Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 7, 6 June 1913 — Page 3

Page PDF (447.58 KB)

KUU HAE HAWAII  3

 

hele e aoia iloko o na Kula Aupuni, i ka wa o ke keiki i hiki aku ai i ka 13 o na makahiki.
                Ekolu—Iloko o ka noho ana home e kamailio pu ia ka olelo Hawaii.

Pulumi Pau o Kiaaina Frear i ke Poo o ka Papa Hoonaauao Ame na Komisina Eha.

                Mamuli o ka noii pono ana o Kiaaina Frear no na kumu hoohalahala e pili ana ia Willis T. Pope, peresidena o ka Papa Hoonaauao, elike me ia i paioia iloko o ka Ahaolelo i hala, a kauohaia oia e waiho mai i ka oihana; ua hiki mai ia elike me ka mea i manaoia; a i keia la 5 o Iune ua waiho mai o Willis T. Pope i kona hookohu, a ua hoopau pu ia aku hoi he eha komisina mailoko ae o eono, eia na inoa:
                Mary T. Wilcox, Oahu; W. H. Rice, Kauai; W. O. Aiken, Maui; W. R. Farrington, Oahu.

HE KUMU KUPONO NO I KAIEHUIA AI.

                He oiaio no aole i loaa aku i ka Kiaaina Frear huli ana na mea pono ole no ka hiki e hoopau ae ia Willis T. Pope mai ka noho Peresidena ana no ka Papa Hoonaauao; aka, he mea pono ole ka noho ana o kekahi poo ma ka oihana, oiai na manao like ole ame ke ano mokuahana maoli e noho alii ana iwaena o na lala o ka Papa, na kumukula ame ia pu. He nui na mea maikai i hooholoia iloko o na kula, a ke ku nei lakou me ia kulana holomua a ka Peresidena hon e hoomau aku ai, ana no hoi i kakoo ai.

Ua Pili ke Kanawai Auhau Maluna o na Loaa no ka M. H. 1913 Holookoa.

                O keia ae la ka olelo hooholo a ka hapanui o na lunakanawai o ka Aha Kiekie ma ka hihia a Apokaa Sug. Co. vs. Ter. o Hawaii e koi ana e hoihoi houia mai ka hapa o na dala he $165.30 o ka hapa mua o ka M. H. 1913 i ukuia e pau ana i Mei 15. O ka huina maluna ae, malalo no ia o ke kanawai mua he 2 pakeneka; a ma o ke kanawai hou, he 1 pakeneka. Nolaila o ka manao o ka hapanui o na lunakanawai o ka Aha Kiekie ma keia hihia—"Ua pili ke kanawai hou i na auhau o keia ano no ka makahiki holookoa—1913." He mea maopopo loa, e lilo hou ana mai ke aupuni aku he hapa hou ana mai ke aupuni aku he hapaha-miliona o na dala i uku mua ia no ka hookaa mua o na auhau maluna o na loaa.
                Hookahi lunakanawai i kue, oia no o Perry, wahi ana—"Aole i pili ke kanawai hou no ka hapa mua o ka makahiki, aka ua pili no ia no ka hapa hope."
                De Bolt ame H. E. Cooper ma kahi o Robertson, e ae ana.

E Hoopau i ke Kanawai e Ae Ana i na Keena Hulahula.

                Ma ka halawai a ka Papa Luna Kiai i ke ahiahi Poalua nei, Iune 3, ua hoike ae o Luna Kiai Lester Petrie i kona manao e hoopauia ke kanawai e ae ana i na keena hulahula maloko o na palena o ke kulanakauhale. Wahi ana: "Mamuli o kuu makaikai ana i na wahi i haawiia no keia poe keena hulahula, ua oi aku ka ino mamua o ka mea maikai no ka lehulehu." Aole nae he mea i hanaia i keia wa, oiai eia ka hana iloko o ka lima o ke Komite o na Makai.

Kaihuakai o na Kula Sabati ke Noho Mai ka Ahahui Paeaina.

