko kaua pomaikai ana ka hoi ia.

A ina no hoi paha e hoomau loa ana no hoi oia i kona huhu ia oe, alaila, me ia aku no hoi ia.

Pane aku la o Makelanita, kahaha, he ano pauaho ka paha kou ia’u i ko’u noho pu me oe ma keia wahi, kai no hoi o ke kaua iki iho a ana hoi ka makewai o ua kanaka, alaila hoi paha hoi i kau hale, he keu aku no oe o kahi alauka a ka apakau nui wale.

Hookano no oe, ina paha aohe o’u noho ana pilikia, ina hai aku ai ia oe aole au e puni hou iki ana, aole hoi e hihi ua loohia nei kino malalo o na hana a kuu mea i aloha ai, nolaila, hiki ole ke hana ae.

Aka, o kau mea i olelo mai nei e hoi au me o’u mau makua, e nele loa ana oe i ka wahine ole a hoomoe ia oe iwaho i kulakula, a he uku hipa kou hoa moe.

I ka lohe ana o ua wahi kanaka la i keia mau olelo, ua hookananuha iho la ua wahi kanaka nei ia po.

            A hala ae la he elua la o ko laua nei noho ana, aole laua i loaa iki, a o kahi mea ai hoi ua lawa loa ia no laua e noho ai no elua pule a oi.

            I kekahi la ae, kupu ae la he manao iloko o Makelanita e aho e hoi laua no ke kulanakauhale, a e hana laua ma ke ano huna ina he mea hiki.

            Oiai, wahi a kona noonoo ana, ua ahona no oia e make imua o kana aloha Mon Setura.

            Aka, ma kona manao ana pela, kupu hou ae la no he manao iloko o ua Makelanita la, e noho no oia iloko o ka ululaau, a e kapa iaia iho ka wahine ahiu o ka ululaau.

            Ma keia ano, ua noho iho la laua maloko o kela ana nui no kekahi mau mahina, a o ka laua mau mea ai e loaa ai, penei:

            I ka wa i kokoke ai e pau ka laua ai, oia hoi, he mau apo gula kukukuai pii loa ma na lima o Makelanita kahi i paa ai, pane aku la oia i kana kane:

            E kuu wahi alauka, ke kokoke mai nei kahi ai a kaua e pau, nolaia, eia huu apo lima gula e lawe aku oe e kuai i loaa mai ke dala maoli.

            Pane aku la ua wahi koa loa, ua pono kela mea i kuu manao, he oiaio no hoi aohe a’u wahi dala e uku aku ai i wahi mea ai na kaua.

            E iho oe ano, wahi a Makelanita, aka, mai kuai pau loa aku oe i ka kaua dala, no ka mea, aole i pau ko kaua pilikia, a hoolohelohe aku oi oe ina he mau wahi mea hou kekahi o ke kaona.

            Ae aku la kana wahi kane, a hoomaka aku la oia e hele a hiki i kai o ke kaona i ka po, me he mea la o ka hora 9 paha ia.

            I kona hiki ana aku, kuai aku la oia i na mea ai, a hoi aku la oia imua o kana aloha e noho mai ana.

            I kona hiki ana aku, e noho mai ana no o Makelanita.

            A kuu ka nae o ua whai kanaka nei, ua hoike aku la oia i kana mau mea hou penei:

            Hookahi mea hou nui ma ke kaona ua hemo o Mon Setura, a aia oi ake noho pu la me Marina i keia wa, a i kela a me keia hora e hili mai ia ana o Mon Setura he elua uwepe, a o kana hana e hana ai he pulumi hale, a he palaki kamaa no Marina.

                                                                        Aole i pau.

----------------------

 

KA MOOLELO O

Daiolena.

 

Hookikakaha ae la oia me kona manu aeko a kokoke imua o ka nohea Ale Miano a kunou mai la oia imua o Ale Miano me ke ano hoohie lua ole, kaohi mai la oi ai ka lele ana o kon amanu aeko a pane mai la oia ia Ale Miano me keia mau huaolelo penei. “E aha ana oe maanei?”

E kali aku ana au i ko’u mau hoa o ka hoi mai, wahi a Ale Miano me ka nimo aka pu ana.

Auwe! he nuhou aku no ka hoi kou mau hoa, hele ka hoi laua a haalele hookahi ka hoi ia oe e noho i keia hookahi ka hoi ia oe e noho i keia lewa. E hoi hoi ha kaua i ko’u wahi e paina ai a hoihoi hou mai au ia oe.

Aole o’u pololi, wahi a Ale Miano.

Nawai hoi e ole ka pololi oiai, ua loihi paha kou wahi o ka hele ana mai nei, wahi hou a ua keiki maalea nei.

Ae, loihi no hoi paha ua hele pu mai nei no me na mea a pau, wahi a Ale Miano me ke ano kuoo.

Ae, mahalo, ua opa ia paha kou leo ua hele a nae iki, e aho ia’u ka lio eia kou o ka manu, ka ea eha ole o ke kino i ka huaiele ia i o a ia nei, wahi hou no a ua maalea nei me ka paa ana ae o kekahi lima ona i ka waha, ma ke ano e uumi ana i kona akaaka..

Leha mai la na maka o Ale Miano malalo o kona papale me ke ano hookokoe ana ae, a pane mai la me ka huli ino ana aku o ke poo makahie:

Aohe o’u makemake no ia mau mea a pau, ua lako no au i na mea a pau. Mahalo piha i kou lokomaikai e ku hoa kakele olelo, aole au i manao mua e halawai mai ana au me kekahi kaikamahine ui loa e like me oe, a ua hiki no hoi ia’u ke olelo ae, aohe lua e like me oe ma ka ui maluna o ka lewa a me ka honua paa.

Pela paha, aole au i ike ia mea, wahi hou a Ale Miano.

            Pane hou mai la ua keiki la i keia mau huaolelo:

            Mai ko kaua kukai olelo ana a hiki i keia kukai olelo hope loa ana, aole au i halawai mai me kekahi o kau mau olelo oluolu e haule ai o ke kupaa o keia puuwai.

            Aka, he mea na’u e kaena mau ai, aole loa au i halawai kamailio mua iki me kekahi kaikamahine ui loa ma ke ao e like me oe.

            A   no ia kumu, ua mai ia kuu nui kino, a o ua mai la o’u he aloha no ia a me ka makemake pau ole nou.

            Nolaila, ke hoopokole nei au i ko kaua kukai kamailio ana, a eia ka’u wahi makana ia oe he wahi pohaku daimana, aole au e hana ino aku ana ia oe aole hoi e imi aku ana i mea nou e poino ai, aka, o ke aloha wale no kuu makemake.

            I kela wa haawi aku la ua keiki la i ua pohaku daimana la, a lalau mai la no hoi o Ale Miano.

            I ka wa i paa ai o keia pohaku iloko o ka lima o Ale Miano, me he ino ana la na ka maka, aia hoi, ua nalo aku la ke kanaka opio mai iaia aku no kahi i ike ole ia.

            O Ale Miano hoi, i kona hopu ana i ua pohaku daimana la, lawe ae la oia a nana iho la.

 

Na Hana Kue Kanawai Koho Balota.

            Oiai ua loaa ia makou he mau kumu e manaoio ai, mamuli o na hana ana iho nei o ke kanawai e ke Kuhina Kalaiaina, ua lehulehu na poe hana ma ka aoao Hoomaemae a o ke aupuni hoi i puni aku mamuli o n akipe, na olelo hooweliweli a me na hooia o kela a me keia ano i papa ia e na Pauku 88, 90, 92, 93, 94, 101 a me 102 o ke Kanawai Koho Balota o 1888.

            Nolaila, e uku ia no e ke Komite Waena o ka Aoao Lahui na dala he hookahi haneri ($100) i ka mea a mau mea paha e hoike mai ana i na hana haiahai kanawai i hoike ia ae nei maluna, a ina e hoopai ia ka mea i hoopii ia no ia hewa a he kanaka oia e noho oihana aupuni ana, alaila e loaa no i ka mea nana i hoike mai he uku kaulele hou iho he $50. Ma ke kauoha a ke Komike Waena Aoao Lahui.       Feb—tf

 

ENTERPRISE CARRIAGE CO.

---

CORNER NUUANU & KING STREETS.

---

WALLACE JACKSON & CO.

Proprietors.

Bell Telephone 113. Mutual Telephone 630.

 

All Orders Promptly Attended to.

jan.31-d1w

 

---------------------------

 

HUI KAA O KA ENTERPRISE.

----

MA KE KAHUA HELU 9.

Kihi o Alanui Moi me Nuuanu.

---

---I Ona ia e---

WALLACE JACKSON MA,

---

            Ina oe e makemake ana i kaa pi’o olu o na noho’na a me na hookele waipahe a akahelel loa o ke kalaiwa ana, e hookahi i ke telepono Mutuala, Helu 630, a o ka Bell hoi Helu 113.

i31-1wk.

 

NATIONAL REFORM PARTY.

---

FOR NOBLES—ISLAND OF OAHU.

 

HON. J.A. CUMMINS          }

HON. H.A. WIDEMANN,     } Six Years.

HON. J.S. WALKER,                         }

 

W.D. PUA,                              }

E. MULLER,                           } Four Years.

E.C. MACFARLANE,            }

 

JOHN PHILLIPS,                   }

H.G. CRABBE,                       } Two Years.

C.J. McCARTHY,                  }

----------

 

FOR REPRESENTATIVES.

 

FIRST WARD—HON. J.E. BUSH;

 

SECOND WARD—W.H. CUMMINGS;

 

THIRD WARD—A. MARQUES;

 

FOURTH WARD—T.R. LUCAS;

 

FIFTH WARD—R.W. WILCOX.

 

-------------------

 

POAI AOAO LAHUI.

---

NA ALII—MOKUPUNI O OAHU.

 

HON. J.A. CUMMINS          }

HON. H.A. WIDEMANN,     } Eono Makahiki.

HON. J.S. WALKER,                         }

 

W.D. PUA,                              }

E. MULLER,                           } Eha Makahiki.

E.C. MACFARLANE,            }

 

JOHN PHILLIPS,                   }

H.G. CRABBE,                       } Elua Makahiki.

C.J. McCARTHY,                  }

----------

 

FOR REPRESENTATIVES.

 

APANA EKAHI—HON. J.E. BUSH;

 

APANA ELUA—W.H. CUMMINGS;

 

APANA EKOLU—A. MARQUES;

 

APANA EHA—T.R. LUCAS;

 

APANA ELIMA—R.W. WILCOX.

--------------------

 

NATIONAL REFORM PARTY.

---

FOR NOBLES—ISLAND OF MAUI.

 

W.H. DANIELS,

WM. GOODNESS,

ANTONE BARBA,

C.O. BERGER,

J. KAMAHELE,

D. LOGAN.

---

FOR REPRESENTATIVES.

 

                                    WAILUKU      { J.W. KALUA,

                                                            {L.W.P. KANEALII,

                                    LAHAINA      {J. NAZARETA,

                                    HANA                         {P. KAMAI,

                                    MOLOKAI     {A.P. KAPAEHAOLE,

                                    MAKAWAO {W.B. KALA.

 

PAA BALOTA KUOKOA.

---

NA ALII—MOKUPUNI O HAWAII.

 

                                    SAMUEL PARKER, } Eono Makahiki.

                                    J. KAUHANE,            }          

 

                                    R.R. HIND,                 } Eha Makahiki.

                                    E.A. BURCHARDT, }          

 

                                    J. MARSDEN,            } Elua Makahiki.

                                    W.H. PURVIS,                       

jan15-tf

 

INDEPENDENT TICKET.

---

FOR NOBLE—ISLAND O HAWAII.

 

                                    SAMUEL PARKER, } Six Years.

                                    J. KAUHANE,            }          

 

                                    R.R. HIND,                 } Four Years.

                                    E.A. BURCHARDT, }          

 

                                    J. MARSDEN,            } Two Years.

                                    W.H. PURVIS,                       

jan15-tf

 

 

He laau e ola ai ke anu i ke poo me ka Hupekole ka Kauka Logier’s, he Laau Cherry Cordial Hawaii, kekahi o na laau maikai loa i hana ia no ke kunu, hano, ke anu, ka hupekole a me na mai o ke akemama a me ka umauma, a he hooluolu no ke kunu kalea a me ka puu eha. E ninau no ka Kauka Logier’s laau Cherry Cordial Hawaii. E loaa no ma kahi o Hollister ma alanui Papu.

                                                                  Dec21-tf