                Oiai e noho ana ka Ahahui Paeaina ia wa (Iune 21-28), e malama puia ana ka hoike o na Kula Sabati ma ka la 28 o Iune, me ke kaihuakai ana o na Kula Sabati e hoomaka ana mai Aala Paka mai, hora 9 a. m. no ke kai aku no ka luakini o Kawaiahao; kahi o ka hoike hui e malamaia ai. E pono no i na Kula Sabati o na lahui like ole e hui pu mai ma keia mau hana. A oia no hoi kekahi mahele o ka hoolauna ana i na lahui like ole a lilo hookahi. Ke ole pela, e ku kaawale mau ana kela ame keia nona iho.

Peresidena Hou o ka Papa Hoonaauao.

                Ua hookohu aku ke Kiaaina ia T. H. Gibson i Peresidena no ka Papa Hoonaauao ma kahi o Willis T. Pope i waiho mai.

Aohe Hoapono o Iapana i ko Amerika Kulana e Ku Nei me Kela Kanawai o Kaleponi.

                Wakinekona, Iune 5.—Ua hui kino ae ka Emepakekoa o Iapana, ma kona ano he elele pilikino o ka Emepera Noshihito o Iapana, me Peresidena Wilson, a ua kuka loihi laua no ka ninau kanawai aina o Kaleponi elike me ka hoike a ka Emepera i kona elele. Ma keia hoike e hoakaka ana ka Emepera i na kumu o ko lakou apono ole i ko Amerika kulana me Kaleponi; aole nae i hoike ia ae ia mau kumu i ke akea.
                Ua hoole nae ke aupuni i ka noonoo ana no ke kumu aohe o lakou makemake e pii ae maluna o Bryan no ka hooponopono ana i na like ole mawaena o Amerika ame Iapana.

Aole Iikeia Iloko o 34 Makahiki.

                He nui ka ua o ke kulanakauhale nei mai ke ahiahi Poakahi mai a i ka Poalua nei holookoa, a ma ka po iho ka uila ame ka hekili, a i keia kakahiaka Poakolu ke o hou mai nei na kukuna wela o ka hooilo, elike me na la i hala ae nei. Wahi a kekahi kamaaina kahiko, W. R. Castle, "O keia ka ua nui ana iike ai iloko o na makahiki he 34 i hala ae."

Hahai no Mahope o ke Alahele o Kana Kane i Make e Aku.

                Ua hele aku no ma ke alahele a kana kane i hala e aku, Senetoa J. A. Kaleiopu, kana wahine, Mrs. Kaleiopu ma ke ahiahi o ke Sabati i hala, Iune 1. He hookahi mahina wale ae nei no ke kowa mawaena o laua. He mai numonia ke kumu o kona make.

E Kau Paha Auanei ka Manu Kiaaina Iluna o G. J. Waller.

                Ma na lono ma ka Poakolu nei mai Wakinekona mai, e kau paha auanei keia manu kiaaina e lelele hele nei aohe lala kau ole iluna o G. J. Waller. "Ua noiia aku oia no ke kuka kamailio ana me Lane, a he hoailona malaelae o ka alahele nona."

1319 Poe Limahana Paniolo.

                Ma ka Poakolu nei i ku mai ai ka mokuahi Ascot mai Kadiza mai me 1913 Paniolo limahana no na mahiko.

                Minniepolis, Mei 21.—Mahope o ka mareia ana o kekahi kaikamahine haole me kekahi Kepani, ua kelekalapa aku ke kahunapule nana i mare ia laua i ke Kiaaina Ionekana o Kaleponi, penei: "Ua mare iho nei au i kekahi keikimahine Amerika me kekahi Kepani, i ka po i hala, a iloko o 1000 makahiki mai keia la aku e nui ana ka maikai e loaa i ke Akua ame Amerika mamua o kau Bila Kanawai Aina."

                Wakinekona Iune 2.—Ua kue nui aku o Kuhio ame Watson i ka Bila Kanawai a Gronna, oiai e noonooia ana iloko o ke Komike o na Mokupuni o ka Pakipika ame Pokoliko. He bila kanawai keia e papa ana i ke kuaiia ana o ka rama ma Hawaii